Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ú
Tételek száma: 209.

A

Ale, Béláné (1988) A szupravezetés klasszikus és kvantummechanikai leírása. Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Baloghné Biró, Mária (1988) Az Eger című újság története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barabás, Rudolf (1988) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben / az egri épitők Agria vegyeskarának története/. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bella, Istvánné (1988) Tanulási nehézségek vizsgálata kisiskoláskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bencsura, Krisztina (1988) A napközi otthon szerepe az oktatás folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Boros, Györgyi (1988) A Budai-hegység komplex természetföldrajzi jellemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Borosné Zakhar, Borbála (1988) Az irodaslom és a nyelvtan egymásrautaltsága az anyanyelvi nevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Borsi, István (1988) Az ügyesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tanterv törzsanyagával. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bujpál, Lászlóné (1988) A kender feldolgozása és a vászon díszítő művészete Sajóvárkonyban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Burikné Mészáros, Katalin (1988) Matematikai óravázlatok második osztály szorzás témakörében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bánszki, Éva (1988) Segédanyagok a közoktatásban előforduló hidrológiai ismeretanyag tanításához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Börcsökné Pósa, Éva (1988) Néhány munkáltató eljárás az általános iskolai történelemtanításban; egy tanórán kívüli lehetőség tapasztalatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

C

Csapóné Kovács, Hajna (1988) Keresztnévdivat Budaörsön a XVIII - XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csatári, Gábor (1988) Sárszentmiklós sporttörténete 1940-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csekéné Altrichter, Judit (1988) Egy csángó nótafa életútja és kedvenc dalai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csuhaj, Ildikó (1988) Harmónia és elidegenedés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czuczor, Erzsébet (1988) Arany János A Jóka ördöge című pórregéjének szókincse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

D

Dr. Ficsór, Józsefné (1988) "Makarenko a ma pedagógiájában." - Közösségalakítás - közösségfejlesztés egy napköziotthonos csoportban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Lindenberger, Attiláné (1988) A képességfejlesztés lehetőségei az általános iskolai fizika feladatokon keresztül. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Szecskó, Józsefné (1988) Taxonómiai vizsgálat a párhuzamos 7. osztályos fizikai tankönyv kapcsán. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dravnyik, Zsuzsanna (1988) Embrionális kori kromoszóma-rendellenességek vizsgálata hústípusú tyúkállományban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ducsai, Zoltán (1988) Új szenzibilitás Magyarországon három interjú tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dudás, Györgyi (1988) Kurt Vonnegut, Jr. versus Entropy. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dulna, Tiborné (1988) A tanulói kísérletezés fejlődése az általános iskolai kémia órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Duró, Gyuláné (1988) Tiszafüred iparosodása és annak településfejlesztő hatása a századfordulón és a XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

E

Erdeiné Szabó, Olga (1988) A kisiskolások gondolkodásának vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Erdélyiné Csuka, Ildikó (1988) A gondolkodás fejlesztése az anyanyelvi nevelésben logikai műveletek segítségével. Szakdolgozat thesis, Archív.

Eszes, Erzsébet (1988) Szabadidős tevékenységek a Heves megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet pétervásárai nevelőotthonában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Farkas, Mariann (1988) Mondatszerkezeti viszonyok vizsgálata Gozsdu Elek Una Poenitentium c. novellájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Tiborné (1988) Az ének-zene tanítása című folyóirat 1980-1987 között megjelent cikkeinek bemutatása és tematikus katalógusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülöp, Orsolya (1988) A kiválasztás problémája a rövidtávú futásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Gedai, György (1988) Tartalom és forma Kodály Zoltán Magyar költők verseire írott vegyeskari műveiben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Grauszmann, László (1988) Radnóti Miklós költői fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Grúber, György (1988) Adatok Kecskéd község történetéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyenes, Teréz (1988) Kömlő család- és ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Győriné Kovács, Zita (1988) Készségfejlesztés az ének-zene órákon az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gál, Katalin (1988) Pályakezdő pedagógusok beilleszkedése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gálik, Ildikó (1988) A lemorzsolódás okainak vizsgálata a békéscsabai Vasutas Művelődési Ház könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

