Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ó
Tételek száma: 399.

A

Agócs, Attila (1989) A műelemzés lehetősége és lehetetlensége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Agócs, Géza (1989) Glasznoszty és peresztrojka a Szovjetunióban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Akli, Lászlóné (1989) Az írás és helyesírás együttes fejlesztésének lehetőségei 1-2 osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Almási, Mihályné (1989) "A pályám, amit úgy szerettem" (Fejezetek Fekete Nagy Ignácné tanítónő életéből). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Erika (1989) A fegyelmezetlenség okainak forrásai az alsó tagozaton. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Ibolya (1989) Eger világi zenéje 1850 és 1900 között. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Apáthy, Pál (1989) A tanárok helye az értelmiségen belül (A pedagóguspálya presztízse). Szakdolgozat thesis, Archív.

B

Bakó, Beáta (1989) A család mint a nevelési folyamat egyik színtere. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baloghné Varjú, Valéria (1989) A magyarságtudat alakitása az általános iskola alsó tagozatában ének-zene tantárggyal. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balázs, Csaba (1989) A hazafias honvédelmi nevelés időszerű kérdései, különös tekintettel a 14 éves korosztályra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Balázs, Jánosné (1989) A Magyar Demokrata Fórum balassagyarmati szervezetének megalakulása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balázs, Ágnes (1989) Arany János: Buda halálában előforduló archaizmusok vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Baricza, Anikó (1989) A Koppánymonostori Őrsvezetőképző Tábor/1984.június 24.-július 02./. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bella, Gáborné (1989) Szabadságeszmék Verdi operáiban (1813-1901). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berczi, Zita (1989) Az aboriginektől a mai Ausztrália emberéig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Berecz, Erika (1989) Bélapátfalva ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Berkó, Andrea (1989) Jászberény műemlékei, emlékművei, kőképek, szobrok, keresztek, corpusok (népi műemlékek). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bernhardtné Rácz, Mária (1989) Kakuk Marci, egy sajátságosan magyar pikareszk jelenség. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bodolai, Kálmánné (1989) A családi életre nevelés időszerű problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bodon, Ildikó (1989) Az egyéni munka szerepe, jelentősége, irányítása a tanítási-tanulási folyamatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bolyhos, Gáborné (1989) Az obesitásban szenvedő gyerekek testsúlycsökkenésének elősegítése gyógytestneveléssel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bolyki, Margit (1989) Nyelvtani szakszótár iskolásoknak. A magyar nyelvtan tanításának szakszavai az általános iskola felső tagozatának tankönyvei és munkafüzetei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bontovics, Erzsébet (1989) A daltanítási módok jelentősége és szerepe az ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borbély, Magdolna (1989) Ifjúsági mozgalmak útkeresése a mai Magyarországon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boros, Istvánné (1989) A barokk zene az általános iskolai zenehallgatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bukta, Zsuzsanna (1989) Mezőszemere család-, kereszt- és ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bányász, Brigitta (1989) A legszebb magyar neveléstan. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bárczi, László (1989) A népművészet tanítása az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bátori, Istvánné (1989) A tanulási nehézségek előrejelzései az óvodáskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bónyai, Mária (1989) Kodály Zoltán zenepedagógiai művei az ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bónyai, Mária (1989) Szakdolgozat. Szakdolgozat thesis, Archív.

Böszörményi, Tünde (1989) Komjáthy Jenő költői státusza. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csabainé Rajnai, Csilla (1989) Iskolatörténet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Cseh, Zoltánné (1989) A kommunikációs képességek fejlesztésének lehetőségei a szituációs játékokban a korrigált tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Cseh, Zsuzsanna (1989) A zenei írás-olvasás tanítása alsótagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Cselőtei, László (1989) Az újság művészeti szerkesztésének gyakorlata és problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Cserkúti, Istvánné (1989) Móricz Zsigmond Kis Samu Jóska című elbeszélése a nyelvi elemek tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csincsikné Sulyok, Györgyi (1989) Az orosz szakköri munka lehetőségei a tehetséges tanulók gondozásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csirke, Katalin (1989) Szülőfalum felső tagozatos tanulói ragadványneveinek vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csirmaz, Mátyás (1989) Saját készítésű hangszerek alkalmazása az általános iskolai alsó tagozatos ének-zene oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csonka, Gábor János (1989) Fazekasság. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csővári, Tibor (1989) A struktúra és funkció egysége a rovarvilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czeglédi, Veronika (1989) Az auditív, a vizuális és az audiovizuális eszközök szerepe az oktatás folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czintuláné Árvay, Ágnes (1989) Az alkotókészség fejlesztése a zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Czuczi, Ernőné (1989) A szőnyegszövés meghonosodása Békésszentandráson, a kézi csomózású, kézi szövésű szőnyegek készítési módja. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Dankó, Zsuzsanna (1989) Fellner Jakab tatai munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dobos, Jánosné (1989) A családi nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dobosné Schmidt, Julianna (1989) Zenei élet Magyarországon 1945-55 között. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dohy, Angéla (1989) Biblikus motívumok Dsida Jenő költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dr Jároli, Józsefné (1989) Kereszt és becenevek a békéscsabai József Attila lakótelepi általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dr. Nagy, Attila (1989) A tanyavilág könyvtári ellátása Bács-kiskun és Csongrád megyében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dudás, Lászlóné (1989) Nevelni akár zsenit is lehet - közelkép Polgár Lászlóról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Durstné Tóth, Irén (1989) Az általános iskolai tagozatos matematika oktatás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dósa, Ferencné (1989) Tájélmény és személyiség: összehasonlító verselemzés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

