Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á
Tételek száma: 201.

A

Antal, Gusztáv (1968) A Dunai Cement- és Mészmű gazdaságföldrajzi leírása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Bagi, Józsefné (1968) A hátrányos helyzetű tanulók személyiségének megismerése az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakó, Anna (1968) Ajánló bibliográfia,a történelem középiskolai szintű elsajátításához. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázs, Lászlóné (1968) Lucerna termesztés és magfogás lehetőségei Heves község termelőszövetkezeteiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barkó, Andrásné (1968) A kapitalizmus világa Ady költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barta, Lajos (1968) A tanulókísérleti órák szerepe a fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartha, Hajnalka (1968) Az iskolatelevízió adásainak felhasználása az általános iskolák 5. osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bartók, Mária (1968) Az önálló gondolkodás fejlesztése Nyelvtan- helyesírás órákon a 2-3-4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodnár, Ferenc (1968) Az osztályfőnök kapcsolata a családokkal a családi és iskolai nevelés egybehangolása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bolyós, Lászlóné (1968) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bonyhádi, Alajos (1968) Az Újpesti Munkásotthon Énekkarának Története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Boros, József (1968) A vallásos ideológia elleni harc feladatai a szocializmus alapjainak lerakása után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bukovits, Erzsébet (1968) Tanulmányi séták és kirándulások szerepe az oktató-nevelő munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Burai, István (1968) A tanórán kívüli testnevelés lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Butyka, Mária Judit (1968) Hazafiasságra nevelés az énekóra és a kisdobos munka kapcsán a 3. és 4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bán, Tiborné (1968) Bolyai János élete és világnézete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bárány, Ferencné (1968) Diósgyőr ipara. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bíró, Lászlóné (1968) Mely didaktikai alapelvek és mennyiben érvényesülnek az 1962-es általános iskolai alsótagozati tanterv anyagában? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bíró, Mihályné (1968) Az iskola és termelő üzemek kapcsolatának jelentősége a munkára nevelés szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bózvári, Józsefné (1968) Zászlókultusz a sóshartyáni 492. sz. Petőfi Sándor úttörőcsapatban. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Csatáry, Kálmán (1968) Elektronikai ismeretek és gyakorlatok tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Cseh, István (1968) A film és televízió nevelőhatása és felhasználásának lehetőségei az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Cseh Istvánné Keresztesi, Rozália (1968) Mezőkövesd helynevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csikós, Mária (1968) Nagyság-, súly- és távolságbecslés vizsgálata a 2. osztály és a 4. osztályos tanulócsoportban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csintalan, György (1968) Erk község földrajza, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csutor, Istvánné (1968) Komplex munkák brigádon belüli készítésének problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czimer, Józsefné (1968) A munkára nevelés kérdései a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

D

Dallos, Gizella (1968) Visznek község fejlődése felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Darnóvári, Sándorné (1968) A számfogalom kialakítása és felépítése az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Darvas, Ilona (1968) Főiskolai hallgatók akadályversenye. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Daróczy, Zoltánné (1968) Az L2 [a,b] függvénytér. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Demjén, Mária (1968) Garai Gábor stílusa jelzői tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dobay, László (1968) A házi feladatok szerepe az ismeretek, jártasságok és készségek megszilárdításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Doloviczi, István (1968) Az emberi kapcsolatok szerepe az üzemi nevelés folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Brinning, Erikné (1968) Az emberi kapcsolatok szerepe az üzemi nevelés folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Szabó, Tiborné (1968) Erkel Ferenc és a Magyar nemzeti opera. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dukai, István (1968) Népiség és mítosz Nagy László költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Duró, Gyuláné (1968) Halhus termelés a Hortobágyi Állami Gazdaság halászati kerületében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

