Tallózás Kar szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ú
Találatok száma: 478.

A

Adamik, Zsolt István (2012) A palóc nyelvjárás archaikus vonásainak bemutatása a magyar nyelv változatainak oktatása során. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék.

Adamkóné Kovács, Andrea (2016) Óvodavezetésre motiválva- "Képzelt" óvodavezetői pályázat. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Almási, Brigitta (2017) A kengyeli Kossuth Lajos Általános Iskola története a megalakulásától jelenlegi működéséig (1928-2017). MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Antal, Anikó (2014) Gyermekek az internet hálójában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Antal, Judit (2017) Az óvodáskori magatartászavarok perinatális előzményei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Arany-Rendes, Fanni (2017) Sok vagy kevés? Nagy vagy kicsi? Magas vagy alacsony? Vastag vagy vékony? - Matematikai fogalmak pontos használatára nevelés az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományi Tanszék.

Aranyosi, Henriett (2017) Az Infokommunikációs eszközök használata és a nyelvfejlődés összefüggései. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Auksz, Flóra (2017) A játék nevelő, közösségszervező, szociális kompetenciákat fejlesztő szerepe. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

B

Babiczki, Tamás (2017) A képregények szerepe és lehetőségei napjaink digitális történetmesélésében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Bacsa, Tímea (2017) Gyermekvédelem: A bántalmazott gyermekek "helyzete" a gyermekközpontú magyar igazságszolgáltatásban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Bagdi-Bakó, Ildikó (2016) Társas kapcsolatok alakulása óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Alkalmazott bölcsészeti és pedagógiai kar.

Bagyi, Diana Luiza (2017) Apa szerepe a gyermeknevelésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Bajdik, Mariann (2017) Szimbólumok, próbatételek Az okos leány tükrében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi- és Művészeti Nevelési Tanszék.

Bajnainé Agócs, Gabriella (2016) Érzelmi egyensúly megteremtése az óvodában: A pozitív fegyelmezés, zeneterápia, gyerek-jóga, diákrelax, meditáció, gyógyító mesék, eszközeinek alkalmazásának lehetőségei az óvodás korú gyermekek körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési tanszék.

Bakai, Antónia (2014) Állami gondozásba került gyermekek életkörülményei. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, ..

Bakondiné Hegyi, Andrea (2017) A hagyományőrzés jelenléte Felsőtárkányban : Értékeink átadása a jövő nemzedékének. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bakos, Bernadett (2017) Természetszeretetre, természetvédelemre, környezettudatosságra nevelés lehetőségei és feladatai az óvodában:A környezettudatosságra nevelés megvalósulása az óvodákban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bakos, Mariann Boglárka (2017) Mozgásos játékok szerepe és hatása az óvodáskorú gyermekek motorikus képességeinek fejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Bakos, Orsolya (2017) A mesék megjelenése a 8-9 éves gyermekek életében és olvasókönyveik tükrében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Bakó, Gáborné (2017) Játékos foglalkozások, különös tekintettel a testnevelés foglalkozásokra. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Ballók, Tímea (2016) A nevelőtanár személyisége és kompetenciái. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Balog, Rebeka (2017) Környezeti nevelés megvalósulása az óvodában és családon belül. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Balogh, Krisztina (2012) Az országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet Informatika Tanszék.

Balogh, Vivien (2017) Az illusztrációk szerepe az általános iskola alsó tagozatos tankönyveiben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Balázs, Eszter (2017) A kreatív írás tanításának módszertani kérdései. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tanszék.

Bankos, Csilla (2017) A mozgás, mozgásos játékok képességfejlesztő, személyiségfejlesztő hatása az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

Banos, Nikoletta (2017) Korai kötődés, szülő-gyermek kapcsolat. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Baranyi, Józsefné (2017) Integrált nevelés az óvodában:Cigány gyermekek óvodai nevelése a jászfényszarui Napsugár Óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Baranyiné Harmati, Beáta (2017) Iskolám története. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Eszterházy Károly Egyetem Eger Comenius Campus Sárospatak.

Barta, Dóra (2017) Gyógyító mesék megjelenése a gyermekek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Barta- Szalmás, Péterné (2017) A mese szerepe és fejlesztő hatásai az óvodáskorban:A mese hatásai az óvodapedagógusok szemszögéből. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Baráz, Bianka Eszter (2013) Aristocraticwomen stereotypes in Southern culture: the image of the “traditional belle”and the “bad belle”in American Novels. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Amerinisztika Tanszék.

Bata, Tünde (2013) A játék szerepe a gyermek fejlődésében 0-3 éves korig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Bató, Bernadett (2017) Népmese vagy modern állatmese: különbségek, azonosságok az állatmesék világába. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Bayer, Tamás Szabolcs (2016) Tandem című televíziós magazinműsor. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra és Médiaismeret Tanszék.

Bencsik, Anita (2017) A gyermekbántalmazás csecsemő és kisgyermekkorban: A családon belüli gyermekbántalmazás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Bencze, Mónika (2017) A csecsemőszínház nevelő hatásai kisgyermekkorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Benczéné Borda, Katalin (2012) Kooperatív tanulás, a hatékony oktatás eszköze. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Benczéné Borda, Katalin (2012) A kooperatív tanulás, a hatékony oktatás eszköze. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudománi Tanszék.

Benda-Suskó, Nóra (2017) A meseválasztási szokások az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Benics, Helga (2016) Sajátos nevelési igényű tanulók az iskolában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Benus, Dorottya (2017) A néptánc tanításában, tanulásában rejlő pedagógiai hatások. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Bercziné Bujdosó, Hajnalka (2017) Az iskola szerepe az önálló tanulásra való felkészítésben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Bereznay, Bernadett (2017) A palóchagyomány jelenléte Szurdokpüspökiben: A régi hagyományok felelevenítése, a hagyományőrzés fontossága és lehetőségei az óvodai nevelésben. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai intézet.

Berkóné György, Ildikó (2016) Tehetséggondozás a diákszimpóziumon. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Bernáth, Andrea (2016) Interkulturális nevelés: Roma gyermekek szocializációja. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bernáth, Dóra (2017) Egészséges táplálkozás kisgyermekkorban: Az édesség szerepe a kisgyermekek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Berényiné Tatai, Melinda (2016) Az autista gyermeket nevelő családok sajátosságai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Bessenyeiné Tóth, Tünde (2013) Zene-Kreativitás-Tehetség: Kapcsolatuk és egymásra hatásuk vizsgálata. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Binda, Vivien Mária (2017) Anya-gyerek kapcsolat, kötődés: Ki az úr a háznál? BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bodnár, Boglárka (2016) A gyermeki ábrázolás fejlődése 2-6 éves korig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Bodnár, Helga (2017) A mese szerepe és fejlesztő hatásaiaz óvodáskorban : A mesék hatása az óvodáskorúak fejlődésére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Bodnár, Mónika (2017) A finommotorikus mozgások fejlődése és szerepe az óvodás korú gyermek mozgásfejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Boholy, Beáta (2017) A helyes testtartás kialakítása, a testtartás javítása az általános iskolában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Bolgár, Jonatán Attila (2017) Mondj egy okot. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra tanszék.

Bolyhosné Nagy, Edit (2016) A táborszervezés kérdései egy középiskolás tábor szervezésének tükrében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Borbélyné Fehér, Andrea (2017) A gyógynövényekről szóló ismeretek feldolgozása az alsó tagozatos környezetismeret órákon. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reáltudományok Intézete.

