Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Találatok száma: 168.

A

Ambrus, László (1976) Sütő András írói arcképe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

B

Bagolyné Szőke, Éva (1976) Bányai Kornél költészetének tartalmi és formai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bali, Mária (1976) Tiszajenő földrajzi nevei és azok tipológiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Balláné Simon, Mária (1976) A szocialista brigádmozgalom hatása a személyiségre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balog, Margit (1976) A Dunai Vasmű Művelődési Otthon részvétele a vállalat kulturális nevelőmunkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balog, Margit (1976) A Dunai Vasmű Művelődési Otthon részvétele a vállalat kulturális nevelőmunkájában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balogh, Istvánné (1976) A hadtudományi tájékoztatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balogh, Istvánné (1976) A hadtudományi tájékoztatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balogh, Klára (1976) Fizikai mennyiségek fogalmának megközelítése és alakítása az általános iskola 6. osztályának tananyagában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balázs, Veronika (1976) Heves község iskolaügyének fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Bartus, Lajosné (1976) Az átányi "Búzakalász" Mg. tsz története (1945-1960). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Basa, Ottó (1976) Programozott földrajzóra 7. osztály: Ausztrália. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bejczy, Emőke (1976) Salgótarján településföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Benedek, Judit (1976) Technikai eszközök használata az angolórán: írásvetítő. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Benis, Piroska (1976) Játékosság a nyelvtanórán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Benkő, Istvánné (1976) Nógrád megye ipari fejlődése 1945-1975. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bogolyné Szőke, Éva (1976) Bányai Kornél költészetének tartalmi és formai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Boros, Hajnalka (1976) A fizikai fogalmak alakítása az általános iskolában, különös tekintettel az elektromosságtani alapfogalmakra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bozóki, Erzsébet (1976) Romantikus hazafiság Vörösmarty Mihály lírájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Breiner, Mária (1976) A fiatalok alkotótörekvésinek megvalósítási lehetőségei az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Moholy-Nagy László képzőművészeti körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Brogli, Katalin (1976) Az applikáció alkalmazása 6. osztály földrajzóráin. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bukta, Jánosné (1976) A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a korszerű matematikaoktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Buzogány, Ferencné (1976) Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz természetföldrajzi és gazdasági elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bábás, Zsuzsanna (1976) A modern szobrászat egy kiemelkedő alakja, Henry Moore. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bíróné Nagy, Edit (1976) Testnevelési és sportszervezési ismeretek. Posztgraduális szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bődi, Edit (1976) A felnőttoktatás és közművelődés vázlatos története és jelenlegi helyzetének egyes kérdései, a továbbfejlesztés lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

C

Csete, Olga (1976) Egy szocialista brigád vizsgálata a "szocialista módon dolgozni, tanulni és élni jelszó tükrében". Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csányi, Istvánné (1976) Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csíki Békési, Katalin (1976) A bejáró fiatal dolgozók művelődése és társadalmi tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csíki Békési, Katalin (1976) A bejáró fiatal dolgozók művelődése és társadalmi tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Czier, János (1976) A bejáró dolgozók művelődési helyzete és társadalmi tevékenysége a Farkaslyuki Bányaüzemben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Dancs, György (1976) Kontaktlencse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dargai, Lajosné (1976) Csapatom története, megalakulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dr. Elekházy, Pálné (1976) Foglalkozás a gyermekolvasókkal. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Nemesánszky, Elemérné (1976) Az orvosi könyvtárosok tájékozottsága és a tájékozódás lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dubovszky, Lívia (1976) Adalékok Balassagyarmat társadalmi életének történetéből (1890-1914). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Dudás, László (1976) Irodalmi viták a felszabadulástól 1962-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Dávid, Katalin (1976) Az alak- és formaészlelés fejlettségének vizsgálata mozaik-próbával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

dr. Gyenes Béláné Simonffy, Éva (1976) Bartók színpadi művei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

