Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Találatok száma: 149.

A

Antal, Gusztáv (1968) A Dunai Cement- és Mészmű gazdaságföldrajzi leírása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

B

Bakó, Anna (1968) Ajánló bibliográfia,a történelem középiskolai szintű elsajátításához. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balázs, Lászlóné (1968) Lucerna termesztés és magfogás lehetőségei Heves község termelőszövetkezeteiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Barkó, Andrásné (1968) A kapitalizmus világa Ady költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Barta, Lajos (1968) A tanulókísérleti órák szerepe a fizika oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bartók, Mária (1968) Az önálló gondolkodás fejlesztése Nyelvtan- helyesírás órákon a 2-3-4. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Bolyós, Lászlóné (1968) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bonyhádi, Alajos (1968) Az Újpesti Munkásotthon Énekkarának Története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boros, József (1968) A vallásos ideológia elleni harc feladatai a szocializmus alapjainak lerakása után. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Burai, István (1968) A tanórán kívüli testnevelés lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Butyka, Mária Judit (1968) Hazafiasságra nevelés az énekóra és a kisdobos munka kapcsán a 3. és 4. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bárány, Ferencné (1968) Diósgyőr ipara. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bózvári, Józsefné (1968) Zászlókultusz a sóshartyáni 492. sz. Petőfi Sándor úttörőcsapatban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

C

Csatáry, Kálmán (1968) Elektronikai ismeretek és gyakorlatok tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Cseh Istvánné Keresztesi, Rozália (1968) Mezőkövesd helynevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csikós, Mária (1968) Nagyság-, súly- és távolságbecslés vizsgálata a 2. osztály és a 4. osztályos tanulócsoportban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Csintalan, György (1968) Erk község földrajza, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csutor, Istvánné (1968) Komplex munkák brigádon belüli készítésének problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Dallos, Gizella (1968) Visznek község fejlődése felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Darnóvári, Sándorné (1968) A számfogalom kialakítása és felépítése az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Darvas, Ilona (1968) Főiskolai hallgatók akadályversenye. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Daróczy, Zoltánné (1968) Az L2 [a,b] függvénytér. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Demjén, Mária (1968) Garai Gábor stílusa jelzői tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dobay, László (1968) A házi feladatok szerepe az ismeretek, jártasságok és készségek megszilárdításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Doloviczi, István (1968) Az emberi kapcsolatok szerepe az üzemi nevelés folyamatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Brinning, Erikné (1968) Az emberi kapcsolatok szerepe az üzemi nevelés folyamatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Szabó, Tiborné (1968) Erkel Ferenc és a Magyar nemzeti opera. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dukai, István (1968) Népiség és mítosz Nagy László költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Duró, Gyuláné (1968) Halhus termelés a Hortobágyi Állami Gazdaság halászati kerületében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Fehér, Borbála (1968) Analóg számológép. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Józsefné (1968) A tragikum és konfliktus Arany balladáiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fogarasi, Mária (1968) Mindenütt folytonos sehol sem differenciálható függvények. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fábián, György (1968) Szemléltetési lehetőségek a földrajzórákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Füleki, Klára (1968) Magyar nyelvű kibernetikai irodalom 1956-1967. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

G. Almási, József (1968) A sportolás iránti érdeklődés felkeltése az alsó tagozati testnevelés tanítása során. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Galambos, Tibor (1968) Az öntevékeny néptáncmozgalomban jelentkező modern művészeti törekvések. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gaál, Judit (1968) Az Egri Tanárképző Főiskola Mollusca gyűjteménye. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Godó, Piroska (1968) A költemények megbeszélésének didaktikai és nevelési problémái a 3-4. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Grónás, Imréné (1968) Bóka László, a prózaíró írói nyelvéről a kontextusi vizsgálatok tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Grósz, Márta (1968) A környezetismeret és a politechnikai képzés kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gulyás, Sándorné (1968) A cukorrépa termesztés üzemi előnyei a Szurdokpüspöki Termelőszövetkezetben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyuráki, Gyula (1968) A 48-49-es örökség továbbélése Vajda János lírájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Géczi, Gizella (1968) A neveléstörténet tanulmányozásának jelentősége a kommunista pedagógus kívánatos személyiségjegyeinek fejlesztésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gódor, Lajosné (1968) A szocialista brigádmozgalom eredményei:különös tekintettel a dolgozók tudatformálásában/kulurális vállalások eredményessége./. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gönczi, Lajos (1968) Az olaszliszkai Víziszárnyas Telep és Keltető Állomás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

H

Hadady, Éva (1968) Hugyag község bel- és külterületének földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hammer, István (1968) Kísérletek zuzmótelepek keresztmetszeti vizsgálatához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hangácsi, Antal (1968) Az én falum ( A múlt krónikája). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Helesfai, Katalin (1968) Németh László mondatszerkesztésének stilisztikai értéke. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Herbály, László (1968) Az úttörő táborozás nevelési lehetősége, értékei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Hevesi, Mária (1968) Könyv-propaganda. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Homonnai, Mária (1968) Bornemisza Péter és Pázmány Péter nyelvének mondattani sajátosságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hornung, Lászlóné (1968) A népművelés szerepe a gazdasági élet, a termelés fejlesztésében a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

