Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | É
Találatok száma: 114.

A

Ajtai, Erzsébet (1974) Egy alsó tagozati osztály jellemző szabadidő tevékenységi formái. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

B

Bakos, Mária (1974) A motívumok fejlődésének vizsgálata az olvasás tantárgy keretében II. rész. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Balkovics, Margit (1974) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődést keltőbb olvasmányokkal/I./. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Barta, Károly (1974) Demokrácia és demokratizmus kérdése Magyarországon a századfordulótól a Tanácsköztársaság bukásáig terjedő időszakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berényi, Terézia (1974) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődést keltőbb olvasmányokkal /II./. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Bokor, Ágnes (1974) Heves megye 1848-49-ben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Borbás, Judit (1974) 3. vagy 4. osztályos tanulók fogalmazásainak szókincse, a szóhasználat gyakorisága/megkapott füzetekből/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Bugyik, Lászlóné (1974) A ritmikai és dallami készségek fejlesztésének módszerei a 2. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bujpál, Lászlóné (1974) Szemléltetés az orosz órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bárány, Sándor (1974) Az ének-zene tanitásának koncentrációs lehetőségei az 1-4. osztályban, tantervi összefüggések alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bíró, Sándorné (1974) Az intenzív olvasás- és beszédfejlesztés a tantervi módosítás jegyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

C

Cseh, József (1974) A világnézeti nevelés megvalósítása a gyakorlati felfogás óráin. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csikós, Györgyné (1974) Az összefüggő beszédre szoktatás kapcsolata az önállóbb olvasmányfeldolgozás változataival /Szervezett foglalkozások, tanulói kísérletek alapján/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Csikós, Henrietta (1974) A költemények feldolgozásának speciális problémái az alsó tagozaton /Tanulmányok és megfigyelések alapján/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

D

Dr. Mona, Gyuláné (1974) Czinke Ferenc SZOT- és Munkácsy-díjas grafikusművész munkássága. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Stang, Jenőné (1974) Dr. Ranódy László filmrendező munkássága. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Drotár, Éva (1974) Szemléltetés a 7-8. osztály nyelvtan tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dévényi, Ágnes (1974) Az egzisztencializmus hatása néhány mai magyar parabolára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Fodor, Jánosné (1974) Gyermekfoglalkozások levezetésének módszertana a nagybátonyi községi könyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, Margit (1974) A motívumok fejlődésének vizsgálata az olvasás tantárgy keretében I. rész. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Fricz, Márta (1974) A Tanácsköztársaság pedagógiai törekvései, hatása nevelési rendszerünkre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

G

Galambos, Istvánné (1974) Vágásterületek vizsgálatai az idő és talaj függvényében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gonda, Ferenc (1974) A fiatalok alkotótörekvéseinek lehetőségei Kazincbarcikán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gulyás, Etelka (1974) A néma olvasás intenzívebb fejlesztésének módszerei, eljárásai a 2-3. osztályban /kísérletek alapján/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Gál, Iván (1974) Az ifjúsági klubok helyzete, tartalmi munkájuk továbbfejlesztésének feladatai a fővárosban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gőz, Lászlóné (1974) A pszichológia alkalmazási lehetőségei az agitációs és propagandamunkában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

H

Haász, Erzsébet (1974) A közművelődés lehetőségei és feladatai a termelési kultúra fejlesztésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hegedűs, Éva (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése /saját vizsgálatok, kísérletek alapján/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Holló, Katalin (1974) Kis hűtőgép motorkompresszorok paraméter vizsgálatának elvei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Gabriella (1974) Anar írói világképe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Horváth, Katalin (1974) A hazafiságra való nevelés lehetőségei az 1-4. osztály ének-zene anyagára támaszkodva. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Husvár, László (1974) A szíriai aranyhörcsög etológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Huszár Lászlóné Benke, Zsuzsanna (1974) Roncsolásmentes anyagvizsgálat ultrahanggal. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Házi, Éva (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése /saját vizsgálatok, kísérletek alapján./. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