Borcsik, Adrienn (2017) A produktív szövegalkotás fejlesztése a mesedramatizálás és a bábozás eszközeivel. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Boros, Erika (2012) A serdülőkorú fiatalok énképének vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Boros, Szilvia (2016) Tréningmódszerek bemutatása,helye az oktatásban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Bortnyik, Barnabásné (2016) Az inkluzív nevelés megvalósulása a köznevelési intézményekben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Brown, Adeosun Bineyen (2016) Ez az én otthonom is: A budapesti afrikai közösség körében végzett helyi tanulmány. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Bukta, Krisztina (2017) Kisgyermekek táplálásának sajátosságai:Az anyatejes táplálás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bálint, Beatrix (2017) Pedagógusok személyiségének jelentősége és hatása az oktatási folyamatban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézet.

Bálint, Brigitta Kitti (2017) A mese világképe. Férfi és női viszonyok a mesék világában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Bálint, Mariann (2016) A gyermekbántalmazás formái és a jelzőrendszer Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógiai Tanszék.

Bánkáné Berta, Éva (2014) Pedagógusok szerepvállalása a tanulási kultúra tanórán kívüli fejlesztésében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Bányai, Csilla (2017) Néphagyományunk örökségének közvetítési lehetőségei az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Humán Tudományok Intézete.

Bárdos, Eleonóra (2017) A mese, vers, mondóka hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Bártfai, László (2017) Unseen footage. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Báthory, Erzsébet (2017) Egy Magyarországon élő többnyelvű család gyermekeinek nyelvi és kulturális szocializációja. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Bátyi-Kovács, Ivett (2017) Játék és tanulás az óvodában:A játék és tanulás kapcsolata, fontossága az óvodáskorú gyermek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Békefi, Anita (2017) Jeles napok, néphagyományok az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Bíró, Valentina (2014) A babaszoba hatása a csecsemő és kisgyermek fejlődésére, egészségére. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Bíró-Sipos, Karina (2017) A víz, az úszás jótékony hatása az emberi szervezetre: Vízhez szoktatás csecsemő és kisgyermekkorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Bóta, Lili (2017) A mozgás fejlesztő hatása óvodáskorban, kapcsolódása az egészséges életmódhoz. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

C

Csatlósné Vaszil, Andrea (2017) A média hatása a kisgyermekek fejlődésére:A mese szerepe a gyermek fejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Cseh, Patrícia (2017) Közösségi művelődés és szabadidő-eltöltési lehetőségek Kincsempusztán. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Csele, Mónika (2017) Az óvodai mesélés, verselés és mondókázás szerepe a beszédfejlődésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Csermely, Andrea (2017) Együttnevelés, avagy a sajátos nevelési igényű gyermekek a többségi iskolákban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Csikós, Anita (2017) A differenciálás hatékony módszerei a pedagógusok és a szülők meglátása szerint. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Csizi, Zoé (2017) A mese szerepe és fejlesztő hatásai az óvodában: A mese személyiségformáló és lélektani hatásai óvodáskorban a médiahatásokkal szemben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia.

Csizi, Zoé (2017) A mese szerepe és fejlesztő hatásai az óvodáskorban-A mese személyiségformáló és lélektani hatásai óvodáskorban a médiahatásokkal szemben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia.

Csontos, Petra Alexandra (2017) A szövegértés fejlesztése 1-4. osztályban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Csontó, Máté (2017) Szakdolgozat, A "sights" című film munkanaplója. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Csontó, Máté (2017) Szakdolgozat, a "sights" című film munkanaplója. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Csordás, Patrik (2016) Viselkedészavarok az általános iskolában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Csordásné Sallai, Linda (2016) Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai integrációs nevelési lehetőségei Heves megyében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Csuja, Bence (2017) Persze minden című kísérleti dokumentumfilm. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra és médiaismeret.

Csunyó, Nikoletta (2017) Jeles napok a néphagyományőrző óvodai nevelésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Csáki, Tamás (2017) Varázsvár projekt. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Intézet.

Csákó, Kitti (2017) A halál és a gyász kérdéskörének megjelenése az óvodáskorúak nevelésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Csépányiné Menyhárt, Zsófia (2017) A sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos fogalmak és feladatok: SNI-s és autista gyermekek a korai fejlesztés és a nevelés-oktatás rendszerében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Csóka, Eszter (2017) Wekerlei közösség bemutatása, tevékenységének elemzése. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Tanárképzési és Tudástechnológia Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Csörsz, Andrea (2017) A verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Csősz, Krisztián (2017) Másképp. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra tanszék.

Czeglédi, Réka (2017) Játék és tanulás az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Czigány, Rebeka (2017) Olvasóvá nevelés kisgyermekkorban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Czudarné Tóth, Klaudia (2014) Szabadidő eltöltése egy kis községben a serdülőkorú fiatalok körében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

D

Dajka, Brigitta (2012) A társadalmi hátrány és iskolai hátrány összefüggései szakképző iskola és gimnázium tükrében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Dajka, Brigitta (2012) A társadalmi hátrány és iskolai hátrány összefüggései szakképző iskola és gimnázium tükrében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Dani, Anita (2017) A virtuális tájékoztatás hazai könyvtári tapasztalatai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Demus-Beke, Mária (2017) Olvasóvá nevelés a kortárs gyermekirodalom műveivel napjaink óvodáiban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Dicső, Réka (2017) A rajz,mint a gyermek megismerésének lehetősége. Az óvodáskorú gyermekek személyiségének megismerése a rajzaikon keresztül. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Dobai, Eszter (2012) A lehetetlen alakzatai. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Filozófia Tanszék.

Dobos, Dóra (2017) Gyermekbántalmazás csecsemő- és kisgyermekkorban, kisgyermeknevelői feladatok. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Dobrosi, Éva (2017) Anya-gyermek kapcsolat, kötődés. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Dobsonyi, László (2017) A játék-és szabadidő-szervező tanár helye és szerepe az iskolai életben. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Dorony, Noémi (2014) Fogyatékos gyermekek az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

Drenyóczki, Anita (2017) Beszédfejlesztés lehetőségei az anyanyelvi nevelésben az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Dúzs, Anett (2016) Családközpontú szülészet. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

dr. Kadlottné Fejes, Henriett (2016) A gyermekkép és a gyermekszerepek koronkénti változásának pedagógiai-pszichológiai bemutatása, különös tekintettel a 20. századra. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Tanszék.

dr.Kovácsné Vámos, Rita (2017) Környezettudatosságra nevelés az általános iskola alsó tagozatán. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

E

Eke, Andrea (2013) Mozgásfejlődés csecsemő és kisgyermekkorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Eke, Andrea (2017) A beszédfejlődés sajátosságai óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Erdélyi, Viktória (2017) Proszociális magatartásformák és a szociális kompetenciák fejlődése születéstől-három éves korig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia tanszék.

Espán, Mariann (2017) A néptánc mentálhigiénés hatása az óvodáskorú gyermekekre. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Eszes, Barbara (2017) A diszkalkulia megítélése a gyakorló pedagógusok és a pedagógusjelöltek körében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus Társadalomelméleti Tanszék.

F

Faitli, Eszter (2017) Közkönyvtárak tájékoztató szolgálata a 21.században. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Faragó, Zsófia Fanni (2017) A technikai eszközök szerepe a könyvtári szolgáltatások fejlesztésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Farkas, Jánosné (2017) Integrálás az óvodába: Egy autista gyermek sikeres integrálása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Farkas-Kósi, Rita (2017) Szókincsvizsgálat egy jászberényi óvodai csoport 6. évet betöltött gyermekei körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi- és Művészeti Nevelési tanszék.

