Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Tételek száma: 641.

.

., . (1980) Az Ujhold. Szakdolgozat thesis, Archív.

., . (1980) A mikrofilmtechnikai rendszer könyvtári alkalmazásának lehetősége. Szakdolgozat thesis, Archív.

A

Albert, Anikó (1980) Németh László és a Széchenyi című dráma. Szakdolgozat thesis, Archív.

Antal, Lajosné (1980) A Zrínyi Nyomda története,a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Apáthy, Edit (1980) Az információ terjesztés nyelvi akadályai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Atkári, Győzőné (1980) Könyvtárak lehetőségei a vizuális kultúra terjesztésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Auth, Ágnes (1980) Az időszaki kiadványok feldolgozosának módszerei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

B

Babicz, István (1980) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Baczoni, Gáborné (1980) A közgazdasági tájékoztatás helyzete és szervezete Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Baczoni, Gáborné (1980) A közgazdasági tájékoztatás helyzete és szervezete Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bajnokné Szécsey, Réka (1980) Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bajnokné Szécsey, Réka (1980) Adalékok két budapesti közigazgatási folyóirat történetéhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bakai, Vilmos (1980) Belső súrlódás meghatározása Höppler-féle viszkoziméterrel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bakai, Vilmosné (1980) A gyűjtemények szerepe és célja az általános iskolai fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bakti, Zsófia (1980) Az aplikációs képek felhasználása az ötödik osztályos orosz nyelvi órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balajti, Éva (1980) Pétervására és társközségeinek természetföldrajza és demográfiai helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ballér, Miklósné (1980) Egy nagy magyar könyvtáros:Kovács Máté. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balogh, Andrásné (1980) A kurrens Francia nemzetközi bibliográfia és a nemzetközi törekvések. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Balogh, Attiláné (1980) A felnőttnevelés a Szolnoki Járműjavító Könyvtárban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Balogh, Klára (1980) A baloldali erők összefogása Franciaországban az 1970-es években. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balogh, Margit (1980) Auditív, vizuális és audiovizuális dokumentumok, berendezések és módszerek alkalmazása szakkönyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Balogh, Ágnes (1980) A vonal. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Balázsné Varga, Kornélia (1980) A "Technika" című folyóirat története (1919-1944). BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Barhács, Lászlóné (1980) Oktatócsomag. Fizika általános iskola 6. osztály [számára]: Hőjelenségek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Barits, Pálné (1980) Szakfordítások fénylyukkártyás nyilvántartási rendszerének kidolgozása vállalati műszaki könyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Bartalos, Pál (1980) Naponta más. A hatvanas évek fiatal írói. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bartha, Anikó (1980) Rudapithecus hungaricus. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartos, Gáborné (1980) Három könyvtártudományi referáló szolgáltatás a magyar, keletnémet és a lengyel könyvtártudományi referáló lap összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Baráth, Sándorné (1980) Politikai folyóiratbázis minőségi elemzése a könyvtári állományalakítás és a tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Batke, Éva (1980) Hatékonysági vizsgálat visszacsatolási lappal. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bednárik, Ilona (1980) Az élősarokban végezhető kísérletek és felhasználásuk a tanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bencsi, Zoltánné és Ondresik, Júlia (1980) A görög tragédia dramaturgiája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bencsikné Kucska, Zsuzsanna (1980) Foglalkozás a gyermekolvasókkal. Szakdolgozat thesis, Archív.

Benczik, Edit (1980) Szakdolgozat. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Benke, Márta (1980) A líraiság és korhangulat Krúdy Gyula regényírói művészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bercsi, Katalin (1980) Terminológiai problémák a polgári repülési szakirodalomban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Berta, István (1980) A tanulmányi kirándulások és az üzemlátogatások az általános iskolai fizikatanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bertala, Béla (1980) Az Egri Csillagok befogadásvizsgálata gyermekolvasóknál/A verbális és vizuális élmények összehasonlító elemzése/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berényi, Ferencné (1980) Olvasókörök, népkönyvtárak Szolnok Megyében a századfordulótól a II. világháborúig. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Berényi, Jánosné (1980) Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepe világméretű műszaki információs hálózat létrehozásában Az ENSZ dokumentumok Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Beutum, Judit (1980) Bibliográfiai és faktográfiai tájékoztatás a magyar nyelvészetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Biacs, Péterné (1980) Tájékoztatás,az információ forrásai az elektrotechnikában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Birinyi, Márta (1980) Élettani kísérletek és bemutatások az élővilág órákon az új tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Boda, Mária (1980) A közművelődési könyvtárak gyűjtőköri problémái /különös tekintettel a lakóhely szerinti /tanácsi/ könyvtárakra. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Bohuss, Aurélné (1980) A folyóiratok-mint információs források-használatának vizsgálata a KGM műszaki könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bolyóczki, Erzsébet (1980) Nevelési beállítódás vizsgálata az alkoholista szülők gyermekeinél. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bordás, Imréné (1980) A színes rudak hatékony felhasználásának lehetőségei a korszerű matematikaoktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boros, Margit (1980) Levélnövekedés vizsgálatok a síkfőkúti erdő cserjeszintjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borsányi, Ferenc (1980) A táblanyomatú könyv kialakulása és meghonosodása Kínában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Borsós, Erzsébet (1980) A Tiszaderzs helyismereti bibliográfiája a kezdetektől napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boza, László (1980) Vetületi ábrázolás a műszaki rajzban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Boza, László (1980) Vetületi ábrázolás a műszaki rajzban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bozsó, Istvánné (1980) A Tanácsköztársaság parasztpolitikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Brozman, Sándorné (1980) Irodalomelméleti kérdések a magyar történelmi regényben (Eötvös József: Magyarország 1514-ben). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bruszel, Éva (1980) Tát nagyközség településföldrajza. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bruszel, Éva (1980) Tát nagyközség településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bubrik, Gáspár (1980) A könyvtári közönségkapcsolatok tükröződése a Magyar Sajtóban/1975-1976/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bukodi, Jánosné (1980) Néhány tanulásban lemaradt 1. osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Burján, Sándor (1980) A mozgásformák. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Buza, Sándor (1980) Napóleon és a Pireneusi-félsziget. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Báli, Péter (1980) A rana temporaria és a rana dalmatina összehasonlító kariológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bánréti, Adrienne (1980) Hazai termékinformáció. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bányász, Lászlóné (1980) Alsó tagozatos tanulók élőbeszédének hanglejtési sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Béres, Lászlóné (1980) A dokumentációs munka általános modellje a vállalati szakkönyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Bíróné Lehóczki, Ágnes (1980) Arany János egyénisége az "Őszikék" lírájában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bódiné Jámbor, Katalin (1980) Kunhegyes tájnyelvének jellegzetességei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bódás, Éva (1980) A könyvek központi katalógusának hatékonysága a könyvtárközi kölcsönzés tükrében/felmérés-tervezet/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bóta, Ilona (1980) 1-2. osztályos tanulók emlékezetének vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bükki, Ágnes (1980) Speciális kiadványok az építésügy területén különös tekintettel a területrendezési tervtári dokumentumokra. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Cavalloni, Gyöngyi (1980) A tájékoztatás vizuális eszközei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Cs. Nagy, Erzsébet (1980) A dallami és ritmikai képzés szerepe az emlékezetfejlesztésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csernainé Kopa, Judit (1980) A helyesejtés fejlesztésének lehetőségei az olvasástanításon belül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csetneki, Klára (1980) A csapatjátékok oktatásának menete a testnevelési játékok keretein belül. A csapatjátékok közösségformáló szerepe. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csiszár, Jánosné (1980) A helyesejtés fejlesztésének lehetőségei az olvasástanítás keretében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomor, Mária (1980) "Megpróbálunk banánhalat fogni" - Gondolatok Salinger Ilyenkor harap a banánhal című novellájáról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csomós, Valéria (1980) A földrajz alapozó jellegének érvényesülése a környezet. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csonkáné Sajtós, Andrea (1980) A könyvtárosi pályakép kialakulása a XX.században. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csortos, Kornélia (1980) Agrár- és iparföldrajzi vizsgálatok Pétervásárán és társközségeiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csortos, Kornélia (1980) Agrár- és iparföldrajzi vizsgálatok Pétervásárán és társközségeiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csortos, Kornélia (1980) Agrár- és iparföldrajzi vizsgálatok Pétervásárán és társközségeiben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Császár, Tibor (1980) Balázs József SZOT-díjas író pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czeglédi, Csaba (1980) A Formal Classification and Structural Analysis of Amorphous Sentences. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czirkos, Lászlóné (1980) A magyar nyelv szótárai,mint a nyelvtudományi tájékoztatás eszközei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czövek, Endréné (1980) A valószínűségszámítás játékos megvalósítása az alsó tagozatos matematikában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Debreczeny, Ágnes (1980) Az Országos Műszaki Múzeum és könyvtárának története,funkciói. Szakdolgozat thesis, Archív.

