Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | X | Z | Á
Találatok száma: 195.

B

Baka, Erzsébet (1986) Mozgásgátolt tanulók az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balogh, József (1986) Játékok az általános iskolai földrajz oktatásához. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Baracsi, Edit (1986) Magyar-orosz atlétikai szótár. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bartus, Anna (1986) Földrajzi tanulmányi kirándulások komplex oktatási és nevelési lehetőségei Eger környékén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Berki, Edith (1986) A könyvek központi katalógusának felhasználása a központi szolgáltatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bernáth, Imre (1986) A Darnó-hegy és környéke természeti földrajza. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berta, Erzsébet (1986) Az olvasás és a szocializáció. A család és az óvoda szerepe a gyermek olvasóvá válásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bertalan, Katalin (1986) Hódmezővásárhely népviselete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Birincsikné Krizsán, Irén (1986) Orosz nyelv 7. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bizony, Istvánné (1986) Az erkölcsi-politikai nevelés léte és motívumai az általános iskolában a vizsgálódások tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bognár, Beáta (1986) Népköltészeti hatások Weöres Sándor lírájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bognárné Koppány, Cecília (1986) Az érdekvédelem és az érdekképviselet mint a nevelés eszköze. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boross, Judit (1986) Sarkadi Imre drámái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Borsányi, Andrásné (1986) A nem verbális megnyílvánulások lehetőségeinek vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Both, Klára (1986) A helyesírás készségfejlesztésének módszeres eljárásai a tulajdonnevek fejezetéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Burger, Mihályné (1986) Lehet-e vélni akaratunk ellenére?; Maupassant: A gyáva c. novellája (befogadás). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Bárdi, László (1986) A Jászberényi Palotásy János Zeneiskolában működő zenekarok története.A zenekari munka, mint közösségi nevelés egyik formája. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Békésiné Szalóki, Anna (1986) The Motif of Redemption and Its Artistic Means of Expression: Myth and Ritual in the Drama of T. S. Eliot. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bús, Klára (1986) A közösségi nevelés eredményvizsgálatának mutatói a társas kapcsolatok világában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

C

Csanálosi, Piroska (1986) Mikszáth tragikuma utolsó három nagy regényében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csoma, Ilona (1986) A zenei anyanyelv kialakítása az általános iskola alsó és felső tagozat osztályaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csóka, László (1986) Az új baloldal ideológiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Danis, Éva (1986) Az aszódi ragadványnevek rendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dankó, Anna (1986) Dág és Úny község története és földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Darnyi, Erika (1986) Az I. Miklós korabeli viszonyok bírálata Dosztojevszkij Feljegyzések a holtak házából című műve alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Demeter, József (1986) Pető János grafikusművész. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dorkóné Boza, Eleonóra (1986) Babits Mihály kései költészete (Az Újabb versek és a Jónás könyve tükrében). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dávid, Enikő (1986) A magyar ellenreformáció története és a földesúri jog szerepe az országgyűlések tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Farkas, Enikő (1986) Csehov és a modern dráma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Farkas, Erzsébet (1986) Kosárlabdázás kialakulása és meghonosodása Egerben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fazekas, Ildikó (1986) A művelődési házakban szervezett bábszakkörök és azok szerepe az oktató-nevelő munkában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Fejesné Rózsavölgyi, Rita (1986) A testi képességek szerepe a ritmikus sportgimnasztikában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fenyves, Péter (1986) A labdarúgás oktatása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fenyves, Zoltán (1986) Általános iskolás korú kézilabda csapat szociometriai felmérése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Foki, Vilmos (1986) A kajak-kenu sport története Ráckevén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fényes, Judit (1986) Főnévi és határozói igeneves szerkezetek grammatikai szempontú vizsgálatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Földi, Györgyné (1986) Egy kiscsoportos foglalkozás módszertana a művelődési házban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Fülöp, Péter (1986) A futógyorsaság fejlesztésének problémája a 10-14 éves korosztály oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

