Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ó | Ü
Tételek száma: 192.

A

Ambrus, László (1976) Sütő András írói arcképe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Bagolyné Szőke, Éva (1976) Bányai Kornél költészetének tartalmi és formai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bali, Mária (1976) Tiszajenő földrajzi nevei és azok tipológiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balláné Simon, Mária (1976) A szocialista brigádmozgalom hatása a személyiségre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balog, Margit (1976) A Dunai Vasmű Művelődési Otthon részvétele a vállalat kulturális nevelőmunkájában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balog, Margit (1976) A Dunai Vasmű Művelődési Otthon részvétele a vállalat kulturális nevelőmunkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Istvánné (1976) A hadtudományi tájékoztatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, Istvánné (1976) A hadtudományi tájékoztatás fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balogh, Klára (1976) Fizikai mennyiségek fogalmának megközelítése és alakítása az általános iskola 6. osztályának tananyagában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balázs, Veronika (1976) Heves község iskolaügyének fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bartus, Lajosné (1976) Az átányi "Búzakalász" Mg. tsz története (1945-1960). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Basa, Ottó (1976) Programozott földrajzóra 7. osztály: Ausztrália. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bejczy, Emőke (1976) Salgótarján településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Benedek, Judit (1976) Technikai eszközök használata az angolórán: írásvetítő. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Benis, Piroska (1976) Játékosság a nyelvtanórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Benkő, Istvánné (1976) Nógrád megye ipari fejlődése 1945-1975. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berneczei, Erzsébet (1976) A testnevelés néhány problémája a 6-10 évesek testi nevelésének folyamatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bogolyné Szőke, Éva (1976) Bányai Kornél költészetének tartalmi és formai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Boros, Hajnalka (1976) A fizikai fogalmak alakítása az általános iskolában, különös tekintettel az elektromosságtani alapfogalmakra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bozóki, Erzsébet (1976) Romantikus hazafiság Vörösmarty Mihály lírájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Breiner, Mária (1976) A fiatalok alkotótörekvésinek megvalósítási lehetőségei az Angyalföldi József Attila Művelődési Központ Moholy-Nagy László képzőművészeti körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Brogli, Katalin (1976) Az applikáció alkalmazása 6. osztály földrajzóráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Budaházi, Éva (1976) A környezetismeret tanítása és a családi nevelés néhány problémájának összefüggese. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bukta, Jánosné (1976) A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a korszerű matematikaoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Buzogány, Ferencné (1976) Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz természetföldrajzi és gazdasági elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bábás, Zsuzsanna (1976) A modern szobrászat egy kiemelkedő alakja, Henry Moore. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bíróné Nagy, Edit (1976) Testnevelési és sportszervezési ismeretek. Posztgraduális szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bődi, Edit (1976) A felnőttoktatás és közművelődés vázlatos története és jelenlegi helyzetének egyes kérdései, a továbbfejlesztés lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Csete, Olga (1976) Egy szocialista brigád vizsgálata a "szocialista módon dolgozni, tanulni és élni jelszó tükrében". Szakdolgozat thesis, Archív.

Csikó, Gabriella (1976) Hogyan fejeződik ki a gyerekek rajzaiban a felszabadulás emléke? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csincsik, Márta (1976) A testi nevelés alakulása felszabadulástól napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomor, Lászlóné (1976) Szöveges feladatok gyűjtése egy mezőgazdasági nagyüzem életéből. Korszerű matematika bevezetése a 4. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csányi, Istvánné (1976) Radnóti Miklós: Tajtékos ég. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csíki Békési, Katalin (1976) A bejáró fiatal dolgozók művelődése és társadalmi tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csíki Békési, Katalin (1976) A bejáró fiatal dolgozók művelődése és társadalmi tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czier, János (1976) A bejáró dolgozók művelődési helyzete és társadalmi tevékenysége a Farkaslyuki Bányaüzemben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