E

Eisert, Árpádné (1976) Két carnivor táplálkozású gerinces tápcsatorna részleteinek mikroszkópos összehasonlítása a törzsfejlődés alacsonyabb, illetve magasabb fokán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Faragó, Margit (1976) Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana (Egy kiemelkedő pedagógus művének elemzése és értékelése). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Farkas, Ilona (1976) Egy harmadik osztályos tanuló szóbeli kifejező-képességének elemző vizsgálata ( saját kísérletek alapján). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Fazekas, Erzsébet (1976) A helyesírás tanításának fejlődése 1945-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fekete, Zsuzsanna (1976) Bélapátfalva személynév anyaga és a ragadványnevek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fenyves, Lászlóné (1976) Integrált anyanyelvi nevelés a pedagógiai sajtó tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Ferencz, Zsuzsanna (1976) Egy szakszervezeti politikai, oktatási évad tapasztalatainak elemzése, a tapasztalatok gyakorlati hasznosítása a Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ferencz, Éva (1976) Mondatkapcsolások, s ezek stilisztikai értéke. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fertig, Istvánné (1976) A gyermekgondozási segélyen levő nők kulturális lehetőségeinek biztosítása művelődési házakban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fodermayer, Edit (1976) Borsos Miklós szobrászművész méltatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fojtó, Rózsa (1976) Szemelvények Gönc és Göncruszka mai népdalkincséből. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fort, Györgyné (1976) A szakszervezeti sajtó szerepe a tagság tájékoztatásában, a szakszervezeti vezető szervek és a tagság kapcsolatának alakításában, különös tekintettel a Munka című lapra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Friedrich, Katalin (1976) Egy választott szervezeti forma népművelési hasznosítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fuzik, Anna (1976) A Visegrádi-hegység kialakulása, felszínalaktana. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fónyi, Emőke (1976) A koncentráció elve és alkalmazási lehetőségei az általános iskolai ének-zene tanításban (5-8. osztály). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

Garami, Györgyné (1976) Kaffka Margit Nyár című elbeszélésének címelemzése és szövegszerkezeti vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gergely, Anikó (1976) Komplex anyanyelv tanítás lehetőségei az általános iskola IV. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Gál, Gyuláné (1976) A tanulók bevonása a tanítási óra kísérleteibe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gáspár, István (1976) A mai politikai élet szólásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

H

Hajas, Magdolna (1976) Kísérlet egy nyelvi lecke laboratóriumi feldogozására. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Harsányi Attiláné Szőllősi, Ilona (1976) A XX. századi magyar munkásábrázoló szépirodalmi művek művelődésszociológiai elemzése (A művelődés, a könyv, az olvasás szerepe, jelentősége). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Havasi, Zsolt (1976) An Approach to Dylan Thomas. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Havassyné Launer, Mária (1976) Telepértékmérési módszer kidolgozása antibiotikumtermelő törzs gyors szelektálására. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hegedűs, Irén (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemző vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Hegyi, Béláné (1976) Hogyan segítik az IR osztályfőnöki óráinak adásai a személyiség formálását. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hizó, Ilona (1976) Tiszántúli szénhidrogén kutatások és azok geológiai eredményei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hoang Thi Minh, Tam (1976) A száloptika gyakorlati alkalmazása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hollódi, Katalin (1976) Az első Diósgyőr Vasgyári Munkásegylet - A Jószerencse Dal- és Önképzőkör - története 1919-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hárshegyi, Mária (1976) Közoktatáspolitikánk fejlődése a reformok tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

I

Ihász, Lajosné (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Illés, Katalin (1976) Edward Young and the English Sentimentalism. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ivády, Katalin (1976) Eger 1974. évi időjárása és a bortermelés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

J

Jankó, Miklósné (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Juhász, Albert (1976) Harold Pinter: The Birthday Party. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Juhász, Borbála (1976) A zenei önművelési igény fejlesztése az általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juhász, Istvánné (1976) Mondatgyakorisági vizsgálat a 3. osztályos olvasókönyvben és a szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola 3. osztályának fogalmazásaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Juhászné Géczy, Margit (1976) A nevelési terv felhasználása az oroszórán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

K

Kanyó, Zsuzsanna (1976) Baranyi Ferenc szóalkotásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Beáta (1976) A technikai eszközök szerepe az angol nyelvoktatásban az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kocsis, Éva (1976) The Characteristic Features of the Dramatic World of Tennessee Williams Examined Through Four Plays of His: A Streetcar Named Desire, The Sweet Bird of Youth, Summer and Smoke, Cat on a Hot Tin Roof. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kovács, Zsuzsa (1976) Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kovács, Éva (1976) A katolikus egyház válsága és kiútkeresési tendenciái korunkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács Árpádné Seben, Ágnes (1976) A Budapesti Történeti Múzeum története (volt trinitárius kolostor és templom). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kubacsek, Zsuzsanna (1976) Egy 3-4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kubicza, Gizella (1976) Madách Imre: Az ember tragédiája című művének alapproblémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kuki, Lajosné (1976) Közép-Tisza-vidéki üdülőkörzet fejlesztési terve. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kövér, Péter (1976) Gondolatok a hazai beat-nemzedékről. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

