Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Á
Tételek száma: 294.

A

Antal, Judit (1986) Környezetvédelem Kazincbarcikán. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

B

Babarczy, Melinda (1986) Предриксально - постдиксамные глаголы (в - на) по словарю С. И. Отегов и Л. Кадровым - Л. Тальди. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bajzáth, Istvánné (1986) Felnémet története Eger városába való beolvadásig. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Baka, Erzsébet (1986) Mozgásgátolt tanulók az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balogh, József (1986) Játékok az általános iskolai földrajz oktatásához. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázsik, Katalin (1986) Az általános iskolai tanulók világnézeti állásfoglalása egy felmérés tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Baracsi, Edit (1986) Magyar-orosz atlétikai szótár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartus, Anna (1986) Földrajzi tanulmányi kirándulások komplex oktatási és nevelési lehetőségei Eger környékén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bartus, János (1986) A téli gazdasági iskolák és tanfolyamok a mezőgazdaságban a mezőgazdaság szocialista átszervezéséig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barócsi, Katalin (1986) A testnevelés tanításának tárgyi és személyi feltételei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bata, Judit (1986) Veres Miklós gyermekköltészetének bemutatása az Égimódi csavargócímű verses mese alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Beda, Mária (1986) Tanulási nehézség előrejelzése nagycsoportos óvodásoknál. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Benkő, Csilla (1986) Romantikus építészeti emlékeink - A fóti templom. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Berencsi, Katalin (1986) Страноведческие и лингвострановедение элеметье в романе Ч. Айтматова и дольше века длится денв. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Berkes, Béláné (1986) A kovalens kötés és tanítása az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Berki, Edith (1986) A könyvek központi katalógusának felhasználása a központi szolgáltatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bernáth, Imre (1986) A Darnó-hegy és környéke természeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berta, Erzsébet (1986) Az olvasás és a szocializáció. A család és az óvoda szerepe a gyermek olvasóvá válásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bertalan, Katalin (1986) Hódmezővásárhely népviselete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Birincsikné Krizsán, Irén (1986) Orosz nyelv 7. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bizony, Istvánné (1986) Az erkölcsi-politikai nevelés léte és motívumai az általános iskolában a vizsgálódások tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bodócs, Anna (1986) Jászalsószentgyögy felső tagozatos tanulóinak a ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bognár, Beáta (1986) Népköltészeti hatások Weöres Sándor lírájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bognárné Koppány, Cecília (1986) Az érdekvédelem és az érdekképviselet mint a nevelés eszköze. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bohati, Józsefné (1986) A gyöngyöspatai plébániatemplom. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Bolla, Ágnes (1986) Fertőző betegségek előfordulásai és ellenük való védekezés. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boross, Judit (1986) Sarkadi Imre drámái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borsányi, Andrásné (1986) A nem verbális megnyílvánulások lehetőségeinek vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boskovitzné Csernyánszky, Katalim (1986) Az organikus építészet. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Both, Klára (1986) A helyesírás készségfejlesztésének módszeres eljárásai a tulajdonnevek fejezetéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Burger, Mihályné (1986) Lehet-e vélni akaratunk ellenére?; Maupassant: A gyáva c. novellája (befogadás). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bárdi, László (1986) A Jászberényi Palotásy János Zeneiskolában működő zenekarok története.A zenekari munka, mint közösségi nevelés egyik formája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bátoriné Kállai, Ilona (1986) A számítástechnika bevezetésének lehetőségei az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Békésiné Szalóki, Anna (1986) The Motif of Redemption and Its Artistic Means of Expression: Myth and Ritual in the Drama of T. S. Eliot. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bús, Klára (1986) A közösségi nevelés eredményvizsgálatának mutatói a társas kapcsolatok világában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csanálosi, Piroska (1986) Mikszáth tragikuma utolsó három nagy regényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csejtei, Mária (1986) A szülői munkaközösségek tevékenysége a család és iskola együttműködésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Csoma, Ilona (1986) A zenei anyanyelv kialakítása az általános iskola alsó és felső tagozat osztályaiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csóka, László (1986) Az új baloldal ideológiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csőke, Irén (1986) A Lehel Vezér Gimnázium története a társadalmi-politikai változások tükrében az alapítástól a felszabadulásig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czanik, Ferenc (1986) Kapuvári férfi viselete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

