Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É | М
Tételek száma: 240.

A

Albert, Zsuzsanna (1975) A víz verdet-állandójának meghatározója. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ambrusné Kenézy, Judit (1975) A Magas-Bükk geomorfológiai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ambrusné Kenézy, Judit (1975) A Magas-Bükk geomorfológiája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Andrássy, Attiláné (1975) Egy 4-5. osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemzése kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Apágyi, Istvánné (1975) Az Építők Debreceni Hajdú Táncegyüttesének munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Bacsa, Zsuzsa és Szarka, Edit (1975) Főiskolánk úttörővezető-képző táborának értékelése a hallgatók véleményének tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bacsó, Józsefné (1975) Az 5213. számú Zalka Máté úttörőcsapat története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bak, Irén (1975) Munkahelyi közösség, a munkahelyi légkör alakulása az Ikarus Karosszéria és Járműgyár Gyártmányfejlesztési Főosztályán. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bakay, Lászlóné (1975) Az esztétikai nevelés időszerű kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Baki, Lászlóné (1975) Egy vetélkedőre való felkészülés, és lebonyolításának módszertani kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bakondy, Ágnes (1975) Egy tanuló a vizsgálatok tükrében kialakulatlan személyiséggel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakos, Etelka (1975) A szocialista hazafiaságra való nevelés az úttörő mozgalom keretében a megfelelő énekanyag felhasználásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakó, Lászlóné (1975) Comenius munkássága a Nagy Oktatástan alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balla Gáborné Lázár, Margit (1975) A szabadidő helyes felhasználására való nevelés determinánsai a Dányi Általános Iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Ildikó (1975) Információ szolgáltatás a jogtudományban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázs, János (1975) József Attila tájversei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barabás, Gézáné (1975) A környezeti ártalmak hatása az iskoláskoru magatartására fejlődésére tanulására. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barbócz, Ildikó (1975) Szabó Lőrinc és Miskolc. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barta, Károlyné (1975) Hogyan valósítom meg a motiváció elvét oktató, nevelő munkámban? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barta, Mária (1975) Programozott optikai lencse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartha, Lászlóné (1975) Szemléltető rajzolás a földrajzórán az V. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bednárcsik, Márta (1975) Csány község története, különös tekintettel a dinnyetermelésre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bene, Ernőné (1975) A Tokajhegyaljai történelmi borvidék. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berentés, Erzsébet (1975) A nemzetőrség megszervezése és működése Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bertalan, Sándor (1975) A KPVDSZ Napsugár Bábegyüttes méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Biró, Zoltánné (1975) Szöveggyűjtemény összeállítása a Tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezet életéből az általános iskola 4. osztálya számára. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodrogi, Andrásné (1975) A szakszervezeti könyvtár ízlésfejlesztő tevékenysége munkásolvasók között a Volán 20. sz. Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bodrosi, Enikő (1975) Hogyan hat a gyakorlati foglalkoztás a tanulók személyiségének fejlődésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bodzán, Ilona (1975) Erkölcsi nevelés a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bokor, Árpádné (1975) A Gyáli Községi Könyvtár állományának elemzése (kiemelten a társadalomtudományok). Szakdolgozat thesis, Archív.

Bolcsó, Katalin (1975) Cegléd műemlékei, emlékművei, emléktáblái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borsodi, Erzsébet (1975) Hazai útikalauzok, útikönyvek annotált bibliográfiája 1945-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Budai, Károlyné (1975) A letéti ellátási rendszer eredményei és problémái a tatabányai bányász körzeti könyvtár hálózatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bukovenszki, László (1975) Tárgyiasság és lírai absztrakció Illyés Gyula költészetében Illyés Gyula: Poharaim című kötete alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Burján, Istvánné (1975) A 2. osztályos gyerekdalok és az azokban szereplő zenei elemek szerepe az esztétikai nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bálint, Béláné (1975) A tanulók témaválasztását befolyásoló tényezők vizsgálata szöveganyag alapján/önálló kísérlet/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bárczay, István (1975) Adatok és események Zugló munkásterületté fejődésének történetéből. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bódi, Márta (1975) A családi nevelés és a televízió szerepe a nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bódis, Gáborné (1975) A Magyar Nemzeti Bibliográfiai Rendszer változásai 1945 után. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Csapó, Katalin (1975) Sentiment and Idea in Robert Burns's Kilmarnock Volume (Analyses). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Cseh, Ferencné (1975) Tájnyelvünk jellegzetessége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csepe, Mária (1975) Az érzelmi és esztétikai nevelés kapcsolata az etikával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csernák, Jánosné (1975) Az irodalmi értékek elsajátíttatásának lehetőségei, konkrét eljárásai az alsó tagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csipke, Jolán (1975) Vitkovics Mihály a magyar szentimentalizmus tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csizmadia, Miklósné (1975) A napközi otthon diákönkormányzata és kapcsolata az úttörőcsapattal. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Csorba, Erzsébet (1975) Dohánytermelés Heves megyében 1825-1920 között különös tekintettel Verpelét és Aldebrő községek dohánykertészetére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csorba, Katalin (1975) A szirmabesenyői általános iskola házirendjének elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Czéh, Klára (1975) A száloptika, mint optikai konstrukciós elem. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Czövek, Edit (1975) Kisiskolások jellegzetes szorongásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