Geisbühl, Tünde (1986) Népi jellegű udvarházak Orbai- és Kézdiszékben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gelle, István (1986) Diáknyelv és társadalom. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gibicsár, István (1986) Az erőképesség összefüggése a vágtafutás futóteljesítményével általános iskolai tanulóknál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gombos, Zoltánné (1986) Rómaikori település a Szársomlyó tövében. A nagyharsányi avarkori temető. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gulyás, Katalin (1986) Népi mesterségek: kaskötés, kosárfonás. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gyetvay, Stefánia (1986) Értelmiségi fiatalok művelődési, szórakozási szokásai Leninvárosban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gömbicz, Nándorné (1986) Technikai foglalkozások szerepe az alsó tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

H

Hadházi, István (1986) A nyitást, és a nyitásfogadást meghatározó fizikai törvényszerűségek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Holzer, Alfréd (1986) Fresnel-egyenletek számítógépes vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Júlia (1986) A bűn és bűnhődés lélektani motivációja Arany János balladáiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Tamás (1986) Alacsonyabb osztályú labdarúgó csapatok technikai képzettségének és speciális állóképességének mérése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Zsuzsanna (1986) A hetes, nyolcas, kilences igeosztályok vizsgálata az Ozsegov és a Hadrovics-Gáldi szótárak alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Héjja, Andrásné (1986) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

I

Izsold, Lászlóné (1986) Az amatőr művészeti csoportok helye helye, szerepe a közművelődésben /Egy helyi kórus életének bemutatása és feldolgozása/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

J

Jacsó, Mária (1986) Csoportfoglalkozás és differenciált oktatás az orosz nyelvi órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jegesi, László (1986) Egy területi és egy NB II-es labdarúgócsapat támadójátékának összehasonlító elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Erzsébet (1986) Készségfejlesztés az általános iskola 1-4. osztályában ének-zene tantárgyból. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Juhász, Péter (1986) Algoritmikus típusú előírások az általános iskolai talajgyakorlat-elemek oktatásához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jónás, Tibor (1986) Rotkiewitz egy problémájának általánosítása. TDK dolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

K

Kalóz, Mariann (1986) A bécsi klasszikusok zeneformáló tevékenysége Beethoven művészetének tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Karniczki, Csilla (1986) Németh László A jó tanár című művének írói szótára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kazai, Angéla (1986) Parád és környéke, idegenforgalma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kecze, Istvánné (1986) A testi adatok és a teljesítmények közötti összefüggések vizsgálata az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kemény, Csilla (1986) Az óvodai gyermekjátékdalok személyiségformáló hatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kiss, Anna (1986) A vasas szakszervezet közművelődési szerepe a két világháború között, különös tekintettel a szaklap szerepére (1919. okt. - 1938. dec.). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kiss, Péter (1986) Légpárnás írásvetítő-transzparens elkészítése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiséri, Péterné (1986) Az általános iskolai könyvtár szerepe az oktató - nevelő munkában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kocsis, Attiláné (1986) Hogyan képzelem el a munkámat megkönnyítő új biológiai szaktanterem kivitelezését? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsis, Tamás (1986) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Benedek (1986) Az általános iskolában használható analóg modellek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Gabriella (1986) A játék szerepe a kisiskolások orosz nyelvi oktatásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Jánosné (1986) A munka és művelődés kölcsönhatása a szocialista brigádok tevékenységében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Katalin (1986) Az igei csoporton belüli beágyazások a 2. osztályos tanulók élőbeszédében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kovácsné Túróczi, Márta (1986) Ady Endre politikai publicisztikája, különös tekintettel a hazafiság és a nacionalizmus kérdéseire. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kraftsik, Tünde (1986) A vezetési stílusok hatása a gyermekek órai tevékenységére. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kőmüves, Ágnes (1986) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

L

Lakatos, László (1986) Heves megye népiskoláinak története a Horthy ellenforradalmi korszakban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Legény, Csabáné (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovas, Tibor (1986) Kőbánya Újhegyi lakótelep közművelődési helyzete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lánczi, Ágnes (1986) Olvasás és szocializáció kérdései a nehezen nevelhető gyermekeknél. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Léder, Lászlóné (1986) Gyermekfoglalkozások szervezése az úttörőházban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

