Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ö | Ú
Találatok száma: 180.

A

Ale, Béláné (1988) A szupravezetés klasszikus és kvantummechanikai leírása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

B

Barabás, Rudolf (1988) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben / az egri épitők Agria vegyeskarának története/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bencsura, Krisztina (1988) A napközi otthon szerepe az oktatás folyamatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boros, Györgyi (1988) A Budai-hegység komplex természetföldrajzi jellemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Borosné Zakhar, Borbála (1988) Az irodaslom és a nyelvtan egymásrautaltsága az anyanyelvi nevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bujpál, Lászlóné (1988) A kender feldolgozása és a vászon díszítő művészete Sajóvárkonyban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Burikné Mészáros, Katalin (1988) Matematikai óravázlatok második osztály szorzás témakörében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Bánszki, Éva (1988) Segédanyagok a közoktatásban előforduló hidrológiai ismeretanyag tanításához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Börcsökné Pósa, Éva (1988) Néhány munkáltató eljárás az általános iskolai történelemtanításban; egy tanórán kívüli lehetőség tapasztalatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

C

Csapóné Kovács, Hajna (1988) Keresztnévdivat Budaörsön a XVIII - XX. században. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csatári, Gábor (1988) Sárszentmiklós sporttörténete 1940-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csekéné Altrichter, Judit (1988) Egy csángó nótafa életútja és kedvenc dalai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalzált.

Csuhaj, Ildikó (1988) Harmónia és elidegenedés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czuczor, Erzsébet (1988) Arany János A Jóka ördöge című pórregéjének szókincse. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Dr. Ficsór, Józsefné (1988) "Makarenko a ma pedagógiájában." - Közösségalakítás - közösségfejlesztés egy napköziotthonos csoportban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Lindenberger, Attiláné (1988) A képességfejlesztés lehetőségei az általános iskolai fizika feladatokon keresztül. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Szecskó, Józsefné (1988) Taxonómiai vizsgálat a párhuzamos 7. osztályos fizikai tankönyv kapcsán. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dravnyik, Zsuzsanna (1988) Embrionális kori kromoszóma-rendellenességek vizsgálata hústípusú tyúkállományban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ducsai, Zoltán (1988) Új szenzibilitás Magyarországon három interjú tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dudás, Györgyi (1988) Kurt Vonnegut, Jr. versus Entropy. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dulna, Tiborné (1988) A tanulói kísérletezés fejlődése az általános iskolai kémia órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Duró, Gyuláné (1988) Tiszafüred iparosodása és annak településfejlesztő hatása a századfordulón és a XX. században. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

E

Erdélyiné Csuka, Ildikó (1988) A gondolkodás fejlesztése az anyanyelvi nevelésben logikai műveletek segítségével. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Eszes, Erzsébet (1988) Szabadidős tevékenységek a Heves megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet pétervásárai nevelőotthonában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

F

Farkas, Mariann (1988) Mondatszerkezeti viszonyok vizsgálata Gozsdu Elek Una Poenitentium c. novellájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Tiborné (1988) Az ének-zene tanítása című folyóirat 1980-1987 között megjelent cikkeinek bemutatása és tematikus katalógusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizálás.

Fülöp, Orsolya (1988) A kiválasztás problémája a rövidtávú futásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

Gedai, György (1988) Tartalom és forma Kodály Zoltán Magyar költők verseire írott vegyeskari műveiben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Grauszmann, László (1988) Radnóti Miklós költői fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Grúber, György (1988) Adatok Kecskéd község történetéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyenes, Teréz (1988) Kömlő család- és ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Győriné Kovács, Zita (1988) Készségfejlesztés az ének-zene órákon az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Gál, Katalin (1988) Pályakezdő pedagógusok beilleszkedése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gálik, Ildikó (1988) A lemorzsolódás okainak vizsgálata a békéscsabai Vasutas Művelődési Ház könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

H

Halmoczky, Szilvia (1988) A hangszinhallás fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos zenehallgatási anyag felhasználásával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Halmágyi, Gyuláné (1988) "A bonae literae apostola" - Winkler Márta tanítónő olvasóvá nevelési módszere ismertetése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Herédi, Győző (1988) A Cuha patak vízgyűjtő területének komplex természetföldrajzi feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Zoltán (1988) Szúnyogirtószerek toxicitása édesvízi kagylólárvákra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hucskóné Kovács, Mária (1988) A magyar könyvnyomtatás ötszáz éve. A Kner-nyomda története és a magyar könyvművészet. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hullán, Zsuzsa (1988) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Huszár, Éva (1988) A röplabdázás kialakulása és fejlődése Gödöllőn. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hódiné Király, Gizella (1988) A tehetségfejlesztés feladatai napjainkban a művelődési otthon hálózatban, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Jekkel, Veronika (1988) A Heves Körzeti Általános Iskola története (1922-1985). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Jávor, Melinda (1988) A századvég novellisztikája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