E

Eged, Györgyné (1968) Az iskolatelevízió szerepe az oktató-nevelő munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Egervölgyi, Józsefné (1968) Magyarország burgonyatermesztésének helyzete (Szabolcs-Sz. megye burgonyatermesztése). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Eke, Irma (1968) Az analízis módszere a geometriában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Erdős, Zsuzsanna (1968) A megfigyelőképesség fejlesztése a környezetismeret tantárgy keretében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Fandák, Erzsébet (1968) A XIX. század végének XX. század elejének új művészeti irányzatáról-Az expresszionizmusról. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Borbála (1968) Analóg számológép. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Józsefné (1968) A tragikum és konfliktus Arany balladáiban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Józsefné (1968) A tragikum és konfliktus Arany balladáiban. Nincs thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Fehér, Józsefné (1968) A tragikum és konfliktus Arany balladáiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fogarasi, Mária (1968) Mindenütt folytonos sehol sem differenciálható függvények. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fridél, Frigyes (1968) Szülőföldem díszítőművészetének ápolása terén mit teszek mint tanító? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fábián, György (1968) Szemléltetési lehetőségek a földrajzórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Füleki, Klára (1968) Magyar nyelvű kibernetikai irodalom 1956-1967. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

G. Almási, József (1968) A sportolás iránti érdeklődés felkeltése az alsó tagozati testnevelés tanítása során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Galambos, Tibor (1968) Az öntevékeny néptáncmozgalomban jelentkező modern művészeti törekvések. Szakdolgozat thesis, Archív.

Galgovics, Béláné (1968) Az értelmiség képességek - különös tekintettel az emlékezet és a képzelet - fejlesztésének feladatai és helyes módjai az általános iskolai alsótagozati oktató munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gaál, Judit (1968) Az Egri Tanárképző Főiskola Mollusca gyűjteménye. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Godó, Piroska (1968) A költemények megbeszélésének didaktikai és nevelési problémái a 3-4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Grónás, Imréné (1968) Bóka László, a prózaíró írói nyelvéről a kontextusi vizsgálatok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Grósz, Márta (1968) A környezetismeret és a politechnikai képzés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gulyás, Sándorné (1968) A cukorrépa termesztés üzemi előnyei a Szurdokpüspöki Termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyuráki, Gyula (1968) A 48-49-es örökség továbbélése Vajda János lírájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Géczi, Gizella (1968) A neveléstörténet tanulmányozásának jelentősége a kommunista pedagógus kívánatos személyiségjegyeinek fejlesztésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gódor, Lajosné (1968) A szocialista brigádmozgalom eredményei:különös tekintettel a dolgozók tudatformálásában/kulurális vállalások eredményessége./. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gönczi, Lajos (1968) Az olaszliszkai Víziszárnyas Telep és Keltető Állomás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Hadady, Éva (1968) Hugyag község bel- és külterületének földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hammer, István (1968) Kísérletek a zuzmótelepek keresztmetszeti vizsgálatához. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hammer, István (1968) Kísérletek zuzmótelepek keresztmetszeti vizsgálatához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hangácsi, Antal (1968) Az én falum ( A múlt krónikája). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Helesfai, Katalin (1968) Németh László mondatszerkesztésének stilisztikai értéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Herbály, László (1968) Az úttörő táborozás nevelési lehetősége, értékei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hernádi, Paula (1968) Az egri Hámán Kató Úttörőházban végzett szakkörvezetői munkám tanulságai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hernádi, Paula (1968) Sikerélmény szerepe és hatása az Egri Hámán Kató Úttörőház rajzszakkörének eredményes munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hevesi, Mária (1968) Könyv-propaganda. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hidvégi, Ágnes (1968) Lineáris egyenletrendszerek elmélete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Homonnai, Mária (1968) Bornemisza Péter és Pázmány Péter nyelvének mondattani sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hornung, Lászlóné (1968) A népművelés szerepe a gazdasági élet, a termelés fejlesztésében a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Pál (1968) Termelőszövetkezet a vállalatszrű gazdálkodás útján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

István, Ferenc (1968) A terényi termelőszövetkezet zárt területű őszibarackosának növényvédelme. Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Juhász, Béla (1968) Osztályom közösségé formálásának folyamata osztályfőnöki órák tükrében a hetedik osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Dorottya (1968) "Mindannyian és egyformán testvéreim vagytok". Szakdolgozat thesis, Archív.