Demeter, Gyuláné (1980) A VIII.kerület Általános Iskolái és Gyermekkönyvtárai közötti együttműködés.1974-1979. Szakdolgozat thesis, Archív.

Deutsch, Zsuzsa (1980) Mit vár a társadalom az általános iskolai oktatástól? Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Dobos, Péter (1980) A Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet tevékenysége a hazai élelmiszeripari tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dobosné Révész, Mária (1980) Tantárgyi ajánló bibliográfia. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dobándi, Attila György (1980) A reprográfia könyvtári és dokumentációs alkalmazása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Domonkos, Lászlóné (1980) Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának története és jövője. Szakdolgozat thesis, Archív.

Doorné Szitányi, Nóra (1980) Információfeldolgozás és tájékoztatás, valamint a mikrofilmtechnika alkalmazása a hírügynökségi munkában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Csenger-Zalán, Attiláné (1980) Gyártmányismertetők hasznosításának lehetőségei a vállalati szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Hoznek, Jánosné (1980) Külkereskedelmi Szolgáltató Vállalat szakirodalmi tájékoztató rendszerének megszervezése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Jánó, Lajosné (1980) Szakfordítások az aluminiumipari szakemberek információellátásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Somogyiné Simon, Ágnes (1980) A Pécsi Tanárképző Főiskola Könyvtárának folyóiratállomány alakulása a főiskola fenállása óta. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Susánszky, Zoltánné (1980) Az ISBN és alkalmazásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr Sáray, Tamásné (1980) A hazai kertészeti biográfia kialakulása,tájékoztató apparátusa és néhány fontosabb lelőhelye. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Bankós, Gyuláné (1980) Referensz kérdések feldolgozása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2. számu, VII. Rottenbiller ú.-i gyermekrészlegében. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dr. Makóné Gyulai, Katalin (1980) A magyar enciklopédia és lexikonkiadás 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Drimuszné Tamás, Éva (1980) Az úttörőtorna fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Duhonyi, Tibor (1980) Növénytani vizsgálatok a Nógrád megyei Szanda hegységben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Duhonyi, Tibor (1980) Növénytani vizsgálatok a Nógrád megyei Szanda hegységben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dulovits, László (1980) Brecht a magyar színpadokon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dvorszky, Mária (1980) A híradástechnika tájékoztató apparátusa. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dósáné Mikes, Edit (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb vonásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Egervölgyi, Judit (1980) Szülőhelyem (Eger) iskolaügyének fejlődése a dualizmus korában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Egyed, Alice (1980) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a magyar könyvtárügy mai rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Előd, Lászlóné (1980) A hadtudományi könyvtárügy és tájékoztatás fejlődése hazánkban a felszabadulás után. Szakdolgozat thesis, Archív.

Erdei, Irma (1980) A szakirodalmi információ-ellátás helyzete a magyar növényvédelem kutatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Erdélyi, Márta (1980) Tér és idő funkciója a Szindbád-novellákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erdős, Zoltánné (1980) A Gerje-Perje lapály mezőgazdaságának természetföldrajzi alapjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Eörsi, Ágota (1980) Hátrányos helyzetű gyerekek az iskolai közösségben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Farkas, Anna (1980) Kassák Lajos folyóirata a Tett. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Gézáné (1980) A felnőttnevelés pszichológiai problémái a munkahelyen. A szocialista brigád mint a felnőttek nevelésének fontos bázisa. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Imréné (1980) Koncentrációs lehetőségek a technika órán belül. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Farkas, Judit (1980) Az "IFJÚ PROLETÁR"története a magyar monkásmozgalom tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Judit (1980) Az "Ifju Proletár" története a magyar munkásmozgalom tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Ágnes (1980) Hangtár a Magyar Néphadsereg Művelődési Háza Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkasné Sándor, Mária (1980) A Kertészeti Egyetem Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farnady, Lívia (1980) A Kelet Népe története 1935-1942. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farsang, Márta (1980) 10-11 éves korú gyerekek olvasói magatartása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fazekas, Kálmánné (1980) Az Orvosképzés című folyóirat története és fejlődése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fazekas, Róza (1980) A Fejes család szociografikus leírása (életkörülményeik életformájuk alakulása). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Ilona (1980) Online bibliográfiai kereseés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fehér, Lászlóné (1980) A pedagógusok szerepe Dömsöd közművelődésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Magdolna (1980) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Feimer, Ágnes (1980) A magyar könyvtárügy a külföldi sajtóban 1968-1978 Bibliográfiai összeállítás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fejes Tamásné Szántai, Zsuzsa (1980) A dekorativitás színbeli és kifejezésbeli problémái a magyar gobelinművészetben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fejéregyházi, Csilla (1980) K. M. Szimonov munkássága az SZKP XX. kongresszusáig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fejéregyházi, Csilla (1980) K.M. Szimonov munkássága az SZKP XX. kongresszusáig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fejérné Domokos, Judit (1980) Korunk repertóriuma. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fekete, Katalin (1980) A tájékoztatás számára legfontosabb folyóiratok kiválasztása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fekete, Károlyné (1980) Az iskolán kívül szerzett gyermeki információk felhasználása a környezetismeret tanításában, különös tekintettel a módszertani kombinációk alkalmazásának lehetőségeire. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferencz, Ildikó (1980) Kodály zenepedagógiai művei az általános iksolai zenei írás-olvasás megalapozásának szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ficsór, Marianna (1980) A pályaválasztás lélektani elemzése egy felső tagozatos osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fliegh, Lászlóné (1980) Korproblémák a Nyugatban 1912-től a Tanácsköztársaságig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, Eszter (1980) A bűn és bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, László (1980) Társadalmi igény és a köznevelési rendszer viszonya. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodorné Ambrus, Zsuzsa (1980) A televízió néhány pedagógiai problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fogd, Mihályné (1980) Csömör község története a felszabadulástól a proletárhatalom megszületéséig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fogd, Mihályné (1980) Csömör község története a felszabadulástól a proletárhatalom megszületéséig (1944-1948). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Forgách, Balázs (1980) Egy iskolai osztály szociometriai- és személyiségjellemzőinek összefüggései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Forgács, Sára (1980) A könyv szerepe a személyiségnevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fráter, Mariann (1980) A vállalati irodalom a könyvtári gyakorlatban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fráter, Mariann (1980) A vállalati irodalom a könyvtári gyakorlatban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fábián, Gyula (1980) A Dunamenti Hőerőmű Vállalat 82 művezetőjének művelődésszociológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fónagy, Gáborné (1980) Audiovizuális eszközök alkalmazása az általános iskolai fizikatanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Földes, Éva (1980) Pilinszky János hatása a kortárs költészetre Beney Zsuzsa, Orbán Ottó és Tandori Dezső műveinek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földessy, Árpádné (1980) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Földi, Pálné (1980) Az egészséges életmódra nevelés néhány problémája -különös tekintettel a dohányzás elleni küzdelemre-. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Füleky, Lászlóné (1980) Kongresszusi jelentések problémái és feltárásuk a szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fülöpné Tüskés, Melinda (1980) A nemzetközi információs rendszerek és hazai vonatkozásuk,különös tekintettel a mezőgazdasági szakirodalmi tájékoztatásra. Szakdolgozat thesis, Archív.

G

Gajáry, Csabáné (1980) Rovarhormonok a növényvédelem szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gajáry, Csabáné (1980) Rovarhormonok a növényvédelem szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gallik, Béláné (1980) Társadalmi tényezők hatása a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kialakulásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Garamhegyi, Gáborné (1980) A műelemzés különböző lehetőségei az irodalomórán. Szakdolgozat thesis, Archív.

