Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ó
Találatok száma: 353.

A

Agócs, Attila (1989) A műelemzés lehetősége és lehetetlensége. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Akli, Lászlóné (1989) Az írás és helyesírás együttes fejlesztésének lehetőségei 1-2 osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar nyelv és irodalom Tanszék.

Antal, Ibolya (1989) Eger világi zenéje 1850 és 1900 között. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Apáthy, Pál (1989) A tanárok helye az értelmiségen belül (A pedagóguspálya presztízse). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

B

Baloghné Varjú, Valéria (1989) A magyarságtudat alakitása az általános iskola alsó tagozatában ének-zene tantárggyal. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Balázs, Csaba (1989) A hazafias honvédelmi nevelés időszerű kérdései, különös tekintettel a 14 éves korosztályra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balázs, Jánosné (1989) A Magyar Demokrata Fórum balassagyarmati szervezetének megalakulása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balázs, Ágnes (1989) Arany János: Buda halálában előforduló archaizmusok vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Baricza, Anikó (1989) A Koppánymonostori Őrsvezetőképző Tábor/1984.június 24.-július 02./. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bella, Gáborné (1989) Szabadságeszmék Verdi operáiban (1813-1901). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Berczi, Zita (1989) Az aboriginektől a mai Ausztrália emberéig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Berecz, Erika (1989) Bélapátfalva ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Berkó, Andrea (1989) Jászberény műemlékei, emlékművei, kőképek, szobrok, keresztek, corpusok (népi műemlékek). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Bernhardtné Rácz, Mária (1989) Kakuk Marci, egy sajátságosan magyar pikareszk jelenség. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bodolai, Kálmánné (1989) A családi életre nevelés időszerű problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bodon, Ildikó (1989) Az egyéni munka szerepe, jelentősége, irányítása a tanítási-tanulási folyamatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bolyhos, Gáborné (1989) Az obesitásban szenvedő gyerekek testsúlycsökkenésének elősegítése gyógytestneveléssel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bolyki, Margit (1989) Nyelvtani szakszótár iskolásoknak. A magyar nyelvtan tanításának szakszavai az általános iskola felső tagozatának tankönyvei és munkafüzetei alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bontovics, Erzsébet (1989) A daltanítási módok jelentősége és szerepe az ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Boros, Istvánné (1989) A barokk zene az általános iskolai zenehallgatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bukta, Zsuzsanna (1989) Mezőszemere család-, kereszt- és ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelvi Tanszék.

Bányász, Brigitta (1989) A legszebb magyar neveléstan. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bárczi, László (1989) A népművészet tanítása az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bónyai, Mária (1989) Kodály Zoltán zenepedagógiai művei az ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bónyai, Mária (1989) Szakdolgozat. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

C

Csabainé Rajnai, Csilla (1989) Iskolatörténet. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Cseh, Zoltánné (1989) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei a szituációs játékokban a korrigált tanterv alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Cseh, Zsuzsanna (1989) A zenei írás-olvasás tanítása alsótagozaton. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Cselőtei, László (1989) Az újság művészeti szerkesztésének gyakorlata és problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Cserkúti, Istvánné (1989) Móricz Zsigmond Kis Samu Jóska című elbeszélése a nyelvi elemek tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csincsikné Sulyok, Györgyi (1989) Az orosz szakköri munka lehetőségei a tehetséges tanulók gondozásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csirke, Katalin (1989) Szülőfalum felső tagozatos tanulói ragadványneveinek vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Csirmaz, Mátyás (1989) Saját készítésű hangszerek alkalmazása az általános iskolai alsó tagozatos ének-zene oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Csonka, Gábor János (1989) Fazekasság. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csővári, Tibor (1989) A struktúra és funkció egysége a rovarvilágban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czeglédi, Veronika (1989) Az auditív, a vizuális és az audiovizuális eszközök szerepe az oktatás folyamatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Czintuláné Árvay, Ágnes (1989) Az alkotókészség fejlesztése a zenei nevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

D

Dankó, Zsuzsanna (1989) Fellner Jakab tatai munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dobos, Jánosné (1989) A családi nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dobosné Schmidt, Julianna (1989) Zenei élet Magyarországon 1945-55 között. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dohy, Angéla (1989) Biblikus motívumok Dsida Jenő költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dr Jároli, Józsefné (1989) Kereszt és becenevek a békéscsabai József Attila lakótelepi általános iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Nagy, Attila (1989) A tanyavilág könyvtári ellátása Bács-kiskun és Csongrád megyében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dudás, Lászlóné (1989) Nevelni akár zsenit is lehet - közelkép Polgár Lászlóról. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Durstné Tóth, Irén (1989) Az általános iskolai tagozatos matematika oktatás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dósa, Ferencné (1989) Tájélmény és személyiség: összehasonlító verselemzés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