Farkasné Gutai, Csilla (2017) Az innovatív mozgástevékenység mese elemeinek feldolgozási lehetőségei a művészeti programban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Természettudományi és Testnevelési Tanszék.

Fazekas, Anita (2017) A székely és magyar népmesék összehasonlítása, kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Fazekas, Attila (2017) Oktatási módszerek és eszközök használatának vizsgálata a pedagógiai munka során. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet/Pedagógia Tanszék.

Fekete, Anita (2017) Csoportdinamika-csoportfejlődés különbségei óvodai csoportokban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Fekete, Éva (2017) Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás helye és szerepe az óvodai nevelésben. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési tanszék.

Fenyvesi, Csilla (2017) Az anya – gyerek kötődés és a beszédfejlődés kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Ferencsák, István (2014) Egerben és Eger környékén élő, pártfogás alatt álló fiatalkorúak bűnelkövetéshez vezető okainak vizsgálata dokumentumelemzés módszerével. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Fiala, Magdolna Mária (2017) A népi kézműves technikák, népi kismesterségek, természetes anyagok felhasználási lehetőségei az óvodában: A kézi szövés technikájának felhasználása az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Filkor, Vivien (2017) A gyermekbántalmazás megítélése a mai világban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Fodor, Mária (2014) A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését segítő pedagógiai módszerek. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Fuertes Jiménez, María Gabriela (2017) The right and access to education in the European Union and in South America. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Nemzetközi Kapcsolatok Központja.

Fáczánné Czéh, Kinga (2017) Hagyományőrzés a Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében: Az óvodai hagyományőrzés hatásai a gyermekek életére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézet.

Fáczánné Czéh, Kinga (2017) Hagyományőrzés a Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében:Az óvodai hagyományőrzés hatásai a gyermekek életére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézet.

Fáczánné Czéh, Kinga (2017) Hagyományőrzés a Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében:Az óvodai hagyományőrzés hatásai a gyermekek életére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézet.

Földi, Brigitta (2013) A szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségei a napközis nevelés során. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Földi, Ferenc (2016) A pedagógiai szakmai ellenőrzések és pedagógusminősítési eljárások fogadtatása a Jászsági Általános Iskolában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Földváriné Forgács, Katinka (2017) Zenei nevelés hatása a 6-12 éves gyermekek fejlődésére szülői és pedagógusi vélemények tükrében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Fülep, Krisztina (n.a.) Jeles napok és ünnepek a hagyományos és a Waldorf-módszerű óvodai nevelésben: Az ünneplés módjának összehasonlítása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Fülep, Krisztina (2017) Jeles napok és ünnepek a hagyományos és a Waldorf-módszerű óvodai nevelésben: Az ünneplés módjának összehasonlítása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Fülöp, Edina (2013) A gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Fűtőné Lukács, Barbara (2017) Érzelmi intelligencia fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

G

Geda, Viktor (2017) Most már alig vagyunk című dokumentumfilm. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Geréb, Kinga (2014) Diákönkormányzat bemutatása. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Goda, Regina (2017) Palatáblától az okos tábláig - A szemléltető eszközök az oktatásban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Gogolákné Köblő, Emese (2016) A mindennapos testnevelés fogadtatása, gyakorlata, tárgyi és személyi feltételei az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Gombos, Boglárka (2017) Kisgyermekek táplálásának sajátosságai: Szoptatás, elválasztás, hozzátáplálás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Grendorf, Zoltán (2014) A városhiányos községek helyzete, avagy a szukcessziót követő deviancia. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógiai Tanszék.

Gutai, Eszter (2017) Óvodai dalok integrációs lehetőségei a Jászapáti Önálló Óvodai Intézményben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Gyugel, Dina Dalma (2014) Mindszenti Hírek: Repertórium. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Gyurcsóné Matyi, Zsuzsanna (2017) Egészségfejlesztés területei és feladatai az óvodában: Óvodáskorú gyermekek táplálkozási szokásai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Gyurcsóné Matyi, Zsuzsanna (2017) Egészségfejlesztés területei és feladatai az óvodában: óvodáskorú gyermekek táplálkozási szokásai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Gyöngyné Czene, Ágnes (2016) Az inkluzív nevelés a szakképzésben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Gál, Bereniké (2017) A humor forrása az 1990-es évek magyar közönségfilmjeiben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Gál, Klaudia (2017) Nyílt hozzáférés Horvátországban – A Hrčak esete. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Gálikné Túri, Andrea (2014) A hagyományőrzés hatásai az óvodában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Gálné Szőllősi, Anita (2016) A Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményének beiskolázási programja. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Nevelési és Művelődés Tudományi Intézet és Társadalom elméleti Tanszék.

Géczy, György (2017) Új technológiák felhasználása a filmgyártásban (kameramozgató berendezések és kapcsolódó területeik). BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

H

Hajdrik, Adrienn (2017) Agresszív gyermekek az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Hajdrik, Adrienn (2017) Agresszív gyermekek az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Hajsz, Renáta (2017) Kötelező olvasmányok új szemmel. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Hajsz, Renáta (2017) Kötelező olvasmányok új szemmel. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Hartmann, György (2016) A Füzesabonyi Városi Könyvtár története. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék.

Hazadiné Kaló, Éva (2017) Az autisztikus vonásokkal rendelkező gyermekek integrálásának és fejlesztésének lehetőségei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Hevér, Rozália (2017) A tarnabodi lakosság attitűdjeinek vizsgálata a felzárkóztató programok tükrében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia tanszék.

Himer, Dorottya (2017) Anya-gyerek kapcsolat, kötődés: A korai kötődési mintázatok hatása az óvodai beszoktatás időszakára, valamint a kisgyermek kapcsolatainak alakulására. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Holhosné Molnár, Erika (2012) Környezeti nevelés az erdei iskolában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Homoki, Rózsa Blanka (2017) Előny vagy hátrány a balkezesség? BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Hornyák, Tünde (2017) Nőnevelés a 19. század első felében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Horváth-Dorozsmai, Dóra (2016) Differenciálás lehetőségei, nehézségei napjainkban az egyéni fejlesztést igénylő tanulók esetén. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Nevelési és Művelődés Tudományi Intézet és Társadalom elméleti Tanszék.

Horváthné Kovács, Zsuzsanna (2016) Leányanyaként szülni az elmúlt évtizedek változásai interjúk tükrében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Hubay, Lúcia (2017) Az óvodai környezeti nevelés módszertani lehetőségei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál TudományokTanszék.

Hunyadi, Regina (2017) A gyógytestnevelés jelenlegi helyzete a B.-A.-Z. megyei általános iskolák alsó tagozatain. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Husanyicáné Érsek, Enikő (2012) A Március 15. Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium története szakmunkásképzéstől a gimnáziumig. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Hábenciusné Balla, Andrea (2018) 40 év... A jászberényi könyvtárosképzés története(1975-2016). TDK dolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Háfra, Emese (2017) Az autista spektrumzavaros gyermekek integrálása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Társadalomtudomány tanszék.

I

Iselstőgerné Bakóczi, Henrietta (2016) Az irodalmi mese alkalmazása az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Izsold, Bianka (2014) A Széchenyi István Katolikus Általános Iskola weblapjának tervezése és kivitelezése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Izsold, Bianka (2016) A gyermektáborok szervezésének kérdései egy animációs tábor példáján bemutatva. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

J

Jerseyné Csép, Erzsébet (2014) A játék és a mese szerepe óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Jesztrebi, Dóra (2017) Verbális és nem verbális kommunikáció fejlesztése az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Humán Tudományok Intézete.