E

Egyed, Zsoltné (1989) A kosárra dobások és oktatásuk 6-10 éves korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Elek, Éva (1989) Lord Byron and His Masterpiece: Don Juan. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Elekné Tolnai, Tünde (1989) Tánc és mese az alsótagozatos zeneirodalomban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Enyedi, Katalin (1989) A Sárrét madárvilága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erdélyi, László (1989) Időkihasználás a testnevelési órákon a csapatfoglalkoztatási formánál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erdész, Emőke (1989) A tanórán kívüli zenei nevelés eszközei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erki, Péterné (1989) A zenei irás-olvasás megalapozása és fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanitásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Farkas, Erika (1989) A somsályi Olvasókör története 1905-1945-ig és az örökébe lépő Művelődési Otthon története 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Erika (1989) A somsályi olvasókör története 1905-1945-ig és az örökébe lépő művelődési otthon története 1945-ig napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farkas, Ferenc (1989) A sajóládi iskola története 1975-től az iskolák államosításáig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Farkas, Katalin (1989) Nevelési, művelődési feladatok az orosz órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Farszki, Tiborné (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Gabriella (1989) Jobbágykérdés a reformkorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Krisztina (1989) Az ifjúság nyelve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehér, Éva (1989) A helyes közlekedési magatartásra nevelés lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fejes, Judit (1989) A családi nevelés aktuális problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fejes, Péter (1989) Az atlétika futás- és ugrásanyagainak feldolgozása az általános iskola testnevelés tantervű 1-8. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fekete, Judit (1989) Az élet eredete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fekete, Tibor (1989) A gyorsaság alapjainak vizsgálata 7-10 éves tanulóknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fenyvesi, Magdolna (1989) Sárospataki diákszínjátszás a XVII-XVIII. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ferencz, Árpádné (1989) Fordulat Arany lírájában: az Őszikék líraisága. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ferencz, Árpádné (1989) Intenzív magyar továbbképzés(Fordulat Arany lírájában:Az őszikék líraisága). Szakdolgozat thesis, Archív.

Fernczyné Mucsi, Katalin (1989) A televízió szerepe és felhasználásainak lehetőségei az olvasóvá nevelésben, a permanens művelődésben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fodor, Erzsébet (1989) Televízió-Pedagógia-Politika/Különös tekintettel a TV Uj Reflektor Magazin műsorsorozatának értékelésére/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fogarasi, Erika (1989) Az energiatermelés új útja: a napenergia. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Forgács, László (1989) Az atlétikai ugrások előkészítése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Forgó, Ilona (1989) Benedek Elek munkássága 1921-1929 között. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Frankné Farkas, Gabriella (1989) Kórházi betegek könyvtári ellátása Komárom megyében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fáczán, Tiborné (1989) Kodály Zoltán zenepedagógiai munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fáczánné Dobrocsi, Julianna (1989) A daltanítási formák jelentősége és szerepe az ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földi, Judit (1989) Egy tájegység népi gyermekjátékdalainak gyűjtése és elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földvári, Andrea (1989) Mark Twain and His Three Novels of Youth. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülöp, Zoltán (1989) Tiszakürt földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