K

Kalmárné Török, Eszter (1988) Az ének-zene és más tantárgyak közötti koncentráció lehetősége az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Karda, László (1988) A szocialista kulturális forradalom eredményei és feladatai Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kaszab, Katalin (1988) A Bánk bán értelmezésének változatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Ferenc (1988) A tiszakarádi református egyház és iskola létrejöttének története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Komócsinné Gál, Éva (1988) A számítógép felhasználása az orosz nyelv oktatásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Balázs (1988) Röplabdázás az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Dorottya (1988) Vörösmarty Mihály "Csongor és Tünde" c. művének egy értelmezési lehetősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Sárospatak, Digitalizált.

Kovács, Judit (1988) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde elemzése filozófiai szempontból. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Pálné (1988) Az egri Izotóp laboratórium felépítése és tevékenysége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Sándorné (1988) A nyelvjárási környezet és az általános iskolai felső tagozatos tanulók nyelvhasználata Magyarnándorban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Tünde (1988) Az életkori sajátosságoknak megfelelő motiváció szerepe az alsótagozatos tanulók zenei nevelésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kovácsné Adorján, Ildikó (1988) Csoportmunka az általános iskolai irodalomórán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovácsné Csipes, Ilona (1988) Munkára nevelés a családban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovácsné Kovács, Marianna (1988) A gerendán átfordulással végrehajtott elemek technikája és módszertani fokozatai a versenytornában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Koós, Erzsébet (1988) Egyén, család és társadalom egérfogói O'Neill utolsó négy drámájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Krasnyánszki, Erika (1988) Együtt - egymásért. A családdal való együttműködés a folyóiratok tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kállai, Magdolna (1988) A római vígjáték jellemtípusai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kókai, László (1988) Darwinizmus jelentősége az evolúció kutatásban és elemzése a tudományos eredmények területén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kólinkás, Gáborné (1988) A prepubertás érdeklődésének sajátosságai, foglalkoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődési intézményekben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kónya, Gabriella (1988) A család időszerű problémái a gyulai általános iskolákban végzett vizsgálatok alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kósa, József (1988) Fizikai összefüggések és törvényszerűségek alkalmazása a gyakorlatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Könczöl, Attiláné (1988) A számelmélet programozott oktatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Lachata, István (1988) A Berva-völgy madárvilága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lengyel, Levente (1988) A Jászság védett növényeinek felmérése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Liktor, Emilné (1988) Az energia fogalmának alakítása és az energiamegmaradási törvény tanítása az általános iskolai fizikaoktatásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lovász, Julianna (1988) The Three Main Functions of the -ing Form of the Verb. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lukács, Zsuzsanna (1988) Mondatszerkezeti sajátságok vizsgálata általános iskolai tanulók írott szövegeiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Magyar, Ferencné (1988) A motiváció és az aktivitás jelentősége az ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mezei, Tiborné (1988) 3. osztályos közösség neveltségi szintje, értékrendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Mikolasekné Cseresznyés, Anikó (1988) A munkára nevelés a személyiség fejlesztésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Misák, Ferencné (1988) Ritmusérzék fejlesztése az általános iskola 1-4 osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Molnár, Istvánné (1988) Területszámítás és általános iskolai tárgyalása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Lászlóné (1988) A folyamatos ismétlés szerepe a fizikai fogalmak megszilárdításában (kiemelten a 7. osztályos Egyszerű gépek és hőerőgépek c. témakörben). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnárné Bakos, Beáta (1988) Az európai nevelés általános fejlődési vonulata 1814-1940-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Murányiné Fekete, Csilla (1988) Az amatőr művészeti csoportok helye, szerepe a közművelődésben.Egy helyi kórus életének bemutatása, feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Márki, Lászlóné (1988) Szaktanterem az iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészárosné, Türk (1988) Egy tanulóm teljes személyiségrajza. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

N

Nagy, Katalin (1988) A mikroképtechnika könyvtári alkalmazása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Lajosné (1988) A szakmai képzés, át-, továbbképzés helyzete és fejlesztésének feladatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Márta (1988) Nógrádi summásdalok. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Nagy, Tibor (1988) Szerves anyag mikroelem tartalmának minőségi - mennyiségi meghatározása spektroszkópiai úton. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Zoltán (1988) Az "anya" alakja József Attila költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Éva (1988) Számelméleti kongruenciák. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Novák, Adrienne (1988) Az általános testnevelésre irányuló motivációs vizsgálatok főiskolai hallgatók körében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nováki, Györgyi (1988) A ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Nádasné Bakos, Irén (1988) A jászberényi Hűtőgépgyár iparföldrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nádi, Julianna (1988) Bulat Okudzsava munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Négyesi, Éva (1988) A távolugrás oktatásának módszertani problémái az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Attila (1988) A lakóhely földrajzi környezetének változása a századfordulótól napjainkig (1900-1988). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Németh, Ferencné (1988) A propagandistaképzés oktatási folyamatának elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Némethné Süveges, Erzsébet (1988) Három mátraalji falu népzenéje. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