Garamvölgyi, Lajos (1980) A szakszervezetek Heves megyei Tanácsának művelődési tevékenysége az V. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Garzó, Mártonné (1980) A könnyűipari ágazat információs rendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Gabriella (1980) Szocialista hazafiságra nevelés. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gergely, András (1980) Van-e munkásirodalom? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gombás, Lukácsné (1980) A Zirci Műemlékkönyvtár. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gondos, Mihályné (1980) Könyvkiadás és olvasási kultúra Magyarországon az abszolutizmus korában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gulyásné Szilák, Ilona (1980) Ismételt olvasásvizsgálat a Szolnok Megyei Tüdőkórház-Gondozóintézet dolgozói körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gulyásné Trangóni, Marianna (1980) Népiség és mítosz Tamási Áron műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyarmati, Tiborné (1980) Az akadémiai nyomda és elővállalatainak története Plakáttól a minikönyvig, plakátbetűtől a "gyémántig". Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyiresné Czike, Rita (1980) Számítógépek alkalmazása a szakirodalmi tájékoztatásban Helyzetkép és a fejlődés fő irányai. Szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Gyorgyevics, Tamásné (1980) A nemzeti bibliográfia és a magyar kötelespéldány szolgálat. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyovai, Dezsőné (1980) A sorkatonai szolgálatot teljesítő fiatalok olvasottsága és igényei a könytárral szemben/Felmérés és utófelmérés egy budapesti műszaki alakulatnál/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyulainé Harangi, Éva (1980) Az információk hasznosítása,szelektív terjesztésének rendszere/SDI/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyurka, Anna (1980) Az orosz nyelvű tanulói kérdésalkotás jellemző vonásai az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyurkovics, István (1980) A tatai nagy tó - Által-ér vízrendszerének és környezetének védelme. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyurákiné Valiskó, Mária (1980) Gyermek- és ifjúságvédelmi problémák Heves megyében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gyóllai, Edit (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Györfi, Ilona (1980) Nagy Imre és Sárrétudvari. Szakdolgozat thesis, Archív.

Győrfi, Bertalan (1980) Kassák Lajos és a magyar avantgarde. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Győrfy, Erzsébet (1980) A hazai kölcsönkönyvtárak kezdetei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Győri, Mária (1980) A Népszabadság központi dokumentációjának létrejötte,jelenlegi tevékenysége és fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gáspár, Gusztáv (1980) A világ legjelentősebb fémei érclelőhelyeik, előállítási technológiájuk és felhasználásuk tükrében - különös tekintettel a ritka fémekre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Göcző, Ildikó (1980) Televízió az iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gőcze, László (1980) A területi elv optimális érvényesítése a művelődési intézménnyel nem rendelkező üzemek, vállalatok kulturális igényeinek, szükségleteinek kielégítésére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gőz, Imre (1980) A szemléltetés jelentősége, lehetőségei és módjai a technika tantárgy oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hadrovics, Gábor (1980) A Magyarországi Pálos Rend Könyvtárai a XVIII. század végén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hajnal, Jánosné (1980) A Bányászati és Kohászati lapok története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Halasiné Wittinghoff, Judit (1980) A szakfolyóiratok szerepe és feldolgozása a Budapesti Műszaki Egyetem könyvtári hálózatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Határ, Éva (1980) Az európai biztonság és együttműködés kérdései a hetvenes években. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegyi, István és Szabó, István (1980) A bükki Őserdő zuzmóflórája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Heidrich, Sándorné (1980) A világnézeti nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Heissler Donátné Soós, Ágnes (1980) Népiség és mítosz Tamási Áron műveiben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Heleszta, Sándorné (1980) Az V.kerületben dolgozó vezetők és értelmiségiek kultúrális tevékenysége egy időmérleg tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Herbály, Gyula (1980) A matematika szerepe az általános iskolai fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Herke, Péter (1980) Mátray Gábor Széchényi-Országos könyvtári őr. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hips, Gyöngyi és Törő, Rozália (1980) Cserépfalu népi építészete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hodos, Julianna (1980) Beágyazási tételek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Holtzinger, Gáborné (1980) Az állományvédelem eljárásai,a könyvtári állomány tárolása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hornyai, Zsuzsanna (1980) Ady Endre: Új versek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hornyák, József (1980) A képességek fejlesztésének néhány lehetősége a nevelőotthonokban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Gyuláné (1980) Fitz József könyvtárosi tevékenysége,különös tekintettel az 1930-1945 közötti időszakra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, István (1980) Alapvető testi képességek felmérése és öszehasonlítása két általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Katalin (1980) A zeneoktatás lehetőségei a jászsági művelődési házak keretében működő zenetanfolyamokon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Piroska (1980) Lineáris rekurzív sorozatok. TDK dolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváthné Auth, Magdolna (1980) Színház és közművelődés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváthné Csecsődi, Mária (1980) A táncházmozgalom kialakulása és fejlődése, szerepe napjaink közművelődésében. Továbbfejlesztésének lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hrubi, Gábor (1980) A szénbányászat fejlődése Oroszlányban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hugyikné Porkoláb, Erzsébet (1980) A tanulás, tanítás osztályon és iskolán kívüli lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hulényi, Miklósné (1980) Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Könyvtárának tájékoztató tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Huszti, Ilona (1980) A Nyugat első évfolyamának tartalmi elemzése. Szakdolgozat thesis, Nincs.

Huszár Sándorné Márkus, Szilvia (1980) Tatabánya városépítésének története és infrastrukturális fejlődése az V. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hámori, Attiláné (1980) A szakkönyvtári és tájékoztatási tevékenység korszerűsítése a polgári repülés területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Ignácz, Csabáné (1980) A hazai energetikai szakfolyóiratok története a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Illéssy, Józsefné (1980) Elektronikus adatfeldolgozó gépekkel kapcsolatos softwerek,programok jogi védelme a szakirodalom tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Iski, Judit (1980) A Sajó-völgy alsó szakaszának borsodi falvai a Mária Terézia korában végrehajtott urbérrendezés iratai alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ispán, János (1980) A körkép '79 stílusképe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

István, Gézáné (1980) Hivatkozás - vizsgálat a ''szemészet'' című folyóirat alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ivanics, Katalin (1980) Az ifjúsági szocialista brigádok művelődési vállalásai és azok teljesítése - különös tekintettel az életmód alakító tényezőkre (Békés megyei tapasztalatok felhasználásával). Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Jakab, Gézáné (1980) A mozgás abszolút és a nyugalom relatív jellegének dialektikus materialista felfogása, és megalapozási lehetőségei az általános iskola alsó tagozatának környezetismeret tantárgyában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jancsó, Erika (1980) A cserjék fitomassza-frakciói és paraméterei közötti összefüggések (Síkfőkút Project). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Jancsó, Márta (1980) A ,,Komplex könyvtár'' típusa az NDK könyvtári rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jankóné Fazekas, Rozália (1980) Egy osztály földrajzi feladatlapjainak elemzése és értékelése az általános iskola felső tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Jankóné Fazekas, Rozália (1980) Egy osztály földrajzi feladatlapjainak elemzése és értékelése az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Janó, Jánosné (1980) A Nyugat indulása és az első évfolyam. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jilekné Fleck, Szilvia (1980) Lakóhely környékének vadontermő növényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jokkelné Kossányi, Katalin (1980) A magyarországi Görög diaszpóra könyvkiadása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Juhász, Gyöngyi (1980) A televízió szerepe a 10-14 éves tanulók szabadidős programjában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Ildikó (1980) A tanulók önálló munkájának lehetőségei az általános iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Margit (1980) Veszélyeztetett helyzetű tanulók erkölcsi világképének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhászné Ihász, Magdolna (1980) Az állammonopolista kapitalizmus lényege, történelmi és társadalmi szerepe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Justin, Sándor (1980) A szocialista brigádmozgalom néhány pszichológiai kérdése (egy vizsgált brigád alapján). Szakdolgozat thesis, Archív.

Juszka, Emese (1980) MAGYAR GAZDA a Magyar Gazdasági Egyesület lapja a reformkorban /1841-1848/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jámbor, István (1980) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jászi, Éva (1980) A családi életre nevelés és a szexuális felvilágosító munka az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jávori, Ferencné (1980) Külföldi könyvtártudományi folyóiratcikkek földrajzi katalógusa,elemzés az Amerikai Egyesült államok könyvtár- és tájékoztatásügyére vonatkozó anyag alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jávorka, Józsefné (1980) FORDÍTÁSÜGY. A fordítások nyilvántartásának és szolgáltatásának gyakorlati kérdései /szakdolgozat/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jónás, Sándorné (1980) Mikófalva kereszt- és ragadványnevei 1874-95-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jósa, Erzsébet (1980) Sopron környékének természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

K.Czikora, Györgyi (1980) Irodalomkultura,az Amerikai Egyesült Államok Franciaország és Magyarország irodalomkulturájának vizsgálata és összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kaló, Ferenc (1980) Az ellenőrzés,értékelés,osztályozás pedagógiai szempontú vizsgálata az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kapitányné Mátyus, Erzsébet (1980) Karcag juhászata és a juhász életmód a redempciótól 1896-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Karajos, Kinga (1980) Könyvtárosok képzésének és továbbképzésének alakulása,mai helyzete,problémai és fejlődésének további lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Karkus, Mária (1980) A biológia alapozó jellegének érvényesülése a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karácsony, Éva (1980) Az általános iskolai tanulói kísérletezésről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kaszab, Györgyi (1980) Három negyedik osztályos tanuló szóhasználatának főbb sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Katz, Ágnes (1980) Az írásvetítő és a magnetofon szerepe az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kecse, Lajosné (1980) Tanácsköztársaság Fejér megyében és Székesfehérváron. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kecskeméti, József (1980) A nemzetközi helyzet enyhülése és a nemzetközi szakszervezeti egységért folyó harc. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kecskés, Anikó (1980) A magyar szakfordításügy néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kecskés, Jánosné (1980) Mezőgazdasági osztályozó rendszerek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kecskés, Zsuzsanna (1980) Egy eddig még nem ismertetett népművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kellerné Fejes, Edit (1980) A szakreferensi rendszer szerepe a modern könyvtárügyben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kenéz, Zsuzsa (1980) A könyvtári közönségkapcsolatok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kerecsényi, Lászlóné (1980) A kosárlabdázás oktatásának előkészítése testnevelési játékokkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Király, Erika (1980) Az irodalmi nevelés kapcsolata a művészeti nevelés más területeivel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Király, Éva (1980) A gyermekkönyvtári állomány rendjének és feltárásának kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Józsefné (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének a vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Erika (1980) Gammarus populációk kvantitatív vizsgálata Felsőtárkányban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, János (1980) A trícium citogenetikai hatásának vizsgálata emlős sejtekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Katalin (1980) Az általános és szakosított tantervű 5. osztályos tanulók kifejezőkészségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Kálmán (1980) Az ugróatléták képességfejlesztése 10-14 éves korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Mária (1980) A vöröskeresztes szakköri tevékenység módszerei és hatékonyságának vizsgálata a miskolci VI. sz. Általános Iskolánál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Éva (1980) Gammarus populációk kvantitatív vizsgálata Felsőtárkányban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsisné Bakos, Ilona (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői /kísérletek, elemzés alapján/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kohányi, Judit (1980) A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség szervezete és tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kohányi, Judit (1980) A Nemzetközi Dokumentációs Szövetség szervezete és tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kollár, Kornélia (1980) A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődésük a főbb dokumentumok elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kollár, Kornélia (1980) A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődésük a főbb dokumentumok elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Komlós, Péterné (1980) Műszaki könyvtárközi együttműködés szervezése egy speciális szakterületen bemutatva. Szakdolgozat thesis, Archív.

Komáromi, Edit (1980) Miért olyan alacsony a könyvtárospálya presztízse? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Koncz, Katalin (1980) A Nyugati pályaudvar közlekedésföldrajzi jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kosik, Ágnes (1980) A játék mint beszédkészség fejlesztésének eszköze az alsó tagozatos orosz nyelv-oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Attila (1980) A család és az iskola kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Balázs (1980) A világóceán gazdasági jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Erika (1980) A komplex intézmények néhány problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ibolya (1980) Az 1966-67-ben megjelent gyermekkönyvek kritikai fogadtatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Ida (1980) A magyar vidék ábrázolása Nagy Lajos műveiben (1930-as évek). Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Jánosné (1980) A szocialista gazdasági integráció lényege, az együttműködés fő formái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Katalin (1980) Fejezetek a magyar orvosi könyvkiadás történetéből. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Katalin (1980) Fejezetek a magyar orvosi könyvkiadás történetéből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Kálmánné (1980) Szakszervezeti könyvtárak a sajtó tükrében 1975-1979. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Margit (1980) Apáczai Csere János: A Magyar Encyclopedia VIII. fejezet: A csinálmányokról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Marianna (1980) 8-10 éves gyermekek morális gondolkodásának vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Marianne (1980) Barátunk a könyv-1978/egy írásbeli vetélkedő elemzése/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Márton (1980) Az állóképesség vizsgálata és fejlesztésének lehetőségei az általános iskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Zoltánné (1980) Iparszerű mezőgazdaság Bábolnán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ágnes (1980) Magatartás viselkedési formák kuvasz kutyán vizsgálva. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ágnes (1980) Vázsonyi Vilmos politikai pályafutásának kezdete (1880-1900). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Éva (1980) Kutatásirányítás és az egyéni kutatások témaválasztásának kapcsolata az orvosi szakirodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács Csabáné, . (1980) A tudományos stílus szerkezeti sajátosságai pedagógiai szakszövegben (birtokos szerkezetek). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kováts, Beatrix (1980) Audiovizuális dokumentumok a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kováts, Beatrix (1980) Audiovizuális dokumentumok a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kováts, Ágostonné (1980) Ady Endre: Új versek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kozleff, Emma (1980) Három 4. osztályos tanuló élőbeszédének főbb sajátosságai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kozák, Miklósné (1980) Egy nagy magyar könyvtáros egyéniség Sallai István/bibliográfia/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kozákovits, Endréné (1980) Egy kis szakkönyvtár útja a korszerű tájékoztatási szolgálathoz. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kozákovits, Endréné (1980) Egy kis szakkönyvtár útja a korszerű tájékoztatási szolgálathoz. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kricsfalussy, Lászlóné (1980) ETO számváltozások bevezetése és ennek problémái az OSZK szakkatalógusában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kroneraff, Istvánné (1980) Agráregyetemi hallgatók olvasási és könyvtárhasználati szokásai/Felmérés a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi karán/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kroneraff Istvánné Csertői, Ágnes (1980) Agráregyetemi hallgatók olvasási és könyvtárhasználati szokásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kruchina, Erzsébet (1980) A Tanácsköztársaság sajtója és a vidéki sajtó lelőhelyjegyzéke. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kruchina, Erzsébet (1980) A tanácsköztársaság sajtója és a vidéki sajtó lelőhelyjegyzéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Krupánszki, Mihályné (1980) A kutatás szakirodalmi szükséglete és ellátottsága az Állattenyésztési Kutatóintézetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Krupánszki, Mihályné (1980) A kutatás szakirodalmi szükséglete és ellátottsága az Állattenyésztési Kutatóintézetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kugler, Zsuzsanna (1980) A korszerű zenehallgatás lehetőségei az általános iskolai nevelés és oktatás terve alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kun, Lajos (1980) Vizuális és esztétikai nevelés az általános iskolai rajz és élővilág tantárgy keretében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kun, Róza (1980) The Elizabethan Theatre and Acting. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurucz, Márta (1980) Mondatmodellek a beszéltető képekhez a szakosított tantervű általános iskolák 3. osztályos tankönyve alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuti, Mária (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuti, Sándorné (1980) Az országgyűlési könyvtár Ghyczy Ignác országgyűlési képviselő könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kádas, Imre (1980) Eger-völgy természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kálmánné Egresi, Anikó (1980) Az olvasmányválasztrása ható tényezők a honvédségi könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Károly, János (1980) A közművelődés és közoktatás kapcsolatának lehetőségei és korlátai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Köles, Ferencné (1980) A honvéd című első magyar katonai hetilap elemzése Bethlen Olivér szerkesztősége idején (1867-1870). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Könnyü, Judit (1980) Egy új szakkönyvtár létesítésének és berendezésének terve. Szakdolgozat thesis, Archív.

Könyves, Gusztávné (1980) A felszabadulás utáni Magyar hadtudományi szakirodalmi téjékoztatás kialakulása,fejlődése és a jövő fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Könyves, Gusztávné (1980) A felszabadulás utáni magyar hadtudományi szakirodalmi tájékoztatás kialakulása, fejlődése és a jövő fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kötél, Gyuláné (1980) Az olvasóvá nevelés pedagógiai és pszichológiai problémái 6-10 éves korban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kötél, Gyuláné (1980) Az olvasóvá nevelés pedagógiai és pszichológiai problémái 6-10 éves korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kővári Ferencné Papler, Annamária (1980) Pataki Vidor János történelemszemlélete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

L

Lakits, Istvánné (1980) Kongresszusi kiadványok feldolgozásának hazai helyzete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Langa, József (1980) Florisztikai kutatás a Gortva-patak völgyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lehoczkainé Vass, Mária (1980) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben. Egy pávakör életének a bemutatása, feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lehoczky, Józsefné (1980) Nagybörzsöny földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lehoczky, Józsefné és Mahut, Elvira (1980) Nagybörzsöny földrajza. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Leic, Gabriella (1980) Poetry of Langston Hughes. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lelovicsné Király, Zsuzsanna (1980) Állományellenőrzés és állományvédelem egy tudományos szakkönyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lelovicsné Király, Zsuzsanna (1980) Állományellenőrzés és állományvédelem egy tudományos szakkönyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lenkei, Erzsébet (1980) Két negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lesták, Zsuzsanna (1980) A kémia alapozó jellegének érvényesülése az alsó tagozatos környezetismeret tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lipcsey, Emőke (1980) Haláltánc a középkorban és hatása a XIX-XX. századi magyar irodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lipkovics, Gábor (1980) Ugrókészség fejlesztése az általános iskolákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lipták, Attiláné (1980) A modern történelmi regény 3 kelet-európai változata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lipták, Gyuláné (1980) Marakodi földrajzi és ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Liszkay, Béla (1980) A felsőoktatási szakirodalom dokumentációja Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Liszkay, Béla (1980) A felsőoktatási szakirodalom dokumentációja Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovász, Ágota (1980) A magyar párttörténetírás tudományos folyóiratának elemző ismertetése/Párttörténeti közlemények a hetvenes években/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovászné Vona, Katalin (1980) Fejezetek a Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság történetéből (1869-1900). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lugosi, Györgyné (1980) A közönségkapcsolatok szervezésének problémái. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Lux, Éva (1980) Műszaki egyetemisták kulturális aktivitása és befolyásoló tényezői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

László, Ferenc (1980) A cselezés és technikai elemei a kézilabdajátékban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

László, Józsefné (1980) A szemléltetés szerepe az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lénárd, Gáborné (1980) Az állomány feltárása és a szakirodalom felhasználása a BM Korvin Ottó Kórház orvosi szakkönyvtárában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lénárt, Zoltán (1980) Úszástanítás az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrinczy, Lászlóné (1980) Tárgyszóindex közművelődési könyvtárak műszaki tárgyszókatalógusának szerkesztéséhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Magony, Imréné (1980) Egészséges életre nevelés az alsó tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Magyar, Györgyi (1980) A könyvtári állomány tárolási problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Magyar, Miklósné (1980) Káplány Géza a Technológiai Könyvtár vezetőjének élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makai, Sándorné (1980) A "Könyvtári Szemle" c. folíóirat (1913-1918). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Malek, Magdolna (1980) Mikrofilm-gyűjtemények keresőrendszere. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Markics, Judit (1980) A Keszthelyi Festetics könyvtár története. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Marosi, Margit (1980) A Magyar Szénhidrogén Ipari Kutató-fejlesztő Intézet Műszaki Könyvtárának elhelyezési terve és berendezése a korszerű könyvtárépítési elvek alapján. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Maruszki, Józsefné (1980) Az olvasók helyben használati szokásai szokásai és motívumai a közművelődési könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Matajszné Schweitzer, Éva (1980) Az oktató-nevelő munka új dokumentumai előkészítésének tükröződése a pedagógiai szemlében (1973-1979). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Megyesiné Nagy, Györgyi (1980) Tatabánya iparának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mester, Mária Edit (1980) Ózd város sporttörténete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Michelberger, Lászlóné (1980) Amatőr művészeti csoportok működésének feltételei, lehetőségei napjainkban. Városi vagy községi kórus, pávakör életének bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Miklódy, Erika (1980) A televízió és a gyermek. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Misi, Erika (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének főbb jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Géza (1980) Népiség és mítosz Nagy László költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Imréné (1980) A kerékpáros túrák pedagógiai hatása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, István (1980) A Monarchia-élmény jelentkezése a közép-európai irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Istvánné (1980) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás a technika órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Istvánné (1980) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás a technika órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Pál (1980) Vészi Endre prózastílusa a Körkép című antológiáiban 1965 és 1979 között megjelent tizenkét novellája alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnárné Horgosi, Ágnes (1980) A személyiségfejlesztés lehetőségei a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnárné Menyhárt, Éva (1980) Kisiskoláskorú állami gondozottak és nevelőszüleik kapcsolatának vizsgálata, a két család összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mácsadi, László (1980) A bükki Ősbükkös fás növényeinek struktúra viszonyai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Márton, József (1980) A XX. század első két évtizedének haladó társadalmi, politikai mozgalmai. Polgári radikalizmus Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Máthé, Elekné (1980) Az iskolai könyvtár - tanulási forrásközpont modellezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, György (1980) A szabványos méretmegadás értelmezése és alkalmazása az általános iskola 4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Edit (1980) 10 éves tanulók kötelező úszásoktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Edit (1980) Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Edit (1980) Mit vár a társadalom az általános iskolai oktatástól? Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Imre (1980) Algoritmusok készítése 16mm-es S 8-as és N 8-as filmvetítők kezeléséhez. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Katalin (1980) Fordítások az információszolgáltatásban Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Nagy, Levente (1980) A Hajdúsági Iparművek története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, László (1980) A magyar nemzeti szakbibliográfiák módszertani és szerkezeti kérdéseiről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Margit (1980) A speciális dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, közreadása és könyvtári hasznosítása, különös tekintettel a kutatási jelentésekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Miklós (1980) Ivadékgondozás az állatvilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Róza (1980) Alsótagozatos anyanyelvtantárgy ajánló bibliográfiája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Sándorné (1980) A matematika és a fizika kapcsolata az általános iskolai fizika oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Sándorné (1980) A matematika és a fizika kapcsolata az általáson iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Tiborné (1980) Az úttörőmozgalom szerepe a tanulásban, az ismeretszerzés segítésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Ágnes (1980) Венгрские идомы и особенности иеревода иа русский язык (на матерале романа Калымана Миксата “Странний брак”). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Éva Nóra (1980) A Little Man (Death of a Salesman). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyné Kovács, Erzsébet (1980) A Magyarországon élő nemzetiségi csoportok helyzete a felszabadulástól napjainkig a törvények és rendeletek értelmében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyné Szikszay, Ágnes (1980) Az úttörőmozgalom pedagógiai problémái két tudományos folyóirat tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nemes, Mária (1980) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nesuta, Etelka (1980) A tiszafüredi "Hámán Kató" mezőgazdasági termelőszövetkezet története megalakulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Novák, Elza (1980) Helyismereti gyűjteményszervezés elemzése (A helyismereti munka elméleti és gyakorlati problémái kérdőíves feldolgozás alapján 19 helyismereti gyűjteményben). Szakdolgozat thesis, Archív.

