Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Tételek száma: 234.

A

Agócs, Katalin (1992) Természetfestés, évszakok, napszakok megjelenitése a zenében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Agócs, Rózsa Mária (1992) A vasúti tudományos kutatóintézet könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Asztalosné Mozga, Gabriella (1992) Mérés, becslés az alsó tagozatos oktatásban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

B

Bagitáné Telek, Rita (1992) A humanizmus eszméje. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baglyasné Gódor, Anna (1992) Az érték, az értékek alakulása napjainkban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balázs, Brigitta (1992) Drama Techniques in Language Teaching. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Batta, Anasztázia (1992) A zsidóság szerepe a magyar polgárosodásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Behánné Sárközi, Brigitta (1992) Kezűség, balkezesség. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bocsi, János (1992) A stretching és alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai testnevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bognár, Judit (1992) Az emberi élet értelme. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boldizsárné Dallos, Szilvia (1992) A számítógép jelentősége a zenei készségfejlesztésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Borongics, Valéria (1992) Az orosz nyelv differenciált oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Budai, Gyula (1992) A Zagyva-völgye komplex természetföldrajzi elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bánhidi, Judit (1992) Az eltolás és forgás tanítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Bódoghné Benkó, Anna (1992) Gyermekkép a mai családban és különböző iskolai alternatívákban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csabáné Tibor, Ágnes (1992) "Életet az éveknek" - Művelődéspszichológiai vizsgálat Salgótarján nyugdíjasainak körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csanálosi, Istvánné (1992) Tanárképzés - pedagógushivatás. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csinicsik, Zoltán (1992) Eltérő táplálóanyagszintek hatása növendék pontyok gyarapodására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Csizmás, Adrienne (1992) Az értelmiség helyzete és szerepe a magyar társadalomban 1945-től napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csókási, Zsolt (1992) A testkultúra helyzete a jászjákóhalmai általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Czakó, István (1992) A tempódobás technikája, védése és oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

D

Daragó, Tamás (1992) A gimnasztika szerepe a tornamozgások oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deák, Judit (1992) A tulajdonnév helyesírási kérdései a múlt század végén, 1860-1890 között. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deákné Sulyok, Gabriella (1992) Iskola az esélyegyenlőségért. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Döbröndi, Éva (1992) A napraforgó Zn-, Cu- és Mn-felvételének tanulmányozása atomabszorpciós spektrofotometria alkalmazásával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

E

Eczet, Katalin (1992) Udvari reneszánsz a XV. századi Magyarországon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Etl, Tamás (1992) "A flogiszton-korszak". Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

F

Farkas, Gusztáv (1992) A lósport általános áttekintése; fogathajtás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fehérné Lintner, Andrea (1992) Az Édes Anyanyelvünk című folyóirat I-X. évfolyamának ismertetése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Forgács, Beáta (1992) Írói szótár Tamási Áron János nemzései című novellájából. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fózer, Judit (1992) Erkölcs, tudás, akarat - felelősség és felelőtlenség a feladatvállalásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földesiné Tóth, Erika (1992) Az atlétikai edzések személyi és tárgyi feltételei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülöp, Andor (1992) Abasár története. Szakdolgozat thesis, Archív.

G

Garamvölgyi, Hajnalka (1992) A Nap. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Gabriella (1992) A tanulói önkormányzat szerepe a személyiségformálásban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Gaál, Péter (1992) Alapvető technikai elemek oktatása általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gecsei, László (1992) Judoban az állásharcból földharcba való átmeneti helyzetek és azok oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gombkötő, Tamás (1992) Az evezés története, technikája és oktatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gonda, Lászlóné (1992) Koordinációs képességek fejlesztése az alsó tagozatos tanterv anyagában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gregorné Rácz, Ildikó (1992) A nehezen nevelhető gyermek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gulyás, Zsuzsanna (1992) A világirodalmi könyvkiadás tájékoztatási forrásainak rendszere Magyarországon. Az Európa Könyvkiadóban működő rendszer tanulmányozása alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gyerő, Ildikó (1992) Motoros képességek felmérése az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gál, Csaba (1992) Az ellenkultúra hatása és lehetőségei az ifjúsági szubkultúrákban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Gészné Kocsis, Márta (1992) Tanító egyesületek Veszprém megyében az 1860-as évektől az első világháborúig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Görög, András (1992) Videó- és számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása a fizika tanításában. Szakdolgozat thesis, Archív.