L

Lukács, Éva (1976) A magyar zenei nevelés a felszabadulás után. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lázárné Nagy, Mária (1976) A lázbérci víztározó természetföldrajzi jellemzése és gazdasági jelentősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Makkay Imréné Szeghő, Mária (1976) Szemléltetés az orosz órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Medvenicz, Ilona (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei az ének-zene órák esztétikai élményanyagának gazdagításával alsó tagozaton. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Meszesán Ferencné Kiss, Erzsébet (1976) A 3.osztályos "Édes anyanyelvünk" c. tankönyv feladatanyagának kiegészítése irodalmi és élőnyelvi szöveggel. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Miklós, Klára (1976) Az iskolai berendezési tárgyak, tanszerek és szemléltetési eszközök az egészség- és munkavédelem tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Monori, Géza (1976) A Zagyva vize felhasználásának néhány földrajzi vonatkozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Murai, Judit (1976) Az orosz szavak elválasztása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mármarosi, Józsefné (1976) A víz - a környezetismeret tanításában a 3-4. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, András (1976) Karjalai sirató,runodallam Népdalvizsgálatok. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

N

Nagy, Erzsébet (1976) Szülőhelyem iskolaügyének fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Nagy, Erzsébet (1976) Szülőhelyem iskolaügyének fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Nagy, Klára (1976) Népművelés - közművelődés. A változás néhány elméleti és gyakorlati problémája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy Péterné Gerő, Terézia (1976) A kerékpáros népművelő: Somogyi Imre 1902-1947. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nguyen Thi, Mai (1976) Észak-Vietnám karsztformáinak jellemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nikházy, Lászlóné (1976) The Tragedy of Willy Loman. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Németh, Mária (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

O

Olasz, István (1976) Munkára és életre nevelés a gyakorlati foglalkozás során. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Oravecz, Lajosné (1976) A Bernecebaráti - Kemence egyesült mg. tsz. állattenyésztésének fejlődése és ökonómiai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Orbán, Edit (1976) How Dickens Described the Nineteenth Century England in His Novels. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

P

Pallagi, Lajosné (1976) Társas kapcsolatok alakulásának vizsgálata egy szocialista brigádban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Palotai, Józsefné (1976) Egy adott könyvtár új épületének és berendezésének funkcionális terve. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Palotásné Fazakas, Katalin (1976) Olvasásszociológiai vizsgálat szocialista brigádtagok körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Papp, Kálmánné (1976) Anyanyelvi nevelésünk a felszabadulás után. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pekár, Éva (1976) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskola kórusmunkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pethő Ervinné Leyer, Lívia (1976) Vác településföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Petrovics, Sándorné (1976) Nyelvtani fogalmak kialakításának logikai modelljei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Pintér, Mariann (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Pongrácz, Erzsébet (1976) A játékosság nyelvi elemei Weöres Sándor költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Popper, Györgyné (1976) Az 1.osztályos tanulók olvasási készségének vizsgálata különös tekintettel az olvasás tartalmának. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Pozsik, Bertalanné (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Prucz, Éva (1976) Az úszás motivációs problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Purgel, István (1976) A miniatűr könyvek kiadása, gyűjtése és helye a könyvtárakban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pusztainé Kiss, Judit (1976) A zene és a társművészetek kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pál, Rozália (1976) Fraknói Vilmos történetírói munkássága és történetszemlélete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pászthy Györgyné Burai, Zsuzsa (1976) József Attila harca a szocialista Magyarországért. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

R

R. Tóth, Ibolya (1976) A monopóliumok neokolonialista. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Radványiné, Zubor (1976) Az "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara" tevékenységének értékelése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Radóczy, János (1976) Hazafias és internacionalista nevelés az építők szakszervezete nevelőmunkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rawlinson, Zsuzsanna (1976) Some English Idioms and Their Transformational Characteristics. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rose, Gábor (1976) A Vándor-kórus szerepe a munkásművelődésben 1945 előtt. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rumpler, Ilona (1976) A televízió tájékoztató szerepe a TV Híradó történeti fejlődésének tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rácz, Ildikó (1976) Az énekkar szervezésével kapcsolatos nevelési módszerek és feladatok az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Rácz, Judit (1976) Az OSZK hírlap-olvasótermi szakkatalógusainak jelentősége és problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rónaföldi, Zoltánné (1976) A Központi-Bükk karsztjelenségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