D

Dancs, György (1976) Kontaktlencse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dargai, Lajosné (1976) Csapatom története, megalakulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dr. Elekházy, Pálné (1976) Foglalkozás a gyermekolvasókkal. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Nemesánszky, Elemérné (1976) Az orvosi könyvtárosok tájékozottsága és a tájékozódás lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dubovszky, Lívia (1976) Adalékok Balassagyarmat társadalmi életének történetéből (1890-1914). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dudás, László (1976) Irodalmi viták a felszabadulástól 1962-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dávid, Katalin (1976) Az alak- és formaészlelés fejlettségének vizsgálata mozaik-próbával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dávid, Márta (1976) A vizuális és motoros (manuális) érettség vizsgálata szegélydísz rajzoltatásával. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

dr. Gyenes Béláné Simonffy, Éva (1976) Bartók színpadi művei. Szakdolgozat thesis, Archív.

E

Eisert, Árpádné (1976) Két carnivor táplálkozású gerinces tápcsatorna részleteinek mikroszkópos összehasonlítása a törzsfejlődés alacsonyabb, illetve magasabb fokán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erdélyi, Gáborné (1976) Gyermekszereplők ábárzolása Carroll, Milne és Saint-Exupéry műveiben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Faragó, Margit (1976) Az elemzett mű: Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Faragó, Margit (1976) Nagy László: A gyermek érdeklődésének lélektana (Egy kiemelkedő pedagógus művének elemzése és értékelése). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Ilona (1976) Egy harmadik osztályos tanuló szóbeli kifejező-képességének elemző vizsgálata ( saját kísérletek alapján). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fazekas, Erzsébet (1976) A helyesírás tanításának fejlődése 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fekete, Zsuzsanna (1976) Bélapátfalva személynév anyaga és a ragadványnevek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fenyves, Lászlóné (1976) Integrált anyanyelvi nevelés a pedagógiai sajtó tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferencz, Zsuzsanna (1976) Egy szakszervezeti politikai, oktatási évad tapasztalatainak elemzése, a tapasztalatok gyakorlati hasznosítása a Veszprém megyei Állami Építőipari Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ferencz, Éva (1976) Mondatkapcsolások, s ezek stilisztikai értéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fertig, Istvánné (1976) A gyermekgondozási segélyen levő nők kulturális lehetőségeinek biztosítása művelődési házakban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fodermayer, Edit (1976) Borsos Miklós szobrászművész méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fojtó, Rózsa (1976) Szemelvények Gönc és Göncruszka mai népdalkincséből. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fort, Györgyné (1976) A szakszervezeti sajtó szerepe a tagság tájékoztatásában, a szakszervezeti vezető szervek és a tagság kapcsolatának alakításában, különös tekintettel a Munka című lapra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Friedrich, Katalin (1976) Egy választott szervezeti forma népművelési hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fuzik, Anna (1976) A Visegrádi-hegység kialakulása, felszínalaktana. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fónyi, Emőke (1976) A koncentráció elve és alkalmazási lehetőségei az általános iskolai ének-zene tanításban (5-8. osztály). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Garami, Györgyné (1976) Kaffka Margit Nyár című elbeszélésének címelemzése és szövegszerkezeti vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gergely, Anikó (1976) Komplex anyanyelv tanítás lehetőségei az általános iskola IV. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gál, Gyuláné (1976) A tanulók bevonása a tanítási óra kísérleteibe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gáspár, István (1976) A mai politikai élet szólásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

H

Hajas, Magdolna (1976) Kísérlet egy nyelvi lecke laboratóriumi feldogozására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Harsányi Attiláné Szőllősi, Ilona (1976) A XX. századi magyar munkásábrázoló szépirodalmi művek művelődésszociológiai elemzése (A művelődés, a könyv, az olvasás szerepe, jelentősége). Szakdolgozat thesis, Archív.