D

Dajka, Józsefné (1975) Egy problematikus tanuló személyiségének jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Detki, Erzsébet (1975) Egy harmadik-negyedik osztályos tanuló szóbeli kifejező kifejezőképességének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dombóvári, János (1975) 1848. évi első népképviseleti választások Heves és Külső-Szolnok megyékben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dorkó, Márta (1975) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődéskeltőbb olvasmányokkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dr. Holland, Józsefné (1975) Egy szakterület referensz munkáinak felhasználása a könyvtári tájékoztatásban. Az INIS szakirodalmi dokumentációs rendszer ismertetése, alkalmazása a sugárbiológia és sugáregészségügy területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Révai, Károlyné (1975) Az egyént körülvevő csoportok értékrendszere, izlése, hagyományai, mint motiváló tényezők az emberek felfogásában, viselkedésében, szokásaiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Drozdik, Beáta (1975) Az általános iskola II. osztálya olvasási munkafüzetei feladatainak vizsgálata és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Endrész, Erzsébet (1975) A földrajzi munkafüzet felhasználása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ercse, Erzsébet (1975) A magyar termelőszövetkezeti parasztság élete napjainkban (Egy szabadon választott termelőszövetkezet vagy falu vizsgálata alapján). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Fabók, Margit (1975) Szekeres Károly SZOT-díjas keramikus munkásságának méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Irén (1975) Egy 3.-4. osztályos tanló szóbeli kifejezőképességének elemzése /Kísérletek alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Károly (1975) Lakóhely környékének gyomnövényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fodor, Katalin (1975) Az Iskolatelevízió didaktikai metodikai kérdései-az orosz nyelvi adások vizsgálata és felhasználása az általános iskola ötödik osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Frimmer, Edit (1975) A kolozsvári Utunk című hetilap magyar nyelvi rovatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Futár, Ferenc (1975) Az iskolatelevízió és a nevelés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

G

Ganczer, Ferencné (1975) Az iskolák és közművelődési intézmények együttműködése az MSZMP Központi Bizottsága júniusi határozatának szellemében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Garai Imréné Ádám, Erika (1975) Németh László: Iszony és Irgalom hősnői jellemének összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Garay, Emőke (1975) A bejáró dolgozók helyzete, társadalmi tevékenysége, és művelődése Pest megyében, különös tekintettel a bejáró fiatal dolgozókra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Antal (1975) A cukorrépa termesztés üzemi előnyei községünk termelőszövetkezetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gulyás, Rozália (1975) A tanulóifjúság társadalmi összetétele a ciszterci rend egri Szent Bernát Gimnáziumban és a Dobó István Állami Gimnáziumban, 1935-1950. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Győr Lászlóné Csibrik, Enikő (1975) A tanulói ismeretszerzés ellenőrzés és értékelése - különös tekintettel az audio-vizuális eszközökre. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gábor, László (1975) A vetélkedők módszertana a népművelői munka gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gál, Józsefné (1975) A kezdetektől az aranykoszorúig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Harman, Andrásné (1975) Two Masterpieces of Hemingway: A Farewell to Arms for Whom the Bell Tolls. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hegedűs, Éva (1975) Szülőhelyem iskolatörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hepper, Katalin (1975) George Bernard Shaw és a modern dráma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Herceg, Éva (1975) Zenehallgatás helye és szerepe, módszerei és anyaga sz 1-4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herpai, Katalin (1975) A televízió szerepe a családi nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hideg, László (1975) Heves és Külső-Szolnok vármegye és a kiegyezés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Horkay, Klára (1975) A görög vázafestészet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, József (1975) A baromfitenyésztés gazdaságosságának vizsgálata a nagyfügedi Dózsa Mg. Tsz-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hunya, Lászlóné (1975) A nemzeti hagyományok ábrázolása Csingiz Ajtamatov: Fehér hajó című regényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Házi, Károlyné (1975) A zenei anyanyelv megismertetése hogyan segiti a hazafias nevelést? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hódy, Erzsébet (1975) Throughout Centuries Along the Thames. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Ivanics, János (1975) Úttörő- és kisdobosavatás pedagógiai lélektani elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