E

Egyed, Zsoltné (1989) A kosárra dobások és oktatásuk 6-10 éves korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Elek, Éva (1989) Lord Byron and His Masterpiece: Don Juan. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Elekné Tolnai, Tünde (1989) Tánc és mese az alsótagozatos zeneirodalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Enyedi, Katalin (1989) A Sárrét madárvilága. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Erdélyi, László (1989) Időkihasználás a testnevelési órákon a csapatfoglalkoztatási formánál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Erdész, Emőke (1989) A tanórán kívüli zenei nevelés eszközei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Erki, Péterné (1989) A zenei irás-olvasás megalapozása és fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanitásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

F

Farkas, Erika (1989) A somsályi Olvasókör története 1905-1945-ig és az örökébe lépő Művelődési Otthon története 1945-től napjainkig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Erika (1989) A somsályi olvasókör története 1905-1945-ig és az örökébe lépő művelődési otthon története 1945-ig napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Farkas, Ferenc (1989) A sajóládi iskola története 1975-től az iskolák államosításáig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Farkas, Katalin (1989) Nevelési, művelődési feladatok az orosz órán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Farszki, Tiborné (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Gabriella (1989) Jobbágykérdés a reformkorban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Krisztina (1989) Az ifjúság nyelve. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fehér, Éva (1989) A helyes közlekedési magatartásra nevelés lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Fejes, Judit (1989) A családi nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fejes, Péter (1989) Az atlétika futás- és ugrásanyagainak feldolgozása az általános iskola testnevelés tantervű 1-8. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fekete, Judit (1989) Az élet eredete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fekete, Tibor (1989) A gyorsaság alapjainak vizsgálata 7-10 éves tanulóknál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fenyvesi, Magdolna (1989) Sárospataki diákszínjátszás a XVII-XVIII. században. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ferencz, Árpádné (1989) Fordulat Arany lírájában: az Őszikék líraisága. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ferencz, Árpádné (1989) Intenzív magyar továbbképzés(Fordulat Arany lírájában:Az őszikék líraisága). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fernczyné Mucsi, Katalin (1989) A televízió szerepe és felhasználásainak lehetőségei az olvasóvá nevelésben, a permanens művelődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fodor, Erzsébet (1989) Televízió-Pedagógia-Politika/Különös tekintettel a TV Uj Reflektor Magazin műsorsorozatának értékelésére/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Forgács, László (1989) Az atlétikai ugrások előkészítése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Forgó, Ilona (1989) Benedek Elek munkássága 1921-1929 között. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Frankné Farkas, Gabriella (1989) Kórházi betegek könyvtári ellátása Komárom megyében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fáczán, Tiborné (1989) Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Fáczánné Dobrocsi, Julianna (1989) A daltanítási formák jelentősége és szerepe az ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Földi, Judit (1989) Egy tájegység népi gyermekjátékdalainak gyűjtése és elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Földvári, Andrea (1989) Mark Twain and His Three Novels of Youth. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fülöp, Zoltán (1989) Tiszakürt földrajzi nevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

G

Galkó, Tiborné (1989) Pilinszky János létérzékelése jelentősebb versei alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gonda, Vincéné (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gonda, Vincéné (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Grosán, Pálné (1989) Általános sportegészségügyi vizsgálat elemzése 6-14 éves korú tanulók felmérése alapján a Kecskemét Leninvárosi Általános Iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gulyás, Lajosné (1989) A személyiségfejlesztés korszerű módszerei, munkaformái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gyárfás, Istvánné (1989) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás technikaórákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gyüréné Magyar, Csilla (1989) The Soul of England. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gál, Ferencné (1989) Az általános iskolai tanulók szövegszerkesztésének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gál, Ferencné (1989) Az általános iskolai tanulók szövegszerkesztésének vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gál, Ildikó (1989) Az oktatás módszerei, munkaformái és ezek hatása a tanulás eredményességére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gáti, Lászlóné (1989) A film fiatalokra gyakorolt hatása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