Havasi, Zsolt (1976) An Approach to Dylan Thomas. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Havassyné Launer, Mária (1976) Telepértékmérési módszer kidolgozása antibiotikumtermelő törzs gyors szelektálására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hegedűs, Irén (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemző vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hegyi, Béláné (1976) Hogyan segítik az IR osztályfőnöki óráinak adásai a személyiség formálását. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hizó, Ilona (1976) Tiszántúli szénhidrogén kutatások és azok geológiai eredményei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hoang Thi Minh, Tam (1976) A száloptika gyakorlati alkalmazása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hollódi, Katalin (1976) Az első Diósgyőr Vasgyári Munkásegylet - A Jószerencse Dal- és Önképzőkör - története 1919-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hárshegyi, Mária (1976) Közoktatáspolitikánk fejlődése a reformok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Ihász, Lajosné (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Illés, Katalin (1976) Edward Young and the English Sentimentalism. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ivády, Katalin (1976) Eger 1974. évi időjárása és a bortermelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jankó, Miklósné (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Albert (1976) Harold Pinter: The Birthday Party. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Borbála (1976) A zenei önművelési igény fejlesztése az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Juhász, Istvánné (1976) Mondatgyakorisági vizsgálat a 3. osztályos olvasókönyvben és a szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola 3. osztályának fogalmazásaiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhászné Géczy, Margit (1976) A nevelési terv felhasználása az oroszórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kanyó, Zsuzsanna (1976) Baranyi Ferenc szóalkotásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Katona, Mária (1976) A gazdasági élet megjelenése az alsó tagozatos tanulók világában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kazinczy, Anna (1976) Lehetőségek és módszerek a testnevelés oktatására mostoha körülmények között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Beáta (1976) A technikai eszközök szerepe az angol nyelvoktatásban az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Tamásné (1976) Egy munkafüzet elemzése a gondolkodási műveletek közötti arányok szempontjából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kocsis, Éva (1976) The Characteristic Features of the Dramatic World of Tennessee Williams Examined Through Four Plays of His: A Streetcar Named Desire, The Sweet Bird of Youth, Summer and Smoke, Cat on a Hot Tin Roof. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Erzsébet (1976) A közelekedési ismeretek tanításának feladata, indokoltsága, módjai a környezetismeret tanításásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Zsuzsa (1976) Szabó Lőrinc: Tücsökzene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Éva (1976) A katolikus egyház válsága és kiútkeresési tendenciái korunkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács Árpádné Seben, Ágnes (1976) A Budapesti Történeti Múzeum története (volt trinitárius kolostor és templom). Szakdolgozat thesis, Archív.

Kubacsek, Zsuzsanna (1976) Egy 3-4. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kubicza, Gizella (1976) Madách Imre: Az ember tragédiája című művének alapproblémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kuki, Lajosné (1976) Közép-Tisza-vidéki üdülőkörzet fejlesztési terve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurunczi, Ilona (1976) Az alsó tagozatos tankönyv szerkezetének logikai szempontú elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kurunczi, Ilona (1976) Egy alsó tagozatos tankönyv szerkezetének logikai szempontú elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kövér, Péter (1976) Gondolatok a hazai beat-nemzedékről. Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Lukács, Éva (1976) A magyar zenei nevelés a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lázárné Nagy, Mária (1976) A lázbérci víztározó természetföldrajzi jellemzése és gazdasági jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Makkay Imréné Szeghő, Mária (1976) Szemléltetés az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Medvenicz, Ilona (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei az ének-zene órák esztétikai élményanyagának gazdagításával alsó tagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Meszesán Ferencné Kiss, Erzsébet (1976) A 3.osztályos "Édes anyanyelvünk" c. tankönyv feladatanyagának kiegészítése irodalmi és élőnyelvi szöveggel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Miklós, Klára (1976) Az iskolai berendezési tárgyak, tanszerek és szemléltetési eszközök az egészség- és munkavédelem tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Monori, Géza (1976) A Zagyva vize felhasználásának néhány földrajzi vonatkozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Murai, Judit (1976) Az orosz szavak elválasztása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mármarosi, Józsefné (1976) A víz - a környezetismeret tanításában a 3-4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, András (1976) Karjalai sirató,runodallam Népdalvizsgálatok. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Erika (1976) A logika tudományának szerepe a korszerű műveltségre nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Erzsébet (1976) Szülőhelyem iskolaügyének fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Klára (1976) Népművelés - közművelődés. A változás néhány elméleti és gyakorlati problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy Péterné Gerő, Terézia (1976) A kerékpáros népművelő: Somogyi Imre 1902-1947. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nguyen Thi, Mai (1976) Észak-Vietnám karsztformáinak jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nikházy, Lászlóné (1976) The Tragedy of Willy Loman. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádler, Irén (1976) Johann Friedrich Herbart: Pedagógiai előadások vázlata c. művének elemzése, értékelése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Mária (1976) Egy 3. osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