G

Galkó, Tiborné (1989) Pilinszky János létérzékelése jelentősebb versei alapján. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaálné Szilágyi, Erzsébet (1989) Népi játékkészítés lehetőségei a művelődési házakban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gonda, Vincéné (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gonda, Vincéné (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Grosán, Pálné (1989) Általános sportegészségügyi vizsgálat elemzése 6-14 éves korú tanulók felmérése alapján a Kecskemét Leninvárosi Általános Iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gulyás, Lajosné (1989) A személyiségfejlesztés korszerű módszerei, munkaformái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gyárfás, Istvánné (1989) Ellenőrzés, értékelés, osztályozás technikaórákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyüréné Magyar, Csilla (1989) The Soul of England. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Ferencné (1989) Az általános iskolai tanulók szövegszerkesztésének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Ferencné (1989) Az általános iskolai tanulók szövegszerkesztésének vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Ildikó (1989) Az oktatás módszerei, munkaformái és ezek hatása a tanulás eredményességére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gáti, Lászlóné (1989) A film fiatalokra gyakorolt hatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Göndéné Bötykös, Ágnes (1989) Lakóhelyem környezetkárosító hatásainak felmérése, a károsító tényezők megszüntetésének lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Görbe, Erzsébet (1989) A 6-10 évesek testi fejlődése és sportválasztási lehetőségeik. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hajdu, József (1989) Adatok a nagybányai festősikola működéséhez, történetéhez. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hajduné Bencsik, Julianna (1989) A III. sz. általános iskola története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hanzéné Kurcz, Márta (1989) Iskolatörténet: általános iskola, Pély. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Harmati, Judit (1989) Teaching English in Situations. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Harnos, István (1989) Hevesi szőttes. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Harsainé Dobis, Adrien (1989) A családi nevelés aktuális kérdései, különös tekintettel a 10-14 éves korú gyermekekre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hegedűs, Mária (1989) Ének-zenei improvizáció az általános iskolák alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hegedűsné Kiss, Anikó (1989) Lázár Ervin meséi, meseregényei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Henyeczné Mohos, Mária (1989) A torna mozgásanyagának szerepe a tanulók cselekvésbiztonságának kialakításában az iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Herceg, Erzsébet (1989) József Attila világképe nagy gondolati verseinek tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hlíva, Marianne (1989) Lakóhelyem környezetkárosító tényezői és ellenük való védekezés. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Beáta (1989) Az óvodai és az iskolai testnevelés mozgásrendszerének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Erzsébet (1989) A Budapesti Elektromos Művek szakszervezeti tevékenysége az életszínvonal-politikai célok végrehajtásában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváth, Irén (1989) Olvasás és szocializáció. A könyvtárosok és az olvasás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Husz, Attila (1989) Munkamozgalmak jelentősége a gazdasági és társadalmi fejlődésben. Munkamozgalmak az Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztnél és a Komáromi Kőolajipari Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Huszárné Lipták, Andrea (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Illés, Viktória (1989) A néma és hangos olvasás tanításának eljárásai az olvasási kézség fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

J

Jagasics, Éva (1989) Julio Cortázar novelláinak világa a fantasztikum tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jakab, Krisztina (1989) A pályakezdés tapasztalatai napjainkban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jakabné Fejes, Erzsébet (1989) A családi nevelés és az óvodai nevelés kapcsolatfenntartásának formái a gyermek személyiségének megismerése érdekében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jakabné Poór, Mária (1989) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jauernik, Ferencné (1989) Könyvtár és társadalmi környezete. A közművelődési könyvtár megújulási törekvései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Jenei, László (1989) Az irónia az utóbbi két évtized magyar költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Piroska (1989) A játék az egésznapos nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Ágnes (1989) A szöveges feladatok szerepe a tanulók feladatmegoldó gondolkodásának fejlesztésében (feladatgyűjtemény szerkesztése). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jurecz, Emil (1989) A mese szerepe az esztétikai nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Járdánházy, Csaba (1989) Támaszugrások oktatása a szakmunkásképző iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jónás, Sándorné (1989) Keresztnévadási szokások Turán a Római Katolikus Plébánia által vezetett kereszteltek anyakönyve adatainak tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

K

Kalacsi, Zsuzsanna (1989) Művelődési otthon és könyvtár együttműködése a Gutenberg Művelődési otthon gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kalmárné Anka, Ildikó (1989) Tantárgyi koncentráció az irodalomórán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kalóz, Éva (1989) A levegő ipari feldolgozása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kasparek, Ágota (1989) Metrikus feladatok megoldása a centrális projekcióban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kassáné Dér, Gizella (1989) Móra Ferenc egy novellája (Mihály folyamatba tétele) szókészletének szótára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kaszás, Andrea (1989) A feladatok kiválasztásának szempontjai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kecskeméti, Csaba (1989) A modellközpontú tematikus tervezés a technika tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kelemenné Lakatos, Tímea (1989) A Bajza József Gimnázium története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kerekes, Emilné (1989) A ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kincses, Erika (1989) Fiatal közép- és hosszútávfutók kiválasztása, felkészítése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kis, Andrea (1989) A Dunai Vasmű Műszaki Könyvtára és társadalmi környezete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kis, Istvánné (1989) A játékosság jelentősége az alsó tagozat rajzóráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Ildikó (1989) A szakszervezeti és üzemi szakkönyvtárak integrációja Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Ildikó (1989) A szakszervezeti és üzemi szakkönyvtárak integrációja Bács-Kiskun megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Ágnes (1989) Ismerettartalmú szövegek szövegtani vizsgálata a 4. osztályos olvasókönyv olvasmányai alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kocsisné Wermeser, Mária (1989) A berettyóújfalui 1. sz. Toldi Miklós Általános Iskola és jogelődjeinek zenei élete 1656-tól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kocsordiné Bursits, Irén (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Motiváció - kutatás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kodak, Andrásné (1989) A családi nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kodak, Andrásné (1989) A családi nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kokas, Jánosné (1989) A természet szerepe Turgenyev: Egy vadász feljegyzései című művében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolek, Marianna (1989) A dialektikus alkotói módszer az Elveszett Paradicsom című eposzban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Komoróczyné Kertész, Andrásné (1989) Az énektanár szerepe egy kisváros zeneéletének alakításában /Balassagyarmat/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Konecsni, Tamásné (1989) Korszerű módszerek és munkaformák a személyiség fejlesztében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Konecsni, Tamásné (1989) Korszerű módszerek és munkaformák a személyiség fejlesztésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Konkoly, Béláné (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kormosné Rozgonyi, Erzsébet (1989) A játékok és játékos elemek felhasználása az orosz nyelvoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kornis, Andrea (1989) A család szerepe a gyermekek egészséges életmódra nevelésében - encsi és gibárti családok életének tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Korózsné Biró, Zsuzsanna (1989) Az előkészítő játékos szerepe a korszerű röplabda játékban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Anita (1989) W. A . Mozart: C-dúr zongoraszonáta (K. 300; K. E. 300/h) formai és harmóniai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Anita (1989) W. A. Mozart: C-dúr zongoraszonáta (K. 330; K. E. 300/h) formai és harmóniai elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Gyula (1989) Közös küzdelem - Az iskolai demokrácia és az oktatási törvény. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Gyula (1989) Közös küzdelem-Az iskolai demokrácia és az oktatási törvény. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ibolya (1989) Német expresszionista filmművészet. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Ilona (1989) Eötvös József. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Lajos (1989) Szakmunkásképzés egy megyei nagyvállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Lajos (1989) Szakmunkásképzés egy megyei nagyvállalatnál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Mariann Lívia (1989) Történelem és egyéni sors Hamvas Béla Karnevál című regényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Márton (1989) A fizikai felkészítés elvei és anyaga a 10-12 éves gyermekkorú teniszezők edzésmunkájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovácsné Bátor, Erzsébet (1989) A cigánytanulók helyzete és nevelésének problémái az Örkényi Általános Iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovécs, Bertalanné (1989) Az alsó és felső tagozatos ének-zenei nevelés kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Krasznai, Lajosné (1989) Szakszervezeti feladatok, munkamódszerek az ipari szövetkezetekben, különös tekintettel Tolna megyére. Szakdolgozat thesis, Archív.

