Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | É | Ü | Ő
Tételek száma: 121.

A

Almásy, Árpádné (1965) A Jonathán alma termesztése, termesztésének lehetőségei és jelentősége községünk két termelőszövetkezetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Angyal, Erzsébet (1965) Nyírvasvári község a szocialista fejlődés útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Balogh, Béláné (1965) Gaja patak földrajzi leírása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Lőrinc (1965) Tunyogmatolcs gazdasági élete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Baradács, Lászlóné (1965) Burgonyatermesztési problémák községünkben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Baranyi, Terézia (1965) A környezetismeret és az olvasás koncentrációja egy adott /2./ osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baráz, Máténé (1965) Tévhitek, hiedelmek, babonák megjelenési formái és okai az alsó tagozatos gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baunok, Béla (1965) Reprodukciótól az önállóságig vezető út a fogalmazás tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Berczeli, Istvánné (1965) A szülők gyermekekkel való helytelen nevelési bánásmódjának okai és megszüntetésének lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodnár, Józsefné (1965) A polgári pedagógia elleni harc Magyarországon 1948-1950-ben a pedagógia sajtó tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bognár, Mária (1965) A szemléltetés jelentősége és módjai a fogalmazás tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borsi, Katalin (1965) A szocilaista hazafiságra nevelés tartalma és módszerei az általános iskola III. osztályában az Olvasmány tantárgy "Ünnepeink" című témájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borsos, Éva (1965) Az üveggyártás és az üveggyári munkások szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bálint, Sándorné (1965) Boldog község népviselete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Cseh, Istvánné (1965) Az ismeretnyújtás során alkalmazott módszerek és azok kombinált felhasználása a gyakorlatomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csáji, Attiláné (1965) A személynévadás kérdései a XVII. század elején Észak-Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csépány, Katalin (1965) A tanulói aktivitás alapozása és fejlesztése az anyanyelvi órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csócsits, Pál (1965) A borsó termelésének feltételei, előnyei, szükségszerűsége községünkben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czinege, Julianna (1965) A családi nevelés eltérő és egyező vonásai egy osztály tanulóinál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Demeter, Erika (1965) Világnézeti nevelés a környezetismeret órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Együd, Jánosné (1965) Madách Imre: Az ember targédiája (alapvető problémák). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erdei, Róza (1965) Óravázlatok készítése és azok elemző indoklása valamelyik anyanyelvi tárgy egy órájáról /A nyelvtani ismeretek és a helyesírás gyakorlás arányainak vizsgálata egy nyelvtanóra variációiban/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Eszterhás, Istvánné (1965) A jósvafői Kossuth-barlang. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Eötvös, Kinga (1965) Ady Endre költészetének ellentmondásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

F

Fehér, Istvánné (1965) A környezetismeret tantervi feladatainak érvényesítése és a tantárgyi koncentráció megvalósítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferge, József (1965) A labdarúgó mérkőzéseken előforduló néhány fontosabb hiba elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fodor, Lajos (1965) Az itatásos borjúnevelés jelentősége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Frantsik, Franciska (1965) Családi nevelés egyező és eltérő vonásai egy osztály tanulóinál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fröhner, Katalin (1965) Hogyan érvényesítsük a szemléletesség elvét az anyanyelvi tárgyak oktatásában? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fónyi, Zoltán (1965) Rudabánya gazdasági élete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fülöp, János (1965) József Attila a szocialista Magyarországért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Füzesi, István (1965) Bárna község a szocialista fejlődés útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Garamvölgyi, Gyula (1965) Berkenye monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