O

Olasz, István (1976) Munkára és életre nevelés a gyakorlati foglalkozás során. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Oravecz, Lajosné (1976) A Bernecebaráti - Kemence egyesült mg. tsz. állattenyésztésének fejlődése és ökonómiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orbán, Edit (1976) How Dickens Described the Nineteenth Century England in His Novels. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Pallagi, Lajosné (1976) Társas kapcsolatok alakulásának vizsgálata egy szocialista brigádban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Palotai, Józsefné (1976) Egy adott könyvtár új épületének és berendezésének funkcionális terve. Szakdolgozat thesis, Archív.

Palotásné Fazakas, Katalin (1976) Olvasásszociológiai vizsgálat szocialista brigádtagok körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pap, Béláné (1976) A gyermekkori fertőző betegségek megelőzésének feladatai, eljárásai az iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Kálmánné (1976) Anyanyelvi nevelésünk a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pekár, Éva (1976) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskola kórusmunkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pethő Ervinné Leyer, Lívia (1976) Vác településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petrovics, Sándorné (1976) Nyelvtani fogalmak kialakításának logikai modelljei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, Mariann (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőképességének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pongrácz, Erzsébet (1976) A játékosság nyelvi elemei Weöres Sándor költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Popper, Györgyné (1976) Az 1.osztályos tanulók olvasási készségének vizsgálata különös tekintettel az olvasás tartalmának. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pozsik, Bertalanné (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Prucz, Éva (1976) Az úszás motivációs problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Purgel, István (1976) A miniatűr könyvek kiadása, gyűjtése és helye a könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pusztainé Kiss, Judit (1976) A zene és a társművészetek kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pál, Rozália (1976) Fraknói Vilmos történetírói munkássága és történetszemlélete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pászthy Györgyné Burai, Zsuzsa (1976) József Attila harca a szocialista Magyarországért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

R. Tóth, Ibolya (1976) A monopóliumok neokolonialista. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Radványiné, Zubor (1976) Az "Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara" tevékenységének értékelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Radóczy, János (1976) Hazafias és internacionalista nevelés az építők szakszervezete nevelőmunkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rawlinson, Zsuzsanna (1976) Some English Idioms and Their Transformational Characteristics. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rose, Gábor (1976) A Vándor-kórus szerepe a munkásművelődésben 1945 előtt. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rumpler, Ilona (1976) A televízió tájékoztató szerepe a TV Híradó történeti fejlődésének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rácz, Ildikó (1976) Az énekkar szervezésével kapcsolatos nevelési módszerek és feladatok az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz, Judit (1976) Az OSZK hírlap-olvasótermi szakkatalógusainak jelentősége és problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rónaföldi, Zoltánné (1976) A Központi-Bükk karsztjelenségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sebéné Csathó, Ildikó (1976) Megemlékezés Fekete Istvánról önéletrajzi művei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Lajosné (1976) Berdi Muradovics Kerbabajev (1894-1974) regényírói munkásságának elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Ferenc (1976) A tanulókísérletezés szerepe a fizikai oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Somlyai, Károlyné (1976) Irodalmi ízlésvizsgálat "lektűr" és "bestseller" olvasók körében a Volán 14. sz. Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somodi Jánosné Lakatos, Ilona (1976) Közösségi nevelés. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Somogyvári, Imre (1976) A szakszervezeti üdülők kultúrmunkája zenei megközelítésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Soós Lászlóné Lánci, Zsuzsanna (1976) Paraziták az állatvilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Stepán, László (1976) Kalász László költői fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabados, Ágota (1976) Baranyi Ferenc SZOT-díjas költő méltatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Anna (1976) Az egészséges életmód, egészségügyi szokások kilakítása az alsó tagozatos testi nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabóné Székelyi, Rozália (1976) Audiovizuális eszközök felhasználásának lehetőségei művelődései intézményekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szakály, Mária Piroska (1976) A tanulók iskolán kívül szerzett információi és azok felhasználási lehetőségei a környezetismeret órán, különös tekintettel a módszer-kombinációkra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalóczi, Sándorné (1976) Papírmunkák az általános iskola alsó tagozatában (A kézikönyvtől eltérő tárgyi formák tervezése). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szegvári, Antalné (1976) Naszály község története a jobbágyfelszabadítástól a századfordulóig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szekeres, Margit (1976) A népművelés politikai formáinak fejlődése a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szemerédy, Istvánné (1976) Mondatgyakorisági vizsgálat egy 4. osztályos olvasókönyvben és ezen osztály fogalmazásaiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szomora, Ilona (1976) Anton Pavlovics Csehov az első világháború előtti egri lapokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sztankó, Irén (1976) A tanulók közösségi gondolkodásának, tudatosságának fejlődése és fejlesztése az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sztojka, Lajosné (1976) A dunaújvárosi központi énekkar története, tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szűcs, Lajosné (1976) Az MSZMP Veszprém megyei Bizottság Oktatási Igazgatósága Könyvtára az oktató-nevelő munka szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sánta, Anna (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sós, Sándorné (1976) A felnőttoktatás módszerei és szervezésének tapasztalatai az Egyesült Villamosgépgyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