Juhász, Ildikó (2014) Integrált nevelés az általános iskolában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Juhász, Máté (2013) A futár című film és annak forgatási menete. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Juhász, Nelli Ágnes (2017) A mesék gyermekre gyakorolt hatása az önkép és önértékelés terén. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Juhászné, Dosztály Éva Henrietta (2014) Projektmódszer a gyakorlatban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Józsa, Andrásné (2017) A kora gyermekkori intervenció gyakorlati megvalósítása Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

K

Kaczurné Méder, Tímea (2016) A mentor szerepének fontossága a gyakornok munkájában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Kalina, Edina (2017) A mese és a bábjáték hatása az óvodai fejlesztésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Karácsony, Ilona Anna (2017) A hátrányos helyzetű gyerekek tehetségfejlesztése. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichologia.

Karó, Valéria (2016) Szociális kompetenciafejlesztés pedagógiai módszerekkel. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Kaszás, Viktória (2014) A gyermek és a válás: A válás hatása a bölcsődés és óvodás korú gyermekekre. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kele, Bianka (2017) A modern meseregény eszköztára,iskolai feldolgozása a lapbook módszer segítségével. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, ANYANYELVI ÉS VIZUÁLIS NEVELÉSI TANSZÉK.

Kelemen, Karina (2017) Egészségfejlesztés a bölcsődében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kenyeres, Bianka (2012) Értékorientáció az Eszterházy Károly Főiskolán – szociálpedagógia, plasztikai ábrázolás és emberi erőforrások szakos hallgatók értékrendjének vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Kerekesné Tóth, Éva (2017) Útkeresés az oktatásban egy észak-magyarországi település gyakorlatának tükrében : Vizsolyi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola „jó gyakorlatának” bemutatása. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi intézet/Pedagógiai tanszék.

Keresztesi, Zsófia (2013) Az egészséges táplálkozás jelentősége bölcsődés korú gyermekeknél. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Kerezsi, Kinga (2017) A verbális kommunikáció fejlesztésének lehetőségei az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Humán Tudományok Intézete.

Kertész, Dóra (2012) Alkoholizmus a rendszerváltás előtt és után az egészségügyi dolgozók szemszögéből. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Kertész, Eszter (2017) Kilenc hónap után sem válunk: Csecsemőtáplálás lehetséges módjai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kertész, Veronika (2016) A játék szerepe a gyermek szabadidős tevékenységeiben, különös tekintettel az iskola tanórán kívüli szabadidős programjaira. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Király, Fanni (2017) Játék és tanulás az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Királyné Rente, Anita (2017) Játék és tanulás az óvodában: A szabad játék biztosításának jelentősége az óvodában és a családban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Kiss, Cintia Judit (2017) Stressz az óvodás gyermek életében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Kiss, Gábor Dániel (2017) Absztrakt képzőművészet és az animáció kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Kiss, Helga (2017) Szexuális gyermekbántalmazás csecsemő - és kisgyermekkorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Kiss, Melinda (2017) Az óvodakezdés: Örömök és félelmek, ahogyan azt a szülők látják. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kiss, Nikolett (2017) A mindennapos mozgás megvalósulása Gyöngyös Város Óvodái körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Kiss, Réka (2016) Az intrauterin fejlődés és az erre ható káros és jótékony tényezők jelentősége. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Kiss, Szilvia (2014) A gyakorlat során megismert fiatal problémáinak elemzése, a problémák lehetséges megoldásainak bemutatása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kiss, Tibor (2017) Diagnosztikus mérés az általános iskola küszöbén az iskolaérettség tükrében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Kissné Lami, Mónika Zita (2014) Az ének-zenei tehetségek és kibontakozásukat befolyásoló tényezők. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kissné Lukács, Tünde (2017) A mese pszichológiai hatása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Tanszék.

Kisvári, Katalin Judit (2014) Iskolai magatartásproblémák és szülői-nevelői hatások összefüggései. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Kocsi, Evelin (2017) Az ének-zene és a mozgás kapcsolata az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Kocsis, Tiborné (2017) Első Világháborúval kapcsolatos honlapok elemzése a Minerva Elvek és a keresőoptimalizálás alapján. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Koczkáné, Kecskeméty Beáta (2016) A könyv és könyvtár szerpe a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Kolonics, Judit Anna (2016) Iskolamarketing a XXI. században. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

Komenczi, Norbert (2016) Transfer - Munkanapló. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Komlátiné Ötvös, Ágnes (2014) Esélyegyenlőtlenség a társadalomban és a közoktatásban Helyzetelemzés és lehetséges feladatok egy Pest megyei általános iskolában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Kompoltiné Kaszás, Henrietta (2017) Óvodáskorú gyermekek beszédtechnikájának lehetőségei az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Koműves, Anikó (2016) Oktatás-nevelés a 19. századi Magyarországon. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Koncz, Renáta (2017) Tanítási és tanulási stratégiák alkalmazási tapasztalatai a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásában különös tekintettel a KIP alkalmazására. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

Kossuth, Edina (2017) Beilleszkedési zavar egy trichotillomániás zavarral küzdő gyermek esetében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus.

Kovács, Alexandra (2012) A fiatalkorú bűnelkövetők énképének, önértékelésének, önelfogadásának alakulás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Kovács, Balázs (2013) Az avantgarde kulturális öröksége és a politikai ideológiák: Az izmusok társadalmi szerepvállalásáról és elfojtásáról, három,totális diktatúrába rohant országban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Kulturális Örökség Tanszék.

Kovács, Bianka Éva (2017) A korai idegen nyelvoktatás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Kovács, Kira (2017) Helka A Balaton legendája mint közös olvasmány. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Kovács, Marietta (2017) Az óvodai beszédfejlesztés módszerei és lehetőségei. Az óvodai bábjáték fejlesztő hatása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Kovács Zoltánné Lajos, Krisztina (2016) A hagyomány közvetítése a Kerekítő foglalkozásokon keresztül. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Kovácsné Percze, Hedvig (2013) A Széchenyi Bölcsőde Története. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Digitalizált.

Kozma, Orsolya (2013) Osztálytermi interakciók elemzése: A projektmódszer szerepe a 9. osztályos szakközépiskolás diákok szóbeli kommunikációjának fejlesztésében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Krecz Zoltánné, Ágnes (2017) Nyelvhasználati képességfejlesztés az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Comenius Kar.

Kukorda, Viktória (2017) Környezettudatos szemléletmód alakulása a kunmadarasi óvoda gyermekeinek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia.

Kurmai, Adrienn (2014) Konfliktuskezelés óvodai nagycsoportban, és az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, ..

Kádár, Alexandra (2017) A médiapedagógia létjogosultsága az óvodai nevelésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Kármán, Dóra (2013) A játék szerepe a személyiség fejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Károlyi, Mónika (2017) Anya-gyerek kapcsolat kötődési viszonyainak hatása az értelmi-érzelmi fejlődésre. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Kéri, Tünde Kárla (2017) Anya-gyermek kapcsolat,kötődés: Testvérféltékenység. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Kómár, Éva (2017) Móricz Zsigmond levelezésének (1892–1923) digitális kritikai kiadása a DigiPhil projekt keretében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Körösi, Henrietta (2017) A munkaerő toborzás és munkanélküliség mai helyzete. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus.