J

Juhász, Edit (1975) Oldható kötések (ékek, reteszek). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Julianna (1975) A tanulóbalesetek okai, gyakoriságuk, előfordulásuk és megelőzésük módszere. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Sándor (1975) Oldhatatlan kötések. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kabai, Katalin (1975) Egy harmadik-negyedik osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kamasz, Józsefné (1975) A komplex anyanyelvi nevelés lehetőségei az 1. osztályos tantárgyi munkákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kapuszta, Zsuzsanna (1975) Educational System in England. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Katona, Mária (1975) Szülőhelyem Jászladány iskolaügyének történeti fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Katona, Éva (1975) Az alsó tagozatos olvasókönyvek és környezetismereti munkafüzetek vizsgálata a társadalmi osztályok fogalmához kapcsolt információk gazdasága és rendszere szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kertész Pálné Mészáros, Róza (1975) A pályaválasztási érettség vizsgálata egy falusi általános iskola 5. és 7. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kispál, Béláné (1975) A programozott oktatás elméleti kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Komondi, Márta (1975) A családi nevelés időszerű kérdései problémái (különös tekintettel az érzelmi nevelésre). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Koncsik, Ilona (1975) Az olvasástanítás korszerűsítése érdeklődéstkeltőbb olvasmányokkal /Egészségügyi témakör II. rész/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kopcsó, Béláné (1975) A mutáció keletkezése és jelentősége a növény- és állatnemesítésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Andrásné (1975) A közoktatás és közművelődés kapcsolata Jászfényszaruban 1975-ben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Borbála (1975) Mit vár a társadalom az általános iskolai oktatástól? Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Krecz, Kálmán (1975) A családi nevelés időszerű kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kriskó, Lajosné (1975) Az ember tragédiájának alapvető problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kubriczky, Zsuzsanna (1975) A gyermeki boldogság fogalma a 6-10 éves gyermekeknél. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuszingerné Kiss, Erzsébet Tünde (1975) A képzőművészeti alkotások megszerettetése a tanulókkal; a műalkotások felhasználása a tanító munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kóródy, Etelka (1975) A HC1 molekula spektroszkópiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kóródy, Etelka (1975) A HCL molekula spektroszkópiai vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kőhidi Imréné Zemniczky, Zsuzsa (1975) Hűtőgépek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kővágó Györgyné Bozsó, Erzsébet (1975) A súlylökés eredményességét befolyásoló tényezők vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

L

Laczkó, Éva (1975) A feladatmegoldó írás bekapcsolása az olvasás és a nyelvtan-helyesírás tantárgyi munkájában /eljárások tervezése, próbája alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lajtai, László (1975) A tömegkommunikációs eszközök hasznosítása a helyi népművelésben (Tv, rádió, sajtó). Szakdolgozat thesis, Archív.

Lakatos, Klára (1975) A zenei bemutatások esztétikai jelentősége a 3. és 4. osztály énekoktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lovász, Mária (1975) A gyermekvezetők szerepe az ifjúsági mozgalomban A gyermekvezetők személyiségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

László, Józsefné (1975) Az órára való felkészülés szervezési problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lőrincz Andrásné Thiel, Katalin (1975) Szemészeti optikai műszerek ismertetése, rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Madarász, Terézia (1975) A kísérleti környezetismeret és a kísérleti matematika tantárgy néhány összefüggésének vizsgálata az alsótagozatban, különös tekintettel az első osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Madarász Istvánné, . (1975) Magyar Mongol Barátság Termelőszövetkezet fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Magyar Ottóné Gyarmati, Olga (1975) Egy kiemelkedő magyar film, Huszárik Zoltán: Szindbád. Szakdolgozat thesis, Archív.

