Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Találatok száma: 533.

.

., . (1980) Az Ujhold. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

., . (1980) A mikrofilmtechnikai rendszer könyvtári alkalmazásának lehetősége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A

Albert, Anikó (1980) Németh László és a Széchenyi című dráma. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Antal, Lajosné (1980) A Zrínyi Nyomda története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Antal, Lajosné (1980) A Zrínyi Nyomda története,a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Apáthy, Edit (1980) Az információ terjesztés nyelvi akadályai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Atkári, Győzőné (1980) Könyvtárak lehetőségei a vizuális kultúra terjesztésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Atkári, Győzőné (1980) Könyvtárak lehetőségei a vizuális kultúra terjesztésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Auth, Ágnes (1980) Az időszaki kiadványok feldolgozosának módszerei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Auth, Ágnes (1980) Az időszaki kiadványok feldolgozásának módszerei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

B

Babicz, István (1980) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Baczoni, Gáborné (1980) A közgazdasági tájékoztatás helyzete és szervezete Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Baczoni, Gáborné (1980) A közgazdasági tájékoztatás helyzete és szervezete Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bajnokné Szécsey, Réka (1980) Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bajnokné Szécsey, Réka (1980) Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bakai, Vilmos (1980) Belső súrlódás meghatározása Höppler-féle viszkoziméterrel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bakai, Vilmosné (1980) A gyűjtemények szerepe és célja az általános iskolai fizika tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Balajti, Éva (1980) Pétervására és társközségeinek természetföldrajza és demográfiai helyzete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ballér, Miklósné (1980) Egy nagy magyar könyvtáros:Kovács Máté. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balogh, Andrásné (1980) A kurrens Francia nemzetközi bibliográfia és a nemzetközi törekvések. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Balogh, Attiláné (1980) A felnőttnevelés a Szolnoki Járműjavító Könyvtárban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Balogh, Klára (1980) A baloldali erők összefogása Franciaországban az 1970-es években. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balogh, Margit (1980) Auditív, vizuális és audiovizuális dokumentumok, berendezések és módszerek alkalmazása szakkönyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Balázsné Varga, Kornélia (1980) A "Technika" című folyóirat története (1919-1944). BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Barhács, Lászlóné (1980) Oktatócsomag. Fizika általános iskola 6. osztály [számára]: Hőjelenségek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Barits, Pálné (1980) Szakfordítások fénylyukkártyás nyilvántartási rendszerének kidolgozása vállalati műszaki könyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Bartalos, Pál (1980) Naponta más. A hatvanas évek fiatal írói. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bartha, Anikó (1980) Rudapithecus hungaricus. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bartos, Gáborné (1980) Három könyvtártudományi referáló szolgáltatás a magyar, keletnémet és a lengyel könyvtártudományi referáló lap összehasonlító elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Baráth, Sándorné (1980) Politikai folyóiratbázis minőségi elemzése a könyvtári állományalakítás és a tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Batke, Éva (1980) Hatékonysági vizsgálat visszacsatolási lappal. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bednárik, Ilona (1980) Az élősarokban végezhető kísérletek és felhasználásuk a tanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bencsikné Kucska, Zsuzsanna (1980) Foglalkozás a gyermekolvasókkal. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Benke, Márta (1980) A líraiság és korhangulat Krúdy Gyula regényírói művészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bercsi, Katalin (1980) Terminológiai problémák a polgári repülési szakirodalomban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Berta, István (1980) A tanulmányi kirándulások és az üzemlátogatások az általános iskolai fizikatanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bertala, Béla (1980) Az Egri Csillagok befogadásvizsgálata gyermekolvasóknál/A verbális és vizuális élmények összehasonlító elemzése/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berényi, Ferencné (1980) Olvasókörök, népkönyvtárak Szolnok Megyében a századfordulótól a II. világháborúig. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Berényi, Jánosné (1980) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepe világméretű műszaki információs hálózat létrehozásában Az ENSZ dokumentumok Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Beutum, Judit (1980) Bibliográfiai és faktográfiai tájékoztatás a magyar nyelvészetben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Biacs, Péterné (1980) Tájékoztatás,az információ forrásai az elektrotechnikában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Birinyi, Márta (1980) Élettani kísérletek és bemutatások az élővilág órákon az új tanterv alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Boda, Mária (1980) A közművelődési könyvtárak gyűjtőköri problémái /különös tekintettel a lakóhely szerinti /tanácsi/ könyvtárakra. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Bohuss, Aurélné (1980) A folyóiratok-mint információs források-használatának vizsgálata a KGM műszaki könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boros, Margit (1980) Levélnövekedés vizsgálatok a síkfőkúti erdő cserjeszintjében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Borsányi, Ferenc (1980) A táblanyomatú könyv kialakulása és meghonosodása Kínában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boza, László (1980) Vetületi ábrázolás a műszaki rajzban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bozsó, Istvánné (1980) A Tanácsköztársaság parasztpolitikája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Brozman, Sándorné (1980) Irodalomelméleti kérdések a magyar történelmi regényben (Eötvös József: Magyarország 1514-ben). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Bruszel, Éva (1980) Tát nagyközség településföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bubrik, Gáspár (1980) A könyvtári közönségkapcsolatok tükröződése a Magyar Sajtóban/1975-1976/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bukodi, Jánosné (1980) Néhány tanulásban lemaradt 1. osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Buza, Sándor (1980) Napóleon és a Pireneusi-félsziget. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Báli, Péter (1980) A rana temporaria és a rana dalmatina összehasonlító kariológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bánréti, Adrienne (1980) Hazai termékinformáció. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bányász, Lászlóné (1980) Alsó tagozatos tanulók élőbeszédének hanglejtési sajátosságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Béres, Lászlóné (1980) A dokumentációs munka általános modellje a vállalati szakkönyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Bíróné Lehóczki, Ágnes (1980) Arany János egyénisége az "Őszikék" lírájában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bódiné Jámbor, Katalin (1980) Kunhegyes tájnyelvének jellegzetességei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bódás, Éva (1980) A könyvek központi katalógusának hatékonysága a könyvtárközi kölcsönzés tükrében/felmérés-tervezet/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bükki, Ágnes (1980) Speciális kiadványok az építésügy területén különös tekintettel a területrendezési tervtári dokumentumokra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

C

Cavalloni, Gyöngyi (1980) A tájékoztatás vizuális eszközei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Cs. Nagy, Erzsébet (1980) A dallami és ritmikai képzés szerepe az emlékezetfejlesztésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Csernainé Kopa, Judit (1980) A helyesejtés fejlesztésének lehetőségei az olvasástanításon belül. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Csiszár, Jánosné (1980) A helyesejtés fejlesztésének lehetőségei az olvasástanítás keretében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Csonkáné Sajtós, Andrea (1980) A könyvtárosi pályakép kialakulása a XX.században. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csortos, Kornélia (1980) Agrár- és iparföldrajzi vizsgálatok Pétervásárán és társközségeiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csortos, Kornélia (1980) Agrár- és iparföldrajzi vizsgálatok Pétervásárán és társközségeiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Császár, Tibor (1980) Balázs József SZOT-díjas író pályaképe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Czeglédi, Csaba (1980) A Formal Classification and Structural Analysis of Amorphous Sentences. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czirkos, Lászlóné (1980) A magyar nyelv szótárai,mint a nyelvtudományi tájékoztatás eszközei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