H

Halmoczky, Szilvia (1988) A hangszinhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Halmágyi, Gyuláné (1988) "A bonae literae apostola" - Winkler Márta tanítónő olvasóvá nevelési módszere ismertetése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegedűs, Henriette (1988) Szemléltető anyag készítése az alsó tagozatos technika tantárgy tanításához. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herédi, Győző (1988) A Cuha patak vízgyűjtő területének komplex természetföldrajzi feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Zoltán (1988) Szúnyogirtószerek toxicitása édesvízi kagylólárvákra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hucskóné Kovács, Mária (1988) A magyar könyvnyomtatás ötszáz éve. A Kner-nyomda története és a magyar könyvművészet. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hullán, Zsuzsa (1988) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Huszár, Éva (1988) A röplabdázás kialakulása és fejlődése Gödöllőn. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hódiné Király, Gizella (1988) A tehetségfejlesztés feladatai napjainkban a művelődési otthon hálózatban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Jekkel, Veronika (1988) A Heves Körzeti Általános Iskola története (1922-1985). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jávor, Melinda (1988) A századvég novellisztikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

K

Kalmárné Török, Eszter (1988) Az ének-zene és más tantárgyak közötti koncentráció lehetősége az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karda, László (1988) A szocialista kulturális forradalom eredményei és feladatai Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kaszab, Katalin (1988) A Bánk bán értelmezésének változatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kazinczi, Zsuzsanna (1988) Ugrásgyakorlatok oktatása 1-4. osztályig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Ferenc (1988) A tiszakarádi református egyház és iskola létrejöttének története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kollányi, Zsuzsanna (1988) Az iskola és a család kapcsolatának korszerű metodikai kérdései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Komócsinné Gál, Éva (1988) A számítógép felhasználása az orosz nyelv oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kormos, Katalin (1988) Ugrásügyesség fejlesztése feladathelyzetekben alsó tagozatban a tanterv alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Balázs (1988) Röplabdázás az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Dorottya (1988) Vörösmarty Mihály "Csongor és Tünde" c. művének egy értelmezési lehetősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Sárospatak.

Kovács, Judit (1988) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde elemzése filozófiai szempontból. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Pálné (1988) Az egri Izotóp laboratórium felépítése és tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Sándorné (1988) A nyelvjárási környezet és az általános iskolai felső tagozatos tanulók nyelvhasználata Magyarnándorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Tünde (1988) Az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváció szerepe az alsótagozatos tanulók zenei nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Zsoltné (1988) A játék és a rajzolás egységének fontossága és megteremtése az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovácsné Adorján, Ildikó (1988) Csoportmunka az általános iskolai irodalomórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovácsné Csipes, Ilona (1988) Munkára nevelés a családban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovácsné Kovács, Marianna (1988) A gerendán átfordulással végrehajtott elemek technikája és módszertani fokozatai a versenytornában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Koós, Erzsébet (1988) Egyén, család és társadalom egérfogói O'Neill utolsó négy drámájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Krasnyánszki, Erika (1988) Együtt - egymásért. A családdal való együttműködés a folyóiratok tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kállai, Magdolna (1988) A római vígjáték jellemtípusai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kókai, László (1988) Darwinizmus jelentősége az evolúció kutatásban és elemzése a tudományos eredmények területén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kólinkás, Gáborné (1988) A prepubertás érdeklődésének sajátosságai, foglalkoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődési intézményekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kónya, Gabriella (1988) A család időszerű problémái a gyulai általános iskolákban végzett vizsgálatok alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kósa, József (1988) Fizikai összefüggések és törvényszerűségek alkalmazása a gyakorlatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kökény, Györgyi (1988) Jászapáti és Jászszentandrás földrajzi neveinek összehasonlító elemzése a Szolnok megye földrajzi nevei I. kötet alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Könczöl, Attiláné (1988) A számelmélet programozott oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