György, Levente (1965) Arany János balladáinak tragikuma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Géczi, Erzsébet (1965) Szilvásváradi kereszt-, ragadvány- és gúnynevek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Göncfalvi, László (1965) Az éneklő Magyarországért (Kodály Zoltán munkássága). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Habel, Gyula (1965) Tranzisztorok jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Halasi, Antal (1965) Burgonyatermesztés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hatala, Julianna (1965) Az elsődleges, a logikai és a befejező rögzítés szerepe és befolyása a pedagógia gyakorlatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herpai, Mária (1965) A Tokaji Nagyhegy kialakulása és felépítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hubai, Terézia (1965) B.A.Z megye mezőgazdaságának szocialista átszervezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Ignáczy, Katalin (1965) Tanítási nehézségek és azok leküzdése az ált. iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jakab, Györgyné (1965) Hogyan küzdjünk az olvasási hibák ellen? Az olvasási hibák elleni küzdelem jelentősége, az olvasás tanítása feladatainak megvalósításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

Karniczki, Istvánné (1965) Heves község mezőgazdaságának szocialista fejlődése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kelemen, Róza (1965) A világnézeti nevelés lehetősége a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kindlovits, Zsuzsanna (1965) Hogyan biztosítom a tanulók aktív és tudatos részvételét az iskolai munkában? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Bertalan (1965) Komoró község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Király, Erika (1965) Ecséd község története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Dénesné (1965) A szabadságharc ábrázolása Jókai szépirodalmi műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Lajos (1965) Sárrétudvari község története a XIII. századtól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolyvok, István (1965) Szentistván község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Korkos, Jenőné (1965) Hogyan segítettem tanítványaimat a szakrendszerű oktatásra való áttérés nehézségeinek leküzdésében? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, György (1965) A kézilabdázásban a beálló szerepe a támadás előkészítésében és végrehajtásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kubala, Natália (1965) Ady Endre szerelmi költészete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kuti, Veronika (1965) A Makarenkói Önkormányzat fejlődésének és működésének bemutatása a "Pedagógiai hősköltemény" és a "Zászlók a tornyokon" című művek elemzése alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kővári, Jánosné (1965) Az olvasási készség fejlesztésének módszeres eljárásai az alsó tagozatos oktatásban, különös tekintettel a gyakorló órákra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Laczkó, Mária (1965) A Nyírség almatermelésének népgazdasági jelentősége; nyíregyházi konzervgyár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lerner, Tamásné (1965) Az erkölcsi nevelés folyamatának leírása és elemzése egy vagy több erkölcsi nevelési feladat vonatkozásában az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lázár, Jolán (1965) A világnézeti nevelés tartalmi és módszerbeli kérdései az anyanyelvi tárgyak oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Magyar, Beatrix (1965) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse a Heves megyei Mikófalván. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Marozsán, Ferenc (1965) Házinyúl tenyésztési tapasztalatok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Matisz, Cecília (1965) A Borsodi Hőerőmű földrajzi vonatkozásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Matolcsi, Miklós (1965) Szikes talajaink. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Moldván, György (1965) Almatermesztés az Újfehértói Kísérleti Gazdaságban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Béla (1965) Képek Zaránk község történetéből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, István (1965) Mohora község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Márki, Gábor (1965) A tanulmányi séták és kirándulások jelentősége és helyes felhasználása az általános iskola alsó tagozati oktatómunkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mózer, György (1965) Rimóc község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

N

Nagy, Emese (1965) A dalok szövegének mondanivalója a nevelési célkitűzések szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Sándorné (1965) Hajdúsámson község a szocializmus építésének útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Neményi, Edit (1965) A gyöngyössolymosi faeszköz-készítés ismeretanyaga és szókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádpor, Józsefné (1965) A Nádudvari Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, László (1965) A parasztság követeléseinek jelentkezése az 1832-36-os reformországgyűlésen. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Ágnes (1965) Bartók Béla munkássága leveleinek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Ocskay, György (1965) Az egri egyházmegyei könyvtár zenei anyaga I.világi zene. Szakdolgozat thesis, Archív.