D

Danis, Éva (1986) Az aszódi ragadványnevek rendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dankó, Anna (1986) Dág és Úny község története és földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Darnyi, Erika (1986) Az I. Miklós korabeli viszonyok bírálata Dosztojevszkij Feljegyzések a holtak házából című műve alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Demeter, József (1986) Pető János grafikusművész. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dittrichné Szegő, Hedvig (1986) A Ványai Ambrus Gimnázium és Gépjárműtechnikai Szakközépiskola könyvtárának helyzete és állományának elemzése az Irányelvek tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dorkóné Boza, Eleonóra (1986) Babits Mihály kései költészete (Az Újabb versek és a Jónás könyve tükrében). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dávid, Enikő (1986) A magyar ellenreformáció története és a földesúri jog szerepe az országgyűlések tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

E

Erdélyi, Ildikó (1986) A termelőszövetkezetek létrejötte, hatása a parasztság és a község gazdaság-társadalmi életére (1948-62 között adott községben). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Essek, Zsuzsanna (1986) Gödöllő és környéke kastélyai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

F

Farkas, Enikő (1986) Csehov és a modern dráma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Erzsébet (1986) Kosárlabdázás kialakulása és meghonosodása Egerben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fazekas, Ildikó (1986) A művelődési házakban szervezett bábszakkörök és azok szerepe az oktató-nevelő munkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Edit (1986) A társadalom szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fejesné Rózsavölgyi, Rita (1986) A testi képességek szerepe a ritmikus sportgimnasztikában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fekete, Sándor (1986) Osztályom közösséggé fejlődésének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Fenyves, Péter (1986) A labdarúgás oktatása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fenyves, Zoltán (1986) Általános iskolás korú kézilabda csapat szociometriai felmérése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Foki, Vilmos (1986) A kajak-kenu sport története Ráckevén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fényes, Judit (1986) Főnévi és határozói igeneves szerkezetek grammatikai szempontú vizsgálatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fórián, Diána (1986) Diaporáma alkalmazása az alsó tagozatos oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földi, Györgyné (1986) Egy kiscsoportos foglalkozás módszertana a művelődési házban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fülöp, Péter (1986) A futógyorsaság fejlesztésének problémája a 10-14 éves korosztály oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Geisbühl, Tünde (1986) Népi jellegű udvarházak Orbai- és Kézdiszékben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gelle, István (1986) Diáknyelv és társadalom. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gibicsár, István (1986) Az erőképesség összefüggése a vágtafutás futóteljesítményével általános iskolai tanulóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gombos, Zoltánné (1986) Rómaikori település a Szársomlyó tövében. A nagyharsányi avarkori temető. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gortva, Márta (1986) A testnevelési játékok szerepe és jelentősége az alsó tagozatos oktató-nevelő munkában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gregorits, Viktória (1986) Francois Rabelais a humanista nevelő és regénye. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Gulyás, Katalin (1986) Népi mesterségek: kaskötés, kosárfonás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyetvay, Stefánia (1986) Értelmiségi fiatalok művelődési, szórakozási szokásai Leninvárosban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Györkös, Katalin (1986) A siroki várhegy növényzete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Győrvári, Éva (1986) A vezetési stílusok hatása a gyermekek tanulási és szabadidős tevékenységére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gömbicz, Nándorné (1986) Technikai foglalkozások szerepe az alsó tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hadházi, István (1986) A nyitást, és a nyitásfogadást meghatározó fizikai törvényszerűségek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hendrikné Antóni, Ildikó (1986) Törökszentmiklós és a Bethlen Gábor úti Általános Iskola története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Henez, László (1986) Közlekedésre nevelés az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Herold, Judit (1986) Roald Dahl Danny a szupersrác. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Holló, Gábor (1986) Közlekedésre nevelés az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Holló, Ildikó (1986) A Jászberényi Gyakorló Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak és tanárainak radványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Holzer, Alfréd (1986) Fresnel-egyenletek számítógépes vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hora, János (1986) A család és az iskola együttműködésének helyzete és fejlődésének lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Júlia (1986) A bűn és bűnhődés lélektani motivációja Arany János balladáiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Lászlóné (1986) Szakköri munka az általános iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Tamás (1986) Alacsonyabb osztályú labdarúgó csapatok technikai képzettségének és speciális állóképességének mérése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Zsuzsanna (1986) A hetes, nyolcas, kilences igeosztályok vizsgálata az Ozsegov és a Hadrovics-Gáldi szótárak alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Husi, Zsuzsanna (1986) Cönológiai vizsgálatok a Bátori Nagy-oldalon. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Héjja, Andrásné (1986) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Ilonka, Zoltán (1986) Benke László festőművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ilonka, Zoltán (1986) Benke László festőművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ivády Horváth, Veronika (1986) Őstörténetünk néhány kérdése az összefoglaló történeti munkánk tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Izsold, Lászlóné (1986) Az amatőr művészeti csoportok helye helye, szerepe a közművelődésben /Egy helyi kórus életének bemutatása és feldolgozása/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Jacsó, Mária (1986) Csoportfoglalkozás és differenciált oktatás az orosz nyelvi órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jegesi, László (1986) Egy területi és egy NB II-es labdarúgócsapat támadójátékának összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jobbágy, Erika (1986) A bázisvállalat története és gyártóeszközgazdálkodási alrendszerének felépítése. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Joó, Göngyi (1986) Egy író vagy irodalmi műfaj olvasottságának vizsgálata iskolai vagy közművelődési könyvtárban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Erzsébet (1986) Készségfejlesztés az általános iskola 1-4. osztályában ének-zene tantárgyból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Katalin (1986) Az ifjúvezető helye, szerepe az úttörőmozgalomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Péter (1986) Algoritmikus típusú előírások az általános iskolai talajgyakorlat-elemek oktatásához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jánosi, Erika (1986) Jásztelek ragadványne. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jónás, Tibor (1986) Rotkiewitz egy problémájának általánosítása. TDK dolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kalóz, Mariann (1986) A bécsi klasszikusok zeneformáló tevékenysége Beethoven művészetének tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karniczki, Csilla (1986) Németh László A jó tanár című művének írói szótára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kazai, Angéla (1986) Parád és környéke, idegenforgalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kazári, Jolán (1986) A családi életre nevelés időszerű kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kecze, Istvánné (1986) A testi adatok és a teljesítmények közötti összefüggések vizsgálata az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kemény, Csilla (1986) Az óvodai gyermekjátékdalok személyiségformáló hatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Karolina (1986) A kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos orosznyelv oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Anna (1986) A vasas szakszervezet közművelődési szerepe a két világháború között, különös tekintettel a szaklap szerepére (1919. okt. - 1938. dec.). Szakdolgozat thesis, Archív.