H

Hajdu, József (1989) Adatok a nagybányai festősikola működéséhez, történetéhez. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hajduné Bencsik, Julianna (1989) A III. sz. általános iskola története. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Harmati, Judit (1989) Teaching English in Situations. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Harnos, István (1989) Hevesi szőttes. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Harsainé Dobis, Adrien (1989) A családi nevelés aktuális kérdései, különös tekintettel a 10-14 éves korú gyermekekre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hegedűs, Mária (1989) Ének-zenei improvizáció az általános iskolák alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Hegedűsné Kiss, Anikó (1989) Lázár Ervin meséi, meseregényei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Henyeczné Mohos, Mária (1989) A torna mozgásanyagának szerepe a tanulók cselekvésbiztonságának kialakításában az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Herceg, Erzsébet (1989) József Attila világképe nagy gondolati verseinek tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Beáta (1989) Az óvodai és az iskolai testnevelés mozgásrendszerének összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Horváth, Erzsébet (1989) A Budapesti Elektromos Művek szakszervezeti tevékenysége az életszínvonal-politikai célok végrehajtásában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Horváth, Irén (1989) Olvasás és szocializáció. A könyvtárosok és az olvasás. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Husz, Attila (1989) Munkamozgalmak jelentősége a gazdasági és társadalmi fejlődésben. Munkamozgalmak az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnél és a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Huszárné Lipták, Andrea (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

I

Illés, Viktória (1989) A néma és hangos olvasás tanításának eljárásai az olvasási kézség fejlesztése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

J

Jagasics, Éva (1989) Julio Cortázar novelláinak világa a fantasztikum tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jakab, Krisztina (1989) A pályakezdés tapasztalatai napjainkban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jakabné Fejes, Erzsébet (1989) A családi nevelés és az óvodai nevelés kapcsolatfenntartásának formái a gyermek személyiségének megismerése érdekében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jakabné Poór, Mária (1989) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jauernik, Ferencné (1989) Könyvtár és társadalmi környezete. A közművelődési könyvtár megújulási törekvései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Jenei, László (1989) Az irónia az utóbbi két évtized magyar költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Ágnes (1989) A szöveges feladatok szerepe a tanulók feladatmegoldó gondolkodásának fejlesztésében (feladatgyűjtemény szerkesztése). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Jurecz, Emil (1989) A mese szerepe az esztétikai nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Járdánházy, Csaba (1989) Támaszugrások oktatása a szakmunkásképző iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Jónás, Sándorné (1989) Keresztnévadási szokások Turán a Római Katolikus Plébánia által vezetett kereszteltek anyakönyve adatainak tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