S

Sebéné Csathó, Ildikó (1976) Megemlékezés Fekete Istvánról önéletrajzi művei alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Simon, Lajosné (1976) Berdi Muradovics Kerbabajev (1894-1974) regényírói munkásságának elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Sipos, Ferenc (1976) A tanulókísérletezés szerepe a fizikai oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Somlyai, Károlyné (1976) Irodalmi ízlésvizsgálat "lektűr" és "bestseller" olvasók körében a Volán 14. sz. Vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyvári, Imre (1976) A szakszervezeti üdülők kultúrmunkája zenei megközelítésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Soós Lászlóné Lánci, Zsuzsanna (1976) Paraziták az állatvilágban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Stepán, László (1976) Kalász László költői fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabados, Ágota (1976) Baranyi Ferenc SZOT-díjas költő méltatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabóné Székelyi, Rozália (1976) Audiovizuális eszközök felhasználásának lehetőségei művelődései intézményekben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szakály, Mária Piroska (1976) A tanulók iskolán kívül szerzett információi és azok felhasználási lehetőségei a környezetismeret órán, különös tekintettel a módszer-kombinációkra. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szalóczi, Sándorné (1976) Papírmunkák az általános iskola alsó tagozatában (A kézikönyvtől eltérő tárgyi formák tervezése). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szegvári, Antalné (1976) Naszály község története a jobbágyfelszabadítástól a századfordulóig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szekeres, Margit (1976) A népművelés politikai formáinak fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szemerédy, Istvánné (1976) Mondatgyakorisági vizsgálat egy 4. osztályos olvasókönyvben és ezen osztály fogalmazásaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Szomora, Ilona (1976) Anton Pavlovics Csehov az első világháború előtti egri lapokban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sztojka, Lajosné (1976) A dunaújvárosi központi énekkar története, tevékenysége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szűcs, Lajosné (1976) Az MSZMP Veszprém megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága Könyvtára az oktató-nevelő munka szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sánta, Anna (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Sós, Sándorné (1976) A felnőttoktatás módszerei és szervezésének tapasztalatai az Egyesült Villamosgépgyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Taba, Benőné (1976) A fizikai ismeretek hatása a marxista filozófia kidolgozásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Takács, Ferenc (1976) Az amatőr színjátszó mozgalom jelenlegi helyzete, irányzatai, ezen belül is egy csoport a H.U.R.K.A. Színpad művészeti törekvései és ennek gyökerei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Takács, Ildikó (1976) A Danuvia "Gorkij" Művelődési Központ részvétele az üzemi ismeretterjesztés segítésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tamasián, Erzsébet (1976) Az 1918-1919-es forradalmak szakszervezeti sajtója. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tarnóczi, Sándor (1976) A történetíró Fraknói. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tujner, Edit (1976) Szakirodalmi szóródásvizsgálat a népművelés szakterületén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Anna (1976) A prózaritmus Mikszáth Kálmán: A jó palócok és a Tót atyafiak című novellásköteteiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Mihály (1976) Erk története, különös tekintettel a felszabadulás óta eltelt időszakra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

U

Ujhelyiné Sztremi, Györgyi (1976) Móricz novellaírói művészete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

V

Valiskó, Gabriella (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Varga, Györgyné (1976) Az ózdvidéki szénbányák területi elhelyezkedése és a szén hasznosítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varró, Györgyi (1976) A magyar nyelvtan- és irodalomtanítás összekapcsolása az anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varsányi, Istvánné (1976) A szabadművelődés korának népfőiskolái - munkásfőiskolái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vas-Zoltán, Ivánné (1976) Szemléltetés a nyelvtantanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vincze, Julianna (1976) Egy kiemelkedő pedagógus művének elemzése, értékelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Virágos Kis, Erzsébet (1976) Mondatszerkesztési sajátságok és a "látható nyelv" szerepe Németh László: Iszony című regényének harmadik részében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vág, Péterné (1976) A politikai információ helye, szerepe és feladata a Csepel Vas- és Fémművek Szakszervezeti Tanácsának tömegpolitikai munkájában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Végh, Ilona (1976) Egy közművelődési intézmény története (Bányász Művelődési Ház, Rózsaszentmárton). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jun 12 08:48:33 2021 CEST.