Kiss, Edit és Panyi Mihályné Czipczer, Rita (1986) Főiskolai hallgatók felkészítése a családi életre nevelésre. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Péter (1986) Légpárnás írásvetítő-transzparens elkészítése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiséri, Péterné (1986) Az általános iskolai könyvtár szerepe az oktató - nevelő munkában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kleineisel, Erika (1986) Újhartyán község iskolatörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Attiláné (1986) Hogyan képzelem el a munkámat megkönnyítő új biológiai szaktanterem kivitelezését. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Attiláné (1986) Hogyan képzelem el a munkámat megkönnyítő új biológiai szaktanterem kivitelezését? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsis, Tamás (1986) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Benedek (1986) Az általános iskolában használható analóg modellek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Gabriella (1986) A játék szerepe a kisiskolások orosz nyelvi oktatásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Jánosné (1986) A munka és művelődés kölcsönhatása a szocialista brigádok tevékenységében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Katalin (1986) Az igei csoporton belüli beágyazások a 2. osztályos tanulók élőbeszédében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Tünde (1986) A termelőszövetkezet összevonásának hatása a tsz. tagságára és a szövetkezeti demokrácia alakulására. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovácsné Hajdú, Andrea (1986) Jobbágyhelyzet jobbágynevek Abasár községben 1770 és 1836 között. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kovácsné Túróczi, Márta (1986) Ady Endre politikai publicisztikája, különös tekintettel a hazafiság és a nacionalizmus kérdéseire. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kraftsik, Tünde (1986) A vezetési stílusok hatása a gyermekek órai tevékenységére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Káposzta, Judit (1986) A balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium története 1919-1945-ig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kármán, Gabriella (1986) Népi mesterségek - A kádárság -. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Köbli, Attila (1986) Az itáliai reneszánsz festői kompozíciós problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Kőmüves, Ágnes (1986) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Lakatos, László (1986) Heves megye népiskoláinak története a Horthy ellenforradalmi korszakban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Legény, Csabáné (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lenhardt, István (1986) A békéért folyó harc napjainkban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lovas, Tibor (1986) Kőbánya Újhegyi lakótelep közművelődési helyzete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lukács, Zsuzsanna (1986) A Galgamente női és férfi népviselete. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Lánczi, Ágnes (1986) Olvasás és szocializáció kérdései a nehezen nevelhető gyermekeknél. Szakdolgozat thesis, Archív.