H

Hadrikné Molnár, Zsuzsanna (1992) Az Ipari Műszergyár gazdaságföldrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

Halász, Géza (1992) A gimnazista és szakmunkásképzős tanulók sporthoz való viszonyának összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hegedűs, Orsolya (1992) Algebrai egyenletek és egyenletrendszerek megoldása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hegyi, Ágnes (1992) Az élet kialakulása a Földön. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hodák, Kálmánné (1992) Comenius élete, pedagógia munkásságának aktualitása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Holló, Emese (1992) A ritmikus készség fejlesztése az általános iskola alsó tagozatán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Ernő Tamás (1992) A Hárskúti-fennsík néhány karsztos mélyedésének növénytani vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváth, Gizella (1992) A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Horváth, Lászlóné (1992) Egészséges életmódra nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Horváthné Bók, Hedvig (1992) A falusi és városi napközi otthonok szabadidős tevékenységének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Hronyecz, József (1992) Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola iskolatörténete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

I

Iványosi Szabó, Marianna (1992) Az óvodából az iskolába való átmenet pedagógiai-pszichológiai problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Jedlicska, Judit (1992) Az ügyesség és a ruganyosság jelentősége és fejlesztése a kosárlabdában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jedlicskáné Molnár, Márta (1992) Irányzatok a XX. századi drámairodalomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, István (1992) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei a családban és az iskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

K

Kispál, Mónika (1992) Az angol és a magyar játékok összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Adrienne (1992) A Montessori pedagógia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Ernő (1992) A munkanélküliség kialakulásának okai, különös tekintettel Komárom-Esztergom megye, valamint ezen belül az építő- és építőanyagipar foglalkoztatási helyzetére vonatkozóan. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kiss, Krisztina (1992) A vallásos ember erkölcse. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Miklós (1992) A public relations hozzájárulása a Fővárosi Vízművek eredményességéhez, különös tekintettel a fogyasztókkal kapcsolatot tartó alkalmazottak munkakultúrájára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Klacsán, Gábor (1992) Közép- és Kelet-Európa népeinek nemzeti fejlődészavarai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Knoll, Ildikó (1992) A tapolcafői és az atyai láprét botanikai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Koncz, Gabriella (1992) Szöveges feladatok tanítása az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kormos, Ferenc (1992) A '80-as évek slágerszövegei hazánkban irodalmi mércével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kormos, Katalin (1992) A kosárlabda védekezésének oktatása az általános iskolai tanterv alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kormosné Bóta, Ágnes (1992) A szemléltetés lehetőségi, módszeri és jelentősége az alsó tagozatos ének-zene tanitásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koscsó, János (1992) A magyar népfőiskolai mozgalom és a Sárospataki Népfőiskola rövid krónikája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kosler, Gabriella (1992) A neveléselmélet története az ókortól a XIX. század elejéig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Andrea (1992) Az absztrakt algebra elemei az általános iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Andrea (1992) Tv-videó-nevelés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Gábor (1992) Folyadéklencsék. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovács, Gáborné (1992) A munkanélküliek átképzését segítő pedagógia módszerek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Judit (1992) Stretching. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Katalin (1992) A víz vastartalmának csökkentése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kovács, Tibor (1992) Motorikus képességek összehasonlító vizsgálata egy falusi kisiskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kováts, Csilla (1992) A magyar térképészet története a kezdetektől a XX. század elejéig. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kovátsné Benedek, Judit (1992) A társadalmi változások hatásai a Magyar Római Katolikus Egyház megújulására. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kurucz, Mónika (1992) Epikus műveket befogadó magatartástípusok, olvasási szokások kisiskolások körében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kuruczné Papp, Csilla (1992) A kereszténység kialakulása, a Biblia keletkezése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kéri, György (1992) Egy közművelődési intézmény tevékenységének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kósa, Anikó (1992) Az általános iskolai tanulók játékos, sokoldalú felkészítése a futómozgás oktatásához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

L

Lakatos, László (1992) A ceglédi kaszinó története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lengyel, Istvánné (1992) A Barkóság népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lenhardt, Ágnes (1992) A szeretetről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lukács, Erzsébet (1992) Boldog tanulóinak és pedagógusainak ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Láng, Endre (1992) Általános Művelődési Központok; könyvtárak és könyvtárosok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lázár, Miklósné (1992) Kodály Zoltán pedagógiai munkássága az általános iskola alsó tagozatában. A zenei írás-olvasás fejlesztése. Posztgraduális szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lévai, Mónika (1992) A könyvtárügy változásai Magyarországon - múlt, jelen és jövő. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Madarász, Beáta (1992) Van-e örök értékrend a világon? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Major, László (1992) A gimnasztika szerepe a tornamozgások oktatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Major, Tünde (1992) A tanítás-tanulás jelenkora az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Majoros, Lászlóné (1992) Iskolai kezdő szakasz funkciójának módosulása (A közoktatás-politikai változások tükrében). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Makszim, László (1992) A fiatal ladbarúgók kiválasztása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Medve, Zoltán (1992) A Haladás című hetilap repertóriuma. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Medveczki, Katalin (1992) A családrajzok szerepe a gyermek személyiségének megismerésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Menichné Molnár, Éva (1992) Könyvtároskép a salgótarjáni Balassi Bálint Nógrád megyei könyvtárában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Micheller, Edina (1992) Életforma és iskola a dinnyés gyerekek életéről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mihály, Andrea (1992) Sánta Ferenc: Sokan voltunk című novellájának szókészlete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mihályi, Csilla (1992) A Comment on Colonialism: Forster's A Passage to India. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mihócza, Zsolt (1992) Útkeresés. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mikulik, Imre (1992) Az öregedés és öregkor. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Millner, Mónika (1992) A beszédfejlődés útján - beszédfejlesztés és kommunikáció az óvodáskorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Moldván, Tamás (1992) Pszichoakusztika. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Molnár, János (1992) A divat kultúraközvetítő szerepe. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Montovayné Melcher, Zsuzsa (1992) Állóképesség megfelelő fejlettségi szintje és fejlesztésének lehetőségei kisiskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Már, Lívia Mária (1992) Tanulási nehézségek kisiskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Máthé, Rita (1992) A vallásos ember erkölcse. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mátrai, Andrea (1992) A gyermekek erkölcsi értékrendszerének vizsgálata felső tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mátó, Edit (1992) Apátfalva ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Méreg, Erzsébet (1992) Az általános iskolai olvasókönyvek társadalomábrázolásának vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Mészáros, Ágnes (1992) Dr. Hermann Alica pedagógiai munkássága élete tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Annamária (1992) Örkény község ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Mária (1992) Az orvosi kémia kora. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nagyházi, Zoltán (1992) Metrikus feladatok a mérőszámos ábrázolásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Nyeste, Szilvia (1992) A népmesék műfaji és hitvilági sajátosságai, az angol és magyar népmesék összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Németh, Ildikó (1992) Tánclépések a ködben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Németh, László (1992) Borsodszentgyörgy településfejlődése (1242-1944). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

O

Oravecz, Zsuzsanna (1992) A kisiskolások személyiségének fejlesztése ének-zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orbán, Katalin (1992) Világnézeti kérdések az általános iskola elektromosságtan alapjainak tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Orosz, Ilona (1992) Serdülőkorúak a párválasztásról és a szerelemről. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

P

Papp, Sándorné (1992) Népművészet: A vesszőfonás bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Zoltán (1992) Jézus. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pataki, Andrea Gabriella (1992) Elemi iskolák, népművelés Magyarországon 1925-1931 között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Percz, Eszter (1992) Adalékok Heves történetéhez. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Perhács, Tamás (1992) Borsod-Abaúj-Zemplén megye olimpiai kronológiája 1954-1968. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Perlik, Nóra (1992) Próbálkozás veszélyeztetett és/vagy hátrányos helyzetű gyerekek életének megkönnyítésére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Petró, Gabriella (1992) Cigány gyermekek vizsgálata az egész napos nevelés folyamatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pintér, Vilmosné (1992) "Akiért a harang szól" - gyermekképek, gyermeksorsok a mai családokban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintérné Ordódi, Zsuzsanna (1992) Elrontott életek? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Polónyi, Elvira Alice (1992) Hogyan tükrözte a "Jász-Nagykun Szolnok megyei lapok" a megye köznevelését. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Purigracski, Attila (1992) A szociokulturális ártalmak okozta viselkedészavarok jelentkezése a napköziben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Puzsikné Tóth, Hanja (1992) A 6-10 éves gyermek kreativitásának vizsgálata, fejlesztése a matematika tanulása során. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pátrovics, Zsuzsanna (1992) Lézerek a mellkassebészetben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Péli, Ildikó (1992) Személyiségfejlesztés kisiskolás korban ének-zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

R

Radványi, Tivadarné (1992) Nevelőotthoni ártalmak. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Raffai, Gyöngyi (1992) 11-14 éves sporttagozatos és nem sporttagozatos tanulók összehasonlító vizsgálata testalkatuk, motoros képességeik és heti tevékenységeik alapján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rakvács, Anikó (1992) Culture or Civilization in Teaching English at Primary Level. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rausch, Szilvia (1992) A kvantumfizika atyja: Max Planck (1858-1947). Szakdolgozat thesis, Archív.

