Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É | Ő
Találatok száma: 234.

A

Albert, Pál (1990) Szociálpszichológiai problémák vizsgálata a szociálterápián résztvevők körében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ambrus, Edit (1990) A ritmusérzék fejlesztése az általános iskola alsó tagozatán. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Ari, Géza (1990) A közművelődés irányítási rendszere,gyakorlata,továbbfejlesztésének lehetőségei Kisujszállás városban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

B

Bacsa, Tamás (1990) A személyzeti munka továbbfejlődédének irányai,különös tekintettel a vezetőutánpótlás képzésének kérdéseire. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balla, Andor (1990) Korszerű tüzelőanyag-ellátó berendezések. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Balla, Éva (1990) A Jászapáti Városi Könyvtár története 1973-tól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Közművelődési Tanszék.

Balogh, Tamás (1990) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az általános iskolában 5. osztálytól 8. osztályig. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Balázs, Tiborné (1990) Fejezetek a magyarországi vaskohászat történetéből. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Barta, Géza (1990) A felszabadulás utáni általános iskolai ének-zene oktatásunk eredményei és problémái. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Barócsi, Tamás (1990) A szőlő termesztéstechnológiája környezetbarát módszerekkel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Benke, Tímea (1990) Az irónia Szilágyi Domokos költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Benyó, Béla (1990) A munkafolyamatok demokratizálásának emberi tényezői. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Beregi, Tibor (1990) A testi képességek jelentősége az úszósportban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Berta, Margit (1990) A Föld mozgásával, természeti jelenségekkel kapcsolatos képzetek és fogalmak alakulása 6-10 éves korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Berze, Mónika (1990) Az angol nyelv oktatása a salgótarjáni Jurij Alekszejevics Gagarin Általános Iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegen Nyelvi Tanszék.

Besenyei, Gabriella (1990) A zenei hallás fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Bessenyei, Beatrix (1990) Centrális kollineáció és tengelyes affinitás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bodnár, Miklósné (1990) A személyiségfejlődést meghatározó tényezők vizsgálata egy osztályközösségben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Borbás, Zsuzsanna (1990) Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek az V. kerületben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Borbás, Zsuzsanna (1990) Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek az V.kerületben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Borbély, Krisztina (1990) Munkára nevelés a napköziotthonban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Borköles, Éva (1990) A könyvtári állomány elhelyezése "B" típusú közművelődési könyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Boros, György (1990) A kukorica termesztésének technológiája és tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Boross, Ágnes (1990) Victor Hugo: A nyomorultak c. regény elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bozainé Szeip, Krisztina (1990) Izocukor gyártási folyamata kukoricából. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Brassay, Ágnes (1990) A Bükk hegységi Fekete len-Imó-kő-Balázs-kő cönológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Braun, Zoltánné (1990) Egy lehetőség: a tehetségfejlesztő iskola. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Budaházi, Andrea (1990) Erkölcsi fogalmak és ítéletek 10-14 éves korban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bukta, József (1990) A belső égésű motorok kialakulása, fejlődése és alkalmazása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bukta, József (1990) A belsőégésű motorok kialakulása, fejlődése és alkalmazása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Busainé Kopó, Rita (1990) Patak község művelődési élete 1945-től napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Buttyán, Sándorné (1990) Üzemlátogatások az általános iskolai fizika tantárgy keretében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Báder, Miklósné (1990) A népművészet helye és szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Báder, Miklósné (1990) A népművészet helye és szerepe a közművelődésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bálint, Eszter (1990) A balasagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapitványi Zeneiskola története megalakulástól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bálint, Zsuzsanna (1990) Haydn: f-moll szonáta, más néven f-moll variációk, ill. Un piccolo divertimento (Hob. XVII. 6.). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bánhidyné Dudás, Éva (1990) A kontinensvándorlás problémái és tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bánki, Árpád (1990) A televíziózás szerepe és jelentősége a családi életre való nevelésben - különös tekintettel a Családi Kör című műsorsorozatra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bánki, Árpád (1990) A televíziózás szerepe és jelentősége a családi életre való nevelésben-különös tekintettel a Családi kör című műsorsorozatra-. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bárkay, Tamás (1990) A nevelőotthonba való bekerülés és onnan való kikerülés problematikája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Báthory, Zsuzsanna (1990) Kultúra és szubkultúra, avagy a közművelődés segítségével megtalált identitástudat. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Bátori, Gabriella (1990) Fizikusok arcképcsarnoka i.e. 300 - i.sz. 1900. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Békyné Csabai, Éva (1990) A kijevi Oroszország kultúrája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Békési, István (1990) Fizika szakkör az általános iskola 8. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Bódi, Krisztina (1990) A személyiségfejlődés akadályozó tényezők vizsgálata. Iskolai ártalmak. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