Krasznai, Lajosné (1989) Szakszervezeti feladatok,munkamódszerek az ipari szövetkezetekben,különös tekintettel Tolna megyére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Krecz, Anikó (1989) Munkára nevelés az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kulcsár, Tamás (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kulcsár, Tamás (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kurdi, János (1989) Auditiv dokumentumok a hangtári részlegekben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurdi, János (1989) Auditív dokumentumok a hangtári részlegekben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kutas, Judit (1989) Tanulási nehézségek kisiskolás korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Káliné Gál, Gabriella (1989) Népi kollégiumi mozgalom/1946-49/-Az egri II.Rákóczi Ferenc Népi Kollégium történeti áttekintése-. Szakdolgozat thesis, Archív.

Káspári, Andrásné (1989) A családi életre nevelés főbb kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kékesi, Márta (1989) A belső égésű Diesel-motorok hazai történeti fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kézér, Andrea (1989) A Jászság sajtótörténete (1900-1914). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kónya, Józsefné (1989) A gyermek- és ifjúságvédelem aktuális problémái. A fiatalkori bűnözés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Köles, Zoltánné (1989) Tapasztalataim a tanórán kívüli szervezeti formák szerepéről és reális lehetőségeiről. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kövér, Csilla (1989) Közösségi értékjelzők az általános iskola felső tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kőrfy, Péterné (1989) Heves megye kosárlabdasportja 1950-1980-as évekig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kőrösi, Mónika (1989) Magyarok Angliában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

L

Laczkó, Tihamérné (1989) Esztétikai élményszerzés az ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Laky, Éva (1989) A kálvinizmus néhány társadalompolitikai kérdésének alakulása a társadalmi rendszerváltozások idején. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Laky, Éva (1989) A kálvinizmus néhány társadalompolitikai kérdésének alakulása a társadalmi rendszerváltások idején. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lehoczki, Beáta (1989) A tanítási órák tipusai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lehoczki, Beáta (1989) A tanítási órák típusai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Lengyel, Csabáné (1989) Erkölcs és nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lengyel, László (1989) A film szerepe a közművelődésben, a XX. Magyar Játékfilmszemle tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Leskó, Ágota (1989) Népi kollégisták a népi kollégiumokról. Szakdolgozat thesis, Archív.

Liptai, Judit (1989) A motiváció és az aktivitás összefüggése az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Litkey, Eszter (1989) A weöresi és a gyermeki képalkotás kapcsolata Weöres Sándor versei tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lukácsi, György (1989) Besendorfer Ferenc népi iparművész. Egy eddig még nem ismertetett népművész bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