L

Lachata, István (1988) A Berva-völgy madárvilága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lengyel, Levente (1988) A Jászság védett növényeinek felmérése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Liktor, Emilné (1988) Az energia fogalmának alakítása és az energiamegmaradási törvény tanítása az általános iskolai fizikaoktatásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lovász, Julianna (1988) The Three Main Functions of the -ing Form of the Verb. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lugosi, Istvánné (1988) Kőtelek állatneveinek rendszere. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lukács, Zsuzsanna (1988) Mondatszerkezeti sajátságok vizsgálata általános iskolai tanulók írott szövegeiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lévainé Márkus, Borbála (1988) Közművelődési egyletek, körök és könyvtárak Szolnokon (1896-1945). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Magyar, Ferencné (1988) A motiváció és az aktivitás jelentősége az ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mezei, Tiborné (1988) 3. osztályos közösség neveltségi szintje, értékrendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mikolasekné Cseresznyés, Anikó (1988) A munkára nevelés a személyiség fejlesztésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Misák, Ferencné (1988) Ritmusérzék fejlesztése az általános iskola 1-4 osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Istvánné (1988) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Lászlóné (1988) A folyamatos ismétlés szerepe a fizikai fogalmak megszilárdításában (kiemelten a 7. osztályos Egyszerű gépek és hőerőgépek c. témakörben). Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnárné Bakos, Beáta (1988) Az európai nevelés általános fejlődési vonulata 1814-1940-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Murányiné Fekete, Csilla (1988) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben.Egy helyi kórus életének bemutatása, feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Murányiné Simon, Ilona (1988) A Könyv és Nevelés 1975-1984 közötti időszakának repertóriuma. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Márki, Lászlóné (1988) Szaktanterem az iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészárosné, Türk (1988) Egy tanulóm teljes személyiségrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

N

Nagy, Csilla (1988) Meseillusztrációk grafiakai eljárásokkal az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Katalin (1988) A mikroképtechnika könyvtári alkalmazása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Lajosné (1988) A szakmai képzés, át-, továbbképzés helyzete és fejlesztésének feladatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Márta (1988) Nógrádi summásdalok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Tibor (1988) Szerves anyag mikroelem tartalmának minőségi - mennyiségi meghatározása spektroszkópiai úton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Zoltán (1988) Az "anya" alakja József Attila költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Éva (1988) Számelméleti kongruenciák. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Novák, Adrienne (1988) Az általános testnevelésre irányuló motivációs vizsgálatok főiskolai hallgatók körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nováki, Györgyi (1988) A ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nádasné Bakos, Irén (1988) A jászberényi Hűtőgépgyár iparföldrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nádi, Julianna (1988) Bulat Okudzsava munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Négyesi, Éva (1988) A távolugrás oktatásának módszertani problémái az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Attila (1988) A lakóhely földrajzi környezetének változása a századfordulótól napjainkig (1900-1988). Szakdolgozat thesis, Archív.

Németh, Ferencné (1988) A propagandistaképzés oktatási folyamatának elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Némethné Süveges, Erzsébet (1988) Három mátraalji falu népzenéje. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Onozó, Andrásné (1988) Schubert dalok helye, szerepe a 7. osztályos daltanításban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Orosz, Sándorné (1988) A szóösszetétel Nagy László műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Pachinger, Imréné (1988) A vállalati tanácsok működésének tapasztalatai és a szakszervezeti alapszervezetekkel történő együttműködés formái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Palócz, Márta (1988) A Jász-Kunság története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Panyik, Béláné (1988) Differenciált tanulásszervezés elméleti kérdései, gyakorlati megvalósítása (Magyar nyelv és irodalom órákon 2. osztályban). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pap, Éva (1988) Az éneklési készség fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Hajnalka (1988) A 3-18 éves korú egri gyerekek testmagasság és testtömeg indexének vizsgálata 1976-os és 1987-es mintákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, László (1988) A magyar századvég eszmevilágáról Gozsdu Elek ürügyén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Papp, Ágnes (1988) A függvénytranszformációk tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pappné Kárpáti, Anna (1988) A gondolkodás fejlesztése a logikai ismeretek felhasználásával a magyar nyelv tanításában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pataky, Zsuzsanna (1988) A kulturális intézmények propagandájának jelenlegi helyzete és a fejlődés lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pauliczky, Nóra (1988) Elméleti problémák a gyermekköltészet felszabadulásunk utáni éveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Perőcsényi, Péter (1988) A számítógép tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petró, János (1988) Az általános iskolai támaszugrások előkészítő és rávezető gyakorlatai, segítségadás módjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pintér, Istvánné (1988) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata 6. osztályos általános iskolai tanulók dolgozataiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Piti, László (1988) Magyar és jelentősebb magyar vonatkozású életrajzi lexikonok a kezdetektől napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pongó, János (1988) A Döbrentei-kódex zsoltárainak igerendszere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Poros, Ilona (1988) A matematikai tantervek fejlődése 1945-től és a jelenlegi korrekció. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Prainerné Seres, Ágnes (1988) Munkára nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pusztai, Emese (1988) Weöres Sándor: A fogak tornáca című verseskötetének motivikus elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pásztor, Ferenc (1988) A munkára nevelés a domoszlói felső tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