D

Debreczeny, Ágnes (1980) Az Országos Műszaki Múzeum és könyvtárának története,funkciói. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Demeter, Gyuláné (1980) A VIII.kerület Általános Iskolái és Gyermekkönyvtárai közötti együttműködés.1974-1979. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dobos, Péter (1980) A Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet tevékenysége a hazai élelmiszeripari tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dobándi, Attila György (1980) A reprográfia könyvtári és dokumentációs alkalmazása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Domonkos, Lászlóné (1980) Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának története és jövője. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Doorné Szitányi, Nóra (1980) Információfeldolgozás és tájékoztatás, valamint a mikrofilmtechnika alkalmazása a hírügynökségi munkában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Csenger-Zalán, Attiláné (1980) Gyártmányismertetők hasznosításának lehetőségei a vállalati szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Hoznek, Jánosné (1980) Külkereskedelmi Szolgáltató Vállalat szakirodalmi tájékoztató rendszerének megszervezése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Jánó, Lajosné (1980) Szakfordítások az aluminiumipari szakemberek információellátásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Somogyiné Simon, Ágnes (1980) A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának folyóiratállomány alakulása a főiskola fenállása óta. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Susánszky, Zoltánné (1980) Az ISBN és alkalmazásai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Sáray, Tamásné (1980) A hazai kertészeti biográfia kialakulása,tájékoztató apparátusa és néhány fontosabb lelőhelye. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Bankós, Gyuláné (1980) Referensz kérdések feldolgozása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. számu, VII. Rottenbiller ú.-i gyermekrészlegében. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Dr. Makóné Gyulai, Katalin (1980) A magyar enciklopédia és lexikonkiadás 1945-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Drimuszné Tamás, Éva (1980) Az úttörőtorna fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Duhonyi, Tibor (1980) Növénytani vizsgálatok a Nógrád megyei Szanda hegységben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Duhonyi, Tibor (1980) Növénytani vizsgálatok a Nógrád megyei Szanda hegységben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dulovits, László (1980) Brecht a magyar színpadokon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dvorszky, Mária (1980) A híradástechnika tájékoztató apparátusa. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dósáné Mikes, Edit (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb vonásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Nyelvi és Irodalmi Tanszék.

E

Egyed, Alice (1980) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a magyar könyvtárügy mai rendszerében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Előd, Lászlóné (1980) A hadtudományi könyvtárügy és tájékoztatás fejlődése hazánkban a felszabadulás után. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Erdei, Irma (1980) A szakirodalmi információ-ellátás helyzete a magyar növényvédelem kutatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Erdélyi, Márta (1980) Tér és idő funkciója a Szindbád-novellákban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Erdős, Zoltánné (1980) A Gerje-Perje lapály mezőgazdaságának természetföldrajzi alapjai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Eörsi, Ágota (1980) Hátrányos helyzetű gyerekek az iskolai közösségben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

F

Farkas, Anna (1980) Kassák Lajos folyóirata a Tett. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Gézáné (1980) A felnőttnevelés pszichológiai problémái a munkahelyen. A szocialista brigád mint a felnőttek nevelésének fontos bázisa. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Judit (1980) Az "IFJÚ PROLETÁR"története a magyar monkásmozgalom tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Farkas, Judit (1980) Az "Ifju Proletár" története a magyar munkásmozgalom tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Ágnes (1980) Hangtár a Magyar Néphadsereg Művelődési Háza Könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkasné Sándor, Mária (1980) A Kertészeti Egyetem Könyvtárának története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farnady, Lívia (1980) A Kelet Népe története 1935-1942. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farsang, Márta (1980) 10-11 éves korú gyerekek olvasói magatartása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fazekas, Kálmánné (1980) Az Orvosképzés című folyóirat története és fejlődése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fehér, Ilona (1980) Online bibliográfiai kereseés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fehér, Lászlóné (1980) A pedagógusok szerepe Dömsöd közművelődésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Fehér, Magdolna (1980) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Feimer, Ágnes (1980) A magyar könyvtárügy a külföldi sajtóban 1968-1978 Bibliográfiai összeállítás. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fejéregyházi, Csilla (1980) K.M. Szimonov munkássága az SZKP XX. kongresszusáig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fejérné Domokos, Judit (1980) Korunk repertóriuma. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fekete, Katalin (1980) A tájékoztatás számára legfontosabb folyóiratok kiválasztása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fekete, Károlyné (1980) Az iskolán kívül szerzett gyermeki információk felhasználása a környezetismeret tanításában, különös tekintettel a módszertani kombinációk alkalmazásának lehetőségeire. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Ferencz, Ildikó (1980) Kodály zenepedagógiai művei az általános iksolai zenei írás-olvasás megalapozásának szolgálatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Ficsór, Marianna (1980) A pályaválasztás lélektani elemzése egy felső tagozatos osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fliegh, Lászlóné (1980) Korproblémák a Nyugatban 1912-től a Tanácsköztársaságig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, Eszter (1980) A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, László (1980) Társadalmi igény és a köznevelési rendszer viszonya. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fogd, Mihályné (1980) Csömör község története a felszabadulástól a proletárhatalom megszületéséig (1944-1948). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fráter, Mariann (1980) A vállalati irodalom a könyvtári gyakorlatban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fábián, Gyula (1980) A Dunamenti Hőerőmű Vállalat 82 művezetőjének művelődésszociológiai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fónagy, Gáborné (1980) Audiovizuális eszközök alkalmazása az általános iskolai fizikatanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Földes, Éva (1980) Pilinszky János hatása a kortárs költészetre Beney Zsuzsa, Orbán Ottó és Tandori Dezső műveinek tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Földessy, Árpádné (1980) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Füleky, Lászlóné (1980) Kongresszusi jelentések problémái és feltárásuk a szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fülöpné Tüskés, Melinda (1980) A nemzetközi információs rendszerek és hazai vonatkozásuk,különös tekintettel a mezőgazdasági szakirodalmi tájékoztatásra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