Major, Julianna (1975) Az ITV műsorainak aktivizáló funkciója -különös tekintettel a matematika adásokra-. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Markó, Ferenc (1975) Gödöllő sporttörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Menyhárt, Gabriella (1975) Az ismeretek és készségek ellenőrzésének gyakoribb és újabb módszerei, eszközei az alsó tagozati oktató-nevelő munkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mester, Lajosné (1975) Néhány pedagógiai összefüggés a családi nevelés és a környezetismeret tanítása között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mihalovics, Sarolta (1975) A fogalom, a szabály és a törvény alakítása az általános iskola fizika oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Milák, Zsuzsanna (1975) Jobbágy Károly: Háló nélkül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Tamásné (1975) Iskolánk parkosítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Murtán Tiborné Kormos, Márta (1975) KISZ tagságra nevelés módszerei úttörőcsapatunkbam. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Márton, Ágnes (1975) Orosz szaktanterem kialakítása a kazincbarcikai Május 1 úti általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mátyus, Jánosné (1975) Hogyan fejlődött a magyarországi tanítóképzés az I. Ratio Educationistól 1945-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mátyás, Ferencné (1975) Magyar-kisantant diplomáciai kapcsolatok 1920-1938 között, különös tekintettel Csehszlovákiára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ménesi, Antalné (1975) A szakszervezeti és a vállalati műszaki könyvtárak együttműködésének lehetőségei és tapasztalatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mészáros, Ildikó (1975) Játékosság a nyelvtanórán az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

N

Nagy, Erzsébet (1975) Adalékok a mézeskalács iparág szókincséhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Imre József (1975) Az oktatás mószereinek osztályozása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Judit (1975) Sarkadi Imre írói fejlődése a móriczi hagyományoktól az egyéni hang megtalálásáig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Katalin (1975) A 6-10 éves gyermek éneklési készségének elősegitése a 3. osztályban /: Motiváció az otthoni tanuláshoz:/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Zsuzsanna (1975) Thomas Stearns Eliot (1888-1965): The Waste Land. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Éva (1975) Hatvan iskolaügyének történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyné Fejes, Erika (1975) Nagy László: Versben bujdosó. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Niemetz, Győző (1975) Demokratizmus mint a közösségi tevékenység kialakításának megszervezésének eszköze. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nyeste, Erzsébet (1975) Az iskolarádió szerepe és lehetősége a szocialista hazafiságra nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nyisztor, László (1975) A negyedik osztályból az ötödik osztályba való átmenet problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nyuli, Györgyné (1975) A jutalmazási és büntetési eljárások kedveltségi rangsora 8-10 éves tanulóknál (felmérések, beszélgetések alapján). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nyári, Erzsébet (1975) A fizika szertár tervezésének, elrendezésének és fejlesztésének kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádaslaki, István (1975) A film mint a nevelés egyik eszköze. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Judit (1975) Hogyan érvényesül egy adott gyermekszervezeten belül a negatív közösségei jelleg. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Lajos (1975) Vezetési, gazdálkodási, szervezési tevékenység elemzése és veszteségforrásainak feltárása a "Nagyalföldi kőolaj- és földgáztermelő vállalatnál". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németi, Zsuzsanna (1975) Franz Kafka avagy a realizmus néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Orosi, Pál (1975) Földrajzi feladatlapok értékelése (6. osztály). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Zsuzsanna (1975) Az oktatófilm szerepe és lehetősége a tanulók aktivitásának fokozásában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