R

Remenyik, Zsolt (1988) A tenisz technikai elemei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rezsőné Kiss, Kamilla (1988) A szocialista vezetési elvek érvényesülése a gyakorlatban különös tekintettel az egyszemélyi felelős vezetés és az üzemi demokrácia kapcsolatának továbbfejlesztésének feladataira. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rozgonyi, Zsuzsanna (1988) Zöld területek Egerben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rékasi, Jánosné (1988) Az Ecsédi Tsz. megalakulása és fejlődésének története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Róth, Ernőné (1988) A bányász művelődési ház könyvtára és társadalmi környezete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Sarecz, Anikó (1988) Mondattani sajátságok Németh László Horváthné meghal c. novellájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sebők, Adrienn (1988) Reneszánsz művészet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Istvánné (1988) Egy zenetörténeti korszak, stílus feldolgozása egy szerző életének és műveinek tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Simonyi, Edit (1988) Politikai pártok a Jászságban 1867-1918. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Singer, Péterné (1988) A Magyar Televízió fejlődése a történelmi ismeretterjesztés tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somogyi, László Péter (1988) A Szolnok megyei Verseghy Ferenc Könyvtár olvasószolgálatának zenei részlegének története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Strausz, János (1988) A zsidó vallás a szocialista Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Stregova, Erzsébet (1988) A német juhászkutya. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Katalin (1988) A széki hangszeres népzene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Szőke, Zsuzsanna (1988) Számelméleti függvények. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szamosvölgyi, Anna (1988) Makarenko hatása a magyar pedagógiai gyakorlatra a szaksajtó tükrében az 1950-es években. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szarvasné Sándor, Tünde (1988) A célba dobás eredményessége a távolság összefüggésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szendrei, Eörs (1988) Technika "A". A továbbhaladáshoz szükséges technikai alapismeretek és készségek elsajátításának mértéke 6. és 8. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szenes, Anikó (1988) Hibridkukorica vetőmag-előállítás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szenográczky, János (1988) Tanulmány a Budapesti Közlekedési Vállalat művelődési helyzetéről, a dolgozók művelődési lehetőségeiről, jogairól. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szeredi, Györgyi (1988) Gabonafélék termesztésének lehetősége, jelentősége és tanítása a technika "B" változatban (A rizstermesztés agrotechnikája). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szipli, Tamás (1988) Logikai alapáramkörök kivitelezése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szkokán, Gabriella (1988) A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szondi, Miklós (1988) Adaptáció a börtönben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Székely, László (1988) Egyesületi élet a Jászságban 1876-1914. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Székely, Ágota (1988) A mese hatása életünkre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szép, István (1988) Hogyan hasznosítom énektanári munkámban Békefi Antal: Vasi népdalok c. kiadványát? Szakdolgozat thesis, Archív.