I

István, Ferenc (1968) A terényi termelőszövetkezet zárt területű őszibarackosának növényvédelme. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Juhász, Béla (1968) Osztályom közösségé formálásának folyamata osztályfőnöki órák tükrében a hetedik osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Dorottya (1968) "Mindannyian és egyformán testvéreim vagytok". Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juhász, Péter (1968) Az őszi búzatermesztés fejlődése, helyzete és feladatai a mezőkövesdi járás területén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Tiborné (1968) Kukoricatermesztés fejlesztésének lehetőségei járásunk termelőszövetkezeteiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jászfalussy, Károly (1968) Csengő és reduktor szerelése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Józsa, Lajos (1968) Az ismeretterjesztő munka propagandája/kulturális reklám/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

K

Kelényi, Katalin (1968) Radnóti Miklós lírai realizmusa antifasiszta verseiben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kin, Jenő (1968) A film esztétikai-politikai hatásfokának növelésével kapcsolatos problémák a filmszakmában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kis, Albert (1968) Ifjúsági klubmunka a gyakorlatban./Módszertani dolgozat egy ifjúsági klub létrehozásáról és működtetéséről./. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kiss, Edit (1968) Hagyomány és újítás a Tűz-tánc antológia tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, István (1968) Szalagcsiszológép készítése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, István Péter (1968) Elektrotechnikai ismeretek és gyakorlatok szemléltetése a 8. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Istvánné (1968) A számfogalom kialakítása és bővítései az általános iskolában (1-8. oszt.). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Tibor (1968) Milyen tulajdonságot kölcsönöznek az egyes ötvözők az acélban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsmár, Sándorné (1968) A politechnikai oktatás és nevelés a fizika órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kollár, István (1968) Lucernatermesztés és magfogás tapasztalatai a Szentistváni VII. pártkongresszus mg. tsz-ben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kotlár, Pálné (1968) A felvilágosodás eszméi Csokonai műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Andorné (1968) Arany János egyénisége és művészete az "Őszikék"-ben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Györgyi (1968) A borsodi gyógyfürdők földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Józsefné (1968) A Hevesi járás gazdasági földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Lászlóné (1968) Három első osztályos lány szóbeli nyelvhasználatának főbb sajátosságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kovács, Zoltán (1968) A cukorrépatermesztés üzemi előnyei községünk tsz-ben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kristóf, Kornélia (1968) Az ipari porcelángyártás szakszókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kulcsár, Sándorné (1968) Feladataink a szocialista erkölcsi normák tudatosítása terén/A szocialist erkölcs és a borsodi bányászok/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kósa, Józsefné (1968) Gárdonyi szóláskincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kökény, Irén (1968) Élszögek és élszögköszörülés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kövecses, Rezsőné (1968) Közösségi nevelés az úttörőőrsök életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kőházi, Istvánné (1968) Dél-hevesi rizstermesztés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Lampl, Lajos (1968) A művészetekkel való nevelés,a színházművészet propagandája a szakszervezetek kultúrális nevelőmunkájában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Liptai, Kálmánné (1968) A selypi cementmű gazdaságföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lukács, Laura (1968) Beethoven szimfóniái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lukács, Mária (1968) Esztétikai nevelés a szépirodalmi olvasmányok feldolgozása során. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

M

Major, Mihály (1968) A falu-, földközösség és a közbirtokosság kialakulása a Rábcakapi szereskönyv tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Marosi, Jánosné (1968) Az Egyesült Izzó története alapításától 1963-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Matula Józsefné Csonka, Anna (1968) Hazafias és honvédelmi nevelés a környezetismeret órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Misi, Lajosné (1968) A természettudományi ismeretek szerepe a termelés szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mohácsi, Lajos (1968) Tudományos ismeretterjesztés a SZOT üdülőkben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnár, Gábor (1968) A verpeléti II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat 1 éves pedagógiai munkájának értékelése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mányoki, László (1968) A tatabányai népház története 1917-1945-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mészáros, Györgyné (1968) A nevelés lehetőségei és módszerei a fogalmazás tanításában /III.-IV. o.-ban/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

N

Nagy, Erzsébet (1968) A kézi szövés szakszókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Ferenc (1968) A szakmai és általános műveltség alakulásának felmérése a Magyar Dohányipar Egri Dohánygyára cigarettaelőkészítő osztályának dolgozóiról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Gusztávné (1968) Villanycsengő önálló szerelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Gyula (1968) A termelő munka hatása a közösségi élet alakulására. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Mária (1968) A materialista nevelés lehetőségei az általános iskola fizika tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nemes, Etelka (1968) A 21. Cserháti erdőgazdasági táj természeti és a Cserháti Állami Erdőgazdaság földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nádkuti, Tivadarné (1968) Miskolc város ipari fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