I

Illner, János (1974) Egy öntevékeny gyermek művészeti csoport működése, hatása az egyénre és a közösségre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Jakab, Ilona (1974) A zenei mimézissel történő ábrázolás lényege, a valóság jelenségeinek kifejeződése, zenei ábrázolása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Joó, Zsuzsanna (1974) Hogyan tükröződik a 3. osztályos tanulók fogalmazásaiban a tanult szabályok érvényesítése? Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Jugovits, Mária (1974) Komplex tantárgyi munkák az olvasás-, nyelvtan- helyesírás-, fogalmazástanítás konkrét témaköreiben a 3. osztályban /önálló elgondolások/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

K

Kerezsán, László (1974) Az 1946. évi Tanterv és az 1962. évi Tanterv és Utasítás összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kerezsán, Lászlóné (1974) Nagy László didaktikai törekvései főbb művei alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Király, Piroska (1974) A tanulói munkaformák a történelem tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Mária (1974) Világnézeti nevelés a földrajz órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsis, Mihály (1974) Az olvasmányok feldolgozását kísérő érzelmek elmélyítése a szemléltetés segítségével /konkrét ajánlatok/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kollár, Julianna (1974) Az eszmei és művészi erjedés és tisztulás Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kolozsi, Zsófia (1974) Ritmikai és dallami emlékezőképesség fejlesztésének módszerei az 1. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Komiljovits, Márta (1974) A materialista nevelés az általános iskola fizika tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Gáborné (1974) A ritmikai és dallami készségek kialakításának folyamatában végbemenő pozitív személyjegyek formálódása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kovács, Imre (1974) Kislabdahajítástól a gerelyhajításig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Rozália (1974) A szépirodalmi olvasmányok érzelmi hatásait mélyebben megalapozó eljárás-változatok kidolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kovács, Zoltán (1974) Számítástechnikai és biometriai eljárások felhasználása a gyermekgyógyászatban. Posztgraduális szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Ladányi Istvánné Ivanov, Margit (1974) Mérési lehetőségek az ellenőrzésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Lakatos, Miklósné (1974) A magyar filmgyártás 1971-1973-as szakaszának kritikái az irodalom- és művészetkritikáról hozott 1972-es állásfoglalás tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Laúb, Rozália (1974) Mark Twain: "Hucleberry Finn kalandjai" című ifjúsági regényének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lehner, Istvánné (1974) Adalékok és gondolatok a tapolcai vasutassors változásához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lengyel, Lajosné (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése a fogalmazás tanítás céljával összefüggésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Lengyel, Lászlóné (1974) Az Olvasó Népért mozgalom célkitűzései, eredményei... Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovas, Albert (1974) A honvédelmi nevelés módszerei úttörőcsapatunkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Menyhért, Andrásné (1974) Russzicizmusok. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Dezső (1974) Élővilág és gyakorlati foglalkozás tantárgyak között alkalmazott koncentrávió módszeres lehetőségének vizsgálata az általános iskola 5-8. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Istvánné (1974) Irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Máthé, Zoltánné (1974) A névszók című tantervi téma feldolgozásának elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, Gabriella (1974) Hernádi Gyula a magyar sajtóban 1959-1973. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

N

Nagy, Lászlóné Kiss Mária Erzsébet (1974) Az ének-zene tantárgy koncentrációs lehetőségei más tantárgyakkal az általános iskola első négy osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Nagykuti, Paula (1974) A négyéves képzés és a felsőoktatási reform megvalósulása a főiskolán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nemes, Irén (1974) A matematika ismeretelsajátítás pszichológiai feltételei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

O

Orczy, Sándorné (1974) Radnóti költői realizmusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Orosz, Katalin (1974) Aszaló földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

P

Pagonyi, Natália (1974) Közösségi nevelés lehetőségei a testnevelés órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Perényi, Annamária (1974) Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Pesti, Imréné (1974) Az audiovizuális eszközök használata az általános iskola 3. osztályának ének-zenei oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Petővári, Ákos (1974) A kendermunka szakszókincse Mikófalván. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Polecsák, Ernőné (1974) Népművelés-közművelődés (A változás néhány elméleti és gyakorlati problémája). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pongrácz, Márta (1974) Szendrőlád személynév anyaga. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pádár, Mária (1974) Egy szocialista brigád szociálpszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pápai, Ferencné (1974) Az élet keletkezése és az ezzel kapcsolatos tudománytalan világnézetek természettudományos bírálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pénzes Istvánné Pálinkás, Etelka (1974) Az Által-ér vízgyűjtő területe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Péró, Zsuzsanna (1974) Mit tervezek tenni az ének-zene tanításban a tárgy megszerettetése, a nevelés hatékonysága, a készségszintek megfelelő kialakítása érdekében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pócs, János (1974) A dinamó szerepe a gépjárművek gyújtórendszerében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pócsi, Árpádné (1974) A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat kiadásában megjelent önálló, nem-zenei hanglemezek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