M

Magyarné Eszenyi, Éva (1986) Iskolaszociológiai és családszociológiai vizsgálat az iskolai testneveléssel és sporttal kapcsolatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Makó, Margit (1986) A kunsági szűrhímzések ornamentikájának elemzése és alkotó alkalmazása az általános iskola alsó tagozatának rajz tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Marosi, Jánosné (1986) A történelmi szakkör helye és szerepe a tanulói személyiség formálásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mayer, Vivian (1986) A szabadidő felhasználásának pszichológiai kérdései (Általános iskolai 1-2. osztályos tanulók szabadidő eltöltésének vizsgálata). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mester Szabó, Erzsébet (1986) Természet- és környezetvédelemre nevelés lehetőségei a környezetismeret órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Milosné Bóta, Piroska (1986) A vizuális nevelés feladatai és lehetőségei a napközi otthonban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnár, Ferencné (1986) A romantika és a realizmus Vörösmarty: Csongor és Tünde című művében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Marianna (1986) Közép- és hosszútávfutás motivációs szempontból. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Ágnes (1986) A veszélyeztetett helyzetű gyermekek legfontosabb pszichológiai jellemzői 12-14 éves korban intézeti keretek között. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molz, Magdolna (1986) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Móricz, Miklós (1986) A Citerabarátok Klubja kialakulásának és fejlődésének története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

N

Nagy, András (1986) A munkahelyi művelődés irányítása az Egis Gyógyszergyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Anikó (1986) Úszásoktatás úttörőtáborban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Attila (1986) Weöres Sándor gyermekköltészete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Imre (1986) The Characteristics of Aldus Huxley's Novels in the Mirror of Crome Yellow. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Imre (1986) Reprográfia alkalmazása a könyvtárakban: gyorsmásoló berendezések könyvtári használata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Lajos (1986) Tense in English from a Pragmatic Point of View. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Lászlóné (1986) A beszédértést és a beszéd 5. 6. 7. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Marianna (1986) Sáta község földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Márta (1986) Természet és folklór mágiája Csingiz Ajtmatov művészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Tibor (1986) A közművelődés korszerű értelmezése, a sajtó szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Zsuzsanna (1986) Kosztolányi Dezső Aranysárkány című művének mondatstilisztikai vizsgálata, a regény néhány részletén keresztül. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagyné Lászka, Csilla (1986) Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagyné Nagy, Gyöngyi (1986) Az Országos Szórakoztatózenei Központ kialakulása és fejlődésének története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagyváradi, Katalin (1986) Az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváció szerepe az alsó tagozatos tanunók zenei nevelésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Neubrandt, Ferenc (1986) A magyarországi demokrácia úttörője - Vázsonyi Vilmos történetfelfogása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Novottáné Csősz, Gabriella (1986) A Fővárosi Kertészeti Vállalat nyári sportnapközi tábora. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

O

Oliserné Kukusik, Ágnes (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

P

Papné Mátyus, Zsuzsanna (1986) Zsebszámológépek alkalmazása az általános iskolai matematika oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Papp, Ferencné (1986) A KPVDSZ Hajdú-Bihar megyei Bizottság területén folyó közművelődési munka elemzése két vállalat tevékenységének tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Papp, Zsuzsanna (1986) Nógrád megyei bányászdalok gyűjtése és elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pardi, Ildikó (1986) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Kisújszállás. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pintér, Mihály (1986) A pálcikamodellek alkalmazása a szakköri munkában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pintér, Sándor (1986) A korszerű műveltség fogalma, szerkezeti kérdései és a korszerű műveltség tartalmának alakulása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Polyák, István (1986) A koncentráció és a koordináció szerepe a biztos tárgyi tudás kialakítása érdekében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Popovics, Éva (1986) Az Észak-magyarországi körzet településhálózata és a megyék ingázása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Prukner, Pál (1986) A közművelődés szerepe a szocialista életmód alakításában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pál, Kálmán (1986) A munkahelyi művelődés gyakorlata a szocialista brigádok életében a Simontornyai Bőrgyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Páricska, Zoltán (1986) A világgazdasági korszakváltás hatása a magyar külkereskedelemre. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