K

Kalacsi, Zsuzsanna (1989) Művelődési otthon és könyvtár együttműködése a Gutenberg Művelődési otthon gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kalmárné Anka, Ildikó (1989) Tantárgyi koncentráció az irodalomórán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kalóz, Éva (1989) A levegő ipari feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kasparek, Ágota (1989) Metrikus feladatok megoldása a centrális projekcióban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kassáné Dér, Gizella (1989) Móra Ferenc egy novellája (Mihály folyamatba tétele) szókészletének szótára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kaszás, Andrea (1989) A feladatok kiválasztásának szempontjai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kecskeméti, Csaba (1989) A modellközpontú tematikus tervezés a technika tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kerekes, Emilné (1989) A ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kincses, Erika (1989) Fiatal közép- és hosszútávfutók kiválasztása, felkészítése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kis, Andrea (1989) A Dunai Vasmű Műszaki Könyvtára és társadalmi környezete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kis, Istvánné (1989) A játékosság jelentősége az alsó tagozat rajzóráin. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kiss, Ildikó (1989) A szakszervezeti és üzemi szakkönyvtárak integrációja Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Ildikó (1989) A szakszervezeti és üzemi szakkönyvtárak integrációja Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Ágnes (1989) Ismerettartalmú szövegek szövegtani vizsgálata a 4. osztályos olvasókönyv olvasmányai alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Kocsisné Wermeser, Mária (1989) A berettyóújfalui 1. sz. Toldi Miklós Általános Iskola és jogelődjeinek zenei élete 1656-tól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kocsordiné Bursits, Irén (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Motiváció - kutatás. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kodak, Andrásné (1989) A családi nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kodak, Andrásné (1989) A családi nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kokas, Jánosné (1989) A természet szerepe Turgenyev: Egy vadász feljegyzései című művében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kolek, Marianna (1989) A dialektikus alkotói módszer az Elveszett Paradicsom című eposzban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Komoróczyné Kertész, Andrásné (1989) Az énektanár szerepe egy kisváros zeneéletének alakításában /Balassagyarmat/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Konecsni, Tamásné (1989) Korszerű módszerek és munkaformák a személyiség fejlesztében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Konecsni, Tamásné (1989) Korszerű módszerek és munkaformák a személyiség fejlesztésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Konkoly, Béláné (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kormosné Rozgonyi, Erzsébet (1989) A játékok és játékos elemek felhasználása az orosz nyelvoktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kornis, Andrea (1989) A család szerepe a gyermekek egészséges életmódra nevelésében - encsi és gibárti családok életének tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Korózsné Biró, Zsuzsanna (1989) Az előkészítő játékos szerepe a korszerű röplabda játékban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Anita (1989) W. A . Mozart: C-dúr zongoraszonáta (K. 300; K. E. 300/h) formai és harmóniai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Kovács, Anita (1989) W. A. Mozart: C-dúr zongoraszonáta (K. 330; K. E. 300/h) formai és harmóniai elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Gyula (1989) Közös küzdelem - Az iskolai demokrácia és az oktatási törvény. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Gyula (1989) Közös küzdelem-Az iskolai demokrácia és az oktatási törvény. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Ibolya (1989) Német expresszionista filmművészet. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Ilona (1989) Eötvös József. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Lajos (1989) Szakmunkásképzés egy megyei nagyvállalatnál. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Lajos (1989) Szakmunkásképzés egy megyei nagyvállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Mariann Lívia (1989) Történelem és egyéni sors Hamvas Béla Karnevál című regényében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Márton (1989) A fizikai felkészítés elvei és anyaga a 10-12 éves gyermekkorú teniszezők edzésmunkájában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovácsné Bátor, Erzsébet (1989) A cigánytanulók helyzete és nevelésének problémái az Örkényi Általános Iskolában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovécs, Bertalanné (1989) Az alsó és felső tagozatos ének-zenei nevelés kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Krasznai, Lajosné (1989) Szakszervezeti feladatok, munkamódszerek az ipari szövetkezetekben, különös tekintettel Tolna megyére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Krasznai, Lajosné (1989) Szakszervezeti feladatok,munkamódszerek az ipari szövetkezetekben,különös tekintettel Tolna megyére. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Krecz, Anikó (1989) Munkára nevelés az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kulcsár, Tamás (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kulcsár, Tamás (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kurdi, János (1989) Auditiv dokumentumok a hangtári részlegekben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kurdi, János (1989) Auditív dokumentumok a hangtári részlegekben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Káliné Gál, Gabriella (1989) Népi kollégiumi mozgalom/1946-49/-Az egri II.Rákóczi Ferenc Népi Kollégium történeti áttekintése-. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Káspári, Andrásné (1989) A családi életre nevelés főbb kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kékesi, Márta (1989) A belső égésű Diesel-motorok hazai történeti fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kónya, Józsefné (1989) A gyermek- és ifjúságvédelem aktuális problémái. A fiatalkori bűnözés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Köles, Zoltánné (1989) Tapasztalataim a tanórán kívüli szervezeti formák szerepéről és reális lehetőségeiről. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kövér, Csilla (1989) Közösségi értékjelzők az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kőrfy, Péterné (1989) Heves megye kosárlabdasportja 1950-1980-as évekig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kőrösi, Mónika (1989) Magyarok Angliában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Laczkó, Tihamérné (1989) Esztétikai élményszerzés az ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Laky, Éva (1989) A kálvinizmus néhány társadalompolitikai kérdésének alakulása a társadalmi rendszerváltozások idején. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Laky, Éva (1989) A kálvinizmus néhány társadalompolitikai kérdésének alakulása a társadalmi rendszerváltások idején. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lehoczki, Beáta (1989) A tanítási órák tipusai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lehoczki, Beáta (1989) A tanítási órák típusai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Lengyel, Csabáné (1989) Erkölcs és nevelés. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Lengyel, László (1989) A film szerepe a közművelődésben, a XX. Magyar Játékfilmszemle tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Leskó, Ágota (1989) Népi kollégisták a népi kollégiumokról. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Litkey, Eszter (1989) A weöresi és a gyermeki képalkotás kapcsolata Weöres Sándor versei tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

