Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: . | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Találatok száma: 251.

.

., . (1981) A számítógép könyvtári alkalmazása BIBDOSZ rendszer alapján,szolgáltatások nélkül.Egy adott szakkönyvtár komplex gépesítésének modellje. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A

Adorján, Éva (1981) Lábatlan felszabadulása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Antal, Gáborné (1981) A közönségkapcsolatok szervezésének problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ay, Gabriella (1981) Teaching Listening Comprehension in Hungarian Primary Schools. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

B

Bajzát, Jánosné (1981) Családi nevelés - családi életre nevelés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balázs, Árpádné (1981) A Pápai Húskombinát bejáró dolgozóinak olvasási, könyvtár-használati szokásai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balázsi, Miklósné (1981) Lábatlan felszabadulásának története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Barát, Éva Bogáta (1981) A többszólamúság fejlesztésének módjai az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Bedő, Károlyné (1981) A gimnáziumi tanulóifjúság életmódjának jellemzői. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Benyovszky, Katalin (1981) A mozgókönyvtárak fejlődéstörténete és a fővárosi bibliobuszok közel egy évtizedes tapasztalatai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berze, Ferencné (1981) Az 1979/80-as politikai oktatási évad tapasztalatainak elemzése a Posta Központi Kábelüzemnél, a tapasztalatok gyakorlati hasznosítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berzeviczy, István (1981) A napközis tevékenységek lehetőségei az olvasóvá nevelésben az általános iskola 3-4 osztályában. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Bezeczky, Mária (1981) A családi életre nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bodnár, Mária (1981) Mérésügyi műszaki tájékoztatás különös tekintettel az új mértékegységekre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bor, Emília (1981) Párválasztás tényezői falun. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bornemisza, Zsuzsanna (1981) A gyermekhangszerek jelentősége az általános iskolák alsótagozatos ének-zene oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bossányi, Márta (1981) A szentimentalista regény tipológiája Kármán: Fanni hagyományai és Karamzin: Szegény Liza című művének összehasonlító elemzése alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bozsik, István (1981) Komplex esztétikai nevelés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Brunda, Gusztáv (1981) Iskola és közművelődés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Budai, Imre (1981) A szatmári Érmellék úrbérrendezési iratai Mária Terézia korából. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Budai, Margit (1981) Az élő zenei anyag bemutatása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Budai, Veronika (1981) Pesterzsébet könyvtártörténete/1894-1945/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Budainé Gordos, Julianna (1981) A házi feladat szerepe a korszerű matematikaoktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Bujdosó, Judit (1981) A jelzők - 7. osztály. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bálinth, Lehelné (1981) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bérczy, Ildikó (1981) A felsőoktatási intézmények könyvtárainak szerepe az intézmény életében. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

C

Cselényi, Imre (1981) A múzeumok szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csibi, Csaba (1981) Szabó István pályaképe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Császár, Katalin (1981) A musical magyarországi története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Czeglédiné Gallyas, Gabriella (1981) Könyvtárnyitás- A közművelődési könyvtárak megnyitását előkészítő környezetvizsgálati és közönségkapcsolati tevékenység. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Czike, Iván (1981) A vállalati művelődési bizottságok tevékenységének tapasztalatai Komárom megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czékli, Béla (1981) A nemzetközi kiadványcsere és a kiadványok egyetemes hozzáférhetősége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

D

Dancsó Kovács, Éva (1981) A globális olvasástanítás lehetőségei nagycsoportos óvodásoknál. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Debreczeni, Zsuzsanna (1981) Mit olvasnak a fiatalok? Pillanatfelvétel egy szakközépiskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dobó, Éva (1981) Fehér Ferenc képalkotásának fejlődése a Delelő c. kötetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Domahidy, Ágnes (1981) Alsózsolca iskolatörténete 1788-1981. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dombiné Horváth, Veronika (1981) A Komárom megyei József Attila Megyei Könyvtár kézikönyvtári állományának feltárása a tájékoztató tevékenység szempontjából. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dornbachné Bonhardt, Valéria (1981) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Doró, Tiborné (1981) Az állomány tárolásának problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Földi, Józsefné (1981) A felnőttnevelés pszichológiai kérdései,különös tekintettel a közgazdasági szakközépiskola esti tagozatán tanulók motivációs tényezőire. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dr Gesztelyi, Jenőné (1981) Műszaki nagyjaink szakirodalmi tevékenységének feltártsága könyvészeti szempontból. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr Telegdy, Lászlóné (1981) Prospektusok a műszaki tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Mátyássy, Szabolcsné (1981) A tájékoztatási igények kielégítésének eszközei és módszerei az idegenforgalom területén. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Dr. Paczolay, Sándorné (1981) A gyermekek olvasás iránti érdeklődése 14 éves korig - olvasásirányítás. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Telegdy, Lászlóné (1981) Prospektusok a műszaki tájékoztatás szolgálatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dudás, Erzsébet (1981) A napközis tanulók szünidei foglalkoztatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Dér, Gizella (1981) A nevelőmunka tervezése a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Dér, István (1981) Földrengések kapcsolata más természeti jelenségekkel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dóráné Bódi, Klára (1981) A mátraaljai szénbányák "Thorez" bányaüzemében dolgozók műveltségi helyzete, művelődésszociológiai jellemzői. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

dr. Földi, Józsefné (1981) A felnőttnevelés pszichológiai kérdései, különös tekintettel a közgazdasági szakközépiskola esti tagozatán tanulók motivációs tényezőire. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

dr. Papp, Jenőné (1981) A szakirodalmi szelektív információterjesztés kialakulása hazánkban a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és a Veszprémi Vegyipari Egyetem Könyvtárának szakirodalmi témafigyelése kapcsán. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

E

Eckstein, Tibor (1981) Theatre and Film in England in the 60s and 70s. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Elek, Mária (1981) A mese fejlődéslélektani és esztétikai szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Elek, Noémi (1981) Arany János művészete balladái tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Fabulya, Lászlóné (1981) Egy mezőgazdasági község, Telekgerendás művelődésszociológiája, különös tekintettel az állami gazdaság fizikai dolgozói és a termelőszövetkezeti parasztság művelődési szokásai különbözőségére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Faragó, Katalin (1981) A testnevelés órák szerepe az egészségnevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Imre (1981) Az erőszint vizsgálata 10-14 éves gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Anna (1981) Második osztályos tankönyvi szövegek elemzése és feldolgozási lehetőségei tanórákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Fehér, Judit (1981) Some Possibilities of the Theatre of the Absurd: Beckett, Pinter, Albee, Mrozek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fenyves, Kornélné (1981) A Kommunista Ifjúsági Szövetség tevékenysége az értelmiségi fiatalok körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ferenczné Kovács, Katalin (1981) Hátrányos helyzetű tanulók /csoportok/ esztétikai nevelésének lehetőségei, problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Finta, Csabáné (1981) Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása Győr-Sopron megye egészségügyi intézményeiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fiumei, Attiláné (1981) A Tanu,Németh László folyóirata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, Erzsébet (1981) A középkori egyetemek szerepe a világi értelmiség kialakulásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Frank, Iván (1981) Oktatási rendszerünk fejlődése az 1960-as évektől napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fésős, Sarolta (1981) A fekvőbetegellátó intézet könyvtári rendszere és a biblioterápia. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

G

Gabányi, Gézáné (1981) Dezsényi Béla pályaképe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gulyásné Póka, Mária (1981) Egy "B" tipusu könyvtár katalógusrendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gundy, Miklós (1981) A munkahelyi vezetés szerepe a dolgozók általános és szakműveltségének fejlesztésében a Bikali ÁG-ban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyenes, Tünde (1981) A keleti kultuszok pannóniai történetéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyurján, Józsefné (1981) Az Institut du Transport Aeiren-Légiközlekedési Intézet(ITA)publikációs tevékenysége és szolgáltatásai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Győrffy, Józsefné (1981) A múzeumok helye és szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gábriel, Katalin (1981) A Romhányi Építési Kerámiagyár 50 éve. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gácsi, Miklós (1981) Életmód - társadalom. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gáll, Ilona (1981) Füzesabony ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gősi, Pálné (1981) A felnőttoktatás pszichológiai problémái (különös tekintettel a motivációra). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

H

Hajdu, István (1981) Pro Libertate. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hanák, Sándor (1981) A nagyrédei szőlőtermelés története. A szőlő állati kártevői. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Haticza, Mihályné (1981) Statisztikai forrástipusok a külkereskedelmi tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hegedűs, Erzsébet (1981) "Hold körül szivárvány..." (Szabó István pályaképe). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hegyközi, Ilona (1981) A terminológiai dokumentáció. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hejna, Ferencné (1981) Vízügyi tájékoztató apparátus. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Herpay, Zsolt (1981) Comenius szerepe és hatása a magyar művelődésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Tibor (1981) A tárgyszavas osztályozás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Huszár, Győző (1981) A sátán inkarnációja az irodalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Huszár, Gábor (1981) Magyarország zenepolikája a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára zeneműszerzeményezésének tükrében 1935-1960. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

I

Ignácz, Józsefné (1981) Szinonimák a tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Isaszegi, Ilona Erzsébet (1981) A szakmunkástanulók olvasási kultúrája és az oktatási intézmények szerepe az olvasóvá nevelésben Budapest, XIV. kerület. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Jakab, Edit (1981) Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata 7-8. osztályos általános iskolai tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jandovicsné Móricz, Andrea (1981) A Nemzeti Demokrata Párt története (1919-1922). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhászné Hunya, Gyöngyi (1981) A napközis tanulók szünidei foglalkoztatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Járvás, Zsuzsanna (1981) A negyedik osztályos tanulók erkölcsi tulajdonságokat jelölő fogalmainak vizsgálata a könyvolvasás és tévénézés tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Józsa, Monika (1981) A kunszentmártoni sajtó története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

K

Kaibinger, Károlyné (1981) Az ISBD-program története,alapelvei,fejlődésének iránya. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kaldenekkerné Sipos, Mária (1981) Arany János balladái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kaptás, Éva (1981) A csapatkialakítás pedagógiai és pszichológiai kérdései a kézilabdázásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kardos, Ferenc (1981) A művelődésre ösztönző munkahelyi tényezők. A Mecseki Szénbányák közművelődési munkájáról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kerekes, Katalin (1981) Közoktatás-politikánk fejlődése a 60-as évektől napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kerepesi, Zsuzsanna (1981) A kölcsönhatások fogalmának alapozása az alsó tagozatos környezetismeret tanítása során. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Keszi, Gabriella (1981) Az idegrendszer tökéletesedése a paleolitikum és a mezolitikum eszközrendszereinek a tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kis, Imréné (1981) A permanens nevelés elmélete és néhány gyakorlati kérdése a dolgozók általános iskoláiban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kiss, Jánosné (1981) Balázs József történelemszemlélete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kocsis, Ilona (1981) A kezdő népművelők problémái Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsmár, Sándorné (1981) Sarkadi Imre fejlődése a móriczi hagyományoktól az önálló hangig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kollega Tarsoly, Teréz (1981) A mecénások szerepe a magyar könyvkiadásban 1711-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Korcz, Béla (1981) Embriológia. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Korczné Müller, Amália (1981) Embriológia. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kosztáné Dlugos, Katalin (1981) A házi könyvtárak és közkönyvtárak használatának összefüggései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kottász, Árpádné (1981) Pilis olvasóköreinek története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Andrásné (1981) A tájékoztató tevékenység megalapozása és fejlesztése egy olajipari tervező vállalatnál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Attila (1981) Tereptan és tájékozódás oktatása gyakorló mintaterepen. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Judit (1981) Gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Mária (1981) A Ballagás című film hatásvizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovácsné Matusovicz, Éva (1981) Makramé. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kreczné Zsilinszky, Erzsébet (1981) Az 1970-es évek társadalmi valósága a magyar filmművészetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kresz, József (1981) Az erkölcsi nevelés problémái, különös tekintettel a szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés kérdésére, a nemzetiségi oktatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kupás, Csilla (1981) A hangulatlíra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kuzbelt, Hilda (1981) Az erőszint vizsgálata 10-14 éves gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kékesi, Jánosné (1981) A magyar bibliafordítás története 1711-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kövesdi, István (1981) A rávezető gyakorlatok és kényszerítő helyzetek alkalmazása az atlétikai mozgásanyag oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Laczó, Mária (1981) A Mezőkovácsházi Nagyközségi és Járási Könyvtár helyismereti gyűjteményének használata 1980-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lenkei, Béláné (1981) A jövő olvasói (A kisiskolás gyermek olvasóvá nevelése). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lennert, Klára (1981) Ladányi Mihály pályaképe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovró, Istvánné (1981) A két telephelyen működő Malom- és Sütőipari Kutatóintézet könyvtárrészlegeinek együttműködése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lázár, Péterné (1981) Kutatási és műszaki fejlesztési jelentések felhasználása a hazai szakirodalmi tájékoztatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lévai, Zsuzsanna (1981) A Contrastive Analysis of English and Hungarian Present and Past Tenses. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Majkut, Gizella (1981) A játékos módszerek szerepe a zenei készségek megalapozásában az általános iskola első osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Maksáné Nagy, Katalin (1981) Az amatőr művészeti mozgalom szerepe a közművelődésben. Egy pávakör életének bemutatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Marczal, Éva (1981) Komplex esztétikai nevelés az irodalomórán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mares, László (1981) Az audiovizuális eszközök felhasználási lehetőségei a Diósgyőri Vasas Művelődési Központban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mayer, György (1981) A "Csili" Pesterzsébeti Vasas Művelődési Központ története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mendrey, László (1981) Sukoró község szőlőművelése az 1859-es kataszteri felmérés tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Metzing, Miklósné (1981) A színháztechnika szakterületének információs problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Micsutkáné Benedek, Mária (1981) A napközi otthonunk története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Mijatocs, György (1981) Magyarországi népviseletek bibliográfiája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mikes, György (1981) A Sebestyén-társulat gyulai évei - Adalékok a két világháború közötti magyarországi színjátszás történetéhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mikes, György (1981) A Sebestyén-társulat gyulai évei - Adalékok a két világháború közötti magyarországi színjátszás történetéhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mikus, Istvánné (1981) A családi életre való nevelés időszerű problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnár, Mária (1981) A Tokaj-hegyaljai bortermelés a XIX. században. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Márkus, Gáborné (1981) Népiség és európaiság egysége Illyés Gyula életművében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, János (1981) A munkahelyi művelődés intézményrendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mészáros, Mária (1981) A hangszínhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Mészárosné Zólyomi, Gabriella (1981) Gyermekversek felszabadulás utáni irodalmunkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mókusné Kecskés, Éva (1981) A magyar műballada. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

N

Nagy, Ferenc (1981) A szocialista brigádok művelődési vállalásainak megtétele, teljesítése, értékelése a Csepel Vas- és Fémművekben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Ferencné (1981) A "Könyvtáros" szakfolyóirat történeti áttekintése a III. Könyvtárügyi Konferenciáig (1953-1971-ig). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, József (1981) A művelődéspolitika egy területének (közművelődés) elemzése, a Csepel Művek munkásotthona tevékenységének tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Károly (1981) Az üzemi felnőttoktatás néhány problémája - különös tekintettel a Bakony Művek oktatási tevékenységére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Mária (1981) A zenei nevelés centruma Jászberényben / A Palotásy János Zeneiskola története, társadalmi kapcsolatai és a közművelődésben beöltött szerepe/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Nagyné Koszta, Zsuzsa (1981) Az óvodában és a zeneóvodában folyó zenei nevelés, valamint annak iskolaelőkészítő szerepe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Neczekovits, Beatrix (1981) Az anyagmozgatás és csomagolás információs kérdései Magyarországon. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Nerboly, Miklósné (1981) A SORSUNK és a népi írók kapcsolata a folyóirat első korszakában 1941-1944. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nickmann, Valéria (1981) Kós Károly, a szépíró. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nyitray, Andrea (1981) A segítségadás elméleti kérdései a sporttornában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nyúl, Gabriella (1981) Útmutató a gyalogos közlekedés szabályainak megtanítása az általános iskola felső tagozatában című oktatócsomag felhasználásához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nádasdi, József (1981) Agyagművesség. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nádor, Katalin (1981) A fiatalok szabadidős tevékenysége, különös tekintettel a táncos-zenés szórakozásra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Gabriella (1981) A színnevek Dsida Jenő: Angyalok citeráján című kötetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, István (1981) A szakszervezeti művelődési otthon részvétele az üzemi, vállalati és mozgalmi feladatok segítésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Istvánné (1981) A kulturált pihenés és szórakozás megszervezésének módszertani kérdései a SZOT-üdültetés területén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

P

Papp, Ferencné (1981) Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete művelődési tevékenységének elemzése 1945-től 1970-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Papp, Jánosné (1981) A könyv, az iskolai könyvtár gyakorlati felhasználásának lehetőségei a 3. osztályos anyanyelvi tantárgy oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pathóné Erdész, Ildikó (1981) Az Airy-féle formula kísérleti igazolása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Paulik, Béla (1981) A gyarmati rendszer bukása Fekete-Afrikában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Paulovics, Attila (1981) Egy helyég (Jászberény) iskoláiban a felmentettek száma és adatainak elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pintér, Tibor (1981) Robert Musil - A tulajdonságok nélküli ember (Válság és életérzés). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Piskótyné Szuromi, Éva (1981) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Prokaj, Lászlóné (1981) Csillagászati szakkör az általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pukáné Selevács, Katalin (1981) Az Olasz Kommunista Párt programja a szocializmushoz vezető útról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pálmai, Mária (1981) A mágneses indukció mérésének módszerei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pávay, Tamás (1981) Kapuvár művelődéstörténete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

R

Rigóné Kanyó, Etelka (1981) Tankönyvi szövegek elemzései és feldolgozási lehetőségei a tanórákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Rádi, Zoltán (1981) Tótfalusi Kis Miklós élete és munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Róbert, Péter (1981) Az 1859-61-es orosz forradalmi helyzet és a jobbágyreform tükröződése a fővárosi sajtóban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rózsahegyi, Irén (1981) A bábolnai Ménesintézet története 1868 előtt és után. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

S

Seres, Gyuláné (1981) A Fővárosi Szabó Ervin könyvtár története 1945-től 1957-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Seres, Ivánné (1981) Gondolatok a magyar könyvterjesztésről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Seszták, Irén (1981) Adott ágazati szakszervezet művelődési tevékenységének elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Simon, Edit (1981) József Attila utolsó évei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Simon, Józsefné (1981) A szocialista személyiségfejlesztést gátló tényezők jelenünkben - Egy vizsgálat tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sirkó, Lidia Zsuzsanna (1981) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei az alsó tagozatos ének órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Surányi, Julianna (1981) A DCM iparföldrajzi jelentősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabolcs, Tivadar (1981) Művelődésre ösztönző munkahelyi tényezők. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Katalin (1981) Olvasóvá nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, Pál (1981) Kőbe vésett évek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabóné Szegedi, Edit (1981) Váci Mihály: Ereszalja - nyelvi-stilisztikai elemzés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalai, Emma (1981) Eger olvasóköreinek története (1867-1947). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szalai, Nándorné (1981) A tömegközlő eszközök szerepe a nevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szatmári, Jánosné (1981) Egy költő postagalamb pár etológiája (Megfigyelések alapján). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szemánszki, Anna (1981) A népköltészet szerepe az általános iskolai magyartanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szennay, Ferenc (1981) A Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa közművelődési tevékenysége (1975-1980). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szentiványiné Szigethy, Ágnes (1981) A világirodalmi és irodalomtudományi információs rendszer létrehozásának feltételei és feladatai Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szilágyi, Ágnes (1981) A makkoshotykai erdészeti fénycsapda nagylepke anyagának vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szokola, Lászlóné (1981) Egy sikeres könyv fogadtatása az olvasók körében/Olvasásvizsgálat Moldova György:A szent tehén c.műve alapján/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szuchy, Istvánné (1981) Biológiai teszt. Állatok érzékenységi tényezőinek meghatározása káliumdikromat oldattal. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szántai, Lászlóné (1981) A Kohó-és Gépipari Szakkönyvtárak hálózata-A hálózati munka és együttműködés kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szántai, Lászlóné (1981) A kohó- és gépipari szakkönyvtárak hálózata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szántó, Éva (1981) Az Énekszó c. zenepedagógiai folyóirat tematikus katalógusa és rövid történeti áttekintése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szécsényi, Istvánné (1981) Munkásszállás népművelésének módszertana (A MÁV 400 fős munkásszálló munkájának tükrében). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Széplaki, János (1981) A Pannonhalmi Főapátság könyvtárának története a rend 1802-beli bukásáig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szögyi, Lenke (1981) Permutált indexek a tájékoztatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sándor, István (1981) Napközi otthoni nevelőmunka: Együttműködés az osztálymunkával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sántáné Gyetvai, Anna (1981) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának fejlesztése a televízió segítségével. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sávoly, Andrásné (1981) A Sebő - Halmos jelenség. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sőr, Károlyné (1981) A szakirodalmi tájékoztatás feladatai a mezőgazdasági repülésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

T

Takács, Ida Katalin (1981) A kunszentmártoni járás - nagyközségi könyvtár gyermekkönyvtára foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Takácsné Matulai, Zsuzsa (1981) A gerenda gyakorlatanyagának fejlődése az előírt gyakorlatok tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tihanyi, Vilmosné (1981) Kiadványok a Rákóczi szabadságharc korából. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tihanyi, Vilmosné (1981) Kiadványok a Rákóczi-szabadságharc korából. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tirner, Gyöngyi (1981) A Duna komplex gazdasági hasznosítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Tollas, Györgyi (1981) Az Ikarus könyvtár vonzáskörzetének vizsgálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tomana, Györgyi (1981) Az egyetemes filmművészet egy kiemelkedő alkotásának elemzése. Ingmar Bergman: Persona. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Topa, Sándorné (1981) A népművelés története Eleken. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Trautmann, Margit (1981) A SASAD Kertészeti és Mezőgazdasági Termelőszövetkezet mezőgazdasági földrajza, különös tekintettel a földhasznosításra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Turócziné Németh, Anna (1981) Egerfarmos iskolaügyének történeti fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tényi, Gyuláné (1981) A szakirodalom tárgyi feltárásának módja egy speciális intézet szakkönyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tényi, Gyuláné (1981) A szakirodalom tárgyi feltárásának módja egy speciális intézet szakkönyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Györgyi (1981) Előtanulmány a Velencei-tó hidrobiológiai adatgyűjteményéhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Lászlóné (1981) Mérésügyi műszaki tájékoztatás különös tekintettel az új mértékegységekre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóthné Varga, Katalin (1981) Mezőnyárád község története a XX. század fordulóján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóváriné Vágó, Veronika (1981) Koordinációs törekvések a könyvtári és információs munkában az integrált egészségügyi szervezetben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Túri, Klára (1981) A környezetismeret és az anyanyelv kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tőzsérné Vágó, Zsuzsanna (1981) Kassák Lajos alkotásai tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

U

Uhereczky, Istvánné (1981) A "Köztelek" című folyóirat története és a mezőgazdasági helyzet tükröződése a lap korabeli cikkeiben - különös tekintettel a jubileumi évfolyamokra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Uhereczky, Istvánné (1981) A "Köztelek"című folyóirat története és a mezőgazdasági helyzet tükröződése a lap korabeli cikkeiben-különös tekintettel a jubileumi évfolyamokra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ujhelyi, Ágnes (1981) Arany János Toldi estéje című művének szókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ujlaky, Katalin (1981) A hevesi 5. sz. Általános Iskola 3443. sz. József Attila úttörőcsapatának története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Ujváryné Szemerédy, Irén (1981) A munkások ábrázolása a mai magyar irodalomban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Uzonyi, Annamária (1981) Németh László Iszony című regényének nyelvi világa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

V

Vadászi, János (1981) MLEE Gazdaságpolitika speciális tagozat 2/1 osztály. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő, 1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leíró katalógusa. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő,1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leíró katalógusa. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vajnai, Sándorné (1981) Az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő,1919 ősze és 1924 között kiadott grafikai plakátok leírő katalógusa. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Gyöngyi (1981) The Irish Reality and Its Reflection in J. M. Synge's Works. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Ágnes (1981) Az olvasók könyvtárhasználati szokásai a szakirodalom tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga Istvánné Tomori, Ibolya (1981) A munkahelyi művelődés szükségessége jelenlegi szervezete és gyakorlati tapasztalatokra épülő normái a PFV lőrinci gyárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vas-Zoltán, Gergely (1981) A szláv írásbeliség. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vasadi, Jánosné (1981) A környzetvédelem egységes vízügyi információs rendszerének létrehozása hazánkban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vasas, Gertrúd (1981) Az olvasáskultúra vizsgálata a Ganz-MÁVAG Művelődési Központ könyvtárát látogató szakmunkások körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Verebes, Tünde (1981) Az úszás jelentősége a mozgássérültek rehabilitációjában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Verók, István (1981) A Francia és az Olasz Kommunista Párt programja a szocializmushoz vezető útról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vincze, Erika (1981) Úrbérrendezési iratok Szatmárból a XVIII. század második feléből. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Várnai, Ferenc (1981) A politikai magatartást motiváló és társadalmi tisztségvállalásra késztető pszichikai és egyéb tényezők vizsgálata a szakszervezeti tisztségviselők körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vétek, Csaba (1981) Komárom megyei munkásszállók művelődési központjának részvétele az üzemi, vállalati (termelési, politikai, kulturális) feladatok segítésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

W

Wiedermann, Gábor (1981) Páty község története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Z

Zeller, Edit (1981) A szakszervezetek kulturális nevelő munkájának szerepe az ipari szakmunkástanulók körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zsidek, Béla (1981) Az atlétika oktatásának módszertani kérdései az általános iskolai testnevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zsiga, László (1981) A környezetismeret koncentrációja más tárgyakkal. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Zám, Istvánné (1981) Radnóti Miklós költői fejlődése és lírai realizmusának értékei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zölde, Kornélia (1981) A népi írók szociográfiai publikációinak kiadástörténete a két világháború között. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Á

Ányos, Lászlóné (1981) A számítástechnika alkalmazása a könyvtárakban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Thu Jun 17 21:30:20 2021 CEST.