P

Paszternák, Istvánné (1968) Ady Endre Vér és arany kötetének ismertetése és elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pelyhe, Szilárd (1968) A termelőszövetkezeti parasztság helyzete Heves megyében a szocializmus alapjainak lerakása utáni években. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Polonkai, Gáborné (1968) Növénytani kísérletek és megfigyelések az általános iskola biológiai óráin. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pribék, Sándor (1968) A SZOT üdültetés könyvtári munkája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pápay, Mária (1968) Hejőkeresztúr monográfiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Péter, Anikó (1968) A nyomdaipar szakszókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

R

Rigó, Mária (1968) Az egyenletek tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rosiczky, Mária (1968) Szocialista didaktikánk mely problémái merülnek fel és hogyan Nagy László Didaktika gyermekfejlődéstani alapon c. művének elemzése alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Rékasi, Jánosné (1968) Dinnyetermesztés hagyományai Horton. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Rózsa, Lászlóné (1968) József Attila képalkotó művészete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

S

Sandrik, Judit (1968) A Tihanyi-félsziget Kopaszhegy suvadásának geológiai leírása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sasi, Erzsébet (1968) Az osztályfőnök kapcsolata a családokkal, a családi és iskolai nevelés egybehangolása, konkrét esetek elemzése alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Józsefné (1968) Téli alma és egyéb gyümölcsfajok termesztésének jelenlegi helyzete és lehetőségei a Hejőmenti Állami Gazdaságban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Lajos (1968) Hajdú-Bihar megye ipari fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalontai, Zsuzsanna (1968) Bóka László költői nyelvei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szentkuti, Jánosné (1968) A munkásosztály ábrázolása a felszabadulás utáni prózánkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szilágyi, Etelka (1968) A politechnikai oktatás és nevelés a fizika órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szécsy, Ilona (1968) Az egységes írásütem fejlesztésének módszertani problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Széles, Endre (1968) A burgonyatermesztés Szabolcs-Szatmár megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szívós, Ágnes (1968) Analóg számológép. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szövetes, Katalin (1968) A szóhelyesbítés és szókincsfejlesztés feladatai a nyelvtan-helyesírás órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Szőke, Lászlóné (1968) A tanító munkájában megjelent mely tanulmányokat, milyen módon és milyen eredménnyel tudtam felhasználni a fogalmazás tanításban? Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Sári, Jánosné (1968) Eötvös típusalkotó művészete A falu jegyzőjében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sólyom, Edit (1968) A testnevelési és sportmozgalmak problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sóti, Franciska (1968) Úttörőmozgalom történet. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sümegi, Éva (1968) Ady Endre költészetének szimbolizmusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

T

Takács, László (1968) Nógrád megye ipari fejlődése 1945-től, különös tekintettel a salgótarjáni medencére. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tarnavölgyi, Sándorné (1968) A közösségi érzés, mint érzelmi nevelési feladat a szépirodalmi olvasmányok feldolgozásakor. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Tiszlavicz, János (1968) A szendrői Állami Gazdaság gazdasági fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tolnai, Piroska (1968) Ócsa község története a felszabadulásig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tomosköziné Talpalló, Eszter (1968) A leírás fogalmának kialakítása, megtanítása és begyakorlása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Tyukodi, Béla (1968) Általános természeti földrajzi alapfogalmak tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tátrai, Mária (1968) A gondolkodó képesség fejlesztésének helyes módjai az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Lászlóné (1968) A népművelés c. folyóirat 1967. év cikkbibliográfiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Árpádné (1968) Kultúrnövényeink tenyészterület igénye a fajta, a természeti tényezők, valamint a talajerő tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

U

Uj, Imréné (1968) Radnóti Miklós költészetének realizmusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

V

Varga, Imre (1968) Függőleges tengelyű famarógép. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Judit (1968) A Sághegy. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vas, Mária (1968) A recski ércbányászat műszókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vincze, Gyuláné (1968) Esztétikai nevelés a szépirodalmi olvasmányok feldolgozásakor. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Vincze, Istvánné (1968) Korszerű csiperkegomba termesztés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Volent, Zoltán (1968) KISZ ifjúsági klub és módszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vonsik, Ilona (1968) Az imperialisták ideológiai fellazító politikája és a szocialista ideológia győzelméért folyó harc Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vura, Márta (1968) Magyarország hajógyártásának gazdasági földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vályné Erdős, Erzsébet (1968) Régi és új felfogások érvényesülése a szülők nevelő munkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Váradi, Lászlóné (1968) A gyakorlás felépítettsége és fokozatai a fogalmazás tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Z

Zvara, Tibor (1968) A méhészeti munkák gyakorlati tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Á

Ács, Józsefné (1968) "...én vagyok a titkok titka" - Ady ellentmondásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jun 12 15:04:01 2021 CEST.