László, Mónika (1986) A napközis nevelő mint nevelési tényező. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lázár, Eszter (1986) A műalkotások bemutatásának és szemléltetésének lehetséges útjai és problémái az alsó tagozatos rajz oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Léder, Lászlóné (1986) Gyermekfoglalkozások szervezése az úttörőházban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lövei, Zsuzsanna (1986) A tanulók erkölcsi tudatának, magatartásának és érzelmeinek fejlesztése a környezetismeret tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Magyar, Erika (1986) Az iskolai könyvtár mint forrásközpont. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Magyar, Margit (1986) A diákújság mint nevelési tényező. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Magyarné Eszenyi, Éva (1986) Iskolaszociológiai és családszociológiai vizsgálat az iskolai testneveléssel és sporttal kapcsolatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makó, Margit (1986) A kunsági szűrhímzések ornamentikájának elemzése és alkotó alkalmazása az általános iskola alsó tagozatának rajz tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Marosi, Jánosné (1986) A történelmi szakkör helye és szerepe a tanulói személyiség formálásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mayer, Vivian (1986) A szabadidő felhasználásának pszichológiai kérdései (Általános iskolai 1-2. osztályos tanulók szabadidő eltöltésének vizsgálata). Szakdolgozat thesis, Archív.

Mester Szabó, Erzsébet (1986) Természet- és környezetvédelemre nevelés lehetőségei a környezetismeret órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Milosné Bóta, Piroska (1986) A vizuális nevelés feladatai és lehetőségei a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Moldvai, Ibolya (1986) Egy alsó tagozatos osztály szocializációs folyamatának vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Ferencné (1986) A romantika és a realizmus Vörösmarty: Csongor és Tünde című művében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Marianna (1986) Közép- és hosszútávfutás motivációs szempontból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Mária (1986) A mozgalmi-közéleti nevelés lehetősége a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Ágnes (1986) A veszélyeztetett helyzetű gyermekek legfontosabb pszichológiai jellemzői 12-14 éves korban intézeti keretek között. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molz, Magdolna (1986) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Móricz, Miklós (1986) A Citerabarátok Klubja kialakulásának és fejlődésének története. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, András (1986) A munkahelyi művelődés irányítása az Egis Gyógyszergyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Anikó (1986) Úszásoktatás úttörőtáborban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Attila (1986) Weöres Sándor gyermekköltészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Imre (1986) The Characteristics of Aldus Huxley's Novels in the Mirror of Crome Yellow. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Imre (1986) Reprográfia alkalmazása a könyvtárakban: gyorsmásoló berendezések könyvtári használata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, István (1986) Integrált áramkörök gyártása. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Lajos (1986) Tense in English from a Pragmatic Point of View. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Lászlóné (1986) A beszédértés és a beszéd 5. 6. 7. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Lászlóné (1986) A beszédértést és a beszéd 5. 6. 7. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Marianna (1986) Sáta község földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Márta (1986) Természet és folklór mágiája Csingiz Ajtmatov művészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Tibor (1986) A közművelődés korszerű értelmezése, a sajtó szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Zsuzsanna (1986) Kosztolányi Dezső Aranysárkány című művének mondatstilisztikai vizsgálata, a regény néhány részletén keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyné Lászka, Csilla (1986) Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagyné Nagy, Gyöngyi (1986) Az Országos Szórakoztatózenei Központ kialakulása és fejlődésének története. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagyné Skrabák, Márta (1986) Technikai foglalkozások alsó tagozatos napközi otthonban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyváradi, Katalin (1986) Az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváció szerepe az alsó tagozatos tanunók zenei nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Neubrandt, Ferenc (1986) A magyarországi demokrácia úttörője - Vázsonyi Vilmos történetfelfogása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Novottáné Csősz, Gabriella (1986) A Fővárosi Kertészeti Vállalat nyári sportnapközi tábora. Szakdolgozat thesis, Archív.