C

Cselényi, Franciska (1990) A gyógytestnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Cselényi, Franciska (1990) A gyógytestnevelés pszichológiai problémái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Cserkuti, Szabolcs (1990) A nyitás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Csizek, Róbertné (1990) Herencsény közös ragadványnevei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Csányiné Pap, Györgyi (1990) Gyermek és az olvasás: Különböző társadalmi helyzetű 4. osztályosok olvasásvizsgálata. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csáthy, Tamásné (1990) A mondavilág Richard Wagner zenedrámáiban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Csébi, András (1990) 9 őrségi falu termelőszövetkezeti csoportjainak a szervezése (1950-1952). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Czina, Györgyné (1990) Bartók Béla zenéje az általános iskolában, különös tekintettel a Concertóra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

D

Darázs, Tibor (1990) Szintvonalas ábrázolás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Darázs, Éva (1990) A béke képzetének alakítása az óvodai tevékenységrendszerben és változásai az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Demjén, Endre (1990) A gőzgép kialakulása, fejlődése és hatása a technikai haladásra. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dercsényi, Balázsné (1990) A Tér és Forma Építészeti Szakfolyóirat története és jelentősége. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dicházi, Mónika (1990) A röplabdázás előkészítő és rávezető játékai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dr. Móga, Józsefné (1990) Tv - videó - nevelés. Az új médiák és az audiovizuális eszközök iskolai alkalmazása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dr. Szűcs, Lajosné (1990) Komplex művészetpedagógia. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Dudás, Judit (1990) 5-6. osztályos összevont szakköri tematika matematikából az 1988-tól érvényben levő tanterv alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Dukai, Erika (1990) Az ének-zene és más tantárgyak közötti koncentrációs lehetőségek az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Dulovics, Ildikó (1990) 3. osztályos tankönyvi szövegek összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Nyelvtudományi Tanszék.

Dörnyei, Mónika (1990) Diofantoszi egyenletek és megoldásuk. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

F

Farkas, Gyöngyvér (1990) Hajdú-Bihar megye olimpiatörténete (1969-1977). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Farkas, Mónika (1990) Hátrányos és veszélyeztetett helyzet okai az általános iskolás korú gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fekete, Mihályné (1990) Olvasás és szocializáció. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fekete Nagy, Gábor (1990) Szent István és a magyar egyházszervezés vitás kérdései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Feketéné Balogh, Márta (1990) A közművelődés múltja, jelene és fejlesztésének lehetőségei Gyöngyösön és a város Központi Mátrában lévő külterületén. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Feketéné Czakó, Hilda (1990) Az udvari játék pszichológiai sajátosságai falun - régen és ma. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fekécs, Magdolna (1990) Dyslexia prevenció. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék.

Fodor, Csaba (1990) Karcag földhasznosítása a város fejlődésének tükrében (1700-1945 között). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Fogarasi, Erzsébet (1990) Az állomány elrendezésének kérdései a gyermekkönyvtárakban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fuferenda, Katalin (1990) Prepubertáskori szabadidős szokások. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fábiánné Kovács, Katalin (1990) A "B" típusú közművelődési könyvtárak állománygyarapítása: Problémák a gyakorlatban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Fézler, Csilla (1990) Az amatőr művészeti csoport helye, szerepe a közművelődésben /A Váci Harmónia kórus életének bemutatása/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Fülöp, Laura (1990) Ernest Hemingway: For Whom The Bell Tolls an Analysis on the Novel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