G

Gajáry, Csabáné (1980) Rovarhormonok a növényvédelem szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gajáry, Csabáné (1980) Rovarhormonok a növényvédelem szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gallik, Béláné (1980) Társadalmi tényezők hatása a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kialakulásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Garamhegyi, Gáborné (1980) A műelemzés különböző lehetőségei az irodalomórán. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Garamvölgyi, Lajos (1980) A szakszervezetek Heves megyei Tanácsának művelődési tevékenysége az V. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Garzó, Mártonné (1980) A könnyűipari ágazat információs rendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gergely, András (1980) Van-e munkásirodalom? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gombás, Lukácsné (1980) A Zirci Műemlékkönyvtár. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gondos, Mihályné (1980) Könyvkiadás és olvasási kultúra Magyarországon az abszolutizmus korában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gulyásné Szilák, Ilona (1980) Ismételt olvasásvizsgálat a Szolnok Megyei Tüdőkórház-Gondozóintézet dolgozói körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gulyásné Trangóni, Marianna (1980) Népiség és mítosz Tamási Áron műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyarmati, Tiborné (1980) Az akadémiai nyomda és elővállalatainak története Plakáttól a minikönyvig, plakátbetűtől a "gyémántig". Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyiresné Czike, Rita (1980) Számítógépek alkalmazása a szakirodalmi tájékoztatásban Helyzetkép és a fejlődés fő irányai. Szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Gyorgyevics, Tamásné (1980) A nemzeti bibliográfia és a magyar kötelespéldány szolgálat. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyovai, Dezsőné (1980) A sorkatonai szolgálatot teljesítő fiatalok olvasottsága és igényei a könytárral szemben/Felmérés és utófelmérés egy budapesti műszaki alakulatnál/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyulainé Harangi, Éva (1980) Az információk hasznosítása,szelektív terjesztésének rendszere/SDI/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyurkovics, István (1980) A tatai nagy tó - Által-ér vízrendszerének és környezetének védelme. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyóllai, Edit (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Györfi, Ilona (1980) Nagy Imre és Sárrétudvari. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Győrfi, Bertalan (1980) Kassák Lajos és a magyar avantgarde. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Győrfy, Erzsébet (1980) A hazai kölcsönkönyvtárak kezdetei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Győri, Mária (1980) A Népszabadság központi dokumentációjának létrejötte,jelenlegi tevékenysége és fejlesztése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gáspár, Gusztáv (1980) A világ legjelentősebb fémei érclelőhelyeik, előállítási technológiájuk és felhasználásuk tükrében - különös tekintettel a ritka fémekre. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Gőcze, László (1980) A területi elv optimális érvényesítése a művelődési intézménnyel nem rendelkező üzemek, vállalatok kulturális igényeinek, szükségleteinek kielégítésére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gőz, Imre (1980) A szemléltetés jelentősége, lehetőségei és módjai a technika tantárgy oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

H

Hadrovics, Gábor (1980) A Magyarországi Pálos Rend Könyvtárai a XVIII. század végén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hajnal, Jánosné (1980) A Bányászati és Kohászati lapok története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Halasiné Wittinghoff, Judit (1980) A szakfolyóiratok szerepe és feldolgozása a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtári hálózatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Határ, Éva (1980) Az európai biztonság és együttműködés kérdései a hetvenes években. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Heidrich, Sándorné (1980) A világnézeti nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Heissler Donátné Soós, Ágnes (1980) Népiség és mítosz Tamási Áron műveiben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Heleszta, Sándorné (1980) Az V.kerületben dolgozó vezetők és értelmiségiek kultúrális tevékenysége egy időmérleg tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Herbály, Gyula (1980) A matematika szerepe az általános iskolai fizika tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Herke, Péter (1980) Mátray Gábor Széchényi-Országos könyvtári őr. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hodos, Julianna (1980) Beágyazási tételek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Holtzinger, Gáborné (1980) Az állományvédelem eljárásai,a könyvtári állomány tárolása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hornyai, Zsuzsanna (1980) Ady Endre: Új versek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Horváth, Gyuláné (1980) Fitz József könyvtárosi tevékenysége,különös tekintettel az 1930-1945 közötti időszakra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Horváth, Katalin (1980) A zeneoktatás lehetőségei a jászsági művelődési házak keretében működő zenetanfolyamokon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Horváth, Piroska (1980) Lineáris rekurzív sorozatok. TDK dolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváthné Auth, Magdolna (1980) Színház és közművelődés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Horváthné Csecsődi, Mária (1980) A táncházmozgalom kialakulása és fejlődése, szerepe napjaink közművelődésében. Továbbfejlesztésének lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hrubi, Gábor (1980) A szénbányászat fejlődése Oroszlányban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hulényi, Miklósné (1980) Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Könyvtárának tájékoztató tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Huszti, Ilona (1980) A Nyugat első évfolyamának tartalmi elemzése. Szakdolgozat, Nincs megadva, Digitalizált.

Huszár Sándorné Márkus, Szilvia (1980) Tatabánya városépítésének története és infrastrukturális fejlődése az V. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hámori, Attiláné (1980) A szakkönyvtári és tájékoztatási tevékenység korszerűsítése a polgári repülés területén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

I

Ignácz, Csabáné (1980) A hazai energetikai szakfolyóiratok története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Illéssy, Józsefné (1980) Elektronikus adatfeldolgozó gépekkel kapcsolatos softwerek,programok jogi védelme a szakirodalom tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Iski, Judit (1980) A Sajó-völgy alsó szakaszának borsodi falvai a Mária Terézia korában végrehajtott urbérrendezés iratai alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ispán, János (1980) A körkép '79 stílusképe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

István, Gézáné (1980) Hivatkozás - vizsgálat a ''szemészet'' című folyóirat alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ivanics, Katalin (1980) Az ifjúsági szocialista brigádok művelődési vállalásai és azok teljesítése - különös tekintettel az életmód alakító tényezőkre (Békés megyei tapasztalatok felhasználásával). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Jancsó, Márta (1980) A ,,Komplex könyvtár'' típusa az NDK könyvtári rendszerében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jankóné Fazekas, Rozália (1980) Egy osztály földrajzi feladatlapjainak elemzése és értékelése az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Janó, Jánosné (1980) A Nyugat indulása és az első évfolyam. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jilekné Fleck, Szilvia (1980) Lakóhely környékének vadontermő növényei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jokkelné Kossányi, Katalin (1980) A magyarországi Görög diaszpóra könyvkiadása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juhász, Ildikó (1980) A tanulók önálló munkájának lehetőségei az általános iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Margit (1980) Veszélyeztetett helyzetű tanulók erkölcsi világképének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Juhászné Ihász, Magdolna (1980) Az állammonopolista kapitalizmus lényege, történelmi és társadalmi szerepe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Justin, Sándor (1980) A szocialista brigádmozgalom néhány pszichológiai kérdése (egy vizsgált brigád alapján). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juszka, Emese (1980) MAGYAR GAZDA a Magyar Gazdasági Egyesület lapja a reformkorban /1841-1848/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jámbor, István (1980) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának fejlesztése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jászi, Éva (1980) A családi életre nevelés és a szexuális felvilágosító munka az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jávori, Ferencné (1980) Külföldi könyvtártudományi folyóiratcikkek földrajzi katalógusa,elemzés az Amerikai Egyesült államok könyvtár- és tájékoztatásügyére vonatkozó anyag alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jávorka, Józsefné (1980) FORDÍTÁSÜGY. A fordítások nyilvántartásának és szolgáltatásának gyakorlati kérdései /szakdolgozat/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jónás, Sándorné (1980) Mikófalva kereszt- és ragadványnevei 1874-95-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jósa, Erzsébet (1980) Sopron környékének természeti földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

