Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Ü
Tételek száma: 271.

A

Abonyi, János (1982) A politikai nevelés szerepe a személyiségfejlődésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Adamovits, Judit (1982) Romantika és realizmus Mikszáth művészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Amargósné Tóth, Ágnes (1982) Pest megye ipari földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

André, Judit (1982) A Finommechanikai Vállalat Szakszervezeti Könyvtára, mint az olvasáspedagógiai tevékenység színtere (4 olvasóval készült esettanulmány). Szakdolgozat thesis, Archív.

Antal, Lászlóné (1982) Az audiovizuális eszközök és alkalmazásuk az általános iskolai fizika oktatásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Babinszki, Katalin (1982) Űrhajózás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bacsa, Ágnes (1982) A hangszinhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bajzát, Éva (1982) Az angolkisasszonyok egri érseki Róm. Kath. tanítónőképző intézetének története (1874-1948). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakó, Józsefné (1982) Kodály zenepedagógiai műveinek felhasználási lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene tanitásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balog, István (1982) Egy munkásasszony életének szociografikus leírása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balázsné Fenyő, Anna (1982) Az ízlésfejlesztés esélyei szakmunkástanulóknál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Barta Sándorné Csutor, Ágnes (1982) Kaffka Margit regényeinek nőalakjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berecz, Tamásné (1982) A film nevelő hatása az ifjúságra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berecz, Tamásné (1982) A film nevelőhatása az ifjúságra. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bodnár, Erzsébet (1982) A környezetismeret tantárgy szerepe a kisiskolások tudományos világnézetének megalapozásában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bogdán, Lilian (1982) Az olvasás művészete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bollók, Ottó (1982) Időszakos karsztforrások. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bornemisza, Edit (1982) Túrkeve sajtójának története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Both, Györgyné (1982) A szexuális kulturáltság néhány problémája (különös tekintettel az egészségügyi főiskolán végzett nevelő munka tapasztalatainak elemzésében). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Both, Györgyné (1982) A szexuális kulturáltság néhány problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Boutros Albeir, Salibné (1982) Az ideges gyermek egészségtani problematikája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bukai, Péter (1982) Az általános iskolai kosárlabdázás lehetőségei és oktatásának módszerei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bálint, Magdolna (1982) Játékos nyelvgyakorlatok a napközi otthonokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bánhidiné Bereczki, Éva (1982) Írói szótár Móricz Zsigmond: Égi madár c. novellájából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bánszegi, Zsuzsanna (1982) A hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bárciné Kulcsár, Júlia (1982) A fiatalkorú bűnelkövetők szociológiai hátterének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bárdos, Zita (1982) A gyermekjátékdalok szerepe az alsó tagozatos zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bécsy, Lászlóné (1982) Olvasás és szocializáció. Családi háttér, értékrend, élettervek, és az olvasmányok közötti összefüggések általános iskolai 4. osztályos csoportoknál végzett felmérés elemző értékelése alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Békésiné Oravecz, Erika (1982) Petőfi Sándor: János Vitéz című művének szótára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Béres, Istvánné (1982) A rudabányai vasércvonulat földtani felépítése, az érc bányászata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Béres, Marianna (1982) A kulturális- és a kulturális jellegű játékfoglalkozások néhány problémája az általános iskolai napközi otthonokban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

C

Cene Tiborné, . (1982) A Ceredi Körzeti Általános Iskoli könyvtár helyzete állományának elemzése különös tekintettel a tantervi követelményekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Cseh, Elvira (1982) Az általános iskola 5. osztályos tankönyv két olvasmányának programozott feldolgozása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csuka, Éva (1982) Egy munkáscsalád kulturális helyzetének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csüllög, Sándor (1982) Vajda János modernsége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csüllög, Sándor (1982) A fonás szakszókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csőre, Sándorné (1982) Gyermek- és ifjúságvédelmi munka a gyöngyösi III. számú Általános Iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czakó, Ágnes (1982) Tragikum és groteszk Örkény István színpadi műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

D

Demeter, Csabáné (1982) Személyiségfejlesztés a felelősök heti értékelésének keretében egy iskolaotthonos első osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Deáki, Károly (1982) A közművelődési és a szakszervezeti könyvtár, mint az olvasáspedagógiai tevékenység színtere. Egyénekkel vagy csoporttal készült esettanulmány leírása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Domány, Edit (1982) Az élő zene lehetőségei alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dr. Dékány, Sándorné (1982) Az olvasás szerepe a személyiség fejlesztésében. (Összehasonlító vizsgálat a 9-10 éves családban és nevelőotthonban élő fiú gyermekeknél.). Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Szenezi, Gézáné (1982) "Legyen a zene mindenkié" Kodály Zoltán közművelődési tevékenysége. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Dránovits, István (1982) A drámai műnem új kérdései a magyar nyelvű szakirodalomban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dubcsák, Gabriella (1982) Lehetőségek a helyesejtés fejlesztésére a 2. osztályos olvasási feladatlapok anyaga alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dudás, Marietta (1982) Az egri Dobó István Gimnázium és Erdészeti Szakközépiskola könyvtárának története 1890-től napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Duffek, Ágnes (1982) Az önálló könyv- és könyvtárhasználatra alapozó többkönyvű oktatási módszer alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában. Módszerek és követelmények. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dóka, Klára (1982) Nagy Csaba Vándoriparos szervezkedés kezdetei Nyugat-Európában. A Párizsi Magyar Jótékony Egylet története 1843-1852. Szakdolgozat thesis, Archív.

E

Eperjesi, Péter (1982) Az audiovizuális eszközök felhasználásának lehetőségei a Pataky István Művelődési Központban. Szakdolgozat thesis, Archív.

F

Farkas, Judit (1982) Füzesabony nevelésügyének története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ferenczi, György (1982) A családi életre nevelés időszerű problémái Istenmezején. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Ficsór, Katalin (1982) Adalékok a magyarországi német megszállás történetéhez, különös tekintettel Wilhelm Höttl tevékenységének és a külföldi diplomáciai iratok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fitos, Márta (1982) Munkahelyi művelődés a Carbon Könnyűipari Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, Ákos (1982) A pélyi madárrezervátum avifaunájának kvantitatív és kvalitatív jellemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fodorné Skarupka, Agáta (1982) Az Észak-Amerikai indiánok törzsi művészete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Forgács, Klára (1982) Értelmi nevelés a napközi otthonokban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Földvári, Antalné (1982) A gyermekhangszerek alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos ének tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fülöpné Kocsis, Karolina (1982) Ikervár község népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

G

Gacsal, Tiborné (1982) A megértő olvasás fejlesztésének feltételei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gara, Róbertné (1982) A munkahelyi művelődés alakulása a Magyar Alumíniumipari Tröszt vállalatainál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Garics, Margit (1982) Adatok a Heves megyében működő dalkörök és zenei egyesületek történetéhez. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Jánosné (1982) A közművelődési kiskönyvtárak korszerű könyvellátásának problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gerecsei, Zsuzsanna (1982) Az ISZP-30 kvarcspektográf korrekciós görbéjének elkészítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, György (1982) A ceglédi általános iskolai napközi otthonok története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gáspár, György (1982) Az uráli finnugor népek irodalma a felszabadulás utáni magyar sajtó tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gérnyi, Ferencné (1982) Hogyan segítheti a könyvtár az általános iskola nevelési-oktatási lehetőségeit. Szakdolgozat thesis, Archív.

H

Hajdú, Éva (1982) Érsekvadkert földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Halmai, Rita (1982) A közoktatás és közművelődés kapcsolatának lehetőségei és gyakorlati problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Halász, Gabriella (1982) Jászberény közművelődésének fejlődése a dualista korban (1867-1918). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hamar, Endre (1982) A népművelés (közművelődés) cél- és feladatrendszerének, eszközeinek és módszereinek változása Szigetváron 1945-től 1980-ig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Harsányi, Eleonóra (1982) Az első osztályos tanulók mozgáskoordinációjának vizsgálata az írástanítás pszichológiai feltételeinek megteremtése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Harsányiné Lőrincz, Gabriella (1982) Miskolc településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hobok, Rózsa (1982) A tömegkommunikációs intézmények és szervek politikai irányítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Homoki Gáborné Godó, Mária (1982) A bükki őserdő cönológiai és struktura-viszonyai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Hora, Rozália (1982) A családi nevelés aktuális problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Tünde (1982) Mondatmodellek a 6. osztályos tankönyvek nyelvtani anyagának begyakoroltatásár. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Éva (1982) Pell-egyenletek és másodrendű lineáris rekurzív sorozatok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváthné Szabó, Katalin (1982) Jászalsószentgyörgy földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hám, István (1982) Az Alföldi borvidék. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hőgye, Ilona (1982) A játék és a játékosság szerepe a kisdobosok mozgalmi tevékenységeiben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Ilosvay, Péterné (1982) Társadalmunk szociális struktúrájának átalakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ivády, Tamásné (1982) A színes fényképezés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jakab, József (1982) A Pearl Harbour elleni japán támadás a budapesti sajtó tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jobbágy, Károlyné (1982) A hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jooha, István (1982) A Tatabányai Bányász Művészegyüttes története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Joó, Ferenc (1982) A tudományos ismeretterjesztés néhány módszertani problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Juhász, Katalin (1982) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhászné Rüff, Gizella (1982) Magyar-orosz és orosz-magyar torna terminológiai sportszótár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jákli, Katalin (1982) Balázs József: SZOT díjas. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jámbor, Erzsébet (1982) Néhány, tanulásban lemaradt I. osztályos iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

Kalmár, Istvánné (1982) Giuseppe Verdi Quattro pezzi sacri című oratóriumának elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kaló, Lilla (1982) A televízió szerepe és lehetőségei a 10-14 éves tanulók esztétikai nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kaposyné Laki, Zsuzsa (1982) A betegek könyvtári ellátásáról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Karai, Margit (1982) A megyei közigazgatás megszervezése 1867-72. között, különös tekintettel Pest megye sajátosságaira. Szakdolgozat thesis, Archív.

Karakas, Ferencné (1982) Az ügyesség fejlesztésének lehetőségei a torna mozgásanyagában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kassay, Balázs (1982) A vármegyei közigazgatás a dualizmus korában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Katona, Gizella (1982) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Katona, János (1982) Az Ózdi Kohászati Üzemek helye Magyarország vaskohászatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kelemen, József (1982) A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés időszerű kérdései - különös tekintettel a Néphadseregben folyó közművelődési munkára. Szakdolgozat thesis, Archív.

Khoór, Katalin (1982) A permanens nevelés elvi és gyakorlati kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kisné Fülöp, Erzsébet (1982) Beszédfejlesztés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, József (1982) A Fresnel egyenletek számítógépes vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Éva (1982) Weöres Sándor: Ének a határtalanról c. kötetének nyelvi-stilisztikai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kneszl, Erzsébet (1982) A mese szerepe és jelentősége a gyermek fejlődésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Péterné (1982) Az olvasás szerepe a személyiség fejlesztésében. Az olvasás és személyiség. A könyvtáros szerepe és feladata e folyamatban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Koncz, János (1982) Üvöltés - néhány szó a közérzet lázadásának költészetéről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Koncz, Zsuzsanna (1982) A hatalom szorításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovácsné Brassay, Judit (1982) Mérai (kalotaszegi) népdalok gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovácsné Körmendi, Erzsébet (1982) A szemléltetőeszközök felhasználásának lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kozma, Judit (1982) 6-10 éves tanulók testi fejlődésének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kozmáné Bata, Zsuzsanna (1982) Az iskolai könyvtár helyzetének, állományának vizsgálata, elemzése a hatvani I. számú Általános Iskolában, különös tekintettel az új tantervi követelményekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kreszner, Zsuzsa (1982) Játékos elemek szerepe a ritmikai készségfejlesztés területén az ének-zene tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kretovics, Éva (1982) Bónis Ferenc (1627-1671). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kriszten, Zsuzsanna (1982) Van-e a magyar nyelvben igeszemlélet? Az orosz igeszemlélet-kategória összevetése a magyar igekötős igékkel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kubicskó, Enikő (1982) A Fresnel-képletek kísérleti vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kádár, Irén (1982) Költői szótár Fazekas Mihály "Lúdas Matyi" című elbeszélő költeménye alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kálmán, Júlia (1982) A Fővárosi Könyvtár szociológiai profiljának kialakulása Szabó Ervin munkássága idején. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kánnár, Józsefné (1982) A céhes fazekasság története a Zala megyei Miháld községben (XIX. sz.). Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Ladányi, András (1982) A "Bányamunkás" című szaklap szerepe a bányász szakszervezet történetében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lakatos, Tibor (1982) A játékossá fejlődés útja a kézilabdázásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lapis, Norbert (1982) Törekvések a mai magyar filmművészetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lendvai, Ágnes (1982) A figyelem szerepe, jelentősége és fejlesztésének lehetőségei a kézilabda védőjátékban, 10-14 éves korú kézilabdázóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lesteiner, Éva (1982) Egy SZOT-díjas pályaképe: Galgóczi Erzsébet. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lukács, Edit (1982) A neveltségi eredményvizsgálatok helye, szerepe, alkalmazási problémái az alsó tagozatos pedagógusok munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lénárt, Ágnes (1982) A Közép-Tisza-vidéki üdülőkörzet kialakításának földrajzi szempontú feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lőrinczy, Lászlóné (1982) Ellenőrzés és értékelés a napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Majorszki, Ilona (1982) A Kiskörei vízlépcső gazdaságföldrajzi értékelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Malekné Kiss, Katalin (1982) Legyen a zene mindenkié! Kodály Zoltán közművelődési programja és tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Archív.

Melis, Éva (1982) Bartók Béla műveinek alkalmazási lehetőségei az általános iskola 1-4 osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Micsinay, Márta (1982) Rajkai Tibor antropológus, testnevelő életútja, munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mile, Ilona (1982) A szemléltetés lehetőségei technika tárgyköréből az általános iskola 3-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Misinszki, Erika (1982) Az általános iskolai fizikatanítás története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mocsnikné Buku, Magdolna (1982) A szakszervezeti vezetés néhány összefüggésének vizsgálata az emberi tényezők oldaláról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mocsári, Ilona (1982) Az Ének-zene Tanítása című folyóirat elemzése és repertóriuma. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mosó, Ottóné (1982) Hollókő idegenforgalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Muhari, Zoltán (1982) Jászkarajenő - Kőröstetétlen természeti és gazdasági adottságai (különös tekintettel a termelőszövetkezet fejlődésére). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mácsai, Tamás (1982) A Helvéciai Állami Gazdaság. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Málnai, Lajos (1982) Az - angolkisasszonyok római katolikus tanítórend egri népiskolája - története. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Márki, Gábor (1982) A vallásos nézetek jelenléte a 6-10 éves korú gyermekek világképének struktúrájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Béláné (1982) Szolnok város élelmiszerellátása és kereskedelmi szerepköre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, Gábor (1982) Fordulatok a talajtornában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészöly, Miklósné (1982) Munkásművelődési hagyományok a Kőbányai Gyógyszerárugyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Ferenc (1982) Társas kapcsolatok alakulása a szolnoki "HÍD" együttesben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Gábor (1982) A 6-10 éves korú tanulók világnézeti fejlődését befolyásoló tényezők és az iskolai hatások jelentősége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Ildikó (1982) A Sajó - Hernád hordalékkúpjának hasznosítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Vilmosné (1982) Tornaünnepélyek tervezése az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyrőczei, Edina (1982) A napközis gyermekek nyári szünidei foglalkoztatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nemesné Szabó, Katalin (1982) A társadalomtudományok szakbibliográfiáinak fejődése Magyarországon 1945-től. Szakdolgozat thesis, Archív.

Novoszádekné Gajdó, Anna (1982) Iván Franko prózája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nyoma, Anna (1982) A felemás korlát gyakorlatanyagának fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádor, Dénesné (1982) Az ateista nevelés szerepe és jelentősége az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Katalin (1982) A bibliográfiai kontroll kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Némethné Légrádi, Éva (1982) A családi körülmények hatása a tanulók iskolai tevékenységére és kapcsolataira. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

O

Ordasi, Károly (1982) Anaglif ábrázolás. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Balázs (1982) Kondicionális képességek fejlesztése a röplabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ozsvári, Katalin (1982) A képességfejlesztés és a mozgási készségek kialakulásának kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Palócz, Ilona (1982) Helyesírási hibák típus szerinti megoszlása a 4.osztályos tanulók írásos nyelvhasználatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Ágnes (1982) A túrkevei gyerekkönyvtár foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pardaviné Antal, Mária (1982) Hogyan tükröződött az idegrendszer fejlődése a paleolitikum és a mezolitikum eszközkulturáján. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pardaviné Antal, Mária (1982) Hogyan tükröződött az idegrendszer fejlődése a paleolitikum és a mezolitikum eszközkulturáján? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Parti, Zoltán (1982) A mezőgazdasági népesség elvándorlásának gazdaságföldrajzi kérdései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Patkós, Gábor (1982) Az akusztikai elemzés lehetőségei alsó tagozatos tankönyvi szövegekben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Peltzer, Katalin (1982) A magyar iskolai testnevelés története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pete, György (1982) Motívumok a mai magyar lírában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petrovszki, Mariann (1982) Az általános iskolai tanulók kézilabdás ügyességének fejlesztése labdás gyakorlatokkal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pető, Gáborné (1982) A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. Zenemű és hangtára. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pintér, Irén (1982) Egy munkáscsalád kulturális helyzetének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, János (1982) A szocialista brigádok művelődési gyakorlatának vizsgálata a Magyar Viscósa Gyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pintér, Margit (1982) Színes diafilm értékmérője. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pirnczes, Katalin (1982) Az Építők Központi Művészegyüttes "Vadrózsák" tánckara története, tevékenységének elemzése, értékelése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pokorni, Zsuzsanna (1982) Pásztó és társközségeinek népmozgalma és infrastrukturális helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pomázi, Ágostonné (1982) A művészetpolitika egy területének, a népművészetnek vizsgálata a Matyóföld munkája alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pánczél, Istvánné (1982) A pályakezdő műszaki értelmiség munkahelyi beilleszkedése a Fővárosi Csatornázási Műveknél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pém, Judit (1982) A programozott oktatás néhány kérdése - különös tekintettel a fizika tanítására. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Pócsné Patkó, Ilona (1982) A helyesírási hibák szerinti megoszlása a 3. osztályos tanulók írásos nyelvhasználatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pók, Emőke (1982) Balassi Bálint vitézi énekei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pók, Emőke (1982) Balassi Bálint vitézi énekei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

R

Raffai, Sándorné (1982) Domony községből bejáró dolgozók életmódjának jellemzői. Szakdolgozat thesis, Archív.

Raffinszki, Ágnes (1982) Gárdonyi Géza pedagógiai gondolatai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rohovánszky, Beáta (1982) Maklár földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rozsnyai, Éva Mária (1982) Ipolyi Arnold tudományos munkássága törökszentmiklósi és egri évei alatt (1860-69). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ruszné Torák, Julianna (1982) Mérési és számítási lehetőségek a testnevelés tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rádin, Zsuzsanna (1982) A könyvtár az olvasás-pedagógiai tevékenység színtere. Kísérlet csoportokkal. Az esettanulmány leírása. Szakdolgozat thesis, Archív.

S

Sallainé Rigó, Erika (1982) Népdalkörök közművelődési helyzete és feladatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sas, Istvánné (1982) Az iskolarádió és iskolatelevízió adásaink értékelése felhasználása a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Saxinger, Tamás (1982) Mai magyar novellák téma szerinti megoszlása 1981-ben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Schmidhoffer, Gertrud (1982) A jártasságok készségek kialakításának fejlesztésének néhány problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Scsurez, Júlia (1982) Az Újpalotai Szabadidő Központ története. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Sejtesi, János (1982) A kulturált pihenés és szórakozás megszervezésének módszertani kérdései, különös tekintettel az ifjúságra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Seres, Edit (1982) A fejlődő országok népességnövekedési problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, László (1982) Az egészségnevelés problémái jelenünkben. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Sinkó, György (1982) A karsztidegen üledékek elterjedése és vizsgálata a központi Bükk területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Gáborné (1982) Játékos módszerek szerepe az ének-zene órákon az általános iskola 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Soha, Mártonné (1982) Az új általános iskolai olvasókönyvek tartalomelemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somodiné Kovács, Jolán (1982) A szóbeli kifejezés és a rajzi ábrázolás 1. osztályos gyermekeknél. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Somogyi, Szabolcs (1982) A szakszervezeti politikai oktatás helye és szerepe a postás dolgozók világnézeti és politikai nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Stupek, Ilona (1982) Görögdinnye-termesztés a hevesi Rákóczi mg-i termelőszövetkezetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Stupek, Ilona (1982) Görögdinnyetermesztés a hevesi "Rákóczi" MG-i termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Susán, Ildikó (1982) A Salgótarjáni Városi Gyermekkönyvtár foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sz. Tolnai, Mária (1982) Az általános iskolai tanulók nevelésének, közössége alakításának lehetőségei a művészeti csoportban. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Szabics, Istvánné (1982) A Kiskunsági Nemzeti Park. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Gáborné (1982) A testkultúra pedagógus szemmel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Imréné (1982) Az üzemi demokratikus fórumok eredményes működésének pedagógiai - pszichológiai feltételei. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Szabó, Judit (1982) Törökszentmiklós földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Lászlóné (1982) A szemléltetőeszközök alkalmazásának metodikai peoblémái a 7. osztályos biológia anyagcsere c. témakör tanítása során. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Zoltán (1982) Növényföldrajzi térképezés Egerbakta, Bátor, Sirok, Bükkszék területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalczer, Olga (1982) Társaskapcsolatok Vizsgálata a Magyar Gyapjufonó és Szövőgyár fésűsfonodájában. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Szaplonczai, Filoména (1982) A mozgás helye és szerepe a zenei nevelés rendszerében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szarka, Ildikó (1982) A gyermekvers esztétikumának hatásrendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szarka Attiláné Molnár, Ildikó (1982) Egy munkáscsalád kultúrális helyzetének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szeder, László (1982) Bevezetés a kvantumtérelméletbe. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szekeres, Judit (1982) Értelmi nevelés a miskolci gyermekvárosban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szemerédi, Gábor (1982) A haláltudat Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szentpéteri, Dezsőné (1982) Korrepetálás elméleti és gyakorlati kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szieberth, Jánosné (1982) Az egészségnevelés néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szieberth, Jánosné (1982) Az egészségnevelés néhány problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Sztankó, Józsefné (1982) A politikai nevelőmunka szerepe, jelentősége és hatékonysága az újszászi Szabadság Termelőszövetkezetben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Székiné Selley, Anikó (1982) A Francia Kommunista Párt politikája 1973-1981 között. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szücs, Éva (1982) Az egészséges életmódra nevelés elvi és gyakorlati problémái az alsó tagozat osztályaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szük, Anikó (1982) Munkára nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szőke, Ilona (1982) Családvédelem, családgondozás ma és holnap. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sári, Béla (1982) Az úttörővezető képzés helyzete a Tiszafüredi járásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sárándi, Ida (1982) Az olvasás-, írás-, számolászavarok vizsgálata korrekciós 1-2. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sóki, Edit (1982) A nemzetközi együttműködés kérdései a tájékoztatásban (UNISIST, KGST-NTMIR stb.). Szakdolgozat thesis, Archív.

Sülyi, Katalin (1982) Napközis gyerekek szünidei tevékenysége. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Tajkov, László (1982) A Tatabányai Népház története. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Takács, Judit (1982) Ízületi mozgékonyság mérése az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Klára (1982) Napköziotthon az oktatás folyamatában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tamási, Júlia (1982) PR tevékenység a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tapolcsányi, Gyuláné (1982) A Kisbéri Állami Gazdaság gyümölcsösének gyomnövényzete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tapolcsányi, Gyuláné (1982) A Kisbéri Állami Gazdaság gyümölcsösének gyomnövényzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tarró, Hajnalka (1982) Nyelvhelyességi kérdések az Ez a Divat 1980-as számaiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Teichtné Mészáros, Zsuzsanna (1982) Dobások és dobóképesség fejlesztése általános iskolás korú gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tremler, Károlyné (1982) SZMT Művelődési Központ története (1963-1982). Szakdolgozat thesis, Archív.

Trencsényi, Sándorné (1982) A környezetismeret tantárgy tantervi anyaga hogyan járul hozzá a tanulók szocialista magatartásának formálásához. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tresóné Tóth, Éva (1982) A csonka, illetve sérült családokban folyó nevelés néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Turi, Klára (1982) A 4. osztályos munkalapok jelentősége, hatékony felhasználása a korszerű matematika oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Béla (1982) Esztétikai nevelés az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Lászlóné (1982) A vasutasok Szakszervezete Záhonyi Művelődési Házának története. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Tóth, Márta (1982) Az 5-6 éves óvodás gyermekek iskolafelkészültségének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Árpád (1982) Könyvolvasás, vásárlás, művelődés vizsgálata Budapest II. és VIII. kerületében (10-10 család). Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Éva (1982) Az iskolai könyvtár helyzetének, állományának vizsgálata, elemzése a jászkiséri általános iskolában, különös tekintettel az új tantervi követelményekre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Berta, Julianna (1982) Alsó tagozatos tankönyvben található lírai versek képi rétegének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Fellner, Zsuzsanna (1982) A közoktatás politika fejlődése az 1960-as évektől napjainkig. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Török, József (1982) A középtávfutók irambeosztásának és edzésmódszerének vizsgálata a 800 m-es síkfutás tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

U

Ujvári, János (1982) A Csepeli Munkásotthon története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Unger, Gyuláné (1982) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Urhegyi, Ferenc (1982) Az általános iskolai kémia órára való felkészülés problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Varga, Anikó (1982) A teleológikus gondolkodás leküzdésének lehetőségei az oksági összefüggések feltárásán keresztül az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Gabriella (1982) A gyermekjátékdalok szerepe az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, György (1982) Gyorsindítás, lerohanótámadás és oktatása kosárlabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Zsuzsanna (1982) A letámadó zónavédekezés jelentősége, alkalmazása és oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Veronika (1982) Az előadóművészet és a barokk zene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Veres, István (1982) A szülők pedagógiai kulturáltsága fejlesztésének néhány problémája-különös tekintettel a népfront-mozgalom lehetőségeire. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Veres, Zoltán (1982) Telepítési törekvések Magyarországon a századfordulón. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Verók, Istvánné (1982) A felnőttek intézményes oktatásának néhány problémája a "Mindenki Iskolája" c. tv-sorozat elemzése alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vincze, Sándorné (1982) Ifjúsági szolgálat a MÜM 400 sz. Szakmunkásképző Intézet könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Virág, Erzsébet (1982) Gabonatermesztéssel kapcsolatos munkák és szokások a századforduló idején Tarnalelesz községben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Virág, Károly (1982) A műszaki kulturáltság néhány pedagógiai problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vladár, László (1982) A vizuális alkotói folyamat művészetelméleti alapjai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Váczi, András (1982) A KISZ Központi Művészegyüttes történeti áttekintése a hazai amatőr művészeti mozgalom tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Végh, Etelka (1982) Tiszaszentimre földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vígh, Anna (1982) Heltai Gáspár és a magyar Ponciánus. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Víghné Kiss, Éva (1982) A kenderfeldolgozás folyamata és szókincse Alsóvadászon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

X

x, y (1982) Főiskolás hallgatónők testméreteinek változása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

x, y (1982) A dramatikus nevelés lehetőségei az alő tagozatos oktató- és nevelőmunkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Z

Zagyva, Pál (1982) Фразеологизмы связанные с частями тела. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zentai, Gáborné (1982) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának helyzete és fejlesztésének feladatai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Zsarnai, Ildikó (1982) 6-10 éves tanulók testi fejlődésének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zöld, Tibor (1982) Pedagógiai, didaktikai alapelvek lehetséges alkalmazása a szakszervezeti tisztségviselők oktatásában, különös tekintettel az alapszervezetekben történő tájékoztatásra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ü

Üveges, Imréné (1982) A fizika történetének szerepe az általános iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Tue Apr 23 19:29:13 2024 CEST.