Gadanecz, András (1990) A síbalett alapelemei. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Ghyczy, Gabriella (1990) Kísérlet az emberügyi szervezet kiépítésére a Medicornál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Gombos, Zsuzsanna (1990) A dohánytermesztés és tanításának lehetősége a technika "B" változatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyömbér, Csaba (1990) Az általános iskolai tanulók űrkutatással kapcsolatos kérdéseiről és azok megválaszolásának lehetőségéről. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gyöngyössy, Katalin (1990) A kosárlabdázás oktatásának lehetőségei és módszere az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Gálné Koczka, Szilvia (1990) Segítő kéz - dolgos kezecskék. Maria Montessori fejlesztést szolgáló eszközei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gömbös, Natália (1990) A halál témája Leonyid Andrejev: A hét akasztott című novellája alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Görbe, Mária (1990) Az együttműködés és a számítástechnika könyvtári alkalmazásának hazai helyzete (Vázlatos áttekintés a könyvtári szakfolyóiratok alapján 1980-1989). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

H

Hajduné Holleiter, Andrea (1990) A gyermekvers 1945 utáni irodalmunkban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hajduné Szelekovszky, Rita (1990) Egy iskolai osztály szociometriai elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Halla, József (1990) A gyermek és ifjúságvédelem aktuális problémái. Fiatalkori toxikománia - A kábulat világában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Handa, Krisztina (1990) A tanórán kívüli oktatás lehetőségei az orosz nyelv tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Hegyi, Imréné (1990) A gyerekek másképpen olvasnak. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Hencz, Mónika (1990) Iskola-egészségügyi és szociológiai vizsgálatok Kőröshegyen. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Anna Anikó (1990) A szemléltetés szerepe, módszerei, eljárásai az alsó tagozatos ének-zene tanításban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Horváth, Gábor (1990) Az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar közösségek kétnyelvűségének szociolingvisztikai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Noémi (1990) Vegyszeres gyomirtás története és fejlődése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Horváth, Zsófia (1990) A ritmusérzék fejlesztése az általános iskola 1-4. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

I

Illésné Fábri, Erzsébet (1990) Az ének, a zene és a tánc szerepe a magyar cserkészmozgalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Imre, Mária (1990) Békés-Tarhos Énekiskola története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Iszlay, Zsuzsanna (1990) A művelődési otthonok épület- és környezetkultúrája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

J

Jordán, Gyöngyi (1990) A gyermek- és ifjúságvédelem problémái a XVIII. kerületben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Juhász, Gyula (1990) Egy kisváros jövője a 18 éves korosztály szemében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Juhász, Ildikó (1990) Számítógép-alkalmazás bevezetésének tervezete a Salgótarjáni Kohász Művelődési Központ Könyvtárába. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

K

Kakuk, Ibolya (1990) Családi életre nevelés az egri Gyermekvárosban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kakóné Kovács, Katalin (1990) Az óvodai és iskolai matematikai nevelés kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kalmár, László (1990) Lenin és a jakobinizmus eszméi. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Karaivanov, Viktória (1990) Az orosz területek egyesítése a XIV-XV. században. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Karakas, Jánosné (1990) A személyiségfejlődést akadályozó tényezők vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Karóczkai, Margit (1990) Algebrai egyenletek és egyenletrendszerek megoldása, számítógépes feldolgozása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kasza, Erzsébet (1990) Egy tájegység népi gyermekjátékdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése Kunszentmárton és környéke. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kecskés, Emese (1990) Az autogén-tréning az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kecskésné Mérei, Tünde (1990) A kommunikációs nevelés lehetőségei az alsótagozatos anyanyelvünk tankönyvcsalád alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék.