Juhász, Péter (1968) Az őszi búzatermesztés fejlődése, helyzete és feladatai a mezőkövesdi járás területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Tiborné (1968) Kukoricatermesztés fejlesztésének lehetőségei járásunk termelőszövetkezeteiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jászfalussy, Károly (1968) Csengő és reduktor szerelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Józsa, Lajos (1968) Az ismeretterjesztő munka propagandája/kulturális reklám/. Szakdolgozat thesis, Archív.

K

Kaló, Józsefné (1968) Militarista elemek szerepe és jelentősége Makarenko munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Katona, Katalin (1968) Szakdolgozat a Megyei Művelődési Ház I. emeleti aulájának faliképéről. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kelényi, Katalin (1968) Radnóti Miklós lírai realizmusa antifasiszta verseiben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kin, Jenő (1968) A film esztétikai-politikai hatásfokának növelésével kapcsolatos problémák a filmszakmában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Albert (1968) Ifjúsági klubmunka a gyakorlatban./Módszertani dolgozat egy ifjúsági klub létrehozásáról és működtetéséről./. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Józsefné (1968) A korrepetálás didaktikai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Edit (1968) Hagyomány és újítás a Tűz-tánc antológia tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Edit (1968) Hagyomány és újítás a Tűz-tánc antológia tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, István (1968) Szalagcsiszológép készítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, István Péter (1968) Elektrotechnikai ismeretek és gyakorlatok szemléltetése a 8. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Istvánné (1968) A számfogalom kialakítása és bővítései az általános iskolában (1-8. oszt.). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Tibor (1968) Milyen tulajdonságot kölcsönöznek az egyes ötvözők az acélban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsmár, Sándorné (1968) A politechnikai oktatás és nevelés a fizika órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsmár, Sándorné és Szilágyi, Etelka (1968) A politechnikai oktatás és nevelés a fizika órán. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kollár, István (1968) Lucernatermesztés és magfogás tapasztalatai a Szentistváni VII. pártkongresszus mg. tsz-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kotlár, Pálné (1968) A felvilágosodás eszméi Csokonai műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Andorné (1968) Arany János egyénisége és művészete az "Őszikék"-ben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Györgyi (1968) A borsodi gyógyfürdők földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Józsefné (1968) A Hevesi járás gazdasági földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Lászlóné (1968) Három első osztályos lány szóbeli nyelvhasználatának főbb sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Zoltán (1968) A cukorrépatermesztés üzemi előnyei községünk tsz-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kristóf, Kornélia (1968) Az ipari porcelángyártás szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kulcsár, Sándorné (1968) Feladataink a szocialista erkölcsi normák tudatosítása terén/A szocialist erkölcs és a borsodi bányászok/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kósa, Józsefné (1968) Gárdonyi szóláskincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kökény, Irén (1968) Élszögek és élszögköszörülés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kövecses, Rezsőné (1968) Közösségi nevelés az úttörőőrsök életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kőházi, Istvánné (1968) Dél-hevesi rizstermesztés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