László, Csilla (1989) A zenei hallás fejlesztése az alsó tagozatos ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Léka, Géza (1989) A rádió a társadalmi és politikai küzdelmek erőterében, különös tekintettel az 1934-1944 közötti évtizedre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Léka, Géza (1989) A rádió a társadalmi és politikai küzdelmek erőterében,különös tekintettel az 1934-44 közötti évtizedre. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lévai, Ildikó (1989) A zenei elemek és a zenehallgatási anyag kapcsolata az első osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lóránt, Zsuzsanna (1989) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

M

Madocsai, Márta (1989) Babits Mihály és Esztergom. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mahunka, Mária (1989) Ifjú fizikusok országos találkozóinak története 1979-1989. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Major, Lászlóné (1989) A röplabdázás beépítése az általános iskola tantervi anyagába (6-10 éves korban). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Menyhárt, Józsefné (1989) Ismerettartalmú szövegek szövegtani vizsgálata a 3. osztályos tankönyvben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Merza, Gábor (1989) A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház születése,közművelődési,művészeti törekvései 1982-1987. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Merza, Gábor (1989) A közművelődés új formái - A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház születése, művészeti törekvései 1982-1987. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mezei, Zoltán (1989) Királytelek és a Dessewffyek kapcsolata 1878-1944. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mihályfiné Szücs, Mónika (1989) Az önstilizáció válfajai Nagy László művészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mogyorósi, József (1989) Számítógépes vezérlés oktatása az általános iskola 8. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mohácsi, Ilona (1989) Komárom megye részvétele az éneklő ifjúság kórusmozgalomban (1934-1989). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Ernő (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnár, Ildikó (1989) Mesék pedig nincsenek... Olvasótábor Zalalövőn. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Molnár, Judit (1989) A Study of the Production of Some RP Vowels in the Speech of Hungarian Students of English. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Molnár, Éva (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Murai, Róbert (1989) A testmagasság változása sportterhelés hatására. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Murányi, János (1989) A történelem szaktárgy tantervi követelményeinek mérése az általános iskola 5-6-7-osztályaiban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Máté, Imre (1989) A csapatprogram kialakításának problémái a 313. számú Arany János Úttörőcsapatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, Krisztina (1989) A családi életre nevelés lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Mészáros, Sándorné (1989) A jászberényi Palotásy János kórus története 1862-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mühlbacher, Anikó (1989) A Jászság és a Nagykunság szóláskincsének grammatikai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Müller, Attiláné (1989) Neoklasszikus vonások Kodály zenéjében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

N

Nagy, Gabriella (1989) A távoktatás lehetőségei és problémái Magyarországon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Katalin (1989) Reklám és közművelődés. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Miklós (1989) Környezetvédelemre, természetszeretetre nevelés lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagyné László, Mária (1989) A tatabányai József Attila Általános Iskola zenei tagozatának története (1956-1982). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagyné Marton, Szilvia (1989) A századvég magyar novellisztikája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagyné Vancza, Gabriella (1989) Az iskolai közösség korszerű értelmezése - egy vizsgálat tükrében -. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Netz, Erzsébet (1989) Napjaink közhelyei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nobilis, Kornél (1989) A vallásos és jezsuita iskolai színjátszás kialakulása és Metastasió. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nuridsány, Judit (1989) A közművelődési könyvtárosok tanfolyami képzése az 1980-as években alap- és középfokon, valamint a speciális továbbképző tanfolyamokon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nuridsány, Judit (1989) A közművelődési könyvtárosok tanfolyami képzése az 1980-as években alap- és középfokon,valamint a speciális továbbképző tanfolyamokon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nyakas, Sándorné (1989) A nyugdíjas korosztály művelődési lehetőségei a szakszervezeti üdültetésben az életkori sajátosságok és az üdültetés lehetőségeinek függvényében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Ferenc (1989) Számítógép alkalmazásának néhány lehetősége a technika órán a nyolcadik osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Németh, Gabriella (1989) Ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Németh, Gabriella (1989) Talajgyakorlati elemek oktatásának módszertana videón. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

O

Orosz, Angéla (1989) Teachers' Questions in the Classroom. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