Keliger, Katalin (1990) A hetedik osztályos nyelvtan tanítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kerekes, László (1990) Talajtorna elemek rávezető gyakorlatai az általános iskola 5-8. osztályában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kertész, Viktória (1990) "Kábelre fűzött otthonok" (Kábeltelevíziós rendszerek és helyi önkormányzatok, kábeltelevíziós rendszerek és a közművelődés). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kerényi, Lászlóné (1990) Palestrinás stíluselemek Kodály Vízkeresztjében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kirsch, Ágnes (1990) Apollóniosz feladatainak megoldása polárreciprocitással. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Király, László (1990) A kommunikáció forradalmi változása. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Király István Józsefné Somogyi, Katalin (1990) Út a Szabó Ervin emlékéremig és tovább Barna Elli könyvtárosi pályája. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kisfalvi, István (1990) A játékos sportteljesítményének pszichikai háttere (a kézilabda sportágban). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Andrea Katalin (1990) Az óvoda előkészítő szerepe az alsó tagozatos ének-zenei nevelésre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kissné Birinyi, Beáta (1990) Balázs Béla: Muzsikus mese. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kissné Hesz, Katalin (1990) A hazai vezetőképzés kialakulása és fejlődése az OVK tevékenységének tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kissné Petrovics, Éva (1990) Az abasári helyőrségi klub könyvtárának fejlesztése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kocsa, Éva (1990) A kenderfeldolgozás hagyományai Mátraderecskén. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kolozsvári, Marianna (1990) A múzeumok és az oktatási intézmények együttműködési formái. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kordoványi, Gyuláné (1990) A szemléltetés célja és lehetőségei ének-zenei órákon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kordoványi, Gyuláné (1990) A szemléltetés célja és lehetőségei ének-zenei órákon. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Ferenc (1990) A Vízépítőipari Tröszt műszaki-technikai fejlesztésének egyes kérdései: a dolgozók általános és szakmai műveltsége fejlesztésének feltételei, valamint ezek kihatása a struktúraváltásra és az export tevékenység fokozására. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kovács, Ildikó (1990) Feladatok a sorok, sorozatok témakörből. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Katalin (1990) Az ipari munkásság társadalmi átalakulása a felszabadulástól napjainkig a Csepel Autógyárban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovács, Krisztina (1990) A példakép szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kovácsik, Rita (1990) A kell és a van antinómiája Dumas: Kaméliás hölgy című művében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kovácsné Bóta, Zsuzsanna (1990) Kármán József: Fanni hagyományai című művének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kovácsné Erdősi, Margit (1990) A 8. osztályos elektromosságtan témakör ellenőrzése és értékelése számítógéppel. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kozma, Rita (1990) 7-8. osztályos matematika szakköri anyag. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kozma, Ágnes (1990) A Fibonacci számok legegyszerűbb tulajdonságai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Krizsó, Ágota (1990) A tanulók iskolán kívül szerzett ismereteinek, élményeinek felhasználása a környezetismeret órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kánya, Zsuzsa (1990) Az óvoda előkészítő szerepe az alsó tagozatos ének-zenei nevelésre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Kőházi, Tímea (1990) English and Russian Romanticism. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

L

Lakos, Judit (1990) A kulturális demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései az 1980-as években. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Langné Oláh, Gabriella (1990) A klasszikus szonátaforma változása a romantikában Schubert VIII. H-moll ("Befejezetlen") szimfóniája No. 2. Op. posth. és Liszt Ferenc H-moll szonátája alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Langó, Éva (1990) Kántortanító voltam Pusztakovácsiban... Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Lengyel, Zita (1990) Az iskolához és tanuláshoz való viszony vizsgálata állami gondozott és családban élő gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lukácsi, Pálné (1990) A tanulás és emlékezés neurofiziológiája és alkalmazása az oktatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Lászlóné Hajnal, Márta Csilla (1990) Gyermekmosoly /Pedagógus szülőszerepben/. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

M

Madarász, Judit (1990) A televízió szerepe és lehetőségei a szülők pedagógiai és pszichológiai kulturáltságának fejlesztésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Martonné Augusztin, Katalin (1990) Atomenergia, atomreaktorok. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mazák, Gyula (1990) A Székesfehérvári Könnyűfémmű műszaki-technikai fejlesztésének feltételei, különös tekintettel a dolgozók általános és szakmai műveltségére. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Mizsei, Ildikó (1990) Természetfestés, évszakok - napszakok megjelenítése a zenében, és felhasználásuk az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Molnár, Enikő (1990) A munkaközvetítés megváltozott szerepe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Molnár, Józsefné (1990) A 7-8 éves korú gyermek mozgásról szerzett tapasztalatai és véleménye. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Molnár, Melinda (1990) Improvizációs lehetőségek az általános iskola 1-4. osztályaiban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Molnár, Mónika (1990) A boldogság. Különböző etikai nézetek és állásfoglalások a boldogságról. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Mucsiné Borics, Márta (1990) Az 1978-as tanterv átdolgozott olvasókönyveiben és a nyelvi, irodalmi és kommunikációs alternatív tanterv dokumentumaiban szereplő ismeretterjesztő szövegek összehasonlító elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Munkácsi, Anikó (1990) Gyermekeknek írott zenék magyar és külföldi zeneszerzők műhelyében. Zene a napközi otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Murányi, Lászlóné (1990) Családi nevelés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Márki, Gábor (1990) A játék szerepe az alsó tagozatos testnevelés tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Máté, Éva (1990) A mese esztétikai és fejlődéslélektani szerepe a gyermek életében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészáros, Lajosné (1990) A környezetnek a személyiségfejlődésre gyakorolt hatásáról általában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Mészárosné Valter, Terézia (1990) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Móróné Nagy, Melinda (1990) A gyöngyösvisontai meddőhányók rekultivációja. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