Szép, István (1988) Új közművelődési kezdeményezések: az "nyitott ház"-tól a közösségi televíziózásig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szőke, László (1988) Németh László útja a Bethlen Kata élményig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szőllősi, Krisztina (1988) A tudós felelősségének ábrázolása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándor, István (1988) A méhészet népgazdasági jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándor, Tamás (1988) Elektronikus hangszerek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándorné Kasza, Katalin (1988) Komárom megye idegenforgalmi földrajza. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sütő, Istvánné (1988) Számítógép alkalmazása szabadidőben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sőregi, Stefánia (1988) A motiválás szerepe és lehetőségei az alsó tagozatos orosz órán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Tajtáné Tollner, Erika (1988) A felemás korlát mozgásanyagának oktatás-módszertana. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Takács, Péterné (1988) A Jászberény és vidéke című hetilap története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tavassy, Krisztina (1988) A gyepsí technikája és oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Telek, Márta (1988) Az akarat nevelésének lehetőségei és módjai a kisiskoláskorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tenczelné Tompa, Ilona (1988) A megmaradási törvények tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Thiesz, Jószefné (1988) Az általános iskola és a szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskola fizika tantervének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Torda, Miklósné (1988) Az iskolaotthon eredményei és problémái, két tolnai iskolaotthonos osztály tapasztalatai alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Turóczi, Antalné (1988) Egy tájegység népi gyermekjátékdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése (Szolnok megye). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tálas, Mária (1988) Amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben. A Gyöngyösi Muszikus Céh Kamarakórus bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Andrea (1988) Fekete-Afrikai tradíciók és a modernség ütközésének vizsgálata Wole Soyinka: Az oroszlán és az ékszer című drámájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Edit (1988) Az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváció szerepe az alsó tagozatos tanulók zenei nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Géza (1988) A Desargues-tétel jelentősége és alkalmazásai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Ildikó (1988) The Levels of Interpretation in Oscar Wilde's Dramas. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Ildikó (1988) A különböző társadalmi rétegek között folytatott közművelődési munka pszichológiai vonatkozásai: Egy művelődési csoport szociálpszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Ilona (1988) A Vállalati Tanács által irányított élelmiszeripari vállalatok működésének tapasztalatai, és a dolgozók részvétele a vezetésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Istvánné (1988) A Magyarnándori Állami Gazdaság gazdasági élete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Katalin (1988) Zsidó folklór Kiss József lírájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, László (1988) A szocialista hazafiságra nevelés problémái az általános iskolai nevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth László, Jánosné (1988) Tanulóink érzelmi életének sokoldalú gazdagítása a Tari Általános Iskolában, az úttörőmozgalom tevékenységi rendszerében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Török, Anna (1988) Mezőtárkány község nyelvjárási jelenségeinek vizsgálata a magyar nyelvjárások atlaszának kérdései alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

U

Urbán, Mária (1988) A szövetkezetek Jászsági Népi Együttesének története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Utasi, László (1988) Az egész napos nevelés jelene és jövője a szakirodalom tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vadkertiné Sárvári, Hajnalka (1988) A mágneses képrögzítés elve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Valkó, Judit (1988) Csokonai Vitéz Mihály alkalmi költészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vanatka, Gabriella (1988) Nemzeti kincsünk - a tehetség (a tehetségfejlesztés lehetőségei). Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Mária (1988) Szentmártonkátai "KLIMA" Ipari Szövetkezet 5. számú telepének és termékeinek bemutatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varsás, Csaba (1988) A korszerű nyersvasgyártás problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vas, Imre (1988) Oktatási és művelődési intézményhálózatunk fejlődése a dualizmus korában (1867-1890). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vastag, Lászlóné (1988) Tanulási nehézségek a kisiskoláskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vida, István (1988) A tanári önállóság és felelősség kérdései a technika tantárgy tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vági, Ilona (1988) A 3-18 éves korú egri gyerekek testmagasság és testtömeg indexének vizsgálata 1976-os és 1987-es mintákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Váradi, Erika (1988) Pásztó népi hagyományainak tükröződése a szókincsben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Várhegyi, Antónia (1988) Az általános iskolások szókincse és szóhasználata 6. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vári, László (1988) Az alföldi első gazdasági vasutak szerepe Békés megye történetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Végh, Tünde (1988) Egy zenetörténeti korszak, stílus feldolgozása egy szerző életének és műveinek tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vőfély, Péter (1988) Miskolc város szakmunkás tanuló sportjáról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zagyvai, Ildikó (1988) Az egri főgimnázium története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zeke, Anikó (1988) Andrew Lang: Maflázia című meseregényének elemzése V. J. Propp mesemorfológiája alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zsiros, Zsuzsanna (1988) Az óvodás dalok személyiségformáló hatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zsámár, Katalin (1988) Mondatrészek a régi magyar nyelvtanokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsótér, Sarolta (1988) Bartók Béla műveinek alkalmazási lehetőségei az általános iskola 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ács, Dóra (1988) A hagyományos állattenyésztés szókincse Tiszaszőlősön. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ö

Ötvösné Kövesi, Edit (1988) Olvasási, könyvtárhasználati szokások a Pálhalmai Börtön és Fogház könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ú

Újlaki, László (1988) A TIT Tudományos-Fantasztikus Klubjának története (1971-1979). Szakdolgozat thesis, Archív.

A lista elkészültének dátuma: Sat Sep 23 00:25:56 2023 CEST.