Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Á
Tételek száma: 160.

A

Alapi, László (1996) Erdő- és vadgazdálkodás környezetvédelmi problémái Nógrád megyében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Ambrus, Katalin (1996) Gyermekközösségek szociálpszichológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ambrúzs, Krisztina (1996) A 6-10 évesek személyiségfejlesztése a testnevelés órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

B

Baliga, András (1996) A szeretet: gyakorlati életmód keleten és nyugaton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ballner, Péter (1996) Politikai karikatúrák. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balog, Erzsébet (1996) Gyimesközéplok, Borospatak ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balogh, Boglárka (1996) Using Pictures for Teaching English at Primary Level. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balogi, Anikó (1996) Some Ancient British Holidays Compared to Those in Hungary. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Baranyi, Gabriella (1996) Storytelling and its importance in children's language education. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bata, Krisztina (1996) A tavaszi hadjárat nevezetes csatái (1848-1849). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bede, Judit (1996) The Culture of North American Indians - Dancing as a Uniting Power -. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bencze, Anita (1996) A mesekönyv illusztrációk és a képregény hatása a 6-10 évesekre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bencze, Attila (1996) Operátorok a fizikában, különös tekintettel a lineáris operátorokra. Szakdolgozat thesis, Archív.

Benedek, Apollónia (1996) Az oktató játékok szerepe a kisiskolások értelmi képességeinek fejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Berta, Judit (1996) Tiszaújváros sajtótörténete. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bobák, Beáta (1996) A gyermek a halál tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borka, Enikő (1996) Az egyházi zene műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Buzás, Anikó (1996) Lakóhelyem környezetvédelmi problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Béres, Gabriella (1996) Az alsó tagozatos tanulók alkotó gondolkodásának fejlesztése a matematikai nevelében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

C

Csernyik, Erika (1996) Gyöngyös és környéke környezeti problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csetneki, Ágota (1996) Szemléltetés lehetőségei, módszerei és jelentősége az alsó tagozat ének-zene tanításában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csonka, Nóra (1996) Beilleszkedési zavarok és a társas kapcsolat alakulása a serdülőkorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Csíkos, Erzsébet (1996) Press and the United Kingdom and its use at school. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czinege, Szilvia (1996) A televízió és a videó hatása a kisiskolás gyermek személyiségére. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Czudor, László (1996) Ajánló bibliográfia a fizika tanításához és tanulásához az általános és középiskolában. Szakdolgozat thesis, Archív.

D

Demeter, Ádám (1996) A fotográfia és a festészet kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Deák, Gábor (1996) A jel szerveződése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dian, Istvánné (1996) A játék (bábjáték, drámajáték) szerepe a kisiskolások személyiségfejlesztésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dánielné Kacsó, Andrea (1996) Autizmus: Akik magányra születnek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Edelényi, Márta (1996) Mezőkövesd népviselete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Erős, Mária (1996) Az általános iskolás tanulók erkölcsi fejlettségének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Farkas, Zsuzsanna (1996) Kisiskoláskorúak emberrajzainak pszichológiai elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fazekas, György (1996) Számítógépek alkalmazása az oktatás szemléletesebbé tételében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Forrai, Márta (1996) Beszédhibák javítására szolgáló módszerek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fábián, Zoltán Attila (1996) A szárazföldi közlekedés múltja, jelene. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fábián, Zsuzsanna (1996) A gyermekrajzok és a népművészet kapcsolata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Fülep, Katalin (1996) Játszóházi foglalkozások hatásrendszerének vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fülöp, Balázs (1996) A papírgyártás története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

G

Gazdag, László (1996) A videó mint az oktatás technikai eszköze. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gnoll, Beáta (1996) Képességfejlesztés az olvasási nehézségek leküzdésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gonda, Mihályné (1996) "Játék az egész világ...?" A bábjáték fejlesztő hatása a gyermekek viselkedésére, szókincsének bővítésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gubis, Judit (1996) Az élővizek és a talaj állapotának vizsgálata egy település környezetében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyenes, Katalin (1996) Etnikai nevelési problémák elemzése egy település intézményének nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gyenes, Katalin (1996) Etnikai-nevelési problémák elemzése egy település intézményének nevelésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Győrffy, Mária Magdolna (1996) Játsszunk a szöveggel! Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Gálné Németh, Zsuzsanna (1996) Csoportmunka a technika órán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Görömbei, Lilla (1996) A magyarságtudat alakitása az általános iskola alsó tagozatának népzenei anyagával. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hallgat, Zsolt (1996) Téli sportok alkalmazása, lehetőségei az általános iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hauth, Antal (1996) Számítástechnika a kémia kutatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Herczeg, Anna Erika (1996) A szabadidős tevékenységek hogyan fejlesztik a tanulók képességeit. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hlavács, Annamária (1996) Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hoppál, Irén (1996) Megmérettetik?! - avagy a pedagógussá válás folyamata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Illésné Horváth, Katalin (1996) A havasi éger (Alnus viridis)(Chaix) DC. hazai előfordulása és természetvédelmi jelentősége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Iványi, Edina (1996) Iskola a tanyavilágban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

J

Jakabházy, Erika (1996) A játék szerepe a kisiskoláskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Janotik, Titanilla (1996) A televízió és a videó hatása a kisiskolás gyermek személyiségfejődésére. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jardek, Hajnalka (1996) A hagyományőrzés értékőrző és értékközvetítő szerepe. Egy adott iskola lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jobbágy, Krisztina (1996) A matematikatudomány fejlődése és az egyetemek kialakulása a 14-18. századi Magyarországon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Juhász, Ildikó (1996) A. A. Milne: Winnie-the-Pooh How to use Winnie-the-Pooh in primary schools. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Jónás, Béla (1996) Vizeink védelme, víztisztítás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jónási, Petronella (1996) Kodály Zoltán zenepedagógiai munkásságának jelentősége az alsó tagozatban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

K

Kaló, Adrienn (1996) A videotechnika alkalmazása alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karakas, Jánosné (1996) A személyiségfejlődést akadályozó tényezők vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Marianna (1996) Karakter-ábrázolás a zenében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Edit (1996) Az egészséges táplálkozás. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Tünde (1996) A tanórán kívüli természetvizsgáló foglalkozások szerepe és lehetőségei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kobzi, Barbara (1996) A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése az iskoláskorban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kohári, Dóra (1996) Közlekedésre nevelés játékos feladatokkal. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kollár, Krisztina (1996) Egy elfelejtett kormánybiztos. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Koltai, Beáta (1996) A rajz, mint önkifejezési eszköz a hallássérült gyerekeknél. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kolumbán, Ilona (1996) Kilyénfalva (Chileni) földrajzi nevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kordik, Rita (1996) Lakóhelyem és környékének természetvédelmi értékei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Gábor (1996) Méréstechnikák a moha-fotoszintézis kutatásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kriston, Gabriella (1996) A tiszafüredi mázas kerámia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kulcsárné Vass, Magdolna (1996) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet természeti és tájképi értékei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Kácsor, Ágnes (1996) A tehetséggondozás megnyilvánulásai Jászárokszálláson. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kánya, Imre (1996) Aktivizálási eljárások az olvasás-írástanítás folyamatában az első osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kémenes, Katalin (1996) Borzont vezeték-, kereszt-, bece- és ragