Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Ü
Találatok száma: 195.

A

Abonyi, János (1982) A politikai nevelés szerepe a személyiségfejlődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Adamovits, Judit (1982) Romantika és realizmus Mikszáth művészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Amargósné Tóth, Ágnes (1982) Pest megye ipari földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

André, Judit (1982) A Finommechanikai Vállalat Szakszervezeti Könyvtára, mint az olvasáspedagógiai tevékenység színtere (4 olvasóval készült esettanulmány). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Antal, Lászlóné (1982) Az audiovizuális eszközök és alkalmazásuk az általános iskolai fizika oktatásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

B

Babinszki, Katalin (1982) Űrhajózás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bacsa, Ágnes (1982) A hangszinhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bakó, Józsefné (1982) Kodály zenepedagógiai műveinek felhasználási lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene tanitásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Balázsné Fenyő, Anna (1982) Az ízlésfejlesztés esélyei szakmunkástanulóknál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Barta Sándorné Csutor, Ágnes (1982) Kaffka Margit regényeinek nőalakjai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Berecz, Tamásné (1982) A film nevelő hatása az ifjúságra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bogdán, Lilian (1982) Az olvasás művészete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bollók, Ottó (1982) Időszakos karsztforrások. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bukai, Péter (1982) Az általános iskolai kosárlabdázás lehetőségei és oktatásának módszerei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bálint, Magdolna (1982) Játékos nyelvgyakorlatok a napközi otthonokban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Bánhidiné Bereczki, Éva (1982) Írói szótár Móricz Zsigmond: Égi madár c. novellájából. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bánszegi, Zsuzsanna (1982) A hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bárdos, Zita (1982) A gyermekjátékdalok szerepe az alsó tagozatos zenei nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bécsy, Lászlóné (1982) Olvasás és szocializáció. Családi háttér, értékrend, élettervek, és az olvasmányok közötti összefüggések általános iskolai 4. osztályos csoportoknál végzett felmérés elemző értékelése alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Békésiné Oravecz, Erika (1982) Petőfi Sándor: János Vitéz című művének szótára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Béres, Istvánné (1982) A rudabányai vasércvonulat földtani felépítése, az érc bányászata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

C

Csüllög, Sándor (1982) Vajda János modernsége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csüllög, Sándor (1982) A fonás szakszókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czakó, Ágnes (1982) Tragikum és groteszk Örkény István színpadi műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Deáki, Károly (1982) A közművelődési és a szakszervezeti könyvtár, mint az olvasáspedagógiai tevékenység színtere. Egyénekkel vagy csoporttal készült esettanulmány leírása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Domány, Edit (1982) Az élő zene lehetőségei alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Dr. Dékány, Sándorné (1982) Az olvasás szerepe a személyiség fejlesztésében. (Összehasonlító vizsgálat a 9-10 éves családban és nevelőotthonban élő fiú gyermekeknél.). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Szenezi, Gézáné (1982) "Legyen a zene mindenkié" Kodály Zoltán közművelődési tevékenysége. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Dránovits, István (1982) A drámai műnem új kérdései a magyar nyelvű szakirodalomban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dubcsák, Gabriella (1982) Lehetőségek a helyesejtés fejlesztésére a 2. osztályos olvasási feladatlapok anyaga alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Duffek, Ágnes (1982) Az önálló könyv- és könyvtárhasználatra alapozó többkönyvű oktatási módszer alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában. Módszerek és követelmények. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dóka, Klára (1982) Nagy Csaba Vándoriparos szervezkedés kezdetei Nyugat-Európában. A Párizsi Magyar Jótékony Egylet története 1843-1852. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

E

Eperjesi, Péter (1982) Az audiovizuális eszközök felhasználásának lehetőségei a Pataky István Művelődési Központban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

F

Farkas, Judit (1982) Füzesabony nevelésügyének története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Ficsór, Katalin (1982) Adalékok a magyarországi német megszállás történetéhez, különös tekintettel Wilhelm Höttl tevékenységének és a külföldi diplomáciai iratok tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fitos, Márta (1982) Munkahelyi művelődés a Carbon Könnyűipari Vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, Ákos (1982) A pélyi madárrezervátum avifaunájának kvantitatív és kvalitatív jellemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Földvári, Antalné (1982) A gyermekhangszerek alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos ének tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Fülöpné Kocsis, Karolina (1982) Ikervár község népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

G

Gara, Róbertné (1982) A munkahelyi művelődés alakulása a Magyar Alumíniumipari Tröszt vállalatainál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Garics, Margit (1982) Adatok a Heves megyében működő dalkörök és zenei egyesületek történetéhez. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gaál, Jánosné (1982) A közművelődési kiskönyvtárak korszerű könyvellátásának problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gerecsei, Zsuzsanna (1982) Az ISZP-30 kvarcspektográf korrekciós görbéjének elkészítése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gál, György (1982) A ceglédi általános iskolai napközi otthonok története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gáspár, György (1982) Az uráli finnugor népek irodalma a felszabadulás utáni magyar sajtó tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gérnyi, Ferencné (1982) Hogyan segítheti a könyvtár az általános iskola nevelési-oktatási lehetőségeit. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

H

Hajdú, Éva (1982) Érsekvadkert földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Halmai, Rita (1982) A közoktatás és közművelődés kapcsolatának lehetőségei és gyakorlati problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hamar, Endre (1982) A népművelés (közművelődés) cél- és feladatrendszerének, eszközeinek és módszereinek változása Szigetváron 1945-től 1980-ig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Harsányiné Lőrincz, Gabriella (1982) Miskolc településföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hobok, Rózsa (1982) A tömegkommunikációs intézmények és szervek politikai irányítása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Horváth, Éva (1982) Pell-egyenletek és másodrendű lineáris rekurzív sorozatok. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváthné Szabó, Katalin (1982) Jászalsószentgyörgy földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hám, István (1982) Az Alföldi borvidék. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

I

Ilosvay, Péterné (1982) Társadalmunk szociális struktúrájának átalakulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ivády, Tamásné (1982) A színes fényképezés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

J

Jakab, József (1982) A Pearl Harbour elleni japán támadás a budapesti sajtó tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jobbágy, Károlyné (1982) A hátrányos helyzetű tanulók zenei nevelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Jooha, István (1982) A Tatabányai Bányász Művészegyüttes története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Joó, Ferenc (1982) A tudományos ismeretterjesztés néhány módszertani problémája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juhász, Katalin (1982) Néhány tanulásban lemaradt első osztályos tanuló iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Juhászné Rüff, Gizella (1982) Magyar-orosz és orosz-magyar torna terminológiai sportszótár. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jákli, Katalin (1982) Balázs József: SZOT díjas. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jámbor, Erzsébet (1982) Néhány, tanulásban lemaradt I. osztályos iskolaérettségének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

K

Kalmár, Istvánné (1982) Giuseppe Verdi Quattro pezzi sacri című oratóriumának elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kaposyné Laki, Zsuzsa (1982) A betegek könyvtári ellátásáról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Karai, Margit (1982) A megyei közigazgatás megszervezése 1867-72. között, különös tekintettel Pest megye sajátosságaira. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Karakas, Ferencné (1982) Az ügyesség fejlesztésének lehetőségei a torna mozgásanyagában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kassay, Balázs (1982) A vármegyei közigazgatás a dualizmus korában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Katona, Gizella (1982) Az ének-zene és más tárgyak közötti koncentráció lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Katona, János (1982) Az Ózdi Kohászati Üzemek helye Magyarország vaskohászatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kelemen, József (1982) A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés időszerű kérdései - különös tekintettel a Néphadseregben folyó közművelődési munkára. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Khoór, Katalin (1982) A permanens nevelés elvi és gyakorlati kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kisné Fülöp, Erzsébet (1982) Beszédfejlesztés a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kiss, József (1982) A Fresnel egyenletek számítógépes vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Éva (1982) Weöres Sándor: Ének a határtalanról c. kötetének nyelvi-stilisztikai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kneszl, Erzsébet (1982) A mese szerepe és jelentősége a gyermek fejlődésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsis, Péterné (1982) Az olvasás szerepe a személyiség fejlesztésében. Az olvasás és személyiség. A könyvtáros szerepe és feladata e folyamatban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Koncz, János (1982) Üvöltés - néhány szó a közérzet lázadásának költészetéről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Koncz, Zsuzsanna (1982) A hatalom szorításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovácsné Brassay, Judit (1982) Mérai (kalotaszegi) népdalok gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kreszner, Zsuzsa (1982) Játékos elemek szerepe a ritmikai készségfejlesztés területén az ének-zene tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kretovics, Éva (1982) Bónis Ferenc (1627-1671). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kriszten, Zsuzsanna (1982) Van-e a magyar nyelvben igeszemlélet? Az orosz igeszemlélet-kategória összevetése a magyar igekötős igékkel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kubicskó, Enikő (1982) A Fresnel-képletek kísérleti vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kádár, Irén (1982) Költői szótár Fazekas Mihály "Lúdas Matyi" című elbeszélő költeménye alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kálmán, Júlia (1982) A Fővárosi Könyvtár szociológiai profiljának kialakulása Szabó Ervin munkássága idején. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kánnár, Józsefné (1982) A céhes fazekasság története a Zala megyei Miháld községben (XIX. sz.). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

L

Ladányi, András (1982) A "Bányamunkás" című szaklap szerepe a bányász szakszervezet történetében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lakatos, Tibor (1982) A játékossá fejlődés útja a kézilabdázásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lapis, Norbert (1982) Törekvések a mai magyar filmművészetben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lendvai, Ágnes (1982) A figyelem szerepe, jelentősége és fejlesztésének lehetőségei a kézilabda védőjátékban, 10-14 éves korú kézilabdázóknál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lesteiner, Éva (1982) Egy SZOT-díjas pályaképe: Galgóczi Erzsébet. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lénárt, Ágnes (1982) A Közép-Tisza-vidéki üdülőkörzet kialakításának földrajzi szempontú feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

M

Majorszki, Ilona (1982) A Kiskörei vízlépcső gazdaságföldrajzi értékelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Malekné Kiss, Katalin (1982) Legyen a zene mindenkié! Kodály Zoltán közművelődési programja és tevékenysége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Melis, Éva (1982) Bartók Béla műveinek alkalmazási lehetőségei az általános iskola 1-4 osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Micsinay, Márta (1982) Rajkai Tibor antropológus, testnevelő életútja, munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Misinszki, Erika (1982) Az általános iskolai fizikatanítás története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mocsnikné Buku, Magdolna (1982) A szakszervezeti vezetés néhány összefüggésének vizsgálata az emberi tényezők oldaláról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mosó, Ottóné (1982) Hollókő idegenforgalma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Muhari, Zoltán (1982) Jászkarajenő - Kőröstetétlen természeti és gazdasági adottságai (különös tekintettel a termelőszövetkezet fejlődésére). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Mácsai, Tamás (1982) A Helvéciai Állami Gazdaság. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, Béláné (1982) Szolnok város élelmiszerellátása és kereskedelmi szerepköre. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, Gábor (1982) Fordulatok a talajtornában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészöly, Miklósné (1982) Munkásművelődési hagyományok a Kőbányai Gyógyszerárugyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

N

Nagy, Ferenc (1982) Társas kapcsolatok alakulása a szolnoki "HÍD" együttesben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Ildikó (1982) A Sajó - Hernád hordalékkúpjának hasznosítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Nemesné Szabó, Katalin (1982) A társadalomtudományok szakbibliográfiáinak fejődése Magyarországon 1945-től. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Novoszádekné Gajdó, Anna (1982) Iván Franko prózája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nyoma, Anna (1982) A felemás korlát gyakorlatanyagának fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nádor, Dénesné (1982) Az ateista nevelés szerepe és jelentősége az általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Katalin (1982) A bibliográfiai kontroll kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

O

Orosz, Balázs (1982) Kondicionális képességek fejlesztése a röplabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ozsvári, Katalin (1982) A képességfejlesztés és a mozgási készségek kialakulásának kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

P

Palócz, Ilona (1982) Helyesírási hibák típus szerinti megoszlása a 4.osztályos tanulók írásos nyelvhasználatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Papp, Ágnes (1982) A túrkevei gyerekkönyvtár foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pardaviné Antal, Mária (1982) Hogyan tükröződött az idegrendszer fejlődése a paleolitikum és a mezolitikum eszközkulturáján? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Parti, Zoltán (1982) A mezőgazdasági népesség elvándorlásának gazdaságföldrajzi kérdései Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Peltzer, Katalin (1982) A magyar iskolai testnevelés története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Petrovszki, Mariann (1982) Az általános iskolai tanulók kézilabdás ügyességének fejlesztése labdás gyakorlatokkal. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pető, Gáborné (1982) A Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. Zenemű és hangtára. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pintér, János (1982) A szocialista brigádok művelődési gyakorlatának vizsgálata a Magyar Viscósa Gyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pintér, Margit (1982) Színes diafilm értékmérője. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pirnczes, Katalin (1982) Az Építők Központi Művészegyüttes "Vadrózsák" tánckara története, tevékenységének elemzése, értékelése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pokorni, Zsuzsanna (1982) Pásztó és társközségeinek népmozgalma és infrastrukturális helyzete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Pomázi, Ágostonné (1982) A művészetpolitika egy területének, a népművészetnek vizsgálata a Matyóföld munkája alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pánczél, Istvánné (1982) A pályakezdő műszaki értelmiség munkahelyi beilleszkedése a Fővárosi Csatornázási Műveknél. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pócsné Patkó, Ilona (1982) A helyesírási hibák szerinti megoszlása a 3. osztályos tanulók írásos nyelvhasználatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Pók, Emőke (1982) Balassi Bálint vitézi énekei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

R

Raffai, Sándorné (1982) Domony községből bejáró dolgozók életmódjának jellemzői. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rohovánszky, Beáta (1982) Maklár földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rozsnyai, Éva Mária (1982) Ipolyi Arnold tudományos munkássága törökszentmiklósi és egri évei alatt (1860-69). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ruszné Torák, Julianna (1982) Mérési és számítási lehetőségek a testnevelés tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rádin, Zsuzsanna (1982) A könyvtár az olvasás-pedagógiai tevékenység színtere. Kísérlet csoportokkal. Az esettanulmány leírása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Sallainé Rigó, Erika (1982) Népdalkörök közművelődési helyzete és feladatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Scsurez, Júlia (1982) Az Újpalotai Szabadidő Központ története. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Sejtesi, János (1982) A kulturált pihenés és szórakozás megszervezésének módszertani kérdései, különös tekintettel az ifjúságra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Seres, Edit (1982) A fejlődő országok népességnövekedési problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Simon, László (1982) Az egészségnevelés problémái jelenünkben. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Sinkó, György (1982) A karsztidegen üledékek elterjedése és vizsgálata a központi Bükk területén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Soha, Mártonné (1982) Az új általános iskolai olvasókönyvek tartalomelemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyi, Szabolcs (1982) A szakszervezeti politikai oktatás helye és szerepe a postás dolgozók világnézeti és politikai nevelésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Stupek, Ilona (1982) Görögdinnye-termesztés a hevesi Rákóczi mg-i termelőszövetkezetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Susán, Ildikó (1982) A Salgótarjáni Városi Gyermekkönyvtár foglalkozásainak tervezése és megvalósítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sz. Tolnai, Mária (1982) Az általános iskolai tanulók nevelésének, közössége alakításának lehetőségei a művészeti csoportban. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Szabics, Istvánné (1982) A Kiskunsági Nemzeti Park. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Gáborné (1982) A testkultúra pedagógus szemmel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Imréné (1982) Az üzemi demokratikus fórumok eredményes működésének pedagógiai - pszichológiai feltételei. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Szabó, Judit (1982) Törökszentmiklós földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Zoltán (1982) Növényföldrajzi térképezés Egerbakta, Bátor, Sirok, Bükkszék területén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalczer, Olga (1982) Társaskapcsolatok Vizsgálata a Magyar Gyapjufonó és Szövőgyár fésűsfonodájában. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Szaplonczai, Filoména (1982) A mozgás helye és szerepe a zenei nevelés rendszerében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szarka, Ildikó (1982) A gyermekvers esztétikumának hatásrendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szeder, László (1982) Bevezetés a kvantumtérelméletbe. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szekeres, Judit (1982) Értelmi nevelés a miskolci gyermekvárosban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szemerédi, Gábor (1982) A haláltudat Radnóti Miklós költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szieberth, Jánosné (1982) Az egészségnevelés néhány problémája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székiné Selley, Anikó (1982) A Francia Kommunista Párt politikája 1973-1981 között. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szük, Anikó (1982) Munkára nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sóki, Edit (1982) A nemzetközi együttműködés kérdései a tájékoztatásban (UNISIST, KGST-NTMIR stb.). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Tajkov, László (1982) A Tatabányai Népház története. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Takács, Judit (1982) Ízületi mozgékonyság mérése az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tamási, Júlia (1982) PR tevékenység a közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tapolcsányi, Gyuláné (1982) A Kisbéri Állami Gazdaság gyümölcsösének gyomnövényzete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tarró, Hajnalka (1982) Nyelvhelyességi kérdések az Ez a Divat 1980-as számaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Teichtné Mészáros, Zsuzsanna (1982) Dobások és dobóképesség fejlesztése általános iskolás korú gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tremler, Károlyné (1982) SZMT Művelődési Központ története (1963-1982). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tresóné Tóth, Éva (1982) A csonka, illetve sérült családokban folyó nevelés néhány problémája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Lászlóné (1982) A vasutasok Szakszervezete Záhonyi Művelődési Házának története. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Tóth, Márta (1982) Az 5-6 éves óvodás gyermekek iskolafelkészültségének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Árpád (1982) Könyvolvasás, vásárlás, művelődés vizsgálata Budapest II. és VIII. kerületében (10-10 család). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Éva (1982) Az iskolai könyvtár helyzetének, állományának vizsgálata, elemzése a jászkiséri általános iskolában, különös tekintettel az új tantervi követelményekre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóthné Berta, Julianna (1982) Alsó tagozatos tankönyvben található lírai versek képi rétegének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóthné Fellner, Zsuzsanna (1982) A közoktatás politika fejlődése az 1960-as évektől napjainkig. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Török, József (1982) A középtávfutók irambeosztásának és edzésmódszerének vizsgálata a 800 m-es síkfutás tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

U

Ujvári, János (1982) A Csepeli Munkásotthon története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Unger, Gyuláné (1982) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

V

Varga, Anikó (1982) A teleológikus gondolkodás leküzdésének lehetőségei az oksági összefüggések feltárásán keresztül az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Varga, György (1982) Gyorsindítás, lerohanótámadás és oktatása kosárlabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Zsuzsanna (1982) A letámadó zónavédekezés jelentősége, alkalmazása és oktatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vass, Veronika (1982) Az előadóművészet és a barokk zene. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Veres, Zoltán (1982) Telepítési törekvések Magyarországon a századfordulón. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Verók, Istvánné (1982) A felnőttek intézményes oktatásának néhány problémája a "Mindenki Iskolája" c. tv-sorozat elemzése alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vincze, Sándorné (1982) Ifjúsági szolgálat a MÜM 400 sz. Szakmunkásképző Intézet könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Virág, Erzsébet (1982) Gabonatermesztéssel kapcsolatos munkák és szokások a századforduló idején Tarnalelesz községben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Váczi, András (1982) A KISZ Központi Művészegyüttes történeti áttekintése a hazai amatőr művészeti mozgalom tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Végh, Etelka (1982) Tiszaszentimre földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vígh, Anna (1982) Heltai Gáspár és a magyar Ponciánus. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Víghné Kiss, Éva (1982) A kenderfeldolgozás folyamata és szókincse Alsóvadászon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

X

x, y (1982) Főiskolás hallgatónők testméreteinek változása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Z

Zentai, Gáborné (1982) A felnőttek pedagógiai kulturáltságának helyzete és fejlesztésének feladatai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Zsarnai, Ildikó (1982) 6-10 éves tanulók testi fejlődésének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Zöld, Tibor (1982) Pedagógiai, didaktikai alapelvek lehetséges alkalmazása a szakszervezeti tisztségviselők oktatásában, különös tekintettel az alapszervezetekben történő tájékoztatásra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ü

Üveges, Imréné (1982) A fizika történetének szerepe az általános iskolai fizika oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jun 12 08:40:22 2021 CEST.