László, Csilla (1989) A zenei hallás fejlesztése az alsó tagozatos ének-zenei nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Léka, Géza (1989) A rádió a társadalmi és politikai küzdelmek erőterében, különös tekintettel az 1934-1944 közötti évtizedre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Léka, Géza (1989) A rádió a társadalmi és politikai küzdelmek erőterében,különös tekintettel az 1934-44 közötti évtizedre. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lévai, Ildikó (1989) A zenei elemek és a zenehallgatási anyag kapcsolata az első osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lóránt, Zsuzsanna (1989) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Maass, Krisztina (1989) Magatartászavarok az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Madocsai, Márta (1989) Babits Mihály és Esztergom. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mahunka, Mária (1989) Ifjú fizikusok országos találkozóinak története 1979-1989. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Major, Lászlóné (1989) A röplabdázás beépítése az általános iskola tantervi anyagába (6-10 éves korban). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Makari, Marianna (1989) A műszaki ábrázolás alapjainak a tanítása az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Marton, Erika (1989) Az emberi teljesség problémája. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Menyhárt, Józsefné (1989) Ismerettartalmú szövegek szövegtani vizsgálata a 3. osztályos tankönyvben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Merza, Gábor (1989) A Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház születése,közművelődési,művészeti törekvései 1982-1987. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Merza, Gábor (1989) A közművelődés új formái - A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház születése, művészeti törekvései 1982-1987. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mezei, Zoltán (1989) Királytelek és a Dessewffyek kapcsolata 1878-1944. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mihályfiné Szücs, Mónika (1989) Az önstilizáció válfajai Nagy László művészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mogyorósi, József (1989) Számítógépes vezérlés oktatása az általános iskola 8. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mohácsi, Ilona (1989) Komárom megye részvétele az éneklő ifjúság kórusmozgalomban (1934-1989). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Ernő (1989) Az emberi tényezők szerepe a vezetés gyakorlatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, Ildikó (1989) Mesék pedig nincsenek... Olvasótábor Zalalövőn. Szakdolgozat thesis, Archív.

Molnár, Judit (1989) A Study of the Production of Some RP Vowels in the Speech of Hungarian Students of English. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, Ágnes (1989) Az I. világháború hatása falumban, Nagyrédén. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Éva (1989) Irodalomóra a könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Murai, Róbert (1989) A testmagasság változása sportterhelés hatására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Murányi, János (1989) A történelem szaktárgy tantervi követelményeinek mérése az általános iskola 5-6-7-osztályaiban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Máté, Imre (1989) A csapatprogram kialakításának problémái a 313. számú Arany János Úttörőcsapatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, Krisztina (1989) A családi életre nevelés lehetőségei az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Sándorné (1989) A jászberényi Palotásy János kórus története 1862-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mühlbacher, Anikó (1989) A Jászság és a Nagykunság szóláskincsének grammatikai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Müller, Attiláné (1989) Neoklasszikus vonások Kodály zenéjében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

N

Nagy, Gabriella (1989) A távoktatás lehetőségei és problémái Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Katalin (1989) Reklám és közművelődés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Miklós (1989) Környezetvédelemre, természetszeretetre nevelés lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyillés, Béláné (1989) Fejezetek a szegvári zsigerháti tanyai iskolai történetéből. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagyné László, Mária (1989) A tatabányai József Attila Általános Iskola zenei tagozatának története (1956-1982). Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagyné Marton, Szilvia (1989) A századvég magyar novellisztikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyné Vancza, Gabriella (1989) Az iskolai közösség korszerű értelmezése - egy vizsgálat tükrében -. Szakdolgozat thesis, Archív.

Netz, Erzsébet (1989) Napjaink közhelyei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nobilis, Kornél (1989) A vallásos és jezsuita iskolai színjátszás kialakulása és Metastasió. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nuridsány, Judit (1989) A közművelődési könyvtárosok tanfolyami képzése az 1980-as években alap- és középfokon, valamint a speciális továbbképző tanfolyamokon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nuridsány, Judit (1989) A közművelődési könyvtárosok tanfolyami képzése az 1980-as években alap- és középfokon,valamint a speciális továbbképző tanfolyamokon. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nyakas, Sándorné (1989) A nyugdíjas korosztály művelődési lehetőségei a szakszervezeti üdültetésben az életkori sajátosságok és az üdültetés lehetőségeinek függvényében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Ferenc (1989) Számítógép alkalmazásának néhány lehetősége a technika órán a nyolcadik osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, Gabriella (1989) Ritmusérzék fejlesztése az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Gabriella (1989) Talajgyakorlati elemek oktatásának módszertana videón. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Oláh, Rita (1989) A halmaz, logika témakör az általános iskola alsó tagozatán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orbán, Gáborné (1989) Cigány gyermekek az ikolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orosz, Angéla (1989) Teachers' Questions in the Classroom. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Palásti, Csilla (1989) Az óvoda és iskola közötti átmenet higiénikus problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Klára (1989) Egy XX. századi picaro; Tamási Áron: Ábel. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pappné Csordás, Éva (1989) Összehasonlító antropometriai felmérések főiskolás korú fiatalokon, különös tekintettel szociális hátterükre. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pataki, Zsuzsanna (1989) Az auditív, a vizuális és az audiovizuális eszközök szerepe a földrajztanítás folyamatában. Szakdolgozat thesis, Archív.

Patkó, Andrásné (1989) A magatartás korrekciója 6-10 éves korig a Mónosbéli Nevelőotthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Paulovits, Istvánné (1989) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései.A hátrányos helyzetű gyermekek könyvtári ellátása Érden. Szakdolgozat thesis, Archív.