L

Lampl, Lajos (1968) A művészetekkel való nevelés,a színházművészet propagandája a szakszervezetek kultúrális nevelőmunkájában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Liptai, Kálmánné (1968) A selypi cementmű gazdaságföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lukács, Laura (1968) Beethoven szimfóniái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lukács, Mária (1968) Esztétikai nevelés a szépirodalmi olvasmányok feldolgozása során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Major, Mihály (1968) A falu-, földközösség és a közbirtokosság kialakulása a Rábcakapi szereskönyv tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makai, Gyuláné (1968) A kompozíció szerepe a reneszánsz és a barokk művészetben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Marosi, Jánosné (1968) Az Egyesült Izzó története alapításától 1963-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Matula Józsefné Csonka, Anna (1968) Hazafias és honvédelmi nevelés a környezetismeret órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Misi, Lajosné (1968) A természettudományi ismeretek szerepe a termelés szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mohácsi, Lajos (1968) Tudományos ismeretterjesztés a SZOT üdülőkben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, Gábor (1968) A verpeléti II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat 1 éves pedagógiai munkájának értékelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, Ilona (1968) Vonyarcvashegy község monográfiája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár Lászlóné, . (1968) Osztályszerkezet és kohézió. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mányoki, László (1968) A tatabányai népház története 1917-1945-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mészáros, Györgyné (1968) A nevelés lehetőségei és módszerei a fogalmazás tanításában /III.-IV. o.-ban/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Margit (1968) Hagyományos és korszerű módszerek a matematikaoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mézes, Ilona (1968) Az összevont osztályokban folyó oktató munka szervezési és didaktikai kérdései. Különös tekintettel az 1.- és 2. összevont osztályra. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Erzsébet (1968) A kézi szövés szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Ferenc (1968) A szakmai és általános műveltség alakulásának felmérése a Magyar Dohányipar Egri Dohánygyára cigarettaelőkészítő osztályának dolgozóiról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Gusztávné (1968) Villanycsengő önálló szerelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Gyula (1968) A termelő munka hatása a közösségi élet alakulására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Mária (1968) A materialista nevelés lehetőségei az általános iskola fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nemes, Etelka (1968) A 21. Cserháti erdőgazdasági táj természeti és a Cserháti Állami Erdőgazdaság földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádkuti, Tivadarné (1968) Miskolc város ipari fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nékám, Alajos (1968) A film nevelő hatása az ifjúságra. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

O

Olah Jánosné Vereb, Tünde (1968) A diavetítés története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Panyi, Lászlóné (1968) A gyakorlati foglalkozási órák előkészítése, az óravázlat készítésének módja és sajátos szempontjai az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pap, Ferencné (1968) A gyakorlati foglalkozás helye a politechnikai oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Paszternák, Istvánné (1968) Ady Endre Vér és Arany kötetének ismertetése és elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Paszternák, Istvánné (1968) Ady Endre Vér és arany kötetének ismertetése és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pelyhe, Szilárd (1968) A termelőszövetkezeti parasztság helyzete Heves megyében a szocializmus alapjainak lerakása utáni években. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polonkai, Gáborné (1968) Növénytani kísérletek és megfigyelések az általános iskola biológiai óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pribék, Sándor (1968) A SZOT üdültetés könyvtári munkája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pápay, Mária (1968) Hejőkeresztúr monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Péter, Anikó (1968) A nyomdaipar szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