O

Onozó, Andrásné (1988) Schubert dalok helye, szerepe a 7. osztályos daltanításban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Orosz, Sándorné (1988) A szóösszetétel Nagy László műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

P

Pachinger, Imréné (1988) A vállalati tanácsok működésének tapasztalatai és a szakszervezeti alapszervezetekkel történő együttműködés formái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Palócz, Márta (1988) A Jász-Kunság története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Panyik, Béláné (1988) Differenciált tanulásszervezés elméleti kérdései, gyakorlati megvalósítása (Magyar nyelv és irodalom órákon 2. osztályban). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pap, Éva (1988) Az éneklési készség fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Papp, Hajnalka (1988) A 3-18 éves korú egri gyerekek testmagasság és testtömeg indexének vizsgálata 1976-os és 1987-es mintákban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Papp, László (1988) A magyar századvég eszmevilágáról Gozsdu Elek ürügyén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Papp, Ágnes (1988) A függvénytranszformációk tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pappné Kárpáti, Anna (1988) A gondolkodás fejlesztése a logikai ismeretek felhasználásával a magyar nyelv tanításában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pataky, Zsuzsanna (1988) A kulturális intézmények propagandájának jelenlegi helyzete és a fejlődés lehetőségei. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pauliczky, Nóra (1988) Elméleti problémák a gyermekköltészet felszabadulásunk utáni éveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Perőcsényi, Péter (1988) A számítógép tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Petró, János (1988) Az általános iskolai támaszugrások előkészítő és rávezető gyakorlatai, segítségadás módjai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pintér, Istvánné (1988) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata 6. osztályos általános iskolai tanulók dolgozataiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Piti, László (1988) Magyar és jelentősebb magyar vonatkozású életrajzi lexikonok a kezdetektől napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pongó, János (1988) A Döbrentei-kódex zsoltárainak igerendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Poros, Ilona (1988) A matematikai tantervek fejlődése 1945-től és a jelenlegi korrekció. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Prainerné Seres, Ágnes (1988) Munkára nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pásztor, Ferenc (1988) A munkára nevelés a domoszlói felső tagozatos napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

R

Remenyik, Zsolt (1988) A tenisz technikai elemei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rezsőné Kiss, Kamilla (1988) A szocialista vezetési elvek érvényesülése a gyakorlatban különös tekintettel az egyszemélyi felelős vezetés és az üzemi demokrácia kapcsolatának továbbfejlesztésének feladataira. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rozgonyi, Zsuzsanna (1988) Zöld területek Egerben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Rékasi, Jánosné (1988) Az Ecsédi Tsz. megalakulása és fejlődésének története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Róth, Ernőné (1988) A bányász művelődési ház könyvtára és társadalmi környezete. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

S

Sarecz, Anikó (1988) Mondattani sajátságok Németh László Horváthné meghal c. novellájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sebők, Adrienn (1988) Reneszánsz művészet. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Singer, Péterné (1988) A Magyar Televízió fejlődése a történelmi ismeretterjesztés tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyi, László Péter (1988) A Szolnok megyei Verseghy Ferenc Könyvtár olvasószolgálatának zenei részlegének története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Strausz, János (1988) A zsidó vallás a szocialista Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Stregova, Erzsébet (1988) A német juhászkutya. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Katalin (1988) A széki hangszeres népzene. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabóné Szőke, Zsuzsanna (1988) Számelméleti függvények. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szamosvölgyi, Anna (1988) Makarenko hatása a magyar pedagógiai gyakorlatra a szaksajtó tükrében az 1950-es években. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szarvasné Sándor, Tünde (1988) A célba dobás eredményessége a távolság összefüggésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szendrei, Eörs (1988) Technika "A". A továbbhaladáshoz szükséges technikai alapismeretek és készségek elsajátításának mértéke 6. és 8. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szenes, Anikó (1988) Hibridkukorica vetőmag-előállítás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szenográczky, János (1988) Tanulmány a Budapesti Közlekedési Vállalat művelődési helyzetéről, a dolgozók művelődési lehetőségeiről, jogairól. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szeredi, Györgyi (1988) Gabonafélék termesztésének lehetősége, jelentősége és tanítása a technika "B" változatban (A rizstermesztés agrotechnikája). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szipli, Tamás (1988) Logikai alapáramkörök kivitelezése és felhasználása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szkokán, Gabriella (1988) A szülőkkel való kapcsolattartás lehetőségei és problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szondi, Miklós (1988) Adaptáció a börtönben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székely, Ágota (1988) A mese hatása életünkre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szép, István (1988) Hogyan hasznosítom énektanári munkámban Békefi Antal: Vasi népdalok c. kiadványát? Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szép, István (1988) Új közművelődési kezdeményezések: az "nyitott ház"-tól a közösségi televíziózásig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szőke, László (1988) Németh László útja a Bethlen Kata élményig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szőllősi, Krisztina (1988) A tudós felelősségének ábrázolása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Sándor, István (1988) A méhészet népgazdasági jelentősége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sándor, Tamás (1988) Elektronikus hangszerek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sándorné Kasza, Katalin (1988) Komárom megye idegenforgalmi földrajza. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sütő, Istvánné (1988) Számítógép alkalmazása szabadidőben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