R

Radó, Györgyné (1986) Munkahelyi művelődés az Egis Gyógyszergyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rassányi, László (1986) A csillagok energiatermelő folyamatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Renfer, István (1986) Munkahelyi művelődés a Taurus Műszaki Gumigyárban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ritecz, Katalin (1986) Déry Tibor utolsó írói korszaka. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rábóczkiné Benkő, Zsuzsa (1986) Az erkölcsi-politikai-világnézeti nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rózsavölgyi, József (1986) A Volán-TEFU Vállalat Szakszervezeti szerveinek szociálpolitikai tevékenysége a VI. ötéves terv időszakában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Sayed, Nasrullah (1986) Az afgán társadalom fejlődésének főbb állomásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sebők, Márta (1986) Légpárnás írásvetítő-transzparens elkészítése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sinkovicz, László (1986) Művelődési szokások kialakulása és fejlődése Kiskőrös városban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sipos, Gabriella (1986) Szerb Antal magyar irodalomtörténetének kritikai fogadtatása a felszabadulásig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Siposné Fekete, Ágnes (1986) A művelődés helyzete napjainkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Skovránné Vámosi, Ágota (1986) The Spanish Roots of American Art. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabadosné Grósz, Mária (1986) Az általános iskolából a középiskolába való átmenet nehézségei orosz nyelvből. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabolcs, Géza (1986) Az iskolai testnevelés személyiségformáló lehetőségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Andrea (1986) A lóugrás előkészítő gyakorlatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Emese (1986) Az óvoda alapozómunkája az iskolára való előkészítésben, a két intézmény együttműködése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, Erika (1986) Bepillantás a Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár archív állományába. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, József (1986) Létrástető és környékének komplex természetföldrajzi feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabóné Presovszky, Mária (1986) Közművelődés és üdültetés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalai, Károlyné (1986) Klubnapközi a gyöngyösi 7. számú általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szigethy, Fóra (1986) Oktatócsomag Pitagorasz tételéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szinger, Ibolya Erzsébet (1986) Olvasóvá nevelés iskolaotthonos osztályban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szinger, Ibolya Erzsébet (1986) Olvasóvá nevelés iskolaotthonos osztályban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szivi, Józsefné (1986) A szakszervezeti tömegpolitikai oktatás vizsgálata, elméletének és gyakorlatának néhány kérdése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szivi, Józsefné (1986) A szakszervezeti tömegpolitikai oktatás vizsgálata,elméletének és gyakorlatának néhány kérdése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szoróka, Endre (1986) A szabadpolc történeti fejlődése és az állomány új csoportokban való elhelyezésére közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szoróka, Endre (1986) A szabadpolc történeti fejlődése és az állomány új csoportokban való elhelyezésére közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Széplakiné Józsa, Erika (1986) Vízi játékok oktatásának lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szőts, Zoltán (1986) A csoportszerveződés néhány sajátossága a Sprőder György rajtitkárképző táborban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szőts, Zoltán (1986) A csoportszerveződés néhány sajátossága a Sprőder György rajtitkárképző táborban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sámuel, Ferencné (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sándor, Péter (1986) A távoktatás korszerűsítésének aktuális problémái - különös tekintettel az Ipari Vezetőképző Intézet Távoktatási Iroda tevékenységére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sárossy, Lajos (1986) Középkori falu a "via magna de Kewrus" mentén: Vatha. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Süveczné Farkas, Éva (1986) A munkahelyi művelődés fejlődésének lehetőségei a Mikroelektronikai Vállalat budapesti egységénél a gazdasági és művelődési folyamatok kölcsönhatásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Takács, Magdolna (1986) Lucernamag-termelés módszerei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tariné Toldi, Ágnes (1986) Népnyelvi és tájnyelvi sajátosságok Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tatár, Mária (1986) Az olvasás és szocializáció. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tatár, Mária (1986) Az olvasás és szocializáció. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tomcsik, Lászlóné (1986) Az európai szentimentalizmus és hatása a magyar prózában - különös tekintettel Kármán József Fanni hagyományai című művére. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tomán, Katalin (1986) A Metadex mágnesszalagos adattár a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tomán, Katalin (1986) A Metadex mágnesszalagos adattár a Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tormási, Margit (1986) A tévépedagógia időszerű kérdései/ A televízió szerepe a nevelőminkában/. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tormási, Margit (1986) A tévépedagógiai időszerű kérdései (A televízió szerepe a nevelő munkában). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tuzáné Nagy, Kára Viola (1986) Heves helyismereti bibliográfiája 1945-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Táboriné Veréb, Zsuzsanna (1986) A putnoki bányaüzem története (1912-1985). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Ilona (1986) Olvasás-írástanítás a 4. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Judit (1986) A közművelődés és a közoktatás kapcsolata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Judit (1986) A közművelődés és a közoktatás kapcsolata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Veronika (1986) A családi nevelés időszerű társadalmi és pedagógiai problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóthné Majercsik, Éva (1986) Sütő András drámaírói munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Túri, András (1986) A művészeti élet irányításának elméleti és gyakorlati kérdései Kecskemét városában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Túri, András (1986) A művészeti élet irányításának elméleti és gyakorlati kérdései Kecskemét városában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tőzsér, László (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tőzsér, László (1986) A távoktatás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