Paulovits, Istvánné (1989) A hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátásának kérdései:A hátrányos helyzetű gyermekek könyvtári ellátása Érden. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pelsőczy, István (1989) Reformfolyamatok a Politikai Főiskola oktatási rendjében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pelsőczy, István (1989) Reformfolyamatok a Politikai Főiskola oktatási rendjében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pelyhe, Mariann (1989) A kézilabdázás technikai elemeinek módszeres oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Perlényiné Bujdos, Ilona (1989) A Zene c. folyóirat első tíz évfolyamának (1909-től 1928-ig) tematikus katalógusa. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pethőné Vaskó, Gabriella (1989) Wolfgang Amadeus Mozart művei az általános iskolai tananyagban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petényiné Szoó, Györgyi (1989) Olvasásszociológiai felmérés egy nagyvállalat dolgozói körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Petényiné Szoó, Györgyi (1989) Olvasásszociológiai felmérés egy nagyvállalat dolgozói körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Poczik, Ilona (1989) Bükkzsérc község iskolatörténete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Poczik, Ilona (1989) Bükkzsérc község iskolatörténete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Polgár, Piroska (1989) Wolfgang Amadeus Mozart egyházi zenéje. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Polónyiné Nagy, Mária (1989) Székely Mihály (1901-1963). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pomáziné Antal, Zsuzsanna (1989) Vélemények a kultúra fogalmáról. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ponyist, Györgyi (1989) Penc helynevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ponyokai, István (1989) A dolgozók részvétele a vállalat vezetésében a Jászkun Volán Vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Ponyokai, István (1989) A dolgozók részvétele a vállalat vezetésében a Jászkun Volán vállalatnál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pozsik, Péter (1989) Egy író műfaj olvasottságának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Poór, Istvánné (1989) Művészi szándék és megvalósítása Edmondo De Amicis Szív c. regényében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Prisztás, Imréné (1989) Az 1985. évi törvény bevezetésének tapasztalatai Heves megyében, különös tekintettel a fejlettségi szint szerinti beiskolázásra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prókay, Szilvia (1989) A szocialista emberi értékek érvényesülése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Prókay, Szilvia (1989) A szocialista emberi értékek érvényesülése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pákozd, Mariann (1989) Az ejtőernyős sportolók tudatos kiválasztásának lehetséges módszere, motivációs háttere. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pál, Csilla (1989) A honvédelmi nevelés lehetőségei és problémái az általános iskola 1-4. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pálinkás, István (1989) A munkahelyi művelődés kritikai elemzése a Dunai Vasműben (1985-1988). Szakdolgozat thesis, Archív.

Pálinkás, István (1989) A munkahelyi művelődés kritikai elemzése a Dunai Vasműben /1985-1988/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pásztor, Endréné (1989) A sarudi hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek átállása az óvodából az iskolába. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pásztor, József (1989) A gyermek és ifjúságvédelem aktuális problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Pásztor, József (1989) A gyermek- és ifjúságvédelem aktuális problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Péteri, Attila (1989) Nemzetiségi politikánk az MSZMP határozatainak tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Péteri, Attila (1989) Nemzetiségi politikánk az MSZMP határozatainak tükrében. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Rab, László (1989) A mezőnyben történő labdaszerzés és a hosszú indítás, valamint a cselezés és a támadó lábmunka kialakítása a kézilabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Radiné Szabó, Ildikó (1989) Néhány gondolat Szilágyi Domokos: A próféta c. költeményéről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ragó, Emma (1989) Az általános iskolai ének-zenei nevelés története, fejlődése a századfordulótól napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rozman, Gáborné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rozman, Gáborné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rusvai, Károly (1989) Az 1918-1919-es forradalom Jászapátin. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ráczné Papp, Margit (1989) Bornemissza Péter: Tragoedia magyar nyelven, az Sophocles Electrájából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ráski, Miklós (1989) Környezetvédelem az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Réti, Györgyné (1989) Szilágyi Domokos: A próféta. Szakdolgozat thesis, Archív.

Révész Gyuláné Vadon, Etelka (1989) Működési feltételek egy általános iskola napközi otthonában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rónaki, Antalné (1989) A szakszervezethez tartozást motiváló tényezők a tisztségviselők körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rónaki, Antalné (1989) A szakszervezethez való tartozást motiváló tényezők a tisztségviselők körében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rózsa, Sándorné (1989) A kulturális demokrácia és társadalmasítás elméleti és gyakorlati kérdései a 80-as években (különös tekintettel a Dunaújvárosi Televízióra). Szakdolgozat thesis, Archív.

Rózsa, Sándorné (1989) A kulturális demokrácia és társadalmasítás elméleti és gyakorlati kérdései a 80-as években/Különös tekintettel a Dunaújvárosi Televízióra/. Szakdolgozat thesis, Archív.

Rögler, Gáborné (1989) A miskolci polgári iskolák története. Szakdolgozat thesis, Archív.

S

Samu, Boglárka (1989) A kémiai reakciók és kémiai egyenletek tanításának fejlődése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Semlerné Trencsényi, Ildikó (1989) A szabadidő eltöltésének pszichológiai vonatkozásai - a szabadidő vidéken. Szakdolgozat thesis, Archív.