O

Oliserné Kukusik, Ágnes (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Oravecz, Judit (1986) A korrekciós nevelés megválósításának feltételei Hatvanban és környékén. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Palkovits, Tamásné (1986) A Sárvári vár festményei Dorffmaister István tevékenysége Sárváron. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Papné Mátyus, Zsuzsanna (1986) Zsebszámológépek alkalmazása az általános iskolai matematika oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, Ferencné (1986) A KPVDSZ Hajdú-Bihar megyei Bizottság területén folyó közművelődési munka elemzése két vállalat tevékenységének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Papp, Zsuzsanna (1986) Nógrád megyei bányászdalok gyűjtése és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pardi, Ildikó (1986) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Kisújszállás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Sándor (1986) Egészségre nevelés az általános iskola 1-4. osztályáig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, Mihály (1986) A pálcikamodellek alkalmazása a szakköri munkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pintér, Sándor (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Piroska, Sára (1986) 6-10 éves gyermek mint a lírai mű befogadója. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Polyák, István (1986) A koncentráció és a koordináció szerepe a biztos tárgyi tudás kialakítása érdekében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Popovics, Éva (1986) Az Észak-magyarországi körzet településhálózata és a megyék ingázása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Porkoláb, Péter (1986) A portréművészet (A portréműfaj szemléletbeli alakulása a történelemben). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Prukner, Pál (1986) A közművelődés szerepe a szocialista életmód alakításában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pál, Kálmán (1986) A munkahelyi művelődés gyakorlata a szocialista brigádok életében a Simontornyai Bőrgyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Páricska, Zoltán (1986) A világgazdasági korszakváltás hatása a magyar külkereskedelemre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

R

Radó, Györgyné (1986) Munkahelyi művelődés az Egis Gyógyszergyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rassányi, László (1986) A csillagok energiatermelő folyamatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Renfer, István (1986) Munkahelyi művelődés a Taurus Műszaki Gumigyárban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ritecz, Katalin (1986) Déry Tibor utolsó írói korszaka. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rábóczkiné Benkő, Zsuzsa (1986) Az erkölcsi-politikai-világnézeti nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rózsavölgyi, József (1986) A Volán-TEFU Vállalat Szakszervezeti szerveinek szociálpolitikai tevékenysége a VI. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat thesis, Archív.