K

K.Czikora, Györgyi (1980) Irodalomkultura,az Amerikai Egyesült Államok Franciaország és Magyarország irodalomkulturájának vizsgálata és összehasonlítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kaló, Ferenc (1980) Az ellenőrzés,értékelés,osztályozás pedagógiai szempontú vizsgálata az általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kapitányné Mátyus, Erzsébet (1980) Karcag juhászata és a juhász életmód a redempciótól 1896-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Karajos, Kinga (1980) Könyvtárosok képzésének és továbbképzésének alakulása,mai helyzete,problémai és fejlődésének további lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Karácsony, Éva (1980) Az általános iskolai tanulói kísérletezésről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kaszab, Györgyi (1980) Három negyedik osztályos tanuló szóhasználatának főbb sajátosságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Katz, Ágnes (1980) Az írásvetítő és a magnetofon szerepe az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kecse, Lajosné (1980) Tanácsköztársaság Fejér megyében és Székesfehérváron. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kecskeméti, József (1980) A nemzetközi helyzet enyhülése és a nemzetközi szakszervezeti egységért folyó harc. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kecskés, Anikó (1980) A magyar szakfordításügy néhány kérdése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kecskés, Jánosné (1980) Mezőgazdasági osztályozó rendszerek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kellerné Fejes, Edit (1980) A szakreferensi rendszer szerepe a modern könyvtárügyben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kenéz, Zsuzsa (1980) A könyvtári közönségkapcsolatok. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kerecsényi, Lászlóné (1980) A kosárlabdázás oktatásának előkészítése testnevelési játékokkal. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Király, Erika (1980) Az irodalmi nevelés kapcsolata a művészeti nevelés más területeivel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Király, Éva (1980) A gyermekkönyvtári állomány rendjének és feltárásának kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kis, Józsefné (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének a vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kiss, Erika (1980) Gammarus populációk kvantitatív vizsgálata Felsőtárkányban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, János (1980) A trícium citogenetikai hatásának vizsgálata emlős sejtekben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Kálmán (1980) Az ugróatléták képességfejlesztése 10-14 éves korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Mária (1980) A vöröskeresztes szakköri tevékenység módszerei és hatékonyságának vizsgálata a miskolci VI. sz. Általános Iskolánál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Éva (1980) Gammarus populációk kvantitatív vizsgálata Felsőtárkányban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsisné Bakos, Ilona (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői /kísérletek, elemzés alapján/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kohányi, Judit (1980) A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség szervezete és tevékenysége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kohányi, Judit (1980) A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség szervezete és tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kollár, Kornélia (1980) A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődésük a főbb dokumentumok elemzése alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kollár, Kornélia (1980) A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődésük a főbb dokumentumok elemzése alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Komlós, Péterné (1980) Műszaki könyvtárközi együttműködés szervezése egy speciális szakterületen bemutatva. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Komáromi, Edit (1980) Miért olyan alacsony a könyvtárospálya presztízse? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Koncz, Katalin (1980) A Nyugati pályaudvar közlekedésföldrajzi jelentősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Balázs (1980) A világóceán gazdasági jelentősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Ida (1980) A magyar vidék ábrázolása Nagy Lajos műveiben (1930-as évek). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Jánosné (1980) A szocialista gazdasági integráció lényege, az együttműködés fő formái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Katalin (1980) Fejezetek a magyar orvosi könyvkiadás történetéből. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Katalin (1980) Fejezetek a magyar orvosi könyvkiadás történetéből. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Kálmánné (1980) Szakszervezeti könyvtárak a sajtó tükrében 1975-1979. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Margit (1980) Apáczai Csere János: A Magyar Encyclopedia VIII. fejezet: A csinálmányokról. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Marianne (1980) Barátunk a könyv-1978/egy írásbeli vetélkedő elemzése/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Márton (1980) Az állóképesség vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskolás korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Zoltánné (1980) Iparszerű mezőgazdaság Bábolnán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Ágnes (1980) Magatartás viselkedési formák kuvasz kutyán vizsgálva. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Ágnes (1980) Vázsonyi Vilmos politikai pályafutásának kezdete (1880-1900). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Éva (1980) Kutatásirányítás és az egyéni kutatások témaválasztásának kapcsolata az orvosi szakirodalomban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kováts, Beatrix (1980) Audiovizuális dokumentumok a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kováts, Beatrix (1980) Audiovizuális dokumentumok a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kováts, Ágostonné (1980) Ady Endre: Új versek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kozleff, Emma (1980) Három 4. osztályos tanuló élőbeszédének főbb sajátosságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kozák, Miklósné (1980) Egy nagy magyar könyvtáros egyéniség Sallai István/bibliográfia/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kozákovits, Endréné (1980) Egy kis szakkönyvtár útja a korszerű tájékoztatási szolgálathoz. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kozákovits, Endréné (1980) Egy kis szakkönyvtár útja a korszerű tájékoztatási szolgálathoz. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kricsfalussy, Lászlóné (1980) ETO számváltozások bevezetése és ennek problémái az OSZK szakkatalógusában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kroneraff, Istvánné (1980) Agráregyetemi hallgatók olvasási és könyvtárhasználati szokásai/Felmérés a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi karán/. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kroneraff Istvánné Csertői, Ágnes (1980) Agráregyetemi hallgatók olvasási és könyvtárhasználati szokásai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kruchina, Erzsébet (1980) A Tanácsköztársaság sajtója és a vidéki sajtó lelőhelyjegyzéke. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kruchina, Erzsébet (1980) A tanácsköztársaság sajtója és a vidéki sajtó lelőhelyjegyzéke. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Krupánszki, Mihályné (1980) A kutatás szakirodalmi szükséglete és ellátottsága az Állattenyésztési Kutatóintézetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Krupánszki, Mihályné (1980) A kutatás szakirodalmi szükséglete és ellátottsága az Állattenyésztési Kutatóintézetben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kugler, Zsuzsanna (1980) A korszerű zenehallgatás lehetőségei az általános iskolai nevelés és oktatás terve alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kun, Róza (1980) The Elizabethan Theatre and Acting. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kuti, Mária (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kuti, Sándorné (1980) Az országgyűlési könyvtár Ghyczy Ignác országgyűlési képviselő könyvtárának története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kádas, Imre (1980) Eger-völgy természeti földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kálmánné Egresi, Anikó (1980) Az olvasmányválasztrása ható tényezők a honvédségi könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Károly, János (1980) A közművelődés és közoktatás kapcsolatának lehetőségei és korlátai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Köles, Ferencné (1980) A honvéd című első magyar katonai hetilap elemzése Bethlen Olivér szerkesztősége idején (1867-1870). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Könnyü, Judit (1980) Egy új szakkönyvtár létesítésének és berendezésének terve. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Könyves, Gusztávné (1980) A felszabadulás utáni Magyar hadtudományi szakirodalmi téjékoztatás kialakulása,fejlődése és a jövő fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Könyves, Gusztávné (1980) A felszabadulás utáni magyar hadtudományi szakirodalmi tájékoztatás kialakulása, fejlődése és a jövő fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kötél, Gyuláné (1980) Az olvasóvá nevelés pedagógiai és pszichológiai problémái 6-10 éves korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kötél, Gyuláné (1980) Az olvasóvá nevelés pedagógiai és pszichológiai problémái 6-10 éves korban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