Rigó, Mária (1968) Az egyenletek tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rosiczky, Mária (1968) Szocialista didaktikánk mely problémái merülnek fel és hogyan Nagy László Didaktika gyermekfejlődéstani alapon c. művének elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rékasi, Jánosné (1968) Dinnyetermesztés hagyományai Horton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rési, Lídia (1968) Hogyan jelentkezik a televízió hatása az általános iskola felső tagozatában? Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Rózsa, Lászlóné (1968) József Attila képalkotó művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rózsa, Lászlóné (1968) József Attila képalkotó művészete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sandrik, Judit (1968) A Tihanyi-félsziget Kopaszhegy suvadásának geológiai leírása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sasi, Erzsébet (1968) Az osztályfőnök kapcsolata a családokkal, a családi és iskolai nevelés egybehangolása, konkrét esetek elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sebestyén, János (1968) A film és televízió nevelőhatása az ifjúságra. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Józsefné (1968) Téli alma és egyéb gyümölcsfajok termesztésének jelenlegi helyzete és lehetőségei a Hejőmenti Állami Gazdaságban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Lajos (1968) Hajdú-Bihar megye ipari fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalontai, Zsuzsanna (1968) Bóka László költői nyelvei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szentkuti, Jánosné (1968) A munkásosztály ábrázolása a felszabadulás utáni prózánkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilágyi, Etelka (1968) A politechnikai oktatás és nevelés a fizika órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szécsy, Ilona (1968) Az egységes írásütem fejlesztésének módszertani problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Széles, Endre (1968) A burgonya termesztése Szabolcs-Szatmár megyében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Széles, Endre (1968) A burgonyatermesztés Szabolcs-Szatmár megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szívós, Ágnes (1968) Analóg számológép. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szövetes, Katalin (1968) A szóhelyesbítés és szókincsfejlesztés feladatai a nyelvtan-helyesírás órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szőke, Lászlóné (1968) A tanító munkájában megjelent mely tanulmányokat, milyen módon és milyen eredménnyel tudtam felhasználni a fogalmazás tanításban? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sári, Jánosné (1968) Eötvös típusalkotó művészete A falu jegyzőjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sás, Károly (1968) Hazaszeretetre nevelés a magyar népdalokkal az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sólyom, Edit (1968) A testnevelési és sportmozgalmak problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sóti, Franciska (1968) Úttörőmozgalom történet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sümegi, Éva (1968) Ady Endre költészetének szimbolizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, László (1968) Nógrád megye ipari fejlődése 1945-től, különös tekintettel a salgótarjáni medencére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tarnavölgyi, Sándorné (1968) A közösségi érzés, mint érzelmi nevelési feladat a szépirodalmi olvasmányok feldolgozásakor. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tiszlavicz, János (1968) A szendrői Állami Gazdaság gazdasági fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tolnai, Piroska (1968) Ócsa község története a felszabadulásig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tomosköziné Talpalló, Eszter (1968) A leírás fogalmának kialakítása, megtanítása és begyakorlása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tyukodi, Béla (1968) Általános természeti földrajzi alapfogalmak tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tátrai, Mária (1968) A gondolkodó képesség fejlesztésének helyes módjai az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Lászlóné (1968) A népművelés c. folyóirat 1967. év cikkbibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Árpádné (1968) Kultúrnövényeink tenyészterület igénye a fajta, a természeti tényezők, valamint a talajerő tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

U

Uj, Imréné (1968) Radnóti Miklós költészetének realizmusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Uj, Imréné (1968) Radnóti Miklós költészetének realizmusa. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

V

Varga, Imre (1968) Függőleges tengelyű famarógép. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1968) A Sághegy. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vas, Mária (1968) A recski ércbányászat műszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vaskó Vasas, Borbála (1968) A korszerű technikai eszközök felhasználása az oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze, Dezsőné (1968) Lakóhely környékének gyomnövényei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze, Gyuláné (1968) Esztétikai nevelés a szépirodalmi olvasmányok feldolgozásakor. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, Istvánné (1968) Korszerű csiperkegomba termesztés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vinczenti, Lászlóné (1968) A televízió pedagógia szerepe és nevelési lehetőségeinek felhasználása egy nevelőotthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Volent, Zoltán (1968) KISZ ifjúsági klub és módszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vonsik, Ilona (1968) Az imperialisták ideológiai fellazító politikája és a szocialista ideológia győzelméért folyó harc Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vura, Márta (1968) Magyarország hajógyártásának gazdasági földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vályné Erdős, Erzsébet (1968) Régi és új felfogások érvényesülése a szülők nevelő munkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Váradi, Lászlóné (1968) A gyakorlás felépítettsége és fokozatai a fogalmazás tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

W

Wagner, Erzsébet (1968) Az iskolarádió műsorának felhasználása az osztályfőnöki nevelőmunkában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Weigel, Gyöngyi (1968) A bolyai-geometria filozófiai vonatkozásai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

X

x, y (1968) Hátrányos helyzetű tanulók segítése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zvara, Tibor (1968) A méhészeti munkák gyakorlati tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Á

Ács, Józsefné (1968) Én vagyok a titkok titka : Ady elentmondásai. Nincs thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Ács, Józsefné (1968) "...én vagyok a titkok titka" - Ady ellentmondásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ács, Józsefné (1968) "... Én vagyok a titkok titka" Ady ellentmondásai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Sat Jun 22 13:14:06 2024 CEST.