T

Tajtáné Tollner, Erika (1988) A felemás korlát mozgásanyagának oktatás-módszertana. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tavassy, Krisztina (1988) A gyepsí technikája és oktatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Telek, Márta (1988) Az akarat nevelésének lehetőségei és módjai a kisiskoláskorban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tenczelné Tompa, Ilona (1988) A megmaradási törvények tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Thiesz, Jószefné (1988) Az általános iskola és a szlovákiai magyar tanítási nyelvű alapiskola fizika tantervének összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Torda, Miklósné (1988) Az iskolaotthon eredményei és problémái, két tolnai iskolaotthonos osztály tapasztalatai alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Andrea (1988) Fekete-Afrikai tradíciók és a modernség ütközésének vizsgálata Wole Soyinka: Az oroszlán és az ékszer című drámájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Géza (1988) A Desargues-tétel jelentősége és alkalmazásai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Ildikó (1988) The Levels of Interpretation in Oscar Wilde's Dramas. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Ildikó (1988) A különböző társadalmi rétegek között folytatott közművelődési munka pszichológiai vonatkozásai: Egy művelődési csoport szociálpszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Ilona (1988) A Vállalati Tanács által irányított élelmiszeripari vállalatok működésének tapasztalatai, és a dolgozók részvétele a vezetésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Istvánné (1988) A Magyarnándori Állami Gazdaság gazdasági élete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Katalin (1988) Zsidó folklór Kiss József lírájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, László (1988) A szocialista hazafiságra nevelés problémái az általános iskolai nevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth László, Jánosné (1988) Tanulóink érzelmi életének sokoldalú gazdagítása a Tari Általános Iskolában, az úttörőmozgalom tevékenységi rendszerében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Török, Anna (1988) Mezőtárkány község nyelvjárási jelenségeinek vizsgálata a magyar nyelvjárások atlaszának kérdései alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

U

Urbán, Mária (1988) A szövetkezetek Jászsági Népi Együttesének története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

V

Vadkertiné Sárvári, Hajnalka (1988) A mágneses képrögzítés elve. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Valkó, Judit (1988) Csokonai Vitéz Mihály alkalmi költészete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vanatka, Gabriella (1988) Nemzeti kincsünk - a tehetség (a tehetségfejlesztés lehetőségei). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varga, Mária (1988) Szentmártonkátai "KLIMA" Ipari Szövetkezet 5. számú telepének és termékeinek bemutatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Varsás, Csaba (1988) A korszerű nyersvasgyártás problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vas, Imre (1988) Oktatási és művelődési intézményhálózatunk fejlődése a dualizmus korában (1867-1890). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Vida, István (1988) A tanári önállóság és felelősség kérdései a technika tantárgy tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vági, Ilona (1988) A 3-18 éves korú egri gyerekek testmagasság és testtömeg indexének vizsgálata 1976-os és 1987-es mintákban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Váradi, Erika (1988) Pásztó népi hagyományainak tükröződése a szókincsben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Várhegyi, Antónia (1988) Az általános iskolások szókincse és szóhasználata 6. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vári, László (1988) Az alföldi első gazdasági vasutak szerepe Békés megye történetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vőfély, Péter (1988) Miskolc város szakmunkás tanuló sportjáról. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Z

Zeke, Anikó (1988) Andrew Lang: Maflázia című meseregényének elemzése V. J. Propp mesemorfológiája alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Zsámár, Katalin (1988) Mondatrészek a régi magyar nyelvtanokban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Á

Ács, Dóra (1988) A hagyományos állattenyésztés szókincse Tiszaszőlősön. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ö

Ötvösné Kövesi, Edit (1988) Olvasási, könyvtárhasználati szokások a Pálhalmai Börtön és Fogház könyvtárában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ú

Újlaki, László (1988) A TIT Tudományos-Fantasztikus Klubjának története (1971-1979). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jun 12 01:11:05 2021 CEST.