L

Lakits, Istvánné (1980) Kongresszusi kiadványok feldolgozásának hazai helyzete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Langa, József (1980) Florisztikai kutatás a Gortva-patak völgyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lehoczkainé Vass, Mária (1980) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben. Egy pávakör életének a bemutatása, feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Lehoczky, Józsefné (1980) Nagybörzsöny földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Leic, Gabriella (1980) Poetry of Langston Hughes. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lelovicsné Király, Zsuzsanna (1980) Állományellenőrzés és állományvédelem egy tudományos szakkönyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lelovicsné Király, Zsuzsanna (1980) Állományellenőrzés és állományvédelem egy tudományos szakkönyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lenkei, Erzsébet (1980) Két negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Lesták, Zsuzsanna (1980) A kémia alapozó jellegének érvényesülése az alsó tagozatos környezetismeret tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Lipcsey, Emőke (1980) Haláltánc a középkorban és hatása a XIX-XX. századi magyar irodalomban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lipkovics, Gábor (1980) Ugrókészség fejlesztése az általános iskolákban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lipták, Attiláné (1980) A modern történelmi regény 3 kelet-európai változata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lipták, Gyuláné (1980) Marakodi földrajzi és ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Liszkay, Béla (1980) A felsőoktatási szakirodalom dokumentációja Magyarországon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Liszkay, Béla (1980) A felsőoktatási szakirodalom dokumentációja Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovász, Ágota (1980) A magyar párttörténetírás tudományos folyóiratának elemző ismertetése/Párttörténeti közlemények a hetvenes években/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovászné Vona, Katalin (1980) Fejezetek a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság történetéből (1869-1900). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lugosi, Györgyné (1980) A közönségkapcsolatok szervezésének problémái. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Lux, Éva (1980) Műszaki egyetemisták kulturális aktivitása és befolyásoló tényezői. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

László, Ferenc (1980) A cselezés és technikai elemei a kézilabdajátékban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

László, Józsefné (1980) A szemléltetés szerepe az orosz órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lénárd, Gáborné (1980) Az állomány feltárása és a szakirodalom felhasználása a BM Korvin Ottó Kórház orvosi szakkönyvtárában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lénárt, Zoltán (1980) Úszástanítás az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lőrinczy, Lászlóné (1980) Tárgyszóindex közművelődési könyvtárak műszaki tárgyszókatalógusának szerkesztéséhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Magony, Imréné (1980) Egészséges életre nevelés az alsó tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Magyar, Györgyi (1980) A könyvtári állomány tárolási problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Magyar, Miklósné (1980) Káplány Géza a Technológiai Könyvtár vezetőjének élete és munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Makai, Sándorné (1980) A "Könyvtári Szemle" c. folíóirat (1913-1918). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Malek, Magdolna (1980) Mikrofilm-gyűjtemények keresőrendszere. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Markics, Judit (1980) A Keszthelyi Festetics könyvtár története. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Marosi, Margit (1980) A Magyar Szénhidrogén Ipari Kutató-fejlesztő Intézet Műszaki Könyvtárának elhelyezési terve és berendezése a korszerű könyvtárépítési elvek alapján. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Maruszki, Józsefné (1980) Az olvasók helyben használati szokásai szokásai és motívumai a közművelődési könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Matajszné Schweitzer, Éva (1980) Az oktató-nevelő munka új dokumentumai előkészítésének tükröződése a pedagógiai szemlében (1973-1979). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Megyesiné Nagy, Györgyi (1980) Tatabánya iparának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mester, Mária Edit (1980) Ózd város sporttörténete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Michelberger, Lászlóné (1980) Amatőr művészeti csoportok működésének feltételei, lehetőségei napjainkban. Városi vagy községi kórus, pávakör életének bemutatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Misi, Erika (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Molnár, Géza (1980) Népiség és mítosz Nagy László költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, István (1980) A Monarchia-élmény jelentkezése a közép-európai irodalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Pál (1980) Vészi Endre prózastílusa a Körkép című antológiáiban 1965 és 1979 között megjelent tizenkét novellája alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnárné Menyhárt, Éva (1980) Kisiskoláskorú állami gondozottak és nevelőszüleik kapcsolatának vizsgálata, a két család összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Márton, József (1980) A XX. század első két évtizedének haladó társadalmi, politikai mozgalmai. Polgári radikalizmus Magyarországon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Máthé, Elekné (1980) Az iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont modellezése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

N

Nagy, Edit (1980) 10 éves tanulók kötelező úszásoktatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Edit (1980) Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Katalin (1980) Fordítások az információszolgáltatásban Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Nagy, Levente (1980) A Hajdúsági Iparművek története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, László (1980) A magyar nemzeti szakbibliográfiák módszertani és szerkezeti kérdéseiről. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Margit (1980) A speciális dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, közreadása és könyvtári hasznosítása, különös tekintettel a kutatási jelentésekre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Miklós (1980) Ivadékgondozás az állatvilágban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Sándorné (1980) A matematika és a fizika kapcsolata az általáson iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Éva Nóra (1980) A Little Man (Death of a Salesman). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagyné Kovács, Erzsébet (1980) A Magyarországon élő nemzetiségi csoportok helyzete a felszabadulástól napjainkig a törvények és rendeletek értelmében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nemes, Mária (1980) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Nesuta, Etelka (1980) A tiszafüredi "Hámán Kató" mezőgazdasági termelőszövetkezet története megalakulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Novák, Elza (1980) Helyismereti gyűjteményszervezés elemzése (A helyismereti munka elméleti és gyakorlati problémái kérdőíves feldolgozás alapján 19 helyismereti gyűjteményben). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nyiry, Éva (1980) Kutatásnyilvántartás Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nádházi, Erzsébet (1980) Szemléltetési lehetőségek az 5. és 6. osztályos zenehallgatási anyagban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nánási, Zsolt (1980) Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: Nadrágba bújt felhő című versének komplex elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Német, Annamária (1980) Az orvosi könyvtárhálózat helyzete és információs tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Józsefné (1980) Saint-Exupery: A kis herceg c. művének hatásvizsgálata a 12-13 éves gyermekek körében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Károly (1980) A Pataky Művelődési Központ és a kerületi állami, társadalmi tömegszervezetek együttműködése a közművelődési tevékenységben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Károlyné (1980) Az idegenforgalom, a turizmus és a közművelődés kapcsolata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Károlyné (1980) Az idegenforgalom,a turizmus és a közművelődés kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, László (1980) A munkahelyi művelődés szükségessége, lehetőségei és formái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Sándor (1980) A Pataky Művelődési Központ és a kerületi állami,társadalmi,tömegszervezetek együttműködése a közművelődési tevékenységben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Sándor (1980) Vállalati szakmai információs rendszer kialakítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Árpádné (1980) Tokod község mezőgazdasága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

P

Palócz, Zsuzsanna (1980) Az improvizáció szerepe a tanulók kreativitásának kibontakoztatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pataki, Andrásné (1980) Adalékok a szakmunkástanulók esztétikai neveléséhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pataki, Andrásné (1980) Adalékok a szakmunkástanulók esztétikai neveléséhez/Esettanulmány/. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizálás.

