Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ö
Tételek száma: 164.

A

Ali, Csaba (1969) Mikroszkópos fényképezés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Almási, Klára (1969) Az érzelmi nevelés adottságai, lehetőségei és módszerei az énektanitásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, József (1969) Szentistván község monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Balassy, Jánosné (1969) Az intézményi,hivatali szakszervezeti bizottságok nevelő tevékenysége.A kultúrális nevelés szervezése az intézményekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, István (1969) A neurotikus félelem okai és leküzdésének módszerei 6-10 éves korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balsai, Lajosné (1969) Brecht és az epikus színház. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barabás, Miklós (1969) A Magyarországon folyó külföldi csere, turista és szociálturisztikai üdültetés kulturális adottságai, helyzete és hatása az üdültetésben résztvevő külföldiekre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Batki, Barnáné (1969) A neveltségi szint felmérése - a világnézeti és politikai követelmények terén - a Bárnai Általános Iskola VII. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bencsik, Rozália (1969) Heves megye vízrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Benda, Rózsa (1969) A szocialista hazafiság alapjainak lerakása az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bezzegh, Judit (1969) Az olvasmányok hőseihez való viszonyulás motívumai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bokor, Ferenc (1969) A szocialista hazafiság alapvonásai kialakításának lehetőségei olvasásórákon az általános iskola harmadik-negyedik osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borbély, Béláné (1969) Nőtincs község mezőgazdaságának fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borgula, Katalin (1969) Az érdeklődés és aktivitás tanítása a nyelvtan-helyesírás tanításának óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boros, Irma (1969) Sáp község család- és keresztnév anyagának statisztikai jellegű feldolgozása 1868-1968-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bortnyák, Géza (1969) Dróthúzás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, László (1969) Az egységes szocialista paraszti osztály kialakulása hazánkban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bádenszki, Károlyné (1969) A szöveganyagban tükröződő színek szerepe az érzelmi nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bíró, Erzsébet (1969) A szocialista hazaszeretetre nevelés az általános iskola 3-4. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bíró, Ferenc (1969) Körösladány község határának és belterületének földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bódi, Tiborné (1969) Helyes napirend és életrend kialakítása a 10-14 éves falusi gyermekeknél. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

C

Csapó, Anna (1969) Hazánk felszabadulásával kapcsolatos olvasmányok feldolgozása a nevelés szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csepreghy, Márta (1969) Az Olcsó Könyvtár története, tartalmi és formai elemzése, értékelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csepreghy, Márta (1969) Az Olcsó Könyvtár története,tartalmi és formai elemzése,értékelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csiger, Zsolt (1969) Vizsgálatok az Ónod melletti Sajó-holtmedrek növényegyütteseiben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Csik, Antalné (1969) A szakszervezeti és állami könyvtárhálózat együttműködése Tolna megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csik, Antalné (1969) A szakszervezeti és állami könyvtárhálózat együttműködése Tolna megyében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csincsek, Réka (1969) Beethoven zongoraszonátái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csintalan, Erzsébet (1969) A gyakorlóórák és vezetésük speciális kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czigány, Marianna (1969) Gyöngyös és környékének fazekassága. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

D

Debreceni, Éva (1969) A Csepel Autógyár Művelődési Ház műkedvelő művészeti csoportjaiban folyó esztétikai és művészeti nevelés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Debreceni, Éva (1969) A Csepel Autógyár Művelődési Ház műkedvelő művészeti csoportjaiban folyó esztétikai és művészeti nevelés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dicházi, Jánosné (1969) A Rakaca-völgyi víztározó építése és jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dr Szőke, Károlyné (1969) A kemizálás jelentősége a mezőgazdaságban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dura, László (1969) Filmművészeti nevelésünk néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dura, László (1969) Filmművészeti nevelésünk néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Déri, Józsefné (1969) A Borsodi Vegyi Kombinát gazdaságföldrajzi vázlata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

dr. Balassy, Jánosné (1969) Az intézményi, hivatali szakszervezeti bizottságok nevelő tevékenysége. A kulturális nevelés szervezése az intézményekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