N

Nagy, Adrienne (1990) Csáth Géza novellisztikája. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Ildikó (1990) Mit tehet a könyvtár és az iskola a mozgássérült gyerekekért. "OSZK-KMK kérdőív 10-14 éves gyerekeknek" alapján. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Imréné (1990) Kodály Zoltán nevelési eszméi. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagy, Imréné (1990) Kodály Zoltán nevelési eszméi. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Orsolya (1990) Az amatőr művészeti csoport helye, szerepe a közművelődésben ( Az Abaóji Pedagógus Vegyeskar). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Nagy, Sándorné (1990) Munkatankönyvrészlet. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Zsolt (1990) A naprendszer parányai: az üstökösök. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Nagy, Zsoltné (1990) A formai feltárás új szabványainak alkalmazása Pest megye "B" típusú könyvtáraiban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nagyné Németh, Ilona (1990) A felnőttnevelés pszichológiai problémái. Összehasonlító tanulási és önismereti motivációs vizsgálatok a tatabányai Dolgozók Általános Iskolájában és a Dolgozók Gimnáziumában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Nyári, János (1990) Számítógép a közművelődésben avagy beszélő számítógép vakoknak. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Némethné Murányi, Zsuzsanna (1990) Szécsény története az őszirózsás forradalomtól 1945-ig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Némethné Nagy, Klára (1990) A helyesejtés és hangos olvasás együttes fejlesztésének lehetőségei 1-2.osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

O

Orczi, Andrea (1990) Tánc és mese a zeneirodalomban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

P

Paczánt, Erzsébet (1990) A cukor gyártásának technológiái és helye a technika B változatában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pap, Henriette (1990) Az alsó és a felső tagozatos ének-zenei nevelés kapcsolata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Papp, Andrásné (1990) A mikrofilmek helye és szerepe a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Papp, Ildikó (1990) Egy eddig még nem ismertetett Szolnok megyei népművészet bemutatása. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Parádi, Melinda (1990) A magyarságtudat alakítása az általános iskola alsó tagozatában az ének-zene tantárggyal. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Perlaki, Marianna (1990) A televízió műsorszerkezete a közművelődés szempontjából. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Petik, Erika (1990) Fiatalkorúak jövőképe. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Poros, Andrea (1990) A Muzsika c. zenei folyóirat tematikus katalógusa 1984. januárjától-1990. februárjáig. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pusztainé Kiss, Teréz (1990) Az úttörő diákolimpia lány torna gyakorlatainak előkészítő és rávezető gyakorlatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Pásztó, Mihályné (1990) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei óvodában, az iskolára való előkészítés szempontjából. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pázmán, Péterné (1990) A számítógép integrált könyvtári alkalmazása a Rendőrtiszti Főiskolán (Rendszerterv-javaslat). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

R

Rab, Lászlóné (1990) A lepattanó labda megszerzésének jelentősége és edzésgyakorlatai. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Regős, Imre (1990) Bartók és a barokk zene. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Rózsa, János (1990) Intézeti kollektívák részvétele a Csongrád megyei egészségügyi intézmények vezetésében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