Rimóczy, József (1992) A népfőiskolai mozgalomban rejlő közösségi lehetőségek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Romhányi, Ágnes (1992) Néhány klasszikus tündérmese magyar és angol változatának összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rubint, Róbert (1992) A képességek fejlesztése a környezetismeret órán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ráduly, Krisztina (1992) A nagybátonyi női népviselet 1916-1965. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rónai, Klára (1992) A téli ünnepkör szokásainak vizsgálata Balassagyarmaton és környékén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Safcsák, Judit (1992) A Jászberényi Tanítóképző Főiskola kerttörténeti vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Salga, Zoltánné (1992) Egy pályakezdő, első kötetes magyar költő bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Samu, László (1992) Eger levegőjének, vizének és talajának kémiai szennyezettsége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Schuszter, Ildikó (1992) Einstein és a magyarok. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sebestyén, Tamás (1992) Az Egri borvidék kialakulása. Boreladási problémák a '90-es években az "Egervin"-nél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sebestyén, Ágnes (1992) Új kísérlet a holland matematikaoktatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Serfőzőné Balog, Beáta (1992) Pályakezdő pedagógusok. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sersztnyev, Aida (1992) Stretching. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Gyula (1992) Vonalas spektrumú fényforrások vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Archív.

Simon, István (1992) A Kossuth Lajos Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola története 1951-68. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Simon, Zoltán (1992) Támaszugrások az általános iskola felsőtagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinkovics, Erika (1992) Hatvan és járása 1920-1929. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sinkó, Márta (1992) Váci György élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Tibor (1992) Televízió hatása a személyiség fejlődésére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sipos, Tünde (1992) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Smányi, Hedvig (1992) A családról - a családi életre nevelés tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Stefánné Pelyhe, Irma (1992) Comenius munkássága, pedagógiai hagyatéka. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sternádel, Sándorné (1992) A napközi otthon jelentősége az egész napos iskolai nevelőmunkában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Ildikó (1992) D. H. Lawrrence - Female Figures in his Works. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, János (1992) Bauhaus az 1945 utáni magyar építészetben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Jánosné (1992) Változó igények, változó szervezeti formák az iskolaotthonos és napközi otthonos nevelés tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Katalin (1992) Történelmi ismeretek alsó tagozaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Róbert Gábor (1992) A család jövője: a jövő családja. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Zsigmond (1992) A személyiség és a vezetési stílus szerepe a nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabóné Kerek, Mária (1992) Szerelem, élet, halál az egzisztencialista filozófiában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szakall, Krisztina (1992) Az Amarna-kor művészete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szakál, Miklós (1992) Feladatok a hálóelmélet köréből. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szakály, Anikó (1992) Higher education in the United States. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalatnai, Gábor (1992) A nyelvoktatás színterei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szalay, Miklós (1992) Útkeresés a modern oktatásban (Két alternatív iskola tapasztalatainak elemzése). Szakdolgozat thesis, Archív.

Szamosfalvi, Tímea (1992) Egyenletek és egyenlőtlenségek tanítása az általános iskola 7. és 8. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szanyi, Katalin (1992) A reformpedagógia hatása Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szebenyiné Kisbalázs, Ildikó (1992) Az improvizáció lehetőségei és az improvizációs készség fejlesztése kisiskolás korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szecsődy, Ágota (1992) A sajtó, ezen belül az Ifjúsági Magazin szerepének vizsgálata a 10-14-18 éves korosztály egészséges életmódra, illetve életszemléletre való nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szegedi, Mária (1992) Egy nevelőotthoni csoport nevelési gondjai, problémái. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szendrei, Gyula (1992) A Diesel-motorok. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szentendrey, Gézáné (1992) A környezeti nevelés pedagógiai, pszichológia kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szentesi, Szilvia (1992) Magyar gyermekjátékok és népdalok feldolgozásai zeneszerzőink műalkotásaiban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szi Miklós, Judit (1992) Csabrendek történeti földrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szikszainé Bata, Zsuzsanna (1992) Szikszay Gyula balmazújvárosi kovácsmester. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szili, Róbert (1992) Légköri elektromos jelenségek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szilágyiné Nagy, Katalin (1992) Az iskolán kívüli egészséges életmódra nevelés lehetőségei és módja Hatvan városban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sztremen, Ágota (1992) A hangszínhallás fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szécsi, Péter (1992) Nyíradony-Aradványpuszta és a környező tanyavilág földrajza. Szakdolgozat thesis, Archív.