S

Sayed, Nasrullah (1986) Az afgán társadalom fejlődésének főbb állomásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Schulcz, Ágnes (1986) Глаголы v класса с приставками. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Sebők, Márta (1986) Légpárnás írásvetítő-transzparens elkészítése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinkovicz, László (1986) Művelődési szokások kialakulása és fejlődése Kiskőrös városban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sipos, Gabriella (1986) Szerb Antal magyar irodalomtörténetének kritikai fogadtatása a felszabadulásig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Siposné Fekete, Ágnes (1986) A művelődés helyzete napjainkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Skovránné Vámosi, Ágota (1986) The Spanish Roots of American Art. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabadosné Grósz, Mária (1986) Az általános iskolából a középiskolába való átmenet nehézségei orosz nyelvből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabolcs, Géza (1986) Az iskolai testnevelés személyiségformáló lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Andrea (1986) A lóugrás előkészítő gyakorlatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Emese (1986) Az óvoda alapozómunkája az iskolára való előkészítésben, a két intézmény együttműködése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Erika (1986) Bepillantás a Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár archív állományába. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, József (1986) Létrástető és környékének komplex természetföldrajzi feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Presovszky, Mária (1986) Közművelődés és üdültetés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalai, Károlyné (1986) Klubnapközi a gyöngyösi 7. számú általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalkai, Mária (1986) Sportjátékok előkészítésének lehetőségei az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szarka, Attila (1986) Dokumentumpróza az utóbbi évek magyar irodalmában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szatmári, Erika (1986) A tápiószelei Blaskovich Múzeum története és fejlődése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szeberényiné Barabás, Zita (1986) Egy még élő mesterség, a bognárság története, eszközei, műveletei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szentgyörgyi, Szilvia (1986) A mezőgazdasági munka megismertetése és megszerettetése a 3-4. osztály környezetismeret tantárgy alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szigethy, Fóra (1986) Oktatócsomag Pitagorasz tételéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilvásné Molnár, Katalin (1986) Ritmikai készségfejlesztés az általános iskola 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szinger, Ibolya Erzsébet (1986) Olvasóvá nevelés iskolaotthonos osztályban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szinger, Ibolya Erzsébet (1986) Olvasóvá nevelés iskolaotthonos osztályban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szivi, Józsefné (1986) A szakszervezeti tömegpolitikai oktatás vizsgálata, elméletének és gyakorlatának néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szivi, Józsefné (1986) A szakszervezeti tömegpolitikai oktatás vizsgálata,elméletének és gyakorlatának néhány kérdése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szoróka, Endre (1986) A szabadpolc történeti fejlődése és az állomány új csoportokban való elhelyezésére közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szoróka, Endre (1986) A szabadpolc történeti fejlődése és az állomány új csoportokban való elhelyezésére közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Széplakiné Józsa, Erika (1986) Vízi játékok oktatásának lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szőts, Zoltán (1986) A csoportszerveződés néhány sajátossága a Sprőder György rajtitkárképző táborban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szőts, Zoltán (1986) A csoportszerveződés néhány sajátossága a Sprőder György rajtitkárképző táborban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sámuel, Ferencné (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sándor, Péter (1986) A távoktatás korszerűsítésének aktuális problémái - különös tekintettel az Ipari Vezetőképző Intézet Távoktatási Iroda tevékenységére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sárossy, Lajos (1986) Középkori falu a "via magna de Kewrus" mentén: Vatha. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Süveczné Farkas, Éva (1986) A munkahelyi művelődés fejlődésének lehetőségei a Mikroelektronikai Vállalat budapesti egységénél a gazdasági és művelődési folyamatok kölcsönhatásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

T

Takács, Magdolna (1986) Lucernamag-termelés módszerei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Takács, Éva (1986) Heves megye községi pecsétjeinek címerképei a XVII - XVIII. században. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tariné Toldi, Ágnes (1986) Népnyelvi és tájnyelvi sajátosságok Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tatár, Mária (1986) Az olvasás és szocializáció. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tatár, Mária (1986) Az olvasás és szocializáció. Szakdolgozat thesis, Archív.

Toldi, Ottó (1986) Debrecen és környéke összehasonlító zuzmóflorisztikai felmérése a zuzmóvegetáció szünfenobiológiai és ökológiai vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tomcsik, Lászlóné (1986) Az európai szentimentalizmus és hatása a magyar prózában - különös tekintettel Kármán József Fanni hagyományai című művére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tomán, Katalin (1986) A Metadex mágnesszalagos adattár a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tomán, Katalin (1986) A Metadex mágnesszalagos adattár a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tormási, Margit (1986) A tévépedagógia időszerű kérdései (a televízió szerepe a nevelőmunkában). Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tormási, Margit (1986) A tévépedagógia időszerű kérdései/ A televízió szerepe a nevelőminkában/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tormási, Margit (1986) A tévépedagógiai időszerű kérdései (A televízió szerepe a nevelő munkában). Szakdolgozat thesis, Archív.

Tuzáné Nagy, Kára Viola (1986) Heves helyismereti bibliográfiája 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tábi, Józsefné (1986) A Kalocsai népművészet kutató elemzése a hímzés ornamentikája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Táboriné Veréb, Zsuzsanna (1986) A putnoki bányaüzem története (1912-1985). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Györgyi (1986) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a társadalomban. (Egy kórus életének bemutatása). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Ilona (1986) Olvasás-írástanítás a 4. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Judit (1986) A közművelődés és a közoktatás kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Judit (1986) A közművelődés és a közoktatás kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Józsefné (1986) Az ionkötés elmélete és tanításának tapasztalatai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Veronika (1986) A családi nevelés időszerű társadalmi és pedagógiai problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Zsuzsanna (1986) A hatvani Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola története különös tekintettel 1945-től a 70-es évekig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Éva (1986) A koordinációs képességek alakulása óvodáskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Majercsik, Éva (1986) Sütő András drámaírói munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tótht, Ferencné (1986) A korrekciós nevelés lehetőségei és módszerei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Túri, András (1986) A művészeti élet irányításának elméleti és gyakorlati kérdései Kecskemét városában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Túri, András (1986) A művészeti élet irányításának elméleti és gyakorlati kérdései Kecskemét városában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tőrösné Tamási, Katalin (1986) Korszerű gondolatok a nevelésről Rousseau "Emil" c. munkájában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Tőzsér, László (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tőzsér, László (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