S

Sariczki, Julianna (1990) Az emberi tényezők szerepe a vezetésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sikter, Péter (1990) A gyorsúszás technikája és biomechanikai elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Soós, Ágnes (1990) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei 6-10 éves korig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, László (1990) A jakobinus diktatúra a korabeli magyar sajtó tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szalontai, Zoltán (1990) A bemelegítés problematikája a kosárlabdában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szeles, András (1990) Értékek, alternatívák a nyolcvanas évek magyar rockzenéjében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szeles, Barnabás Attila (1990) A nyilvánosság helyzete és vitája a mai magyar sajtóban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szentimrey, Márta (1990) Az anya-gyermek kapcsolat jelentősége a személyiség fejlődésében, és annak szocializációs aspektusai. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szilas, Zoltán (1990) Esztergom közművelődésének története 1919-1939. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Sziliné Rózsás, Andrea (1990) A katolikus egyházi népének élete és egri vonatkozásai a XVII-XIX. században (A Kisdi Benedek Cantionaléjától a Lányi - dr. Greksa énekeskönyvig). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szilágyi, Katalin (1990) A bécsi klasszicizmus feldolgozása az általános iskolai zenehallgatási anyag tükrében. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Székely, Szilvia (1990) Radnóti Miklós lírája a Napló tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Széplakiné Galanits, Mária (1990) Vác zenei élete a dualizmus korában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Szőke, Tiborné (1990) A családi életre nevelés. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szűcs, Erzsébet (1990) Schumann: Jugendalbum c. gyűjteményének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizalt.

Sélley, Éva (1990) Fizikai modellek. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

T

Takács, Aranka (1990) A tehetséggondozás lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Takács, Katalin (1990) Lőrinci településfejlődése (1267-1970). Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Takácsné Vágai, Valéria (1990) Az opinion leader hatása a csoport tagjainak olvasási attitűdjeire (Vizsgálat egy általános iskola hetedikeseinél). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Takácsné Édes, Katalin (1990) A salgótarjáni Liszt Ferenc kamarakórus története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Takácsné Édes, Katalin (1990) A salgótarjáni Liszt Ferenc kamarakórus története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tamás, Róbertné (1990) Boldogság. Különböző etikai nézetek és állásfoglalások a boldogságról. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tinódy, Tamás (1990) A szülők, pedagógusok és a tanulók véleménye a napköziről. Vizsgálat a simontornyai nagyközségi általános iskola 4. osztályában. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tordai, Ágnes (1990) Az amatőr színjátszás történeti áttekintése. A "SZIGONY" színjátszó csoport munkásságának elemzése. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Tornyiné Hebály, Ilona (1990) A gyermekkorban előforduló beszédhibák és ezek javítási lehetőségei óvodában, iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Tóth, Erika (1990) A Muzsika című folyóirat 1978 és 1983 között megjelent kiadványainak tematikus katalógusa. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tóth, Erzsébet (1990) A Heves városi könyvtár története 1953-1989. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, István (1990) Gondolatok a boldogságról. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tóth, Tímea Mária (1990) Az egyházért az egyházzal szemben. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Túrócziné Eszes, Mária (1990) A 4. osztályos tanulók írásbeli szövegalkotásának tartalmi és formai vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

V

Valkóné Fekete, Krisztina (1990) Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja - megközelítési kísérletek. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vargáné Kocsis, Mária (1990) Az egészségnevelés problémái jelenünkben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vasné Kovács, Kamilla (1990) A tanítási órákon alkalmazott csoportmunka hatása a személyiségfejlődésre. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Vass, Éva (1990) Nagy Lajos: Kiskunhalom című művének elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vereckei, Attila (1990) Egyes szomszédos országok ének tankönyvei dalanyagának összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vernyik, Ildikó (1990) Angyalok citeráján; egy Dsida-kötet motívumrendszere. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Veréb, Istvánné (1990) A deviáns magatartás vizsgálata a 14-18 éves korosztálynál. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Vigh, Zsuzsanna (1990) A nyugodt gyermeki együttlét hiányának megnyilvánulásai kisiskolás gyermekeknél. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Vincze, Ferencné (1990) Az egri Gárdonyi Géza Gimnázium és szakközépiskola előtörténetének néhány részlete. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Vincze, Ilona (1990) Pszichoanalitikus elemek József Attila költészetében. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Virág, Imréné (1990) Bánréve község története. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vitányiné Varga, Erika (1990) The History of a Friendship: Byron and Shelley. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Vágási, Zsolt (1990) Szénsavtartalmú italok szén-dioxid-tartalmának meghatározása titrimetriás módszerrel. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Z

Zaja, Éva (1990) A tanár-diák viszony az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Á

Ágnecz, László (1990) Játék, a mozgásos játék mint személyiségformáló tényező az alsó tagozatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

É

Édes, János (1990) A tudományos ismeretterjesztő társulat. Múlt, jelen, jövő? Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Ő

Őzse, Jánosné (1990) Az ifjúsági klub szerepe a kollégiumi nevelésben. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Fri Jun 11 22:38:50 2021 CEST.