P

Palásti, Csilla (1989) Az óvoda és iskola közötti átmenet higiénikus problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Papp, Klára (1989) Egy XX. századi picaro; Tamási Áron: Ábel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pappné Csordás, Éva (1989) Összehasonlító antropometriai felmérések főiskolás korú fiatalokon, különös tekintettel szociális hátterükre. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pataki, Zsuzsanna (1989) Az auditív, a vizuális és az audiovizuális eszközök szerepe a földrajztanítás folyamatában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Patkó, Andrásné (1989) A magatartás korrekciója 6-10 éves korig a Mónosbéli Nevelőotthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Paulovits, Istvánné (1989) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései.A hátrányos helyzetű gyermekek könyvtári ellátása Érden. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Paulovits, Istvánné (1989) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései:A hátrányos helyzetű gyermekek könyvtári ellátása Érden. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pelsőczy, István (1989) Reformfolyamatok a Politikai Főiskola oktatási rendjében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pelsőczy, István (1989) Reformfolyamatok a Politikai Főiskola oktatási rendjében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pelyhe, Mariann (1989) A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Perlényiné Bujdos, Ilona (1989) A Zene c. folyóirat első tíz évfolyamának (1909-től 1928-ig) tematikus katalógusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pethőné Vaskó, Gabriella (1989) Wolfgang Amadeus Mozart művei az általános iskolai tananyagban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Petényiné Szoó, Györgyi (1989) Olvasásszociológiai felmérés egy nagyvállalat dolgozói körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Petényiné Szoó, Györgyi (1989) Olvasásszociológiai felmérés egy nagyvállalat dolgozói körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Poczik, Ilona (1989) Bükkzsérc község iskolatörténete. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Poczik, Ilona (1989) Bükkzsérc község iskolatörténete. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Polgár, Piroska (1989) Wolfgang Amadeus Mozart egyházi zenéje. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Polónyiné Nagy, Mária (1989) Székely Mihály (1901-1963). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Ponyist, Györgyi (1989) Penc helynevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ponyokai, István (1989) A dolgozók részvétele a vállalat vezetésében a Jászkun Volán Vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ponyokai, István (1989) A dolgozók részvétele a vállalat vezetésében a Jászkun Volán vállalatnál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pozsik, Péter (1989) Egy író műfaj olvasottságának vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Prisztás, Imréné (1989) Az 1985. évi törvény bevezetésének tapasztalatai Heves megyében, különös tekintettel a fejlettségi szint szerinti beiskolázásra. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Prókay, Szilvia (1989) A szocialista emberi értékek érvényesülése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Prókay, Szilvia (1989) A szocialista emberi értékek érvényesülése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pákozd, Mariann (1989) Az ejtőernyős sportolók tudatos kiválasztásának lehetséges módszere, motivációs háttere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pál, Csilla (1989) A honvédelmi nevelés lehetőségei és problémái az általános iskola 1-4. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pálinkás, István (1989) A munkahelyi művelődés kritikai elemzése a Dunai Vasműben (1985-1988). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pálinkás, István (1989) A munkahelyi művelődés kritikai elemzése a Dunai Vasműben /1985-1988/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pásztor, Endréné (1989) A sarudi hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek átállása az óvodából az iskolába. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pásztor, József (1989) A gyermek és ifjúságvédelem aktuális problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Pásztor, József (1989) A gyermek- és ifjúságvédelem aktuális problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Péteri, Attila (1989) Nemzetiségi politikánk az MSZMP határozatainak tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Péteri, Attila (1989) Nemzetiségi politikánk az MSZMP határozatainak tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