E

Ecker, Katalin (1969) Feladatlapok készítése és azok indoklása egy alsó tagozatos tantárgyhoz kapcsolódva. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Eged, Jánosné (1969) Alapvető eszmék Madách Az ember tragédiájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Elek, Imréné (1969) Kodály Zoltán énekpedagógiai munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Endrédi, Ildikó (1969) Hogyan alapozhatja és segítheti az értelmes tanulást az olvasástanítás? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Erdei, János (1969) A szocialista munkaverseny szervezése és eredménye Tolna megye mezőgazdasági üzemeiben 1969-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Estók, Erzsébet (1969) Irányítatlan gyermekmunkák kiscsoportokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Faragó, Mária (1969) Hogyan értékelik önmagukat és társaikat egy osztály tanulói? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Mihály (1969) Szépirodalmi ismeretterjesztés problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Mihály (1969) Szépirodalmi ismeretterjesztés problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Ágnes (1969) Tanulmányok a 6-10 éves gyermek humorérzékéről. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Felföldi, Lászlóné (1969) Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ferencz, Géza (1969) Az ózdi szakszervezeti könyvtár története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Forgács, Istvánné (1969) A szakszervezetek részvállalása a bérből és fizetésből élők tudatának formálásában, kulturális színvonalának emelésében, különös tekintettel a művészeti nevelésre, a dolgozók öntevékeny művészeti aktivitásának kibontakoztatására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Forgács, Magdolna (1969) Forradalmár pedagógusok tevékenységének jelentősége a Tanácsköztársaság idején. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

G

Gabnai, Irén (1969) Tanulmány az esztergomi Ságvári cigánytelep lakosságáról.1969.év. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gajdár, István (1969) Bartók Béla munkásságának pedagógiai jelentősége és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gedei, László (1969) A művészetek megismertetését, megszerettetését elősegítő foglalkozások az ifjúsági klubokban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gonda, Lászlóné (1969) Az egységes szocialista paraszti osztály kialakulásának folyamata hazánkban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gregor, Ágnes (1969) A tanulmányi séták és kirándulások jelentősége az alsó tagozati oktató-nevelő munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Győri Lászlóné Várhegyi, Katalin (1969) Pályám kezdete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Gyula (1969) Szolnok megye az őszirózsás forradalom és a magyar tanácsköztársaság időszakában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gór, Mária (1969) Az olvasmányokban szereplő és a nevelési tervben szorgalmazott erkölcsi fogalmak egymáshoz való viszonya. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Harnos, Jánosné (1969) A materialista nevelés lehetőségei az általános iskola fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Harsányi, Lászlóné (1969) A békés egymás mellett élés mint a szocialista országok külpolitikájának alapelve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Attiláné (1969) Népszabadság XXVI. évfolyamának (1968) irodalmi-művészeti cikkbibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Huppert, Mária (1969) A tanulók érdeklődésének, majd a sikerérzés felkeltése az általános iskola alsó tagozatának gyakorlati foglalkozás óráin. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hódi, Zsuzsanna (1969) Mutató a Népszabadság 1967. évfolyamának kulturális, művészeti-irodalmi cikkeihez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hódi, Zsuzsanna (1969) Mutató a Népszabadság 1967.évfolyamának kulturalis,művészeti-irodalmi cikkeihez. Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Juhász, Anna (1969) A kísérlet mint eszköz hogyan formálhatja a tanulók szocialista világnézetét az alsó tagozatos környezetismeret keretében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Gabriella (1969) A Bükk erdőgazdálkodága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Gabriella (1969) A Bükk erdőgazdálkodása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kalydy, Istvánné (1969) A szépirodalom olvasottsága a lajosmizsei községi könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kapczy, Katalin (1969) Szemléltetés az 5-6. osztály nyelvtan tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kertesi, Klára (1969) Egy adott osztály írásteljesítményében jelentkező általános hibák feltárása, kijavításuk módjának elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kirtyán, Mária (1969) A légzési gyakorlatok élettani hatása és felhasználásuk a gyógytestnevelés különböző területein. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Anna (1969) A szóhangulat szerepe Tóth Árpád költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Lajos (1969) Adatok Tiszakeszi vizi faunájának ismeretéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Lajos (1969) Adatok Tiszakeszi vízi faunájának ismeretéhez. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Márta (1969) Az általános iskolai felnőttoktatás tapasztalatai és problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kitzinger, Gabriella (1969) "Május elsejének", mint munkásmozgalmi hagyománynak tartalmi és formai fejlődése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kocsis, Attila (1969) Fémmunka - 7. o. (Asztali szorító). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Attila (1969) Tanítási tervezet fémmunka - 7.o. Asztali szoritó. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kohári, Margit (1969) A közösségi közvélemény befolyásolásának módjai, lehetőségei az alsó tagozati osztályokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kontra, Judit (1969) Kézen átfordulás módszeres oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, János (1969) A házépítés szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kratkóczki, Ferenc (1969) Újabb didaktikai irányok a szovjetúnióban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kúti, Lídia (1969) A kifejező mozgások és a velük kapcsolatos érzelmek jelentkezése az 1-4 osztályos olvasókönyvekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Lőrincz, Dezső (1969) Eger idegenforgalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Majoros, Karolina (1969) Domaháza ragadványneveinek eredete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makai, Lászlóné (1969) Az audiovizuális eszközök alkalmazása az általános iskola 1-4 osztályában az ének-zene tantárgyban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mansa, Pál (1969) A programozott oktatás elemei az alsó tagozati oktatómunkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Markolt, Gergely (1969) Csillárkapcsolás összeállítása szerelőtáblán. Szakdolgozat thesis, Archív.