Oláh, Mária (1965) Illyés Gyula költői képei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Pap, János (1965) Illyés Gyula drámái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pardavi, Antal (1965) A Tiszai Vegyi Kombinát gazdaságföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pecze, János (1965) Szemléltetés az ének órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petrovits, Ilona (1965) Magyarország ipari fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polyák, Csaba (1965) A nyelvművelés lehetőségei és módszeres eljárásai az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Poremba, Ferencné (1965) Balesetek és sérülések elkerülésének módja az általános iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pusztay, Péter (1965) Vértes község talajtípusai és azon termesztett növényfajták. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pádár, Dénes (1965) A csányi Új élet Termelőszövetkezet gazdasági földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pál, Béla (1965) A Nyírség almatermelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pálmai, Béla (1965) Természeti kincsünk a bauxit. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Püspöki, Győző (1965) Boldog község története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

Rigó Szántai, Sarolta (1965) Az érzelmi ráhatás jelentősége az erkölcsi nevelésben és megvalósításának eszközei a szépirodalmi olvasmányok tárgyalása során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rolly, Margit (1965) Opera és társadalom. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rudda, Endréné (1965) Néhány alsó tagozatban elsajátítandó fogalom hogyan és a tanulókban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz, Mária (1965) Tessedik Sámuel: Utasítás a dékán számára c. munkájának elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Salamon, Ilona (1965) A sajószentpéteri üveggyár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Katalin (1965) A zenei írás, olvasás fejlesztésének módszerei az általános iskola III. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Soós, Gáborné (1965) Az írásbeli alapműveletek tanítása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Stefán, Frigyes (1965) Parasztábrázolás a felszabadulás utáni magyar irodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Lajnosné (1965) A gyakorlati foglalkozások tantárgyi koncentrációja az általános iskolai alsó tagozat többi tárgyaival. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalóki, Béla (1965) Bertold Brecht drámaművészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szekendy, Szilvia (1965) Úttörősport. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szikszay, János (1965) Nyírbátor természeti és gazdasági földrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szilágyi, Malvin (1965) A nyírbátori Bóni Növényolajipari Gyár fejlődése (gazdaság-földrajzi szempontból). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilárd, Ildikó (1965) Süttő község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Sárospatak.

Sztaniszlovszki, Antal (1965) Erkel Ferenc és a Magyar nemzeti opera. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sárközi, Imréné (1965) A jártasságok és készségek kialakításának jelentősége és helyes módja az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Terék, Etelka (1965) Eger város dűlőnevei a XVIII. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tolnai, Mária (1965) Házi feladatok szerepe az ismeretek, jártasságok és készségek megszilárdításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Bertalanné (1965) A Bükki karsztvizek vízjárása és az éghajlat kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Dezső (1965) A Zempléni-hegység erdőgazdasága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Margit (1965) A törökszentmiklósi járás öntözőgazdálkodása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth János, Zoltánné (1965) A pedagógus szerepe a falu erkölcsének formálásában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Uhrin, Benedek (1965) Az erkölcsi nevelés alapelveinek érvényesülése egy adott nevelő munkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vadász, Erzsébet (1965) A munkára nevelés folyamatának leírása és elemzése az általános iskola IV. osztályában olvasás tantárgy keretében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Csabáné (1965) József Attila harca a szocialista Magyarországért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varró, Lajos (1965) Eger részvétele az 1848/49-es szabadságharcban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Róza (1965) Az aktivizálás lehetőségei III. osztályban olvasás órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ványay, Lászlóné (1965) Móricz Zsigmond harca a szegényparasztságért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vári, Györgyné (1965) Szocialista hazafiságra nevelés az általános iskola alsó tagozatában a tantárgyakon keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

X

x, y (1965) "The Bird That Would Live Must Thrill the Hunter with Its Song" (Richard Wright's Native Son). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zsiska, Katalin (1965) A testi nevelés kapcsolata a nevelés több területeivel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

É

Évinger, Mária (1965) A gyakorlati foglalkozások tantárgyi koncentrációja az általános iskolai alsó tagozat többi tantárgyaival. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ü

Ürögdy, Piroska (1965) Lehetőségek és módok az érzelmi mozgósításra a fogalmazás tanításában az erkölcsi nevelés területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ő

Őz, Mária (1965) Az önállóságra nevelés szükségessége és módszerei az általános iskola negyedik osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Wed Sep 27 23:39:33 2023 CEST.