P

Pap, Lászlóné (1975) A szülők pedagógiai kultúrájának fejlesztése nevelői gyakorlatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, Borbála (1975) Az úttörőparlament nevelőhatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, Mária (1975) Kunszentmárton iskolaügyi történetének fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Miklósné (1975) A könyv és a könyvtár szerepe a gyermek esztétikai nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pekár, Béláné (1975) Mezőnagymihály község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pekár, Erzsébet (1975) Szülőfalum (Kocsér község) földrajzi nevei a XVIII. századtól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petrovics, Hermina (1975) Egy szocialista brigád szociálpszichológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Petró, Margit (1975) Az ITV és a programozott oktatás az élővilág órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pető, Borbála (1975) Az egész napos iskola és pedagógiai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pintér, Zsuzsanna (1975) Az atmoszférateremtés sajátos eszközei Mészöly Miklós: Fekete gólya című regényében, különös tekintettel a környezet szerepére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pirigyi, Katalin (1975) Általános iskolai fogalmazás tanításunk néhány kérdéséről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polyányi, Lászlóné (1975) "A Péti Nitrogénművek "József Attila" Művelődési Ház részvétele az üzemi, vállalati és mozgalmi feladatok segítésében". Szakdolgozat thesis, Archív.

Pozsonyi, Mátyás (1975) Az állami, társadalmi és tömegszervezetek együttműködése egy adott kulturális ágazat, vagy intézményrendszer működésének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prokop, Éva (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezet kialakulása és fejlődése, jelenlegi helyzete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Puskás, Katalin (1975) Lakóhelyem iskolaügyének történeti áttekintése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Putz, Éva (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezet kialakulása és fejlődése, jelenlegi helyzete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pálok, Mária (1975) A csővoltmérő felépítése, szerkezete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pápai, Mariann (1975) Jászberény város utcanevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pásztor, Györgyné (1975) Közoktatás-politikánk fejlődése az 1950-es évek végétől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pázmán, Péter (1975) A számítógép felhasználásán alapuló pedagógiai információs rendszer egy lehetséges perspektívájának vázlata. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

R

Raffai Zoltánné Ficsor, Kinga (1975) A ceglédi "Vörös Csillag" Mgtsz mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a földhasznosításra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rajna, Józsefné (1975) Úttörőcsapatunk hagyományai és azok hatása csapatéletünk fejlődésére. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Reinwald, Dezsőné (1975) A szabadpolcos állományfelállítás problémái a Vasas Szakszervezet Budapesti Könyvtárhálózatának letéti Könyvtáraiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rigó, Mária (1975) Szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés a magyar és a szovjet úttörőszövetkezeten belül. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Roskó Jánosné Juhász, Erzsébet (1975) A Halmaji 4751. sz. Dózsa György Úttörőcsapat története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Rátkai, Zsuzsánna (1975) A harmadik testnevelési óra szükségességének alátámasztása és az ezzel kapcsolatos problémák megoldásának lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rázsi, Miklósné (1975) Gördülőcsapágyak és kenésük. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rózsa, Endre (1975) A lejtős tömegmozgások kiváltó okainak vizsgálata a Borsodi-dombvidék Ózd-Arlói területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Schmidt, Mária (1975) Történelmi szakkörök az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Péterné (1975) Siklócsapágyak kenéselméletük. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipeki, Teréz (1975) Jókai Anna: Napok. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Lászlóné (1975) A gyakorlati foglalkozás munkaszervezési formái, önálló munka biztosításának lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Soltész Lászlóné Bokor, Edit (1975) Házirendünk elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Sonyócki, Zsuzsa (1975) Workbook for the 4th class. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Edit (1975) A 10 éves tanulók esztétikai igényességének, esztétikai tevékenységének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Elvira (1975) Papp Dániel novellisztikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Emőke (1975) Az olvasóvá nevelés néhány problémája az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, László (1975) A szellemi kultúra viszonylagos önállósága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szebeni, Olga (1975) T. S. Eliot: Murder in the Cathedral. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedy, Márta (1975) A zene és társművészetek kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szeleczky, János (1975) A harmadik világ mezőgazdasága, fejlődésének problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szikora, Éva (1975) Iskolánk házirendje. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szili, Erika (1975) Napközi otthon és tanárképzés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szunyogh, Veronika (1975) Fogaskerekek kapcsolódásának feltételei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szám, Edit (1975) Az alsótagozatos ének-zene koncentrációs lehetőségei a többi tárgyakkal. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szőke, István (1975) Az erőnlét fejlesztése taktikai gyakorlatokkal, felnőtt labdarúgóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szűcs, Sándorné (1975) KÉZIKÖNYVTÁR ELEMZÉS a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Szakszervezeti Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sánta, Gáborné (1975) Közmondások értelmezése 6-10 éves korú tanulóknál. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sári, Lajosné (1975) A motiváció szerepe a tanulásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sárközi, József (1975) Szocialista brigádok kulturális vállalásai az Akadémiai Nyomdában és az Athenasum Nyomdában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sárosi, Eszter (1975) A török elleni összefogás kérdése a XV. század első felében (1400-1456). Szakdolgozat thesis, Archív.