Pataky, Ernőné (1980) Plakát- és prospektustár felállítása az Idegenforgalmi Tájékoztató Szolgálatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Patkó, Erzsébet (1980) Három 4. osztályos tanuló élőbeszédének főbb vonásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Perei, Éva (1980) Szerb Antal irodalomtörténeti szemlélete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pete, Gáborné (1980) A korrepetálás mint a korrekciós munka egyik fajtájának elméleti és gyakorlati problémái az 1-2. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Petrics, Mária (1980) Szolnok megye mezőgazdasága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pilissy, Erzsébet (1980) Kézi lyukkártyák a tanácsi közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pintér, Mária (1980) Nagy László költészetéről. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pintér, Mária (1980) Nagy László költészetéről. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Platthy, Miklósné (1980) Ellenőrzés és értékelés egy alsó tagozatos napközi otthonos csoportban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pocsai, Lászlóné (1980) Tanulmányi kirándulás a Sashegyi természetvédelmi területre. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Polónyi, Ildikó (1980) Szakfolyóiratok,tájékoztató dokumentumok és szolgáltatások hasznosítása az építésügyi kutatóintézeteknél. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pomper, Jánosné (1980) Gulyás Pál élete és munkássága/1881-1963/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Poós, Anna (1980) A környezet és a tárgyi játékok szerepe a gyermekek esztétikai nevelésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pusztai, Istvánné (1980) Mikrofilmtechnika alkalmazása országos könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pádár, Lászlóné (1980) A Nógrád megyei szakszervezeti könyvtárak helyzete, működésük követelményei, feltételei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pádár, Zoltánné (1980) A Nógrád megyei szakszervezeti könyvtárának helyzete,működésük követelményei,feltételei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pádárné Kiss, Éva (1980) Az esztétikai nevelés kérdéseinek változásai a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pál, Sándor (1980) A szocialista életmód időszerű kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pál, Sándor (1980) A szocialista életmód időszerű kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pánczél, Erzsébet Éva (1980) A Dorogi járás ipara. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pászti, Ágnes (1980) Móricz Zsigmond szerkesztői tevékenysége (A "Nyugat" és a "Kelet Népe" folyóiratoknál). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pásztó, Zsuzsanna (1980) Bútorgyártás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pópity, Józsefné (1980) Nógrád megye vízrajzi jellemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

R

Rab, Tiborné (1980) Gödöllő sporttörténete - atlétika. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rabi, Ferencné (1980) Gyermekköltészet a felszabadulás utáni irodalmunkban; esztétikai, pszichológiai hatásuk Weöres Sándor művei alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Radák, Edit (1980) Móricz Zsigmond harca a szegényparasztságért. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rajnák, Lászlóné (1980) A tájékoztatási tevékenység vizsgálata egy tudományos kutató és tervező intézetnél. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Raksányi, Anikó (1980) A szemléltetés szerepe a zenei írás-olvasás fejlesztésében az alsó tagozat ének-zene oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Ravasz, Erzsébet (1980) A Jó Pajtás című folyóirat szerepe és jelentősége a magyar gyermeksajtó történetében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ravasz, Erzsébet (1980) A "Jó Pajtás" című folyóirat szerepe és jelentősége a magyar gyermeksajtó történetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ripp, Zoltán (1980) Az intézményes nevelés lehetőségei a személyiségfejlesztésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Robb, Irén (1980) Magyarország és Franciaország olvasáskultúrájának összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Romhányiné Pápai, Mária (1980) Az általános iskolai úszásoktatás problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rutkai, Ágnes (1980) A szabadalmi tájékoztatás és forrásai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ruzsacz, Gábor (1980) Harasztifalu története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Rácz, Éva (1980) Örkény István pályaképe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizálás.