R

Rab, László (1989) A mezőnyben történő labdaszerzés és a hosszú indítás, valamint a cselezés és a támadó lábmunka kialakítása a kézilabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Radiné Szabó, Ildikó (1989) Néhány gondolat Szilágyi Domokos: A próféta c. költeményéről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ragó, Emma (1989) Az általános iskolai ének-zenei nevelés története, fejlődése a századfordulótól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Rozman, Gáborné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rozman, Gáborné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ráczné Papp, Margit (1989) Bornemissza Péter: Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ráski, Miklós (1989) Környezetvédelem az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Réti, Györgyné (1989) Szilágyi Domokos: A próféta. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Révész Gyuláné Vadon, Etelka (1989) Működési feltételek egy általános iskola napközi otthonában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Rónaki, Antalné (1989) A szakszervezethez tartozást motiváló tényezők a tisztségviselők körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rónaki, Antalné (1989) A szakszervezethez való tartozást motiváló tényezők a tisztségviselők körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rózsa, Sándorné (1989) A kulturális demokrácia és társadalmasítás elméleti és gyakorlati kérdései a 80-as években (különös tekintettel a Dunaújvárosi Televízióra). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rózsa, Sándorné (1989) A kulturális demokrácia és társadalmasítás elméleti és gyakorlati kérdései a 80-as években/Különös tekintettel a Dunaújvárosi Televízióra/. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Rögler, Gáborné (1989) A miskolci polgári iskolák története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Samu, Boglárka (1989) A kémiai reakciók és kémiai egyenletek tanításának fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Semlerné Trencsényi, Ildikó (1989) A szabadidő eltöltésének pszichológiai vonatkozásai - a szabadidő vidéken. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Semlerné Trencsényi, Ildikó (1989) A szabadidő eltöltésének pszichológiai vonatkozásai-a szabadidő vidéken. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sike, Éva (1989) A Van der Waerden-sejtés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Simonyi, Judit (1989) A Van der Waerden-sejtés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sin, Rita (1989) A rizstermelés agrotechnikája és tanítása a Technika B változatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sipos, Zoltán (1989) Alsó tagozatos tanulók fizikai képességek szintjének felmérése, értékelése, összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sneiderné Lövei, Ildikó (1989) Ismerettartamú szövegek szövegtani vizsgálata a 3.osztályos olvasókönyv szövegei alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Solymosi, Attila (1989) Mikes Kelemen 99. levelének írói szótára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Somogyi, Sándorné (1989) A napközis tanulók foglakoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődés adta lehetőségekkel. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Somogyi, Sándorné (1989) A napközis tanulók foglalkoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődés adta lehetőségekkel. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Soróczki Pintér, Tibor (1989) A mezőnyben történő labdaszerzés és a hosszú indítás, valamint a cselezés és a támadó lábmunka kialakítása a kézilabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Stroh, Glória (1989) A kulturális tömegmozgalmak és a szakszervezetek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Stroh, Glória (1989) A kulturális tömegmozgalmak és a szakszervezetek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabados, Anikó (1989) A közösség iránti attitűd. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Csilla (1989) Felnőttoktatás a Magyar Államvasutaknál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Csilla (1989) Felnőttoktatás a Magyar Államvasutaknál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Enikő (1989) Minőségigény és emberideál Nagy László portréverseiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Istvánné (1989) Választott szakterület tájékoztatási forrásainak információs rendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Istvánné (1989) Választott szakterület téjékoztatási forrásainak információs rendszere. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Julianna (1989) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabó, Katalin (1989) A népmese olvasottságának vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, Mária Ildikó (1989) A Magyar Televízió kultúraközvetítő tevékenysége (1958-1985). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Piroska (1989) Munkáshősök Alan Sillitoe műveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szabóné Görög, Mária (1989) Társas kapcsolatok egy adott közösségben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabóné Molnár, Éva (1989) Tartósítószerek esetleges mutagén hatásának vizsgálata meiotikus rendszerben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabóné Virág, Anikó (1989) A Kabay János ének-zene tagozatú általános iskola története 1945-től 1980-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szalai, Hajnalka (1989) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok a feldebrői általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szaszkóné Kölber, Andrea (1989) A gyermekkönyvtár és a napközi otthon együttműködése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szeberin, Csilla (1989) A tanítási órák didaktikája és komplexitása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szecskó, Ildikó (1989) A lírai személyiség jelentkezése Petőfi költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szepesi, Károly (1989) A rendezetlen védelem elleni támadójáték jelentősége a felállt védelemtől a gyors indításig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szilasi, József (1989) Al-Mg ötvözetek AWI hegesztése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szlávik, Ferencné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szresen, Ágnes (1989) Modellek az ábrázoló geometria tanításához. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szálkai, Antal (1989) A napenergia hasznosítása a családi házban és a ház körül. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szász, Endre (1989) Munkáskönyvtárak a két világháború közötti időszakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székely, Csaba (1989) A Bükki Nemzeti Park ornitológiai problémái - A kerecsensólyom (Falco cherrug) védelme. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székely, Imréné (1989) Az osztályfőnök szerepe a személyiségformálásban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Széles, Lucia (1989) Az orosz nyelvtan tanítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szépe, István (1989) A ,,Novák Gyula'' általános Iskola és a MOFÉM Művelődési Ház kapcsolatrendszere a permanens művelődés érdekében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szűcs, Gáborné (1989) Az alsó tagozatos tantervi anyag feldolgozása a testnevelési játékok módszerével. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sánta, Lászlóné (1989) A napközi otthon az oktatás folyamatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sántháné Bugyi, Gizella (1989) Az autóbuszvezetők viselkedéskultúrájának főbb mutatói, az ezt befolyásoló tényezők elemzése a Kunság Volán kecskeméti üzemegységénél. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sántháné Bugyi, Gizella (1989) Az autóbuszvezetők viselkedéskultúrájának főbb mutatói,az ezt befolyásoló tényezők elemzése a Kunság Volán Kecskeméti Üzemegységénél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sári, József (1989) A testnevelési játékok oktató-nevelő és képző értékeinek kihasználására alkalmazott módszeres eljárások értékelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sárközi, Éva (1989) Idős korúak könyvtári ellátása alluzió és idea a megvalósításhoz. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sárközi, Éva (1989) Idős korúak könyvtári ellátása: Allúzió és idea a megvalósításhoz. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Takács, Tímea (1989) A kosárlabdajáték történeti fejlődése a szabályok változásának tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tarnai, Márta (1989) Az őszi búza termesztése és tanítása a "B" változatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Teréki, István Csaba (1989) Számítógép alkalmazása az általános iskola függvénytanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Trébics, Sándor (1989) Csiki László: Titkos fegyverek. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Trézlné Staudinger, Csilla (1989) Csoóri Sándor költői neologizmusai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Turzó, Lászlóné (1989) Az iskolák demokratikus átalakulása a korabeli sajtó tükrében 1845-1950. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Turóczi, Lászlóné (1989) A közlekedés tanítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Edit (1989) Fekete István olvasottsága a kompolti közművelődési könyvtárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Erika (1989) Egy századvégi novellista: Thury Zoltán. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Erika (1989) Új kezdeményezések a közművelődésben - Egyesületi élet Orosházán -. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Mária (1989) A családi nevelés néhány problémája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth, Szilárdné (1989) A mese esztétikai és fejlődéstani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Sándorné (1989) A beszédhibás gyermekek. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Teodóra (1989) Antik etika és nevelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Éva (1989) A nevelés társadalmasításának lehetőségei Mezőkövesden és környékén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóth-Szőllős, Istvánné (1989) Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nevelési problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth-Szőllős, Istvánné (1989) Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nevelési problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tóthné Barcs, Ágnes (1989) Magyar irodalomoktatásunk a nyelvi humor tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóthné Fodor, Valéria (1989) Egészséges életmódra nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóthné Lakatos, Ildikó (1989) A szövegértő olvasás fejlesztésének lehetőségei a 2. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Anyanyelvi Tanszék.

