Items where Author is "x, y"

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Tétel típus | No Grouping
Tételek száma: 174.

x, y (1994) Biokertészeti alapismeretek az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1991) Szabó Zoltán Cifra nyomorúságának fogadtatása Egerben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1986) A termelőszövetkezetek létrejötte, hatása a parasztság és Kunszentmárton gazdasági-társadalmi életére (1948-tól). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1982) Főiskolás hallgatónők testméreteinek változása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1979) A falusi értelmiség helye és szerepe a falu közművelődésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1979) A fénylyukkártya felhasználása dokumentáláshoz. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1978) Hogyan látják az óvodát a 6-10 éves tanulók? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1975) Kosztolányi Dezső regényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1973) A Hortobágy vízrajza, különös tekintettel a haltenyésztésre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1970) Az audiovizuális eszközök használata a környezetismeret tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1970) Földes község története és természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1967) A 100 éves Salgótarjáni Acélárugyár gazdasági fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1966) Gárdonyi Géza írói szókincsének főbb rétegei az Egri csillagokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1965) "The Bird That Would Live Must Thrill the Hunter with Its Song" (Richard Wright's Native Son). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1964) Gyógytestnevelési ankét. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1955) A Szovjetunió harca az osztrák államszerződés megkötéséért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Néhány, tanulásban lemaradt I. osztályos iskolaérettségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A kisiskolás tanulók megfigyelőképességének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y Adalékok a hazafiságra nevelés problémájához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Ady Endre "Vér és Arany" című verseskötetének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Ady Endre: Vér és arany (1907). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Ady Endre: Új versek című kötetének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Amatőr művészeti csoportok közössége alakulásának szociálpszichológiai tényezői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Annotált bibliográfia a nyelvi laboratórium témához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Arany János egyénisége és művészete az Őszikékben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az aktivizálás fokozott biztosítása egy óratípuson belül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az asszociációk Babits Mihály verses naplójában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az egri nyomda megalapítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az egyes labdarúgó játékrendszerekben alkalmazott taktika. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az ember tragédiája alapvető problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az ember tragédiájának alapvető problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az iskolai énektanítás története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az osztályfőnök kapcsolata a családokkal, a családi és iskolai nevelés egybehangolása konkrét esetek elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az osztályfőnök közösségi nevelőmunkájának elemzése egy iskolában, egy konkrét osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az otthoni mindennapos testi nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az Átányi Általános Iskola története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az általános iskola megalakulása, nevelés és társadalom kapcsolata az Embernevelés című folyóirat tükrében (1945-1949). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az általános iskolai gyakorlókert jelentősége és az ott végezhető gyakorlatok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Az év végi testnevelési ünnepélyek értékelése és rendezésével kapcsolatos munkamódszer. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Balassi Bálint és Losonczy Anna. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Beethoven zongoramuzsikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y "Bodegától az orfeumig" (A századelő jellegzetes mulatóhelyei és szerepük Ady Endre életútját kísérve). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Borsod megye ipari fejlődése a felszabadulás óta. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Báránykázás: lakodalmi játék (romániai székely hagyomány). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Családerkölcsi kérdések jelentkezése a mai regényirodalmunkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Dunakeszi. Új város az ország településhálózatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Erkel Ferenc a magyar nemzeti opera megteremtője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Esztergom. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Eötvös típusalkotó művészete A falu jegyzőjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Fejezetek Ady jelentéstanából: szinonimák, szimbólumok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Garadna. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Graham Greene's View of Human Nature. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Göllei hiedelemmondák. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Hajdúdorog története a Tanácsköztársaság idején. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A Hajta és környékének madárvilága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Hegyaljai borvidék. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Heves megye mezőgazdaságának szocialista átszervezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Hogyan változott meg szülőfalum gazdasági, szociális, kulturális, politikai, ideológiai arculata az elmúlt 20 év alatt. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Inclination and Coincidence in Three Short-Stories by David Herbert Lawrence. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Iskolai játékok, gyakorlatok - játékkészség, összjáték, tervezett közös tevékenység kialakítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Iskolánk története 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Ivadékgondozás az állatvilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Joseph Conrad. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Jászapáti oktatásügyének történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A Jósvafői hegység természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y József Attila - A magyar proletár líra megteremtője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y "Kerámiaművesség". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Kodály énekpedagógiai munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Komplex beszédtechnikai feladatok az anyanyelvi nevelésben és az énektanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Krúdy Gyula (1878-1933). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Krúdy Gyula és a monarchia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Kunhegyes földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Kányádi Sándor költészetének alakulása az ötvenes évektől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Képességfejlesztés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Kísérletek az általános iskolai fizika tananyag "A testek mozgása" című részéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A Lenin Kohászati Művek és a diósgyőri acélgyártás történeti áttekintése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Liszt Ferenc és az európai zene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Líraelméleti kérdések Juhász Gyula költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Magyarország ipari fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Man and Destiny in Some Major Novels of Thomas Hardy. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Mezőcsát a szocialista fejlődés útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Mezőkövesd monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Mikszáth eszmei és művészi fejlődésének párhuzama. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Módszertani próbálkozások az elektromos árammal kapcsolatos fogalmak dialektikus kialakítására az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Móricz Zsigmond harca a szegényparasztságért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Móricz Zsigmond parasztábrázolása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Móricz novellaíró művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Móricz parasztábrázolása pályájának utolsó szakaszában (1931-42). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Műszaki-fejlesztési lehetőségek a könyvtárban, különös tekintettel a reprográfiai eljárások és az audiovizuális eszközök alkalmazására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Nagy László: Havon delelő szivárvány. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Nagyüzemi termő szőlő agrotechnikája, évi munkái községem mezőgazdasági üzemében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Néhány fontosabb iparág kifejlődése a borsodi Bükk hegységben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Németh László társadalmi drámái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y "Népművészet". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Nógrád megye várai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Pesterzsébet település földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Petőfi Sándor ars poetikájának értelmezése és feldolgozása a versei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Petőfi tájleíró versei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Polivinilklorid gyártásának technológiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y The Portrayal of Capitalistic Crisis - as a Moral Crisis of Small Man - in the Mirror of Arthur Miller's Dramas. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Radnóti Miklós költői realizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Radnóti Miklós költői realizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Realism and Allegory in Two Novels by Charles Dickens. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Regisztráló spirométer. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Reklám a szocializmusban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Rákóczifalva község a szocialista fejlődés útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Rátka község környékén feltárt ásványok és kőzetek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Régi magyar műemlékek a meződűlőn. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A Sajó folyó vízjárása és éghajlati kapcsolatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Shakespeare néhány drámája a magyar színpadon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Szabolcs-Szatmár megye szocialista átalakulása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Szemléltetési eszközök korszerűsítése a biológia tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Szolnok ipara és munkerővonzása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Szőreg népeinek élete és vagyoni rétegződése 1780-tól 1848-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Talajzónák kialakulása, a csernozjom ismertetése és gazdasági jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Természetvédelem. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Tervezés az úttörőcsapatban; szakosított őrsök alakítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Tiszatarján község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Támaszugrások oktatása az általános iskolában. Általános célgimnasztikai, rávezető és erőfejlesztő gyakorlatok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Társas kapcsolatok alakulásának szociálpszichológiai elemzése szocialista brigádokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Töredékes teljeség (Sarkadi Imre művészi világa, drámái és drámatöredékei tükrében). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Vezetési stílusok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Villon testamentumai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Virginia Woolf and the Stream-of-Consciousness Technique in Three Novels. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Váci Mihály költészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Zongoramuzsika a kezdet kezdetétől. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A balassagyarmati kábelgyár termelésének természeti és társadalmi tényezői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A borászatban szerepet játszó hasznos és káros mikroorganizmusok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A család szerepe a társadalmi beilleszkedési zavarok kialakulásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A felvilágosodás eszméi Csokonai műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A felvilágosodás eszméi Csokonai műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A fizikai szakkörök feladatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A gyermekdalok világa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A gyártmányismertetők faktografikus feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A gyümölcstermesztés gazdasági jelentősége községünkben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A hevesi Kossuth Termelőszövetkezet földrajzi helyzete, gazdálkodása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A jobbágyság kialakulása MAgyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y "A jászapáti "Velemi Endre" Mg. Tsz.". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A kapitalizmus világa Ady költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A kapitalizmus világa Ady költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A képességfejlesztés lehetőségei a napközi otthoni nevelőmunka gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A képességfejlesztéstől a személyiségfejlesztésig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A könyv, könyvtár szerepe az Egyesült Izzó Félvezető- és Gépgyár gyöngyösi üzemegysége "aranytűs" szocialista brigádjának életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A közlekedés szabályainak megtanítása egy oktatóprogram felhasználásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A különírás, egybeírás történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A labda szerepe az általános iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A lovagi kultúra sajátosságai Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A magnetofon és az írásvetítő, mint audiovizuális szemléltetési eszköz az orosz nyelv igeragozásának tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A magyar gyakorló orvosok hivatkozási szokásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A mályi és nyéki üdülőterület jelene és jövője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A nehezen nevelhetőség esetei egy általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A parazitizmus és jelentősége az állatvilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A pedagógus attitűdjének hatása a tanulókra a rajz és műalkotások elemzése című tantárgy viszonylatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A programozott oktatás és lehetőségei, különös tekintettel a csoportos oktatógépre. Az alanyi és tárgyas ragozás gyakorlása csoportos oktatógéppel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A pszichikus tulajdonságok és állapotok jellemzői atlétáknál a versenyzés során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Öregek ábrázolása az irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A repülés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A selyemhernyó-tenyésztés jelentősége, gyakorlata, a selyemhernyó növekedése, takarmány és táplálóanyag szükséglete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Sárospatak.

x, y A szabadságharc Jókai műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A szocialista mezőgazdaság kialakulása és fejlődése Gyöngyösön. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tagozatos iskolák működésének problémái, tapasztalatai Pest megyében, valamint Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tanulók kiejtése az általános iskola V-VIII. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tanulók kiejtése az általános iskola V-VIII. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tanulókísérleti órák szerepea fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tanítók helyzete és problémái a szolnoki Beloiannisz úti Általános Iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y A tiszaföldvári Lenin Tsz. megalakulása és első évei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A torna tantervi anyagának fejlődése Magyarországon a XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y "A torockói temetkezés sajátos formája". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A tragikum és konfliktus Arany János balladáiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A vallásosság tartalma az alsó tagozatos tanulók gondolkodásában és tevékenységében. Feladatok az ateista nevelés érdekében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y Óvodáskorú gyermekek vízhez szoktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y A vízilabdázás története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

x, y Ízületi mozgékonyság felnőtt II. osztályú és alacsonyabb minősítésű tornásznőknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Mon Sep 20 22:51:15 2021 CEST.