Medveczki, Lászlóné (1969) A szerszámos munka bevezetése, egészségügyi és balesetmegelőzési teendők az általános iskola alsó tagozatának gyakorlati foglalkozásain. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mega, Lászlóné (1969) Az ITV adásainak felhasználási lehetőségei a környezetismeret oktató-nevelő munkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Menkó, Erzsébet (1969) Az oktató-nevelő munkára közelebbről a tanítási órákra való előkészülés és az előkészülés helyes módja. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mentusz, Károly (1969) Korszerű technikai segédeszközök és módszerek alkalmazása a biológia oktatásába. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Mihalovits, Ervin (1969) Hogyan segíti a tiszaszederkényi Művelődési Ház Könyvtára a dolgozók művelődését. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mihályi, Lászlóné (1969) Famunka a 6. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mikola, Margit (1969) Hogyan segíti a 2. osztályos olvasástanítás a Nevelési Terv követelményrendszerének megvalósulását. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Misovicz, Albertné (1969) Az érzelmek fejlesztése az általános iskola 1-4. osztályában ének-zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mocsári, Gergelyné (1969) A Romhányi Cserépkályhagyár gazdaságföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Anna (1969) Az élővilág tantárgy növénytani témakaöreinek szemléltetési lehetőségei az 5.-6. osztályokban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Klára (1969) Móricz novellaíró művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Morvai, Katalin (1969) Az általános természeti földrajzi alapfogalmak tanítása az általános iskola 5, 6, 7. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Munkácsi, Mária (1969) Az önállóságra nevelés szükségessége, lehetősége és módszerei az általános iskola 4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Méray, László (1969) A szabolcsi almatermesztés gazdaságföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, Józsefné (1969) A Magyar Vagon és Gépgyár Szakszervezeti Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Istvánné Mária (1969) Ózd ipara. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Julianna (1969) A fogalmak rendszerezésének lehetőségei a fogalomfejlesztés szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Józsefné (1969) Az ének-zenei nevelés szerepe a sokoldalú ember nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Lajos (1969) a "November 7" Művelődési Ház szerepe és tevékenysége a Szuhavölgyi Bányaüzem szakszervezeti munkájának,művelődési életének szervezésében és segítésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Mária (1969) A mátraaljai szénbányászat szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Árpádné (1969) Az óra eleji számolás szerepe, jelentősége, játékosságának, sokoldalúságának fontossága. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nyitrai, Mária (1969) A 3. osztályos olvasókönyv elemzése az olvasmányok logikai felépítése szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Józsefné (1969) Lyukkártyák felhasználása a könyvtárszociológiai felmérésekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

O

Orosz, Ferencné (1969) A kifejezőképesség fejlesztése a felső tagozatos nyelvtanórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Józsefné (1969) A borsodi szénbányák jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Sándorné (1969) A munka és művelődés kapcsolatának problémái a fizikai dolgozók körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Országh, Mária (1969) A cipészet szakszavai Jászberényben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Országh, Mária (1969) A cipészet szakszavai Jászberényben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Papp, Gáborné (1969) A Magyar avantgard. Szakdolgozat thesis, Archív.