Sátori, Sándorné (1975) Szarvasmarhatenyésztés a nagyoroszi Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, Ágnes (1975) Úttörőcsapatunk története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tasi, Józsefné (1975) Л. Толстой “Война и мир” как эпос героизма и патриотизма. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Telek, Ilona (1975) Lakóhely környékének gyomnövényei - vizsgálatuk, gyomírtási kísérletek kulturákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tolnay, Zoltán (1975) A postás fiatalok műveltségi színvonalának, kulturális ellátottságának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Turcsányi, Ibolya (1975) Egy úttörőrendezvény pedagógiai és lélektani elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tábor, Gabriella (1975) Kepler-féle csillagászati távcsőszámítás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tényi, István (1975) A tartalom és forma egysége Huszárik Zoltán filmrendező Elégia című filmjében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Elemér (1975) Illyés Gyula drámái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Elemér (1975) Illyés Gyula drámái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Erzsébet (1975) Az állami Déryné Színház sajátos szerepe a kulturális intézmények művészeti-közművelődési rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Imre (1975) Jeszenyin Magyarországon (1920-1970). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Imréné (1975) Komárom környékének gyomnövényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Klára (1975) Napjaink esztétikai problémái a 10 éves tanulók ének-zenei igényességének és tevékenységének tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Mária (1975) A fizikai mennyiség fogalmának megközelítése illetve alakítása az általános iskolai 7. osztályos tananyagban (tekintettel a feladatmegoldásra). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Mária (1975) A nevelő hangszertudásának alkalmazása és módszerei az alsó tagozatos énekoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Sándorné (1975) A Budapesti Történeti Múzeum és az iskolák együttműködése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóvaj, Ágnes (1975) Egy kisiskolás tanuló személyiségének részletes vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Töltéssy, Zoltán (1975) Az osztály- és irodalmi viszonyok néhány összefüggése a 17. és a 18. század folyamán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Törös, Ilona (1975) Egy 3-4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemzése kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Udvarhelyi, István (1975) Ady szerelmi költészetének ellentmondásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Urbán, Istvánné (1975) A mezőgazdasági termelőszövetkezet kialakulása és fejlődése, jelenlegi helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Urbán Pap Jánosné, . (1975) A halmazelméleti szemléletmód szerepe a korszerű matematikaoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Valatinszky, Ilona (1975) A film hatása a 10-14 éves gyermekekre. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Valent, Erzsébet (1975) Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban dolgozó fiatalok művelődési szokásainak vizsgálata, különös tekintettel az Ikarus Művelődési Központ látogatására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, János (1975) A tiszanánai 3176. sz. II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapat negyedszázados története 1948-1973. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Éva (1975) Munkára nevelés a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Tiborné (1975) A giccs társadalmi feltétele és esztétikai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Verbói, Tiborné (1975) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás gyakorlati foglalkozás óráin (1-4 osztályban). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Veres, Gizella (1975) Újszerű fényforrás a lézer. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze, József (1975) Honvédelmi nevelés aktuális kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Viszoczky, Sándorné (1975) Aggtelek idegenforgalmi földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Viszóczky, Sándor (1975) Borsodi szénbányák ifjúsági klubjainak élete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Váraljai, István (1975) A kiegyezés problematikája a polgári és szocialista történetírás tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wagner, Józsefné (1975) A gyorsuló idő és a folyóiratolvasás. Szakdolgozat thesis, Archív.

X

x, Mártonné (1975) A tanulás technológiája egy alsó tagozatos napközi otthonos csoportban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1975) Kosztolányi Dezső regényei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1975) Kosztolányi Dezső regényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zeller, Erzsébet (1975) A gondolkodás fejlesztése a környezetismeret órán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ágfay, Anna (1975) A klasszikus opera. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

É

Érsek, Katalin (1975) A matematika és a fizika tantárgyak közötti koncentráció az általános iskolai fizika oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

М

Месаром, Ева (1975) В. B. Маяковский: Хорошо! Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Mon May 20 18:35:42 2024 CEST.