R

Rabóczki, Lukácsné (1974) Tiszaörs földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Réti, Ervinné (1974) Egy művelődési csoport szociálpszichológiai elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Révay, Gézáné (1974) Az ifjúsági klubok szerepe és feladata a munkásifjúság nevelésében (különös tekintettel a Pataki István Művelődési Központ Kőbányai Ifjúsági Klubjának munkásfiataljaira). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Samu, Ibolya (1974) A hátrányos helyzetű tanulók és a velük való foglalkozás didaktikai kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Seprüs, Erzsébet (1974) Egy 4. osztályos tanuló szóbeli és írásos kifejezőtevékenységének elemzése a fogalmazástanítás céljával összefüggésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Soltész Lászlóné Dobrik, Éva (1974) Bartók zenepedagógiai munkássága. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somodi, Lajos (1974) A foglalkoztatottság színvonalának és szerkezetének alakulása Heves megyében (1945-1975). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Béla (1974) Fogalmazási témaválasztás vizsgálata képsorok alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Szabó, Eszter (1974) Gerő János író, újságíró méltatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Mária (1974) Karcag város belterületi földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Ágnes (1974) Radnóti Miklós költői stílusa a melléknevek tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szabó Józsefné Kátai, Mária (1974) Egy kiemelkedő magyar film, Zolnay Pál: fotográfia. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szancsák, Ferencné (1974) Egy művészeti együttes méltatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szekfű, Erzsébet (1974) A tanulásra való előkészítés a napközi otthonos tanulók olvasásának irányításával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Szeli, Judit (1974) A fizika szertár tervezésének, elrendezésének és fejlesztésének kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szemkeó, Gáborné (1974) A gyermekkönyvtárak szerepe a 6-14 évesek művelődésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szlama, Ágnes (1974) Nevelési lehetőségek és problémák a cigány tanulókból álló osztályokban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szépe, István (1974) A szakmunkástanulók olvasási kultúrája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szücs, László (1974) Az ifjúsági korú kézlabdázók technikai képzéséhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szőke, Pál (1974) A Hamburgi Dramaturgia színházesztétikai megállapításai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Tege, Anna (1974) A gyermekvezetők szerepe az osztályközösségben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Téczely, Jánosné (1974) A növények vízfelvétele, illetve fogyasztása és a szárazanyagtermelésük közötti összefüggés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Erzsébet (1974) Egy vetélkedőre való felkészülés és lebonyolításának módszertani kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Eszter (1974) A Kőbányai Ifjúsági Klub közösségi életének aktuális problémái, megoldásuk módszertani kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Gyula (1974) A továbbtanulás motívumai egy munkahelyen. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Ilona Ágnes (1974) Társadalmi ünnepek megszervezése és lebonyolítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Julianna (1974) A testi fenyítés szerepe a családi nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Magdolna (1974) A Magyar Tanácsköztársaság irodalmának összefoglaló ismertetése és méltatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Tóth, Éva (1974) Az "elit" és "tömegkultúra" kialakulása és problémája napjainkban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tőzsér K., István (1974) A helyi sajátosságok érvényesítése a Nagybátonyi Bányász Művelődési Ház tevékenységében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

V

Varga, Ferencné (1974) Marczali Henrik történetírói tevékenysége, történetszemlélete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Márta (1974) Az általános iskolai szakkörökről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vári, Jánosné (1974) Műveltségi szint, kulturális igények, érdeklődés a Békés megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat I. sz. Gyáregysége fizikai állományának körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Z

Zsebők, Zoltánné (1974) Az öntözéses gazdálkodás természeti feltételei Komárom megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

É

Éles, Erzsébet (1974) Haydn és Magyarország. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Fri Jun 11 22:34:07 2021 CEST.