U

Urvölgyi, Lívia (1986) 13 huszadik századi író olvasottsága a jászárokszállási könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

V

Vajda, Éva (1986) Arany János Rózsa és Ibolya című művének költői szótára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vankó, Istvánné (1986) A fakultáció szerepe az általános iskolai történelemtanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, István (1986) A beállós szerepe a modern labdarúgásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, József (1986) A Napsugár Bábegyüttes 35 éve. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Lászlóné (1986) A nem hagyományos dokumentumok helye, szerepe a vállalati műszaki könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Mária (1986) Kémiai számítások tanítása az általános iskolában és továbbépítése a középiskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Mária (1986) A törökszentmiklósi Rózsa Ferenc téri Körzeti Általános Iskola könyvtárának helyzete, állományának elemzése az irányelvek tükrében, tekintettel a tantervi követelményekre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Varga, Tibor (1986) Ausztrália gazdasági fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Varga, Éva (1986) Csiky Gergely és a magyar dráma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vasné László, Krisztina (1986) A művészi élmény jelentősége a népművelő munkájában, különös tekintettel a képzőművészet szerepére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vasvári, Éva (1986) Az agitáció és propaganda lélektani kérdései a SZIM Hírlap munkája tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Villangóné Hortobágyi, Ildikó (1986) A szakszervezethez tartozást motiváló tényezők a szakmunkástanulók körében (Egy felmérés tapasztalatai). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vincze, Judit (1986) Fejlődik-e a fejlődő világ? Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vonáné Jászay, Marianna (1986) Munkaleírások kvantitatív (mennyiségi) spektrometriai elemekhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Váli, Gáborné (1986) A szocialista személyiségfejlesztés aktuális problémái jelenünkben (Egy fővárosi és egy vidéki általános iskolában végzett vizsgálat tükrében). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Váli, Gáborné (1986) A szocialista személyiségfejlesztés aktuális problémái jelenünkben/Egy fővárosi és egy vidéki általános iskolában végzett vizsgálat tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Várai, Lajos (1986) A Balaton idegenforgalma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

X

x, y (1986) A termelőszövetkezetek létrejötte, hatása a parasztság és Kunszentmárton gazdasági-társadalmi életére (1948-tól). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Z

Zarghoona Majahed, Kamal (1986) Afganisztán kereskedelmi és gazdasági fejlődése 1985-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zilahi, Mária (1986) Szerencs város településföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Zsipi, Zsuzsanna (1986) Taboo Words. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Á

Ávéd, Tibor (1986) A testi nevelés kialakulása és fejlődése a mezőkövesdi gimnáziumban (1911-1931). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Thu Jun 17 21:30:05 2021 CEST.