Semlerné Trencsényi, Ildikó (1989) A szabadidő eltöltésének pszichológiai vonatkozásai-a szabadidő vidéken. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sike, Éva (1989) A Van der Waerden-sejtés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simonyi, Judit (1989) A Van der Waerden-sejtés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sin, Rita (1989) A rizstermelés agrotechnikája és tanítása a Technika B változatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Katalin (1989) Tér- forma- és színproblémák az általános iskola 1-4 osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Zoltán (1989) Alsó tagozatos tanulók fizikai képességek szintjének felmérése, értékelése, összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sneiderné Lövei, Ildikó (1989) Ismerettartamú szövegek szövegtani vizsgálata a 3.osztályos olvasókönyv szövegei alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Solymosi, Attila (1989) Mikes Kelemen 99. levelének írói szótára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Somogyi, Sándorné (1989) A napközis tanulók foglakoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődés adta lehetőségekkel. Szakdolgozat thesis, Archív.

Somogyi, Sándorné (1989) A napközis tanulók foglalkoztatásának pszichológiai kérdései a közművelődés adta lehetőségekkel. Szakdolgozat thesis, Archív.

Soróczki Pintér, Tibor (1989) A mezőnyben történő labdaszerzés és a hosszú indítás, valamint a cselezés és a támadó lábmunka kialakítása a kézilabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Stefánné Kovács, Katalin (1989) Egészséges életmódra nevelés a napközis csoportomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Stroh, Glória (1989) A kulturális tömegmozgalmak és a szakszervezetek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Stroh, Glória (1989) A kulturális tömegmozgalmak és a szakszervezetek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabados, Anikó (1989) A közösség iránti attitűd. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabadszállási, Mónika (1989) Mozgásszervi rendellenességek az általános iskola 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Andrea (1989) Tér, forma, szín; s ezek fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozat 1-4. osztályában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Csilla (1989) Felnőttoktatás a Magyar Államvasutaknál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Csilla (1989) Felnőttoktatás a Magyar Államvasutaknál. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Enikő (1989) Minőségigény és emberideál Nagy László portréverseiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Istvánné (1989) Választott szakterület tájékoztatási forrásainak információs rendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Istvánné (1989) Választott szakterület téjékoztatási forrásainak információs rendszere. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Julianna (1989) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Katalin (1989) A népmese olvasottságának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Mária Ildikó (1989) A Magyar Televízió kultúraközvetítő tevékenysége (1958-1985). Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabó, Piroska (1989) Munkáshősök Alan Sillitoe műveiben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó Csutor, Erika (1989) A sokszínű televízió. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabóné Görög, Mária (1989) Társas kapcsolatok egy adott közösségben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabóné Molnár, Éva (1989) Tartósítószerek esetleges mutagén hatásának vizsgálata meiotikus rendszerben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szabóné Virág, Anikó (1989) A Kabay János ének-zene tagozatú általános iskola története 1945-től 1980-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalai, Hajnalka (1989) Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok a feldebrői általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szaszkóné Kölber, Andrea (1989) A gyermekkönyvtár és a napközi otthon együttműködése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szeberin, Csilla (1989) A tanítási órák didaktikája és komplexitása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szecskó, Ildikó (1989) A lírai személyiség jelentkezése Petőfi költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szepesi, Károly (1989) A rendezetlen védelem elleni támadójáték jelentősége a felállt védelemtől a gyors indításig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szilasi, József (1989) Al-Mg ötvözetek AWI hegesztése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szlávik, Ferencné (1989) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szresen, Ágnes (1989) Modellek az ábrázoló geometria tanításához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szálkai, Antal (1989) A napenergia hasznosítása a családi házban és a ház körül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szász, Endre (1989) Munkáskönyvtárak a két világháború közötti időszakban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Székely, Csaba (1989) A Bükki Nemzeti Park ornitológiai problémái - A kerecsensólyom (Falco cherrug) védelme. Szakdolgozat thesis, Archív.

Székely, Imréné (1989) Az osztályfőnök szerepe a személyiségformálásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Széles, Lucia (1989) Az orosz nyelvtan tanítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szépe, István (1989) A ,,Novák Gyula'' általános Iskola és a MOFÉM Művelődési Ház kapcsolatrendszere a permanens művelődés érdekében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szőke, Ildikó (1989) Kéziszerek hatása és alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szűcs, Gáborné (1989) Az alsó tagozatos tantervi anyag feldolgozása a testnevelési játékok módszerével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sánta, Lászlóné (1989) A napközi otthon az oktatás folyamatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sántháné Bugyi, Gizella (1989) Az autóbuszvezetők viselkedéskultúrájának főbb mutatói, az ezt befolyásoló tényezők elemzése a Kunság Volán kecskeméti üzemegységénél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sántháné Bugyi, Gizella (1989) Az autóbuszvezetők viselkedéskultúrájának főbb mutatói,az ezt befolyásoló tényezők elemzése a Kunság Volán Kecskeméti Üzemegységénél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sári, József (1989) A testnevelési játékok oktató-nevelő és képző értékeinek kihasználására alkalmazott módszeres eljárások értékelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sárközi, Éva (1989) Idős korúak könyvtári ellátása alluzió és idea a megvalósításhoz. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sárközi, Éva (1989) Idős korúak könyvtári ellátása: Allúzió és idea a megvalósításhoz. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sőregi, Dorottya (1989) Az ének-zenei nevelés helyzete és problémái az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Takács, Tímea (1989) A kosárlabdajáték történeti fejlődése a szabályok változásának tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tarnai, Márta (1989) Az őszi búza termesztése és tanítása a "B" változatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Teréki, István Csaba (1989) Számítógép alkalmazása az általános iskola függvénytanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tirol, Béláné (1989) Szabadidős tevékenységek az általános iskola napközi otthonában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Trébics, Sándor (1989) Csiki László: Titkos fegyverek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Trézlné Staudinger, Csilla (1989) Csoóri Sándor költői neologizmusai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Turi, Tamás (1989) Gyermekeknek írott zenék magyar és külföldi zeneszerzők műhelyében (Szakköri zenehallgatási program és feldolgozása az általános iskolák 4. osztálya számára). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Turzó, Lászlóné (1989) Az iskolák demokratikus átalakulása a korabeli sajtó tükrében 1845-1950. Szakdolgozat thesis, Archív.