Kövesi, Tamara (2017) A konfliktuskezelési technikák fejlődése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reáltudományok Intézete.

L

Labancz, Cintia (2017) Jeles napok, ünnepkörök: “A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Laboda, Andrea (2017) Magatartási és viselkedési problémák megjelenése az óvodában: Az óvodapedagógusok véleményének vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Lakatos, Claudia (2017) A mesélés, verselés szerepe a kommunikációs képességfejlesztésben, az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Lakatos, Vanda (2017) A mozgássérült gyerekek pedagógiája, pszichológiája és módszertani kérdései. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Lalik, Réka (2013) A korai kötődés hatása a gyermek fejlődésére: A születés és a bölcsőde kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Laurinyecz, Anett (2017) A mese hatása a képzelőerőre óvodás korban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Lehotszky, Liliána (2017) Az óvodás gyermekek egészséges életmóddal kapcsolatos szokásai az óvodában és otthoni környezetben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Leitnerné Füzi, Janka (2013) A középiskolások tanulását befolyásoló tényezők. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Lengyel, Adrienn (2017) Idegen nyelv oktatása az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Leskó, Sándorné (2016) A Magyar Nyelv Múzeuma ismeretátadási tevékenységének bemutatása. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humántudományok Intézete.

Liktor, Zsófi (2017) A mese hatása és az ahhoz fűződő attitűdbeli változások az elmúlt ötven évben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Lipták, Mariann (2016) Egysajátos nevelési igényű tanuló fejlesztési lehetőségei napjainkban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Tanszék.

Litkei, Tamásné (2016) Két település idős ellátásának összehasonlító elemzése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Lizák, Xénia (2017) Szülőfalum néphagyományőrzése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Lovas, Diána Eszter (2012) A tanulási teljesítmény vizsgálata és a tanórai viselkedés változása csoportos tanulásfejlesztés hatására. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Digitalizált.

Ludman, Réka (2017) Társas kapcsolatok alakulása, fejlődése óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Lukács, Anita (2013) Örökbefogadott gyermekek megjelenése a Bölcsődei hálózatban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

László, Krisztina (2017) A három nyelvtani szerkezet - főnév, ige, melléknév - szókincshasználatának TROG-módszerrel történő vizsgálata a 3-4-5 éves korú gyermekeknél. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia.

László, Viktória (2017) A korai anya-gyermek kötődési kapcsolat és az óvodai beszoktatás összefüggései. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Lászlófi, Sándorné (2017) A szövegértő olvasás vizsgálata egy alsós, illetve egy felsős osztályban, az eredmények összehasonlító elemzése. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Lázók, Gyöngyvér (2017) A konfliktusok kialakulása és kezelése napjainkban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

M

Maczkó, Attila (2017) A szöveges értékelés története a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet.

Magda, Mónika (2017) A bábozás és az ének-zenei tevékenység kapcsolata az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Magna, Tamás (2017) A haszonelvűség tükröződése a munkakultúrában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti tanszék.

Magyar, Zsolt (2016) Iskolamarketing és minőségirányítás egy jászberényi katolikus középiskolában: A partneri elégedettségmérések marketingalakító hatása a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola és Kollégium Tagintézményében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési tanszék.

Majercsák, Klaudia (2017) Tehetségjegyek és tehetséggondozás az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Major, Andrea (2017) A kisgyermekek táplálásának sajátosságai: A szoptatástól a mesterséges táplálásig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Majoros, Zoltánné (2017) Társas kapcsolatok alakulása és fejlődése óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Makai, Edit (2016) A Szakképzési Hídprogram szerepe a társadalmi integrációban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Makó, Tímea (2017) Egészségfejlesztés- és területei az óvodában Mozgás jelentősége óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Margitai, Renáta (2017) A vízhez szoktatás és úszástanítás,valamint ezek előkészítő gyakorlataik. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Maticsek, Petra (2017) Szoptatás és káros szenvedélyek - dohányzás, alkohol drogok. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Melegh, Réka (2017) Transzkulturális gyermekek nevelési és ápolási sajátosságai 0-7 éves korosztályban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Melegh, Réka (2014) Transzkulturális gyermekek nevelési és ápolási sajátosságaik 0-3 éves korosztályban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Mesitsné Tóth, Andrea (2014) Az előítélet egy két tanítási nyelvű alapítványi gimnáziumban: A toleráns gondolkodás fejlesztése angol nyelvi órákon. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Miklovicz, Gábor (2016) A szerhasználat megjelenése mozgóképen választott filmek alapján. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet, Mozgóképkultúra Tanszék.

Miklós-Mizsei, Katrin (2017) A figyelemzavaros gyerekek integrálásának nehézségei a jászsági általános iskolákban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Mintyován, Viktória (2017) A magyar nőnevelés kérdései a korabeli sajtóban (1820-1848). MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Tanszék.

Molnár, Barbara (2016) Biblioterápia az oktatásban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Molnár, Fanni (2014) Tehetséggondozás lehetőségei az iskolában Herman Ottó Matematikai Tehetségműhely. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Molnár, Gabriella (2016) A válás hatásai a gyermekekre. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Molnár, Marianna (2017) Azonosságok és különbségek a Rogers- és a Jena-plan pedagógia rendszere között, különös tekintettel az alkalmazott módszerekre. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tanszék.

Monori, Anita (2017) Tanulási szokások vizsgálata általános és középiskolás tanulók körében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Montvai, Katalin (n.a.) Az óvodáskorú gyermekek motorikus tevékenységeinek vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Mravik, Petra (2013) A beszédfejlődés sajátosságai, fejlesztési lehetőségei csecsemő és kisgyermekellátásban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Mudris, Ágnes (2017) Két- és többnyelvűség óvodás korban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Murányi, Edina (2017) Játék és tanulás kapcsolata az óvodában az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának tükrében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai tanszék.

Márki, Beatrix (2017) A játéktevékenység sajátosságai gyermekeknél:A szerepjáték hatásai a személyiségfejlődésre. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Mátyás, György (2016) Pedagógiai kompetenciák fejlesztése adatmodellezési módszerek implementálásával. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humántudományok Intézete.

Mátyás-Böszörményi, Dorina (2017) Játék és tanulás az óvodában/ A játék személyiségfejlesztő hatása az óvodáskorú gyermekekre, az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti folyamatos heti rend, napirend szerinti megközelítésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Mészáros, Lívia (2017) A könyvtárhasználat helye a tantervekben: A könyvtárhasználat tanításának lehetőségei az általános iskolában 2004-2016 között egy kisvárosi iskolai könyvtárban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Mészáros, Melina (2017) A projektmódszer, mint érték az óvodában:Mi az érték a projektmódszerben, miért érték, és miért kell úgy formálni az óvodapedagógusi szemléletet, hogy az a gyermekek mindenek felett álló érdekeit szolgálja? BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

N

Nagy, Emese Petra (2017) Hagyományőrzés gyermekkorba:Hagyományok a hollókői gyermekek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar Pszichológiai Intézet.