Nyiry, Éva (1980) Kutatásnyilvántartás Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nádházi, Erzsébet (1980) Szemléltetési lehetőségek az 5. és 6. osztályos zenehallgatási anyagban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nánási, Zsolt (1980) Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij: Nadrágba bújt felhő című versének komplex elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Német, Annamária (1980) Az orvosi könyvtárhálózat helyzete és információs tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Józsefné (1980) Saint-Exupery: A kis herceg c. művének hatásvizsgálata a 12-13 éves gyermekek körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Károly (1980) A Pataky Művelődési Központ és a kerületi állami, társadalmi tömegszervezetek együttműködése a közművelődési tevékenységben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Károlyné (1980) Az idegenforgalom, a turizmus és a közművelődés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Károlyné (1980) Az idegenforgalom,a turizmus és a közművelődés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, László (1980) A munkahelyi művelődés szükségessége, lehetőségei és formái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Sándor (1980) A Pataky Művelődési Központ és a kerületi állami,társadalmi,tömegszervezetek együttműködése a közművelődési tevékenységben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Sándor (1980) Vállalati szakmai információs rendszer kialakítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Árpádné (1980) Tokod község mezőgazdasága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Okos, Oszkár (1980) A tömegkommunikációs eszközök és a nevelés különös tekintettel a filmre. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Oncs, Ágnes (1980) Juhász Ferenc kozmikus képei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Palócz, Zsuzsanna (1980) Az improvizáció szerepe a tanulók kreativitásának kibontakoztatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Izabella (1980) Galgóczi Erzsébet novelláinak néhány szerkezeti sajátossága. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Andrásné (1980) Adalékok a szakmunkástanulók esztétikai neveléséhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pataki, Andrásné (1980) Adalékok a szakmunkástanulók esztétikai neveléséhez/Esettanulmány/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pataky, Ernőné (1980) Plakát- és prospektustár felállítása az Idegenforgalmi Tájékoztató Szolgálatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Patkó, Erzsébet (1980) Három 4. osztályos tanuló élőbeszédének főbb vonásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Patyi, Istvánné (1980) Az úttörő közösségek szerepe, helye a szocialista nevelőiskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Perei, Éva (1980) Szerb Antal irodalomtörténeti szemlélete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Perkó, Magdolna (1980) Az oktatás módszereinek osztályozása és alkalmazásuk egészségügyi szakiskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pete, Gáborné (1980) A korrepetálás mint a korrekciós munka egyik fajtájának elméleti és gyakorlati problémái az 1-2. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petrics, Mária (1980) Szolnok megye mezőgazdasága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pilissy, Erzsébet (1980) Kézi lyukkártyák a tanácsi közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pintér, Mária (1980) Nagy László költészetéről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pintér, Mária (1980) Nagy László költészetéről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Platthy, Miklósné (1980) Ellenőrzés és értékelés egy alsó tagozatos napközi otthonos csoportban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pocsai, Lászlóné (1980) Tanulmányi kirándulás a Sashegyi természetvédelmi területre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polónyi, Ildikó (1980) Szakfolyóiratok,tájékoztató dokumentumok és szolgáltatások hasznosítása az építésügyi kutatóintézeteknél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pomper, Jánosné (1980) Gulyás Pál élete és munkássága/1881-1963/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Poós, Anna (1980) A környezet és a tárgyi játékok szerepe a gyermekek esztétikai nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pusztai, Istvánné (1980) Mikrofilmtechnika alkalmazása országos könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pusztai, Lajosné (1980) A globális módszer alkalmazásának lehetősége az olvasás tanításakor a szakosított tantervű 3. osztályban orosz nyelvi órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pádár, Lászlóné (1980) A Nógrád megyei szakszervezeti könyvtárak helyzete, működésük követelményei, feltételei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pádár, Zoltánné (1980) A Nógrád megyei szakszervezeti könyvtárának helyzete,működésük követelményei,feltételei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pádárné Kiss, Éva (1980) Az esztétikai nevelés kérdéseinek változásai a felszabadulástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pál, Sándor (1980) A szocialista életmód időszerű kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pál, Sándor (1980) A szocialista életmód időszerű kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pánczél, Erzsébet Éva (1980) A Dorogi járás ipara. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pászti, Ágnes (1980) Móricz Zsigmond szerkesztői tevékenysége (A "Nyugat" és a "Kelet Népe" folyóiratoknál). Szakdolgozat thesis, Archív.

Pásztó, Zsuzsanna (1980) Bútorgyártás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Póka, Sándorné (1980) A technika tantárgy képességfejlesztő hatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pópity, Józsefné (1980) Nógrád megye vízrajzi jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

Rab, Tiborné (1980) Gödöllő sporttörténete - atlétika. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rabi, Ferencné (1980) Gyermekköltészet a felszabadulás utáni irodalmunkban; esztétikai, pszichológiai hatásuk Weöres Sándor művei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Radák, Edit (1980) Móricz Zsigmond harca a szegényparasztságért. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rajnák, Lászlóné (1980) A tájékoztatási tevékenység vizsgálata egy tudományos kutató és tervező intézetnél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Raksányi, Anikó (1980) A szemléltetés szerepe a zenei írás-olvasás fejlesztésében az alsó tagozat ének-zene oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ravasz, Erzsébet (1980) A Jó Pajtás című folyóirat szerepe és jelentősége a magyar gyermeksajtó történetében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ravasz, Erzsébet (1980) A "Jó Pajtás" című folyóirat szerepe és jelentősége a magyar gyermeksajtó történetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Reischigné Andorkó, Ágnes (1980) A televízió és a gyerek. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Riffer Pálné Erdős, Anikó (1980) Speciális dokumentumokra kiépített fénylyukkártyás információkereső rendszer hatékonyságának elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Ripp, Zoltán (1980) Az intézményes nevelés lehetőségei a személyiségfejlesztésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Robb, Irén (1980) Magyarország és Franciaország olvasáskultúrájának összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Romhányiné Pápai, Mária (1980) Az általános iskolai úszásoktatás problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rutkai, Ágnes (1980) A szabadalmi tájékoztatás és forrásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ruzsacz, Gábor (1980) Harasztifalu története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rácz, Éva (1980) Örkény István pályaképe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rácz, Éva (1980) Örkény István pályaképe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Répási, Jánosné (1980) A 100%,a KMP legális folyóirata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Révay, Rita (1980) Az ISSN-rendszer kialakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Róka, Imréné (1980) Nevelési módszerek a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sagyibó, Sándorné (1980) A Lókos-patak vízredszerének természeti és talajviszonyai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sallai, János (1980) Pszeudoprím számok. TDK dolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Salát, Pálné (1980) Könyvtárilag ellátatlan területek problémái - egy felmérés tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sasvári, Gabriella (1980) Ady Endre: Vér és arany című verseskötetének elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Schmél, Ferencné (1980) Differenciált tájékoztatási rendszer szervezése iparvállalat műszaki vezetői részére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Schultz, Éva (1980) A háború ábrázolása G.J. Baklanov műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Schwarcz, Jenő (1980) Muzeális értékű dokumentumok különgyűjteményének kialakítása a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Siegler, Konrádné (1980) A könyvtári szemle a magyar könyvtárügy szolgálatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Siklósi, Ágnes (1980) Törekvések a mai magyar prózában a hatvanas évektől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Simon, Katalin (1980) Az ellenőrzés módszere és dialektikája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Simonné, Dora Magdolna (1980) Zagyvarékas község helyismereti bibliográfiája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simonyi, Zoltánné (1980) A vezetők tájékoztatásának problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simándi, Éva (1980) A Magyar Könyvtári statisztika rendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sisa, Ildikó (1980) Kodály zenepedagógiai művei az általános iskolai zenei írás-olvasás megalapozásának szolgálatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Somogyi, László (1980) A művészi átírás: Kondor Béla pannói. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Somogyiné Gál, Katalin (1980) A reprográfia szerepe a könyvtárközi kölcsönzésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somogyvári, Péterné (1980) Uránia 1794-1795. Szakdolgozat thesis, Archív.

Strázsi, Imréné (1980) A helyesejtés fejlesztése az olvasás tanításában az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Stugel, Gabriella (1980) A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának története az alapítástól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Stárics, Györgyi (1980) Kormányközi tudományos és műszaki információs együttműködési program/UNISIST/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Susán, Katalin (1980) Egy műfaj parodizált változatának születése: Petőfi: A helység kalapácsa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabolcsi, Mária (1980) Lázár Ervin egyéni stílusa a Buddha szomorú című novelláskötetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, András (1980) Színházi eszközök alkalmazhatósága a pedagógiai gyakorlatban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Erzsébet (1980) A cserjeszint éves produkciójának vizsgálata a síkfőkúti erdőben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Ildikó (1980) Életszinvonalunk alakulása,különös tekintettel népünk kultúrális felemelkedésére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Istvánné (1980) Az Egyesült Villamosgépgyár Szakszervezeti Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Jolán (1980) A könyv és a könyvtár használatának gyakorlati lehetőségei a negyedik osztályos anyanyelvi tárgyak keretében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, János (1980) A politikai információ helye, szerepe, feladatai az alapszervezet tömegpolitikai munkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Klára (1980) Három negyedik osztályos tanuló élőbeszédének fő jellemzői. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Marianna (1980) Nevelés az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Marianna (1980) Pest-Buda nyomdászata a XVIII. század végén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Sándor (1980) Az egyetemes bibliográfiai ellenőrzés nemzetközi fejlődése és hazai vonatkozásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Tamásné (1980) A vezetők információellátásának kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Tamásné (1980) A vezetők információellátásának kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabóné Daskó, Gabriella (1980) Pest megye iparának fejlődése 1945-1980. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Lichi, Gabriella (1980) Átfordulások gerendán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalai, Ferenc (1980) Eger-völgy természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalai, István (1980) A szandai Lenin Termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a mezőgazdasági földhasznosításra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalai, Istvánné (1980) Család és iskola kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szecsei, Lászlóné (1980) Nemzeti könyvtári funkciók és az Országos Széchényi Könyvtár. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szegeczky, Gyula (1980) Alsó tagozatos tanulók uszásoktatásának módszerei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedi, Pálné (1980) A tanácsok könyvtárfejlesztő tevékenysége a nagykátai járásban/A Végrehajtó Bizottsági jegyzőkönyvek tükrében/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szekeres, Erika (1980) Az irányító játékos szerepe és képzése a kosárlabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szekeres, Péterné (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szeleczki, Annamária (1980) Az iskolai könyvtár helyzetének, állományának vizsgálata, elemzése a tiszaföldvári Belterületi Általános Iskolában, különös tekintettel az új tantervi követelményekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szelle, Gézáné (1980) Korszerű olvasószolgálat egy községi könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szende, Lászlóné (1980) Az állományalakítás néhány kérdése a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szende, Lászlóné (1980) Zenetudományi tárgyú dokumentumok osztályozásának egyes problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szendrei, Józsefné (1980) Cegléd helytörténeti bibliográfiája (1959-1979). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szentpéteri, Julianna (1980) Az ezópusi mese és hatása a magyar és az orosz irodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szigethyné Vályi, Jolán (1980) Heves a városiasodás útján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szigetvári, Katalin (1980) Az iskolai művelődési közösségek fejlesztésének elvi és módszertani alapjai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szilas, Andrásné (1980) Az impresszionista stílus. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szili, Mária (1980) Kongresszusok és kongresszusi kiadványok a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára kongresszusi anyagának peremlyukkártyás feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szili, Mária (1980) Kongresszusok és kongresszusi kiadványok a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára kongresszusi anyagának peremlyukkártyás feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szilágyi, Andor (1980) A 60-as évek magyar filmművészetének történelemszemlélete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sziráki, Erzsébet (1980) Élettani kísérletek és bemutatások az élővilág órákon az új tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szmolen, Dénesné (1980) Könyvtárhasználati igényvizsgálat egy főiskolai könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szmolen, Dénesné (1980) Könyvtárhasználati igényvizsgálat egy főiskolai könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szombatfalvi, Judit (1980) A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózat keretében működő tudományos szakkönyvtárak összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szombatfalvi, Judit (1980) A Magyar Tudományos Akadémia könyvtári hálózat kertében működő tudományos szakkönyvtárak összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szuhay, Miklós (1980) A Nemzeti Parasztpárt társadalmi és politikai elképzelései 1944-1948 között. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szvinyuk, Ibolya (1980) Szabványosítás és információ, a KGM szabványosítási lapja (A "Kohó - és gépipari szabványosítás" című folyóirat). Szakdolgozat thesis, Archív.

Szántóné Kincs, Mária (1980) Az önállóságra nevelés lehetőségei a környezetismeret tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Száraz, Györgyné (1980) Nemzeti bibliográfiánk kialakulása és fejlődése a felszabadulásig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Székely, Andrea (1980) Pétervására kiemelt alsófokú körzet infrastrukturális ellátottsága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Székely, Andrea (1980) Pétervására kiemelt alsófokú körzet infrastrukturális ellátottsága. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Székely, Endre (1980) Az olasz politizáló film. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Székely, Imréné (1980) A felszabadulás utáni gyerekvers. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Székelyhidi, Tamás (1980) Írásvetítő transzparens-sorozat a 7. osztályos fizika tananyag Egyszerű gépek és hőerőgépek c. témaköréhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szél, Imréné (1980) Könyvek az alsó tagozatos anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szél, Imréné (1980) Könyvek az alsó tagozatos anyanyelvi oktatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Széll, Lászlóné (1980) A szakirodalmi tájékoztatás számítógépesítése,egy korszerű információs rendszer ismertetése,felhasználói tapasztalat. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szénási, Judit (1980) A testnevelési játékok helye, szerepe az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szórád, Ágnes (1980) Vác a Tanácsköztársaság korában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sánta, Gábor (1980) Az írásvetítő használata a Szovjetunió tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sárdy, Péter (1980) A mikrofilmek elterjedése külföldi és hazai egyetemeinken. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Sárosiné Tállai, Éva (1980) A permanens nevelés elvi és gyakorlati kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sólyom, Tamásné (1980) A segítségnyújtás és biztosítás jelentősége és módszerei az alsó tagozatos tornaoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sóvári, Csaba (1980) A közművelődés lehetőségei és feladatai a szocialista demokrácia tudati előfeltételeinek megteremtésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sütő, Lászlóné (1980) A Lábatlani Cementgyár dolgozóinak művelődésszociológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

T

Takács, Béláné (1980) A Bolgár Nemzeti bibliográfiai rendszer. Szakdolgozat thesis, Archív.

Takács, Gyuláné (1980) A szocialista demokrácia és a szocialista brigádmozgalom összefüggései, eredményei, gondjai a kőtelki Ady Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Takács Béláné Mászáros, Györgyi (1980) A bolgár nemzeti bibliográfiai rendszer. Szakdolgozat thesis, Archív.

Takáts, Annamária (1980) A mikrofilm és az információs mikrofilmezés alkalmazásának jelentősége és problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tamás, Attiláné (1980) A villamos hálózatok hazai szakirodalmának szóródása és avulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tamás, Attiláné (1980) A villamos hálózatok hazai szakirodalmának szóródása és avulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tamás, Margit (1980) A fasizmus mint a burzsoá uralom új politikai formája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tamás, Tibor (1980) "Tegezni az egész világot" (Szép Ernő pályaképe. 1884-1919). Szakdolgozat thesis, Archív.

Tar, Istvánné (1980) A Magyar Könyvszemle története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tar, Istvánné (1980) A Magyar Könyvszemle története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tarcsafalvi, Józsefné (1980) A személyiségfejlődés követelményei és az iskolai nevelés lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tarján, Mária (1980) Az Elektrotechnika című folyóirat története/1908-1979/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Telek, Béla (1980) Nógrád vármegye törvényhatósági bizottságának működése (1872-1873). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Temesváriné Justyák, Erzsébet (1980) Szemléltetés a nyelvtan tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Teszárekné Sipos, Ilona (1980) Kaffka Margit és a lélektani regény. Szakdolgozat thesis, Archív.

Thurmann, Mária (1980) A magyar könyvészet nagy mestere id.Szinnyei József Bibliográfus. Szakdolgozat thesis, Archív.

Thuránszkyné Viczián, Erika (1980) A magyar humángenetikai irodalom bibliográfiája /1857-1944/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tiszai, Ilona (1980) Az Orvosi Hetilap felszabadulást követő 30 éves fejlődésének története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tiszolczy, Klára (1980) Az indexelés kérdései a társadalomtudományi információ-szolgáltatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tiszolczy, Klára (1980) Az indexelés kérdései a társadalomtudományi információ-szolgáltatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tomory, Gézáné (1980) A Felsőoktatási Intézmények könyvtárainak helye és szerepe a fenntartó intézmények életében és munkájában-A BME könyvtári hálózatának jelentősége az Egyetem életében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tomory, Gézáné (1980) A felsőoktatási intézmények könyvtárainak helye és szerepe a fenntartó intézmények életében és munkájában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Treznyák, György (1980) A testnevelési játékok helye és szerepe az iskolai testnevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tuska, András (1980) Líraiság és korhangulat Krúdy Gyula regényírói munkásságában (Szindbád). Szakdolgozat thesis, Archív.

Tuza, Attiláné (1980) Kazinczy Ferenc versei és tanulmányai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tárnok, Gáborné (1980) Szakfelügyelet a hazai könyvtári rendszerben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tímárné Gyaraki, Márta (1980) A békéscsabai TEVAN Nyomda kiadói tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tímárné Gyaraki, Márta (1980) A békéscsabai Tevan nyomda kiadói tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Dénes (1980) Hatvan sport helytörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, László (1980) A katonai nevelés néhány pedagógiai-pszichológiai problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Miklós Tibor (1980) A vetélkedőre való felkészülés és lebonyolításának módszertani kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Mária (1980) A cigány gyermekek hátrányos helyzetének társadalmi tényezői Bogács községben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Sándor (1980) Csurka István élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Tamásné (1980) A Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvi Intézet nyelvtanárainak szakirodalmi olvasási szokásainak,igényeinek vizsgálata és az ebből adódó könyvtári feladatok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Árpád (1980) Iskolánk úttörőcsapatunk szakkörei a személyiségfejlesztés lehetőségei a szabadidő célszerű felhasználásával. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Fehér, Erzsébet (1980) Az 1972-es közoktatáspolitikai párthatározat megvalósulása a markazi általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Török, Ferenc (1980) Az amatőr színjátszó mozgalom mozgalmi jellegének változásai 1956-tól. Szakdolgozat thesis, Archív.