Turóczi, Lászlóné (1989) A közlekedés tanítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tószegi, Kornélia (1989) Osztály-közösség? Egy középiskolai osztály mint közösség. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Edit (1989) Fekete István olvasottsága a kompolti közművelődési könyvtárban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Edit (1989) A mátraszőlősi Ságvári Endre KISZ-alapszervezet története 1957-től napjainkig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Erika (1989) Egy századvégi novellista: Thury Zoltán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Erika (1989) Új kezdeményezések a közművelődésben - Egyesületi élet Orosházán -. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Ilona (1989) Nehezen nevelhető gyerekek az általános iskola alsó tagozatán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Mihályné (1989) Cigány gyerekek a vésztői Szabó Pál Általános Iskolában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Mária (1989) A családi nevelés néhány problémája. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth, Szilárdné (1989) A mese esztétikai és fejlődéstani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Sándorné (1989) A beszédhibás gyermekek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Teodóra (1989) Antik etika és nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Tímea (1989) Hová tűntek a hétvégék? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Éva (1989) A nevelés társadalmasításának lehetőségei Mezőkövesden és környékén. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth-Szőllős, Istvánné (1989) Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nevelési problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth-Szőllős, Istvánné (1989) Hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nevelési problémái. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóthné Barcs, Ágnes (1989) Magyar irodalomoktatásunk a nyelvi humor tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóthné Fodor, Valéria (1989) Egészséges életmódra nevelés a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Lakatos, Ildikó (1989) A szövegértő olvasás fejlesztésének lehetőségei a 2. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tőkésné Lenthár, Ilona (1989) Kós Károly és a transzilvanizmus. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Vargáné Vizi, Csilla (1989) A "Játék" - Szilágyi Domokos költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vascsákné Szkiba, Zita (1989) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vass, László (1989) A propaganada és agitáció pedagógiai és lélektani kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vass, Marianna (1989) A tájékozódási búvárúszás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vida, Mónika (1989) Az úszók szárazföldi felkészítése és speciális gyakorlatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vidó, Andrea (1989) A televízió és a gyermek-Gyerekeknek szóló műsorok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vigné Takács, Andrea (1989) A KSH számok oktatási tevékenysége megalakulásától megszünéséig. BA/BSc szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Vizkelety, Judit (1989) A személyiségformálás lehetőségei az anyanyelvi nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Volentér, Anna (1989) Az egész napos nevelés (annotált bibliográfia 1985-1988). Szakdolgozat thesis, Archív.

Vágó, Ildikó (1989) A 10-14 éves tanulók motoros képességeinek vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vékony, Béla (1989) A Tiszamenti Vegyiművek Vállalati Tanácsa működésének tapasztalatai együttműködése a szakszervezeti szervekkel. Szakdolgozat thesis, Bölcsészettudományi Kar.

Vörös, Zoltán (1989) A Börzsöny-hegységi BM Partizán Vadásztársaság területén lévő nagyvadállomány elemzése és a fejlesztés lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vőfély, Pál (1989) A szakmunkástanulók sport és testkultúrája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wesselényi, Gábor (1989) A számítógép alkalmazása a technika tanításában egy adott program bemutatásán keresztül. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zahorák, Andrea (1989) József Attila létérzékelése és valóságtudata kései költészetében és a Szabad-ötletek jegyzéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zorka, László (1989) A hangszeres improvizáció szükségessége és lehetősége az általános iskolai oktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Zsiga, Márta (1989) Az önálló tanulási szokások kialakulását befolyásoló tényezők. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Zsámboki, Tímea (1989) Az óvoda előkészítő szerepe az alsó tagozatos ének-zenei nevelésre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ádám, Marianna (1989) Satirical Elements in J. Swift's Gulliver's Travels. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ó

Ódor, Éva (1989) Az általános iskolai tehetségfejlesztés megvalósításának egy lehetősége. Szakdolgozat thesis, Archív.

A lista elkészültének dátuma: Tue Sep 26 06:51:27 2023 CEST.