Papp, Lászlóné (1969) A szénbányák államosítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pataki, Edit (1969) Liszt Ferenc és a magyar zene. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pataky, Tamás (1969) A helybenolvasás vizsgálata a szekszárdi Megyei Könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Petre, Éva (1969) Nagybátony monográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Poczai, Ibolya (1969) A rendszeres ellenőrzés szerepe és módjainak helyes alkalmazása az alsó tagozatos fogalmazástanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pápista, János (1969) A Bükk-fennsík morfológiai jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

Radnóti, Lászlóné (1969) A modern amerikai dráma utja. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rozsnyai, Sándorné (1969) Kazincbarcika településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rénfi, Imréné (1969) A tanulók aktivizálásának lehetőségei és módjai a fogalmazás tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Réthelyi, Anna (1969) Növényi gubacsokozókról. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Rózsa, Sándorné (1969) Az egri kisipari lábbelikészítés története és szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Szabó, Ilona (1969) A koncentráció lehetőségei és módszere az ének és más tantárgyak között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Éva (1969) Napszakok. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szanda, Erzsébet (1969) Az elbeszélő múlt Mikszáth harminchat novellájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szathmáry, Zsoltné (1969) Az északi iparvidék vasúti közlekedésének fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedi, Lajos (1969) Az önálló gondolkodásra való nevelés lehetőségei az általános iskola fizika oktatásában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedi, Lajos (1969) A önálló gondolkodásra való nevelés lehetőségei az általános iskola fizika oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szentgyörgyi, Gyöngyi (1969) A csoportfoglalkozások szerepe a közösségi nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szigeti, Klára (1969) A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete és segítésük módjai két egri /a IV-es és IX-es sz./ általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szombathy, Jolán (1969) A szemléltetés és egyéb érzékeltetési módok szerepe az általános iskolai ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szücs, Ferencné (1969) A Magyar Tanácsköztársaság egyházügyi politikája-cikkbibliográfia-. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szőllősi, Kálmán (1969) Szemléltetés az iskolai énekoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szűcs, Anna (1969) A koncentráció lehetőségei az ének-zene és más tárgyak között az általános iskola 1-4. osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szűcs, Barnabásné (1969) A Hernád vízjárása és éghajlati kapcsolatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szűcs, Jánosné (1969) A szakszervezeti aktivisták növekvő feladatai a Martfűi Tisza Cipőgyár dolgozói növekvő szabadidejének hasznos felhasználásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sütő, László (1969) Hatvani járás ipara. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Tajti, Ervinné (1969) Cered község helytörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Imre (1969) A korszerű technikai eszközök felhasználása az ismeretterjesztésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tengerdi, Istvánné (1969) A növekvő szabadidő és hatása a mezőgazdasági üzemi dolgozók életformájának alakulására,kultúrális igényeinek fejlődésére,valamint a MEDOSZ résztvállalása az ideológiai és kultúrális feladatok elvégzésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Topolcsik, Ferencné (1969) Névtani kutatás falunkban; földrajzi nevek; Diósjenő. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Turba, Józsefné (1969) A követelés hatékonyságának tényezői az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tuza, Tibor (1969) Stílus és forma Kosztolányi novelláiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Józsefné (1969) A nagybátonyi bányaüzem dolgozói általános és szakmai műveltségének felmérése és kulturális szükségleteik kielégítését szolgáló munkaterv készítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Lászlóné (1969) A zenei formanyelv alkalmazásának lehetőségei és módszerei az értelmi nevelés szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, ibolya (1969) Az aktivizálás lehetőségei és módszerei az énekórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Ujvári, Jenőné (1969) A művelődési otthon jellegű intézmények hálózatának kialakulása és fejlődése Somogy megyében a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

V

Velkei, Dávidné (1969) A házi feladat didaktikai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vágó, Brigitta és Köröskényi, Erzsébet (1969) Adatok Pásztó környékének mohaflórájához. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Várkonyi, Istvánné (1969) A nagybátonyi Bányász Művelődési Ház Könyvtára állományának és forgalmának vizsgálata törzsanyag szempontból. Szakdolgozat thesis, Archív.

W

Werenka, Ödön (1969) A II. kerület utcaneveinek változása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zavarkó, Ferenc (1969) A kisdobosok és úttörők világnézeti nevelésének helyzete és lehetőségei a különböző foglalkozások keretében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zentai, Gyuláné (1969) Tapasztalatok a szocialista brigádok kultúrális vállalásairól,azok teljesítéséről.Szocialista brigádok vállalásainak értékelése,foglalkozás a brigádokkal.Brigádok művelődési helyzete.Demográfiai felmérés a Vörös Csillag Traktorgyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zsidai, Mária (1969) Sirok község bel- és külterületének földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

É

Égető, Terézia (1969) A feladattartás kísérleti vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ö

Ökrész, Béla (1969) A demokrácia fejlődése Hajdúböszörményben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Tue Jul 16 22:21:50 2024 CEST.