T

Taba, Benőné (1976) A fizikai ismeretek hatása a marxista filozófia kidolgozásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Ferenc (1976) Az amatőr színjátszó mozgalom jelenlegi helyzete, irányzatai, ezen belül is egy csoport a H.U.R.K.A. Színpad művészeti törekvései és ennek gyökerei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Takács, Ildikó (1976) A Danuvia "Gorkij" Művelődési Központ részvétele az üzemi ismeretterjesztés segítésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tamasián, Erzsébet (1976) Az 1918-1919-es forradalmak szakszervezeti sajtója. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tarjányi, Mária (1976) A gyermekhangszerek szerepe, jelentősége az I-IV. osztályos ének-zene tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tarnóczi, Sándor (1976) A történetíró Fraknói. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tujner, Edit (1976) Szakirodalmi szóródásvizsgálat a népművelés szakterületén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Anna (1976) A prózaritmus Mikszáth Kálmán: A jó palócok és a Tót atyafiak című novellásköteteiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Eleonóra (1976) Motivációs lehetőségek az általános iskola 1. és 2. osztályának énekóráin. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Mihály (1976) Erk története, különös tekintettel a felszabadulás óta eltelt időszakra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

U

Ujhelyiné Sztremi, Györgyi (1976) Móricz novellaírói művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Valiskó, Gabriella (1976) Egy 3-4.osztályos tanuló szóbeli kifejezőtevékenységének elemző vizsgálata saját kísérletek alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Györgyné (1976) Az ózdvidéki szénbányák területi elhelyezkedése és a szén hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varró, Györgyi (1976) A magyar nyelvtan- és irodalomtanítás összekapcsolása az anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varsányi, Istvánné (1976) A szabadművelődés korának népfőiskolái - munkásfőiskolái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vas-Zoltán, Ivánné (1976) Szemléltetés a nyelvtantanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vermes, Ágota (1976) Az ifjúság helyzete, igényei és lehetőségei egy adott községben vagy faluban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, Julianna (1976) Egy kiemelkedő pedagógus művének elemzése, értékelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Virágos Kis, Erzsébet (1976) Mondatszerkesztési sajátságok és a "látható nyelv" szerepe Németh László: Iszony című regényének harmadik részében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vág, Péterné (1976) A politikai információ helye, szerepe és feladata a Csepel Vas- és Fémművek Szakszervezeti Tanácsának tömegpolitikai munkájában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Végh, Ilona (1976) Egy közművelődési intézmény története (Bányász Művelődési Ház, Rózsaszentmárton). Szakdolgozat thesis, Archív.

Ó

Ócsai, Marianna (1976) Az úttörő-csapattáborozás mint közösségformáló nevelési eszköz. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ü

Übelhart, Istvánné (1976) Carrol: Alice csodaországban című mű szereplőinek jellemábrázolása az események sorozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Thu Sep 28 10:56:18 2023 CEST.