U

Urvölgyi, Lívia (1986) 13 huszadik századi író olvasottsága a jászárokszállási könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vajda, Éva (1986) Arany János Rózsa és Ibolya című művének költői szótára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vankó, Istvánné (1986) A fakultáció szerepe az általános iskolai történelemtanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, István (1986) A beállós szerepe a modern labdarúgásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Judit (1986) Частотный словарь. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, József (1986) A Napsugár Bábegyüttes 35 éve. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Lászlóné (1986) A nem hagyományos dokumentumok helye, szerepe a vállalati műszaki könyvtárakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Mária (1986) KÉMIA SZÁMÍTÁSOK TANÍTÁSA AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN ÉS TOVÁBBÉPÍTÉSE A KÖZÉPISKOLÁBAN. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Mária (1986) Kémiai számítások tanítása az általános iskolában és továbbépítése a középiskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Mária (1986) A törökszentmiklósi Rózsa Ferenc téri Körzeti Általános Iskola könyvtárának helyzete, állományának elemzése az irányelvek tükrében, tekintettel a tantervi követelményekre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Varga, Tibor (1986) Ausztrália gazdasági fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Éva (1986) Csiky Gergely és a magyar dráma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vas-Borosi, Melinda (1986) A hangrögzítők működési elve és felhasználásuk az oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vasné László, Krisztina (1986) A művészi élmény jelentősége a népművelő munkájában, különös tekintettel a képzőművészet szerepére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vass, Erika (1986) Az óvodai gyermekjátékdalok hatása a személyiség fejlődésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vasvári, Éva (1986) Az agitáció és propaganda lélektani kérdései a SZIM Hírlap munkája tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Villangóné Hortobágyi, Ildikó (1986) A szakszervezethez tartozást motiváló tényezők a szakmunkástanulók körében (Egy felmérés tapasztalatai). Szakdolgozat thesis, Archív.

Vincze, Judit (1986) Fejlődik-e a fejlődő világ? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vindeizen, Ferencné (1986) Az íráselsajátítás folyamatának vizsgálata, pszichológiai szempontu elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vojtekovszki, Ildikó (1986) Népi mesterségek - a szűcs. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vonáné Jászay, Marianna (1986) Munkaleírások kvantitatív (mennyiségi) spektrometriai elemekhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Váli, Gáborné (1986) A szocialista személyiségfejlesztés aktuális problémái jelenünkben (Egy fővárosi és egy vidéki általános iskolában végzett vizsgálat tükrében). Szakdolgozat thesis, Archív.

Váli, Gáborné (1986) A szocialista személyiségfejlesztés aktuális problémái jelenünkben/Egy fővárosi és egy vidéki általános iskolában végzett vizsgálat tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Várai, Lajos (1986) A Balaton idegenforgalma. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Várhegyi, Judit (1986) A 10-14 éves gyermekek televíziónézési szokásai. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vízi, Lászlóné (1986) “Сопоставление ”преступления ои наказания“ М. Достоевского с повестыо горъкого ”ТРОЕ“. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Vörös, Gabriella (1986) A családi nevelés néhány problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

X

x, y (1986) Az anyag szerkezete és változásai című fakultáció a Berceli Általános Iskola 7. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

x, y (1986) A termelőszövetkezetek létrejötte, hatása a parasztság és Kunszentmárton gazdasági-társadalmi életére (1948-tól). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Z

Zana, Ildikó (1986) Az önkormányzat szerepe a gyermekközösségek fejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Zarghoona Majahed, Kamal (1986) Afganisztán kereskedelmi és gazdasági fejlődése 1985-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zilahi, Mária (1986) Szerencs város településföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsipi, Zsuzsanna (1986) Taboo Words. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Á

Ávéd, Tibor (1986) A testi nevelés kialakulása és fejlődése a mezőkövesdi gimnáziumban (1911-1931). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Wed May 22 23:01:33 2024 CEST.