Szórád, Béláné (1992) Az iskolai kezdőszakasz funkcióinak megvalósulása a gyakorlatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szőke, Gabriella (1992) A képességfejlesztő pedagógia. Szakdolgozat thesis, Archív.

Sági, Lászlóné (1992) A családi életre nevelés aktuális kérdései. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sándorné Halász, Erzsébet (1992) Oktatási segédanyag Erdély földrajzának tanításához. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Sárkány, Péter (1992) Gyermekek és felnőttek tanulási motivációjának összehasonlító vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

T

Takács, Rita (1992) Drámajáték az alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tanosné Boda, Zsuzsanna (1992) Társas kapcsolatok feltérképezése általános iskolai osztályokban a szociometria módszerével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tasnády, Zsolt (1992) A gyermek- és ifjúságvédelem aktuális problémái Budapesten - különös tekintettel a bekerülés okaira. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Teleki, Krisztina (1992) A családi környezet hatása a gyermekek otthoni tanulására. Szakdolgozat thesis, Archív.

Torma, Ferencné (1992) Majk története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Trunk, Éva (1992) Szerkezet- és módszerváltás szükségessége a nevelőotthonokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tuza, Katalin (1992) A romantikus stílus vizsgálata Mark Twain Tom Sawyer kalandjai című művében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tímár, Géza (1992) A tanári pálya presztízse adott településen. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Andrea (1992) Az autista gyerekek speciális fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Attila (1992) Az úszóversenyzők szárazföldi felkészítése, erősítőgyakorlatai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Lászlóné (1992) A felsőoktatási hallgatók könyvtárhasználati szokásainak vizsgálata két könyvtártípusban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Ákos (1992) 8. osztályos szakköri tematika és oktatócsomag. Szakdolgozat thesis, Archív.

Tóth Papp, Tamás (1992) A rekreációs tevékenység vizsgálata iskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Török, Mária Éva (1992) Tanulást befolyásoló tényezők a 6-10 éves korú gyermekek életében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Törőné Czina, Erzsébet (1992) Az egészségre nevelés problémái jelenünkben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Vadkertiné Sárvári, Hajnalka (1992) A fizikai ismeretek gyakorlati alkalmazása a mágneses képrögzítésnél. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vajdovicsné Novák, Piroska (1992) Tard infrastrukturális fejlődése az elmúlt évtizedben. Szakdolgozat thesis, Archív.

Varga, Alice (1992) A rekreációs tevékenység vizsgálata iskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Erzsébet (1992) Alkohol és kábítószer. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Ferencné (1992) A nyári napközis tábor szervezésétől az értékelésig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Varga, Ildikó (1992) Az iskolai könyvtárak mai helyzete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vass, Béla (1992) Rákospalota - Pestújhely, a főváros XV. kerületének története napjainkig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Verebélyi, Csilla (1992) Az alkímia kora. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vincze, Enikő (1992) A mindennapos testnevelés egészségügyi, pedagógiai hatása az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vizi, Tünde (1992) Nagy magyar kémikusok élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Válóczi, Krisztina (1992) A feldebrői templom. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Váradi, Albert (1992) A tokaji református iskola története 1545-től 1948-ig (az államosításokig). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Várkonyi, Tímea (1992) A magyar tanítóképzés története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Végh, Katalin (1992) A Vasas Szakszervezet Központi Könyvtára, tevékenységének elemzése, különös tekintettel az 1980-1992-ig terjedő időszakra. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

W

Wittmann, Borbála (1992) Új törekvések a magyar iskolarendszerben (1970-1990). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Z

Zelena, Andrea (1992) Foglalkozás tehetséges gyermekekkel. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Ács, Gábor (1992) Eger levegőjének, vizének és talajának kémiai szennyezettsége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

É

Égetőné Alakszai, Katalin (1992) Nousz, logosz, világszellem, társadalmi tudat (idealista és materialista felfogásának kritikai feldolgozása). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Égetőné Alakszai, Katalin (1992) Nuosz, Logosz, világszellem társadalmi tudat (idealista és materialista felfogásának kritikai feldolgozása). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Érsek, Gabriella (1992) Az egyes sportágcsoportok iránti érdeklődés vizsgálata serdülőkorúaknál. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ö

Ökrös, Tamás (1992) Agresszív védekezés a kosárlabdázásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ördög, Mária (1992) Magyarország kémiatörténete a középkorban és az újkor kezdetén. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

A lista elkészültének dátuma: Fri Sep 22 19:01:00 2023 CEST.