Rácz, Éva (1980) Örkény István pályaképe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Répási, Jánosné (1980) A 100%,a KMP legális folyóirata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Révay, Rita (1980) Az ISSN-rendszer kialakulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Sagyibó, Sándorné (1980) A Lókos-patak vízredszerének természeti és talajviszonyai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sallai, János (1980) Pszeudoprím számok. TDK dolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Salát, Pálné (1980) Könyvtárilag ellátatlan területek problémái - egy felmérés tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sasvári, Gabriella (1980) Ady Endre: Vér és arany című verseskötetének elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Schmél, Ferencné (1980) Differenciált tájékoztatási rendszer szervezése iparvállalat műszaki vezetői részére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Schultz, Éva (1980) A háború ábrázolása G.J. Baklanov műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Schwarcz, Jenő (1980) Muzeális értékű dokumentumok különgyűjteményének kialakítása a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Siegler, Konrádné (1980) A könyvtári szemle a magyar könyvtárügy szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Siklósi, Ágnes (1980) Törekvések a mai magyar prózában a hatvanas évektől napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Simonyi, Zoltánné (1980) A vezetők tájékoztatásának problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Simándi, Éva (1980) A Magyar Könyvtári statisztika rendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyiné Gál, Katalin (1980) A reprográfia szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyvári, Péterné (1980) Uránia 1794-1795. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Strázsi, Imréné (1980) A helyesejtés fejlesztése az olvasás tanításában az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Stugel, Gabriella (1980) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának története az alapítástól napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Stárics, Györgyi (1980) Kormányközi tudományos és műszaki információs együttműködési program/UNISIST/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Susán, Katalin (1980) Egy műfaj parodizált változatának születése: Petőfi: A helység kalapácsa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szabolcsi, Mária (1980) Lázár Ervin egyéni stílusa a Buddha szomorú című novelláskötetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, András (1980) Színházi eszközök alkalmazhatósága a pedagógiai gyakorlatban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Erzsébet (1980) A cserjeszint éves produkciójának vizsgálata a síkfőkúti erdőben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Ildikó (1980) Életszinvonalunk alakulása,különös tekintettel népünk kultúrális felemelkedésére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Istvánné (1980) Az Egyesült Villamosgépgyár Szakszervezeti Könyvtárának története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Jolán (1980) A könyv és a könyvtár használatának gyakorlati lehetőségei a negyedik osztályos anyanyelvi tárgyak keretében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, János (1980) A politikai információ helye, szerepe, feladatai az alapszervezet tömegpolitikai munkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Klára (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Szabó, Marianna (1980) Nevelés az orosz órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Marianna (1980) Pest-Buda nyomdászata a XVIII. század végén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Sándor (1980) Az egyetemes bibliográfiai ellenőrzés nemzetközi fejlődése és hazai vonatkozásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Tamásné (1980) A vezetők információellátásának kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Tamásné (1980) A vezetők információellátásának kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabóné Daskó, Gabriella (1980) Pest megye iparának fejlődése 1945-1980. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabóné Lichi, Gabriella (1980) Átfordulások gerendán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalai, Ferenc (1980) Eger-völgy természeti földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalai, István (1980) A szandai Lenin Termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a mezőgazdasági földhasznosításra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szecsei, Lászlóné (1980) Nemzeti könyvtári funkciók és az Országos Széchényi Könyvtár. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szegedi, Pálné (1980) A tanácsok könyvtárfejlesztő tevékenysége a nagykátai járásban/A Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek tükrében/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szekeres, Erika (1980) Az irányító játékos szerepe és képzése a kosárlabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szelle, Gézáné (1980) Korszerű olvasószolgálat egy községi könyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szende, Lászlóné (1980) Az állományalakítás néhány kérdése a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szende, Lászlóné (1980) Zenetudományi tárgyú dokumentumok osztályozásának egyes problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szendrei, Józsefné (1980) Cegléd helytörténeti bibliográfiája (1959-1979). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szentpéteri, Julianna (1980) Az ezópusi mese és hatása a magyar és az orosz irodalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szigethyné Vályi, Jolán (1980) Heves a városiasodás útján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szilas, Andrásné (1980) Az impresszionista stílus. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szili, Mária (1980) Kongresszusok és kongresszusi kiadványok a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára kongresszusi anyagának peremlyukkártyás feldolgozása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szilágyi, Andor (1980) A 60-as évek magyar filmművészetének történelemszemlélete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sziráki, Erzsébet (1980) Élettani kísérletek és bemutatások az élővilág órákon az új tanterv alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szmolen, Dénesné (1980) Könyvtárhasználati igényvizsgálat egy főiskolai könyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szmolen, Dénesné (1980) Könyvtárhasználati igényvizsgálat egy főiskolai könyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szombatfalvi, Judit (1980) A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózat keretében működő tudományos szakkönyvtárak összehasonlítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szombatfalvi, Judit (1980) A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózat kertében működő tudományos szakkönyvtárak összehasonlítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szuhay, Miklós (1980) A Nemzeti Parasztpárt társadalmi és politikai elképzelései 1944-1948 között. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szvinyuk, Ibolya (1980) Szabványosítás és információ, a KGM szabványosítási lapja (A "Kohó - és gépipari szabványosítás" című folyóirat). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szántóné Kincs, Mária (1980) Az önállóságra nevelés lehetőségei a környezetismeret tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Száraz, Györgyné (1980) Nemzeti bibliográfiánk kialakulása és fejlődése a felszabadulásig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székely, Andrea (1980) Pétervására kiemelt alsófokú körzet infrastrukturális ellátottsága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Székely, Endre (1980) Az olasz politizáló film. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Székely, Imréné (1980) A felszabadulás utáni gyerekvers. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Székelyhidi, Tamás (1980) Írásvetítő transzparens-sorozat a 7. osztályos fizika tananyag Egyszerű gépek és hőerőgépek c. témaköréhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szél, Imréné (1980) Könyvek az alsó tagozatos anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szél, Imréné (1980) Könyvek az alsó tagozatos anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Széll, Lászlóné (1980) A szakirodalmi tájékoztatás számítógépesítése,egy korszerű információs rendszer ismertetése,felhasználói tapasztalat. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szénási, Judit (1980) A testnevelési játékok helye, szerepe az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szórád, Ágnes (1980) Vác a Tanácsköztársaság korában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sánta, Gábor (1980) Az írásvetítő használata a Szovjetunió tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sárdy, Péter (1980) A mikrofilmek elterjedése külföldi és hazai egyetemeinken. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Sárosiné Tállai, Éva (1980) A permanens nevelés elvi és gyakorlati kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sólyom, Tamásné (1980) A segítségnyújtás és biztosítás jelentősége és módszerei az alsó tagozatos tornaoktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sóvári, Csaba (1980) A közművelődés lehetőségei és feladatai a szocialista demokrácia tudati előfeltételeinek megteremtésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sütő, Lászlóné (1980) A Lábatlani Cementgyár dolgozóinak művelődésszociológiai elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Takács, Béláné (1980) A Bolgár Nemzeti bibliográfiai rendszer. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Takács Béláné Mászáros, Györgyi (1980) A bolgár nemzeti bibliográfiai rendszer. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Takáts, Annamária (1980) A mikrofilm és az információs mikrofilmezés alkalmazásának jelentősége és problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tamás, Attiláné (1980) A villamos hálózatok hazai szakirodalmának szóródása és avulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tamás, Attiláné (1980) A villamos hálózatok hazai szakirodalmának szóródása és avulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tamás, Tibor (1980) "Tegezni az egész világot" (Szép Ernő pályaképe. 1884-1919). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tar, Istvánné (1980) A Magyar Könyvszemle története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tar, Istvánné (1980) A Magyar Könyvszemle története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tarcsafalvi, Józsefné (1980) A személyiségfejlődés követelményei és az iskolai nevelés lehetőségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tarján, Mária (1980) Az Elektrotechnika című folyóirat története/1908-1979/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Telek, Béla (1980) Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának működése (1872-1873). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Temesváriné Justyák, Erzsébet (1980) Szemléltetés a nyelvtan tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Teszárekné Sipos, Ilona (1980) Kaffka Margit és a lélektani regény. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Thurmann, Mária (1980) A magyar könyvészet nagy mestere id.Szinnyei József Bibliográfus. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Thuránszkyné Viczián, Erika (1980) A magyar humángenetikai irodalom bibliográfiája /1857-1944/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tiszai, Ilona (1980) Az Orvosi Hetilap felszabadulást követő 30 éves fejlődésének története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tiszolczy, Klára (1980) Az indexelés kérdései a társadalomtudományi információ-szolgáltatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tiszolczy, Klára (1980) Az indexelés kérdései a társadalomtudományi információ-szolgáltatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tomory, Gézáné (1980) A Felsőoktatási Intézmények könyvtárainak helye és szerepe a fenntartó intézmények életében és munkájában-A BME könyvtári hálózatának jelentősége az Egyetem életében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tomory, Gézáné (1980) A felsőoktatási intézmények könyvtárainak helye és szerepe a fenntartó intézmények életében és munkájában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tuska, András (1980) Líraiság és korhangulat Krúdy Gyula regényírói munkásságában (Szindbád). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tuza, Attiláné (1980) Kazinczy Ferenc versei és tanulmányai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tárnok, Gáborné (1980) Szakfelügyelet a hazai könyvtári rendszerben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tímárné Gyaraki, Márta (1980) A békéscsabai TEVAN Nyomda kiadói tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tímárné Gyaraki, Márta (1980) A békéscsabai Tevan nyomda kiadói tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, László (1980) A katonai nevelés néhány pedagógiai-pszichológiai problémája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Miklós Tibor (1980) A vetélkedőre való felkészülés és lebonyolításának módszertani kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Sándor (1980) Csurka István élete és munkássága. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Tamásné (1980) A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézet nyelvtanárainak szakirodalmi olvasási szokásainak,igényeinek vizsgálata és az ebből adódó könyvtári feladatok. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Török, Ferenc (1980) Az amatőr színjátszó mozgalom mozgalmi jellegének változásai 1956-tól. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Török, Imre (1980) A fiú tornászok sportági kiválasztásának módszerei és tesztjei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Török, Imréné (1980) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyv és Zeneműtárának története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Török, Imréné (1980) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyv- és zeneműtárának története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Türjei, Rita (1980) A televízió ifjúsági műsorainak elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Türk, Judit Gabriella (1980) A Tisza és jobb oldali mellékfolyóinak vízszennyeződése Észak-Magyarországon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Türke, Jánosné (1980) A szocialista termelési viszonyok szilárdításának és fejlesztésének feladatai napjainkban a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