Török, Imre (1980) A fiú tornászok sportági kiválasztásának módszerei és tesztjei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Török, Imréné (1980) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyv és Zeneműtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Török, Imréné (1980) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyv- és zeneműtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Türjei, Rita (1980) A televízió ifjúsági műsorainak elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Türk, Judit Gabriella (1980) A Tisza és jobb oldali mellékfolyóinak vízszennyeződése Észak-Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Türke, Jánosné (1980) A szocialista termelési viszonyok szilárdításának és fejlesztésének feladatai napjainkban a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Udvaros, Péterné (1980) A vállalati irodalom feldolgozása az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban. Szakdolgozat thesis, Archív.

V

Vajda, Istvánné (1980) Kodály zenepedagógiai művei az általános iskolai zenei írás-olvasás megalapozásának szolgálatában az 1-4. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vajda, Tibor (1980) A porszennyeződés hatása a növényekre (Bélapátfalvi Cementgyár környékén). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Valyonné Fehér, Éva (1980) Zene és mozgás kapcsolata a gyermekjátékdalokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, István (1980) Komárom megye iparstruktúrájának változásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1980) A szabadpolcos állomány elhelyezésének problémái az olvasók eligazodása szempontjából (a tanácsi közművelődési könyvtárak felnőtt részlegeiben). Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Józsefné (1980) A politikai információ és tájékoztatás helyzete,fejlesztési lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Katalin (1980) Az óvodai és az általános iskolai zenei nevelés kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Margit (1980) A felnőttoktatás pedagógiai-pszichológiai problémái (Egy gyakorló népművelő tapasztalatainak leírása). Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Olga (1980) Az óvodai és az általános iskolai zenei nevelés kapcsolata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vargáné Kuchta, Zsuzsanna (1980) Az irodalmi nevelés kapcsolata az esztétikai nevelés más területeivel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varró, Istvánné (1980) A könyv és könyvtárhasználatra nevelés lehetőségei és módszerei az általános iskolai 4.osztályos olvasástanításban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varró, Istvánné (1980) A könyv- és a könyvtárhasználatra nevelés lehetőségei és módszerei az általános iskolai 4. osztályos olvasástanításban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varsáné Fekete, Gizella (1980) Abony klasszicista építészete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Istvánné (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségi vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vavrek, Józsefné (1980) Vándornyomdászok a XVI. sz-i Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vavrek, Józsefné (1980) Vándornyomdászok a XVl.sz.-i Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Veres, Péterné (1980) Terv-javaslat a többoldalú tudományos-műszaki együttműködés keretében keletkező kutatási jelentések fénylyukkártyás visszakereső rendszerben történő feldolgozására a belkereskedelem területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Veres, Zsigmondné (1980) Tény és képzelet Lengyel József prózájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Veresné Rajkort, Terézia (1980) A mezőgazdasági munka megismertetése és megszerettetése az általános iskola III-IV. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Veress, Zita (1980) Toldy Ferenc könyvtárosi tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Veréb, Ibolya (1980) Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vicze, Józsefné (1980) Egy fejlődő ország, Pakisztán könyvtárügye. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vicze, Józsefné (1980) Egy fejlődő ország,Pakisztán könyvtárügye. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vighné Kántor, Magdolna (1980) Adatok Szilágyi Sándor pályakezdetéhez (1842-1867). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vinczeffy, Gyuláné (1980) A szabadművelődés korának népfőiskolái és munkásfőiskolái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Virág, Julianna (1980) A dallami és ritmikai képzés szerepe az emlékezetfejlesztésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Virág, Miklósné (1980) KWIC index és használata. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Virág, Sándorné (1980) Hogyan fejlesztem a tanulók kreativitását technika órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vladárné Kovács, Éva (1980) Hogyan segítheti a könyvtár az általános iskola oktatási-nevelési lehetőségeit? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Voit, Pál (1980) A kertészeti tájékoztatás helyzete,intézményei és kiadványai az ellenforradalmi korszakban/1919-1945/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vojcsek, Sarolta (1980) A bibliográfiai és faktográfiai tájékoztatás a neveléstudomány területén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vuncs, Józsefné (1980) Toldy Ferenc könyvtárosi tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vágó, Imréné (1980) ABO csoportanyag kimutatása hajból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vámosi, Gusztáv (1980) Egy művelődésszociológiai vizsgálat tapasztalatai a Lábatlani Papírgyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ványi, Marianna (1980) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ványi, Mária (1980) A KGST Fémkohászati Nemzetközi Ágazati Tudományos és Műszaki Információs Rendszer "CVETMETINFORM-NR"hazai tevékenysége,részvétel a rendszerben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ványi, Mária (1980) A KGST Fémkohászati Nemzetközi Ágazati Tudományos és Műszaki Információs Rendszer "Cvetmetinform - NR" hazai tevékenysége, részvétel a rendszerben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Várhelyiné Dóda, Judit (1980) Móra Ferenc gyermekirodalmi tevékenysége mai szemmel. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Váróczi, Istvánné (1980) Az állami és a társadalmi szervekkel és szerepükkel való megismerkedés folyamata az általános iskola 3-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Véghseő, Beatrix (1980) Thomas Hardy and His Heroines. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wenk Ödön, Lászlóné (1980) Peremlyukkártyás információtároló és visszakereső rendszer a PKI Közleményei periodika analitikus feltárására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Wieland, Terézia (1980) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskolai énekkari munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Wighardtné Kómár, Zsuzsanna (1980) A preventív kompenzáció és a permanens művelődés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Wissnyi Hoffmann, Norbertné (1980) A tervtári tevékenységek fehér folt az építésügyi tájékoztatásban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Z

Zakariás, Lászlóné (1980) A német nemzetiség Baranya megyében Kezdetektől-napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zankó, Árpádné (1980) A Chinoin Gyógyszer-és Vegyészeti Termékek Gyára Rt.és a nagytétényi gyáregység műszaki könyvtárának helye az országos és a fenntartó intézmény tájékoztatási rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zay, Zoltán (1980) Réde református iskolájának fejlődése 1823-1849-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zemlényiné Biró, Judit (1980) Pályaválasztás-pályairányítás-pályaismeret. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zimonyi, Ferencné (1980) A televízió és a gyermeknevelés aktuális kérdései egy vizsgálat tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zoboki, Gabriella (1980) Tószeg személynevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zoboki, Marianna (1980) A Szolnoki Magyar Királyi Állami Főgimnázium története 1900-1910. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsovák, Katalin (1980) A mese szerepe, jelentősége a gyermek életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsuponyó, Zoltánné (1980) A Bükk hegység biogeográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zséli, Lászlóné (1980) A mikrofilm,mint könyvtári dokumentum. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zvolenszky, Eleonóra (1980) Az orosz munkásmozgalom kezdetei az OSZDMP megalakulásáig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Záhonyi, Lórántné (1980) A "Bibdosz"komplex,számítógépes tájékoztatási rendszer,különös tekintettel annak input-jára. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zólyomi, Margit (1980) A műszaki tájékoztatás jellemző segédkönyv típusainak elemzése. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Á

Ábrahám, Márta (1980) A tudományos munka szervezése és az információ. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ács, Lajosné (1980) A Budapesti Elektromos Művek Műszaki Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ács, Lajosné (1980) A Budapesti Elektromos Művek Műszaki Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ács, Éva (1980) Eger színházi élete a dualizmus korában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ádám, Péterné (1980) A könyvtárak szerepe az intézményesített felnőttnevelésben, különös tekintettel az audiovizuális eszközök alkalmazására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ádám, péterné (1980) A könyvtárak szerepe az intézményesített felnőttnevelésben,különös tekintettel az audio-vizuális eszközök aqlkalmazására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Árkos, Iván (1980) A műszaki-tudományos filmek szerepe és szükségessége a szakmai ismeretközlésben és tájékoztatásban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

A lista elkészültének dátuma: Mon May 20 18:39:45 2024 CEST.