Tőkésné Lenthár, Ilona (1989) Kós Károly és a transzilvanizmus. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

V

Vargáné Vizi, Csilla (1989) A "Játék" - Szilágyi Domokos költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vascsákné Szkiba, Zita (1989) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vass, László (1989) A propaganada és agitáció pedagógiai és lélektani kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vass, Marianna (1989) A tájékozódási búvárúszás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vida, Mónika (1989) Az úszók szárazföldi felkészítése és speciális gyakorlatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vidó, Andrea (1989) A televízió és a gyermek-Gyerekeknek szóló műsorok. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vigné Takács, Andrea (1989) A KSH számok oktatási tevékenysége megalakulásától megszünéséig. BA/BSc szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Vizkelety, Judit (1989) A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Volentér, Anna (1989) Az egész napos nevelés (annotált bibliográfia 1985-1988). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vágó, Ildikó (1989) A 10-14 éves tanulók motoros képességeinek vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vékony, Béla (1989) A Tiszamenti Vegyiművek Vállalati Tanácsa működésének tapasztalatai együttműködése a szakszervezeti szervekkel. Szakdolgozat, Bölcsészettudományi Kar, Digitalizált.

Vörös, Zoltán (1989) A Börzsöny-hegységi BM Partizán Vadásztársaság területén lévő nagyvadállomány elemzése és a fejlesztés lehetőségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vőfély, Pál (1989) A szakmunkástanulók sport és testkultúrája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

W

Wesselényi, Gábor (1989) A számítógép alkalmazása a technika tanításában egy adott program bemutatásán keresztül. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Z

Zahorák, Andrea (1989) József Attila létérzékelése és valóságtudata kései költészetében és a Szabad-ötletek jegyzéke. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Zorka, László (1989) A hangszeres improvizáció szükségessége és lehetősége az általános iskolai oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Á

Ádám, Marianna (1989) Satirical Elements in J. Swift's Gulliver's Travels. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ó

Ódor, Éva (1989) Az általános iskolai tehetségfejlesztés megvalósításának egy lehetősége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Sat Jun 12 08:57:42 2021 CEST.