U

Udvaros, Péterné (1980) A vállalati irodalom feldolgozása az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

V

Varga, István (1980) Komárom megye iparstruktúrájának változásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Judit (1980) A szabadpolcos állomány elhelyezésének problémái az olvasók eligazodása szempontjából (a tanácsi közművelődési könyvtárak felnőtt részlegeiben). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Józsefné (1980) A politikai információ és tájékoztatás helyzete,fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Margit (1980) A felnőttoktatás pedagógiai-pszichológiai problémái (Egy gyakorló népművelő tapasztalatainak leírása). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vargáné Kuchta, Zsuzsanna (1980) Az irodalmi nevelés kapcsolata az esztétikai nevelés más területeivel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varró, Istvánné (1980) A könyv és könyvtárhasználatra nevelés lehetőségei és módszerei az általános iskolai 4.osztályos olvasástanításban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varró, Istvánné (1980) A könyv- és a könyvtárhasználatra nevelés lehetőségei és módszerei az általános iskolai 4. osztályos olvasástanításban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vass, Istvánné (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségi vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Vavrek, Józsefné (1980) Vándornyomdászok a XVI. sz-i Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vavrek, Józsefné (1980) Vándornyomdászok a XVl.sz.-i Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Veres, Péterné (1980) Terv-javaslat a többoldalú tudományos-műszaki együttműködés keretében keletkező kutatási jelentések fénylyukkártyás visszakereső rendszerben történő feldolgozására a belkereskedelem területén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Veres, Zsigmondné (1980) Tény és képzelet Lengyel József prózájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Veress, Zita (1980) Toldy Ferenc könyvtárosi tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Veréb, Ibolya (1980) Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vicze, Józsefné (1980) Egy fejlődő ország, Pakisztán könyvtárügye. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vicze, Józsefné (1980) Egy fejlődő ország,Pakisztán könyvtárügye. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vighné Kántor, Magdolna (1980) Adatok Szilágyi Sándor pályakezdetéhez (1842-1867). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vinczeffy, Gyuláné (1980) A szabadművelődés korának népfőiskolái és munkásfőiskolái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Virág, Miklósné (1980) KWIC index és használata. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Vladárné Kovács, Éva (1980) Hogyan segítheti a könyvtár az általános iskola oktatási-nevelési lehetőségeit? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Voit, Pál (1980) A kertészeti tájékoztatás helyzete,intézményei és kiadványai az ellenforradalmi korszakban/1919-1945/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vojcsek, Sarolta (1980) A bibliográfiai és faktográfiai tájékoztatás a neveléstudomány területén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vuncs, Józsefné (1980) Toldy Ferenc könyvtárosi tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vágó, Imréné (1980) ABO csoportanyag kimutatása hajból. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vámosi, Gusztáv (1980) Egy művelődésszociológiai vizsgálat tapasztalatai a Lábatlani Papírgyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ványi, Marianna (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Ványi, Mária (1980) A KGST Fémkohászati Nemzetközi Ágazati Tudományos és Műszaki Információs Rendszer "CVETMETINFORM-NR"hazai tevékenysége,részvétel a rendszerben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ványi, Mária (1980) A KGST Fémkohászati Nemzetközi Ágazati Tudományos és Műszaki Információs Rendszer "Cvetmetinform - NR" hazai tevékenysége, részvétel a rendszerben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Véghseő, Beatrix (1980) Thomas Hardy and His Heroines. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

W

Wenk Ödön, Lászlóné (1980) Peremlyukkártyás információtároló és visszakereső rendszer a PKI Közleményei periodika analitikus feltárására. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Wighardtné Kómár, Zsuzsanna (1980) A preventív kompenzáció és a permanens művelődés kapcsolata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Wissnyi Hoffmann, Norbertné (1980) A tervtári tevékenységek fehér folt az építésügyi tájékoztatásban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Z

Zakariás, Lászlóné (1980) A német nemzetiség Baranya megyében Kezdetektől-napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zankó, Árpádné (1980) A Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.és a nagytétényi gyáregység műszaki könyvtárának helye az országos és a fenntartó intézmény tájékoztatási rendszerében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zay, Zoltán (1980) Réde református iskolájának fejlődése 1823-1849-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zoboki, Gabriella (1980) Tószeg személynevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zoboki, Marianna (1980) A Szolnoki Magyar Királyi Állami Főgimnázium története 1900-1910. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zsovák, Katalin (1980) A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zsuponyó, Zoltánné (1980) A Bükk hegység biogeográfiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Zséli, Lászlóné (1980) A mikrofilm,mint könyvtári dokumentum. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zvolenszky, Eleonóra (1980) Az orosz munkásmozgalom kezdetei az OSZDMP megalakulásáig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Záhonyi, Lórántné (1980) A "Bibdosz"komplex,számítógépes tájékoztatási rendszer,különös tekintettel annak input-jára. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zólyomi, Margit (1980) A műszaki tájékoztatás jellemző segédkönyv típusainak elemzése. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Á

Ábrahám, Márta (1980) A tudományos munka szervezése és az információ. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ács, Lajosné (1980) A Budapesti Elektromos Művek Műszaki Könyvtárának története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ács, Lajosné (1980) A Budapesti Elektromos Művek Műszaki Könyvtárának története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ács, Éva (1980) Eger színházi élete a dualizmus korában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ádám, Péterné (1980) A könyvtárak szerepe az intézményesített felnőttnevelésben, különös tekintettel az audiovizuális eszközök alkalmazására. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ádám, péterné (1980) A könyvtárak szerepe az intézményesített felnőttnevelésben,különös tekintettel az audio-vizuális eszközök aqlkalmazására. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Árkos, Iván (1980) A műszaki-tudományos filmek szerepe és szükségessége a szakmai ismeretközlésben és tájékoztatásban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Fri Jun 18 08:11:36 2021 CEST.