Nagy, Erika (2016) Szegénység és segélyezés Pásztón. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Nagy, Ibolya (2016) Koraszülöttek anya-gyermek kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Nagy, Kinga (2017) Pedagógiai mentálhigiéné: A kiégés jelenségének vizsgálata a jászárokszállási tanárok körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Nagy, Viktória (2014) Az anyatejes táplálás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Nagy, Viktória (2017) Az óvodai kapcsolatok, társkapcsolatok, csoportok, közösségek vizsgálata, jelentősége a lelki egészség védelmében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Nagy, Zsófia (2017) A vizuális művészeti nevelés lehetőségei a bölcsődében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Nagy, Éva (2017) A környezeti nevelés színterei, módszerei az általános iskolákban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Nagyné, Petrenkó Lea (2017) Elektronikus dokumentumok felhasználásának szerzői jogi kérdései. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Nagyné Bodnár, Beatrix (2014) A kötődés szerepe a bölcsődés korú gyermek fejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Tanszék.

Nagyné Erdei, Adrienn (2016) A fegyelmezés pedagógiai kérdései: Fegyelmezés az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Novák, Ilona (2014) A könyvtár mint idegenforgalmi pont. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet Informatika Tanszék.

Nyeste, Melinda (2017) Pedagógiai vizsgálatok és fejlesztések jelentősége az általános iskola kezdő szakaszában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Nyiri, Erika Tímea (2016) Magatartási-és viselkedési problémák az iskolában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Nyolczas, Andrea (2017) Gondolatok a Magyarországi analfabetizmusról. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és kommunikációs tanszék.

Németh, Anita (2017) A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Németh, Anita (2017) A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Németh, Anna (2017) A könyvtári szoftverek és a MARC szabvány viszonya a hazai felsőoktatási könyvtárak tartalmi feltárási gyakorlatában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Németh, Roland (2017) A Karakter Kft. felnőttképzési tevékenységének vizsgálata a munkanélküliek körében Jász-Nagykun-Szolnok megyében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus.

Némethné Bartkó, Ivett (2017) A kisgyermekek táplálásának sajátosságai: A szoptatás és anyatejes táplálás fontossága. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

O

Odrobináné Soltész, Zsuzsanna (2017) A családból a bölcsődébe való átlépés segítése. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Oláh, Alexandra (2017) Gyermekbántalmazás csecsemő- és kisgyermekkorban, gondozónői teendők. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Oláh, Evelin (2013) Egészséges és beteg csecsemők-kisgyermekek születésének befolyásoló tényezői, a születés utáni gondozási különbségek. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Oláhné Szabó, Éva Mária (2016) Az óvodás korú gyermekek szókincsvizsgálata - Az IKT eszközök káros hatása a szókincsfejlődésre. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és művészeti nevelési tanszék.

Orbán, Nikolett (2016) A rekreáció helye és szerepe a közművelődésben: A törökszentmiklósi fogyatékkal élők közművelődési lehetőségei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

P

Palya, István Kálmánné (2017) A mozgás, mozgásos játék képesség- és személyiségfejlesztő hatása az óvodában: A Mozgáskottában rejlő lehetőségek a gyermekek sokoldalú fejlesztésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Pap, Bertalanné (2017) A kisgyermekek táplálásának sajátosságai:A gyermekkori elhízáshoz vezető út. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Pap, Mihályné (2012) Bioetikai kérdések az etikatanítás gyakorlatában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Papp, Istvánné (2017) Az irodalmi élményszerzés lehetőségei: A mondókák integrálása az óvodai tevékenység területeihez. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Peredi, Tiborné (2017) Népi hagyományok, játékok. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Pethő - Lestár, Dalma (2017) Iskolás korúak szorongásai és félelmei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Polonkai, Alexandra (2017) Iskolakészültség, iskolaérettség értelmezése az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Povázson, Vivien (2017) A mozaikcsaládban nevelkedő gyermekek nehézségei a családban és az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti Tanszék.

Pál, Miklós (2017) A Vasárnapi Ujság, mint információforrás az első világháború idején. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és kommunikációs tanszék.

Pánzmándi, Réka (2012) Dohányzás és alkoholfogyasztás vizsgálata a középiskolások körében : helyzetfelmérés a mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Pócsik, Julianna (2016) Második esély iskolák jó gyakorlatai a szakmunkástanulók hátránykompenzációjában:tantervi ajánlással. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

R

Rafael, Attila (2016) A kommunikáció jelentősége a szoliális munkában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet tanszék.

Rajkó, Kinga Luca (2017) Narratív komplexitás a kortárs amerikai játékfilmekben: Az elmejátékfilm jellemzőinek bemutatása a Harcosok klubja, Viharsziget, Fekete hattyú, Útvesztőben című filmek példáin keresztül. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Rigó, Ervin (2012) A pályaválasztási motiváció vizsgálata egy mezőgazdasági szakképző intézményben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Rimányi, Kasszandra Éva (2017) Deamless című kisjátékfilm. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Ruszkai, Viktória (2017) Hagyományápolás az ének-zene órákon. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Ruszó, Georgina Gerda (2014) Gyermekbántalmazás a családban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Ruzsinszkiné Takács, Szandra (2016) A nevelési intézmények és a család kapcsolatának változása bölcsődétől a középiskoláig (Sátoraljaújhelyen). MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

Rácz, Mónika (2014) A gyermekbántalmazás csecsemő-és kisgyermekkorban, kisgyermeknevelői feladatok. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Rácz, Viktor (2017) A sportban tehetséges diákok lehetőségei kettő városi és kettő falusi iskolában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Rácz-Antal, Nikoletta (2017) A mese segítő szerepe az óvodáskorú gyermekek és az óvodapedagógusok mindennapjaiban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Répás, Ildikó (2017) Esélyteremtés és tehetséggondozás hátrányos helyzetű régióban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Répási, József (2014) A kollégiumi nevelés célja és alapelvei. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Rétfalviné Diviák, Krisztina Katalin (2013) Pedagógiai nézetek, „személyes elméletek” forrásai: Ahol öröm tanulni és tanítani Esettanulmány a Sashalmi Tanodáról. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

S

Sas, Szilvia (2016) A beszédfejlődés elmaradása és a mozgás kapcsolata óvodás korú gyermeknél: Esettanulmány bemutatása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék.

Sas, Szilvia (2016) A mese fontossága a kisiskolás korosztály életében, és megjelenése a tanítási órákon. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Sass, Viktória (2017) Az óvodába kerülő 3 éves gyermekek beszédfejlődésében történt változások. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Schuller-Madarász, Renáta (2017) Élménypedagógia. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Kar.

Sebó, Anikó (2017) Kisgyermekek táplálásának sajátosságai: Az anyatejes táplálás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai tanszék.

Seres, Enikő (2017) Szülői vélekedések a kortárs gyermekirodalomról az olvasási szokások függvényében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Sike, Enikő (2013) Térképadatbázisok sajátosságai: A papír alapú és a digitális térképek használata az oktatásban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet Informatika tanszék.

Sikorszki, Nikolett (2017) Az óvodás korú gyermekek IKT eszközök általi matematikai tapasztalatok szerzése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Simon, Zsuzsanna (2016) Multikulturális nevelés: Hátrányos helyzetű iskola egy évfolyamának megismerése. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Simon, Zsuzsanna (2016) Multikulturális nevelés: Hátrányos helyzetű iskola egy évfolyamának megismerése. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Simon, Ádám (2016) Pedagógusszerepek változása a történelem és a matematika tárgyak tanítására vonatkoztatva. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Simon, Ádám (2016) A sport szerepe a kollégiumi életben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Simonváros, Lili (2017) Az autista gyermekek integrálása az óvodába. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Sipos, Anita (2012) A 12- 14 éves gyerekek a reklámok csapdájában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Sipos, Attiláné (2017) Játék és tanulás az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Sipos, László (2016) IKT eszközök használatának fontossága a Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék.

Smirová, Kinga (2016) A segítő szakmában dolgozók értékorientációja. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Somogyi, Viktória (2017) Az óvodakezdés-Örömek és félelmek,ahogyan azt a szülők látják. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Tanszék.

Somogyvári, Szilvia (2017) A mese megjelenése a tömegkommunikációban: A televíziós mese és annak hatásai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Steinbach, Roland (2017) Önálló tanulási módszerek kialakulásának segítése a középiskolai matematika tananyagban, speciálisan a kombinatorika és valószínűségszámítás egyes fejezeteinek tanulásakor. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Strihovaneczné Kárász, Andrea (2013) A gondozónői magatartás vizsgálata a pedagógiailag nehezen kezelhető helyzetek esetében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Strmá, Elena (2016) A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona bentlakásos intézményéből támogatott lakhatásba történő kiváltása. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Surányi, Zsófia Anikó (2017) Viselkedésproblémák megjelenése az óvodában:Agresszió. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Szabó, Anna Bianka (2017) A tanuláshoz szükséges részképességek fejlődése az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Szabó, Dániel (2017) A road movie a magyar filmművészetben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Szabó, Gergely (2017) Flóra. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Szabóné Simári, Andrea (2016) Drámajátékok felhasználásának lehetőségei a Hernádi Pitypang Óvoda Bagoly csoportjában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Anyanyelvi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Szabóné Várdai, Brigitta (2017) IKT eszközök használata a szakképzésben és HÍD-ban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Szakolczai, Viktória Anna (2012) Családi háttér és iskolai esélyek. Mit hoz a jövő? A miskolci Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola végzős tanulóinak véleménye a jövőről. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Digitalizált.

Szakács, Ágnes (2017) Irodalom és medialitás-A mesék textológiai megközelítése. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campos Humán Tudományok Intézete.

Szatmári, Eszter (2017) Hatékonyságnövelés a Securus Hungary Zrt.-nél. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti tanszék.

Szatmári, Mónika (2016) A fogyatékos fiatalok szabadidő eltöltési lehetőségei : Egerben működő kulturális és speciális intézményekben és egyesületekben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Szekfű, Virág (2016) A szülői bánásmód hatása a párválasztásra. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Szendrei, Barbara (2012) Mese és agresszió : a mesék hatása az óvodáskorú gyermekek személyiségére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Szenteleki, Péter (2017) A pszichoaktív szerek hatásai a "Z" generációra. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Szilágyiné Heffer, Angelika Dalma (2016) A nevelőotthon családi szocializációs funkciói egy vidéki nevelőotthon példáján keresztül. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Szirmai, Vivien (2016) Szociális okokból hátrányos helyzetű gyermekek az ózdi óvodákban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelmélet Tanszék.

Szombaty, Márta (2007) Az érzelmi élet sajátosságai gyermekkorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar.

Szurominé Liptai, Györgyi (2016) Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek pedagógiai megsegítése – tanulásban akadályozott gyerekek tanulmányi megfigyelései alapján. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Szám, Katalin (2014) A projektmódszer alkalmazása a német nyelvoktatásban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

Szász-Balogi, Edit (2016) „Ki szívét osztja szét” A pedagógusok mentális egészsége – a burnout szindróma. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Szécsi, Ágnes (2017) Rideg otthon, erőszak a családban:A családon belüli erőszak hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Szónok, Éva (2017) Korszerű IKT eszközök használata az óvodában: Mesélés digitális eszközökön. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál Tudományok Intézete.

Szőke, Regina (2017) Inkluzív nevelés az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Szűcs, Brigitta (2017) Anya-gyermek kapcsolat,középső gyermekek anyával való kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Szűcs, Erika Erzsébet (2012) A tiszaroffi Községi Könyvtár szerepe a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Informatikus könyvtáros MA.

Sándor, Anna Luca (2017) A táblagép tanórai alkalmazási lehetőségei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reál TudományokTanszék.

Sándor, Jánosné (2013) A cigány gyermekek helyzete és bölcsődei ellátottsága Mezőkövesd és kistérségében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Sós, Dalma (2016) Személyiségfejlesztő szabadidős programok. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Sütő, Tamás (2014) Utassy József Általános Iskola bemutatása. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, ..

Süveges, Zsanett (2017) Jeles napok, ünnepek az óvodában: A keresztény ünnepek szerepe és fontossága az óvodai nevelésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Süvegné Molnár, Andrea (2017) A társas kapcsolatok alakulása óvodáskorban: A személyiségfejlődés tükrében a peremhelyzetben lévő gyermekek viselkedése az óvodai közösségben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

szerző kérésére törölve, . (2016) A Waldorf-pedagógia elméleti hátterének analitikus és az iskola választása mögötti nézetek empirikus vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

T

Takács, Benedek (2017) Legközelebb című kisjátékfilm. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Takács, Cintia (2017) A mese személyiségfejlesztő hatásai. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

Takács, Nikolett Tünde (2017) Társas kapcsolatok alakulása óvodáskorban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Takács, Tímea (2017) Lokális közösségek- közösségi aktivitás. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Takácsné Lovas, Eszter (2013) Konstruktív pedagógia. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Tamás, Bettina (2012) Drogprevenció a középiskolások körében: Két B.-A.-Z. megyei középiskola vizsgálata. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Tanyi, Luca (2017) Zenei nevelés a bölcsődében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Tarjániné Sárközi, Valéria (2016) Infokommunikációs eszközhasználat óvodáskorú gyermekek körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Tasnádiné Böjti, Boglárka (2017) Játékgyűjtemény: óvodások labdás képességének fejlesztésére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Teremy, Dorottya (2017) Folklór,néptánc és drámapedagógia az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, EKE-CC Humántudományok Intézete.

Tiszlavicz, Luca (2017) Futás. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Titkáné Gyüre, Szilvia (2017) Korszerű IKT eszközök használata az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Óvodapedagógus Reál Intézet.

Turi, Henrietta (2017) Weboldal egy alkotó, Wes Anderson munkásságáról. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Turóczi, Tünde (2017) A családból kiemelt gyermekek interperszonális kapcsolatai. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, HUMÁN TUDOMÁNYOK INTÉZETE.

Tóbiásné Novák, Magdolna (2017) Zenei képességfejlesztés az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, EKF CK Humán Tudományok Intézete.

Tóta, András (2016) Suli-buli - a tanár mint hős, vagy antihős a kortárs filmben. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Tóth, András (2012) A HH, HHH és veszélyeztetett tanulóval és családjával végzett tevékenység bemutatása és elemzése. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Tóth, Barbara (2017) Az óvodába való beilleszkedés folyamata cigány és magyar gyermekek esetében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Tóth, Bettina (2017) Önállóságra nevelés 0-6 éves korig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Tóth, Melinda (2017) Digitális könyvtárak és archívumok kulturális örökségünk megőrzésének szolgálatában (Az aggregátorok szerepe, digitalizálási projektek, szerzői jogi védelem). MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Médiainformatika Intézet, Humáninformatika Tanszék.

Tóth, Melinda (2017) Digitális történetmesélés a XXI. században. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra és médiaismeret tanszék.

Tóth, Melinda (2012) Középiskolás fiatalok alkoholfogyasztása a családi háttér tükrében. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Digitalizált.

Tóth, Mária (2017) Az elhelyezkedés nehézségei. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkulúra Tanszék.

Tóth, Márk (2017) Maze. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Tóth, Orsolya (2017) Fogom a kezed Jó gyakorlat a Cibakházi Napsugár Óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Tóth, Petra (2017) A mondóka, a vers és a mese szerepe az óvodáskorú gyermek beszédfejlődésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Tóth, Róbert (2017) A táborszervezés módszertani kérdései egy konkrét tábor kapcsán - Hegyhengergető tábor. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Tóth, Teodóra (2014) Az interkulturális oktatás tapasztalatai Krosnoban. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, ..

Tóth, Zita (2017) Tehetséggondozás, tehetségjegyek az óvodában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Tóth, Zsuzsanna Szilvia (2016) A történelem tanítása a hagyományos oktatási rendszerben, és a Waldorf-pedagógiában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Tanszék.

Tóth, Zsófia (2017) Az anya-gyermek kapcsolat és az apa-gyermek kapcsolat hatásai a személyiségfejlődésre. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógiai Tanszék.

Tóth, Ádám (2017) A váci Árpád Fejedelem Általános Iskola könyvtárának jelenlegi Windows-os rendszerének migrálása ingyenes, szoftveres környezetre. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Tóth Bolyó, Anita (2016) A szülők véleménye a kisgyermekkori idegen nyelvi fejlsztésről és nevelésről. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalomelméleti tanszék.

Tóthné Bazin, Alexandra (2017) Energiatakarékosság az óvodában. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Természettudományi intézeti tanszék.

Tóthné Maros, Lilla (2013) Kisgyermekkorban elszenvedett abuzusok. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Tóthné Puskás, Melinda (2017) Gyerekek az internet hálójában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Reáltudományok Intézete.

Tóthné Páll, Ilona (2017) Munkanélküliség hatása egy kistérség gazdasági életére a kormányhivatalok megalakulásától napjainkig. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Jászberényi Campus.

Tóthné Veres, Eszter (2017) A korai idegen nyelvi nevelés: a titkos metakommunikáció és a gamifikáció. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Török, Viktória (2017) Az óvodakezdés: Örömek és félelmek ahogyan a szülők látják. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

U

Uram Zsófia, Eszter (2012) Outil d’aide pédagogique – Évaluation formative. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Francia Tanszék.

Urbán, Lászlóné (2016) Fegyelem és fegyelmezés pedagógiai kérdései egy középiskola életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

V

Vachter, Imola (2017) A játék nevelő, közösségszervező, szociális kompetenciákat fejlesztő szerepe. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézet.

Varga, Gál Tamás (2016) Az Index, az Európai Unió Dokumentációs Központjai és az információs technológiák. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatika Tanszék.

Varga, Viktória (2014) Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal tevékenységének bemutatása. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Varga, Vivien Amelita (2016) Hogyan látják jövőképüket az elítéltek? BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Varga, Zita (2016) A Mozgáskotta Módszer, mint komplex fejlesztő tevékenység. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Varga, Ádám (2017) A steampunk és az anime kapcsolata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra- és Médiaismeret.

Varga-Szentpéteri, Anita (2017) A környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának vizsgálata az újszászi óvodások szűkebb és tágabb környezetében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Gyermeknevelési Tanszék.

Varhola, Melinda (2017) Modern oktatási modellek: Blended Learning, fordított osztályterem. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pedagógia Tanszék.

Vasasné Kovács, Anikó (2016) Egyéni bánásmódot igénylő tanulók az iskolában. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Vaskó, Zsuzsa (2016) A tündérmesék hatása a kisgyermekek lelki fejlődésére. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék.

Vaszily, Karolina (2017) Komplex Instrukciós Pedagógiai Program. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humántudományok Intézete.

Vathy, Szilvia Nóra (2016) Tanári klímamérés - A Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tantestületi légkör vizsgálata. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humáninformatikai Tanszék.

Vesszős-Sólyom, Eszter (2016) Iskolai rendezvények szervezése a TÁMOP-3.1.4.C-14 konstrukció keretében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógiai és Közművelődési Tanszék.

Vinczéné, Obercsny Judit (2014) A pedagógiai tervezés és az iskolai differenciálás kérdései. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi tanszék.

Virág, Gréta (2016) Gyermekbántalmazás a családban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Szociálpedagógia Tanszék.

Viszokay, Ágnes (2014) A család nevelő hatása a csecsemőre és a kisdedre. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Viszokay, Ágnes (2014) A család nevelő hatása a csecsemőre és a kisdedre. Szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Vitai, Remma Nyikolajvna (2016) Harcművészet, szorosabb értelemben a shotokan karate hatása a gyermekek személyiségfejlődésében. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

Vitéz, Vivien (2017) Önállóságra nevelés. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Vizes, Bettina (2017) Óvodakezdés,- Örömök, félelmek,avagy a szülők hogyan látják. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Tanszék.

Vizi Gréta, Éva (2012) A mozgásszervrendszer anatómiája, élettana és leggyakoribb sportsérülések a röplabdában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Digitalizált.

Vladár, Emese (2017) Az 1900-as évektől napjainkig történő gondozási tevékenységek a kisgyermekek ellátásában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Vona, Zsófia (2014) Televízió hatása a kisgyermekekre. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Vozáry, Róbert (2017) Amíg oda nem érünk: Című játékfilm munkanaplója. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra Tanszék.

Váczi, Kristóf (2017) Önszabályzó tanulás a felnőttképzésben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógia.

Váradi, Evelin (2017) Gömör kapuja: Közösségfejlesztés Putnok településen. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Andragógia és Közművelődési Tanszék.

W

Wéber, Eszter Judit (2017) A korai kötődés megnyilvánulása a családban és a közösségben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Z

Zana, Gáborné (2017) Egészséges életmódra nevelés kisgyermekkorban:Egy komplex telepprogram hatásai. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Társadalom elméleti tanszék.

Zolnai, Diána (2017) Játék és mese jelentőségének megítélése a különböző generációkban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

Zolnai, Diána (2017) Játék és mese jelentőségének megítélése a különböző generációkban. MA/MSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Intézet.

Zsila, Ágnes (2017) A kompetens magzat. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Zsiros, Cintia (2017) A meseélmény megjelenése gyermekrajzokban. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Sárospataki Comenius Campus Humán Tudományok Intézete.

Zvolenszky, Luca (2017) gyermekbántalmazás: gyermekvédelmi jelzőrendszer vizsgálata. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Intézet.

Záborszki, Enikő (2017) Óvodapedagógusok mentálhigiénés problémái, kiégési szindróma. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Záprel, Gergő (2017) A JaDoX Szoftver bevezetése a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárában. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Információs és Kommunikációs Tanszék.

Á

Ács, Vivien (2016) Az óvodás korú gyermekek tájékozottsága a világról, 5-7 éves kor között. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológia Tanszék.

Ágneczné Czakó, Szilvia (2017) Kiégés értelmezése és prevenciós lehetőségei az óvodapedagógusok körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Ágneczné Czakó, Szilvia (2017) Kiégés értelmezése és prevenciós lehetőségei az óvodapedagógusok körében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Neveléstudományi Tanszék.

Ásó, Zsolt (2017) Animáció a filmekben. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Mozgóképkultúra és médiaismeret Tanszék.

Ó

Ózsvári, Enikő (2017) A mese szerepe az óvodáskorú gyermekek életében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Pszichológiai Intézet.

Ú

Újfalusi, Tamás Imréné (2017) A mondóka, a vers, a mese szerepe a beszédfejlesztésében. BA/BSc szakdolgozat, Pedagógiai Kar, Humán Tudományok Intézete.

A lista elkészítésének dátuma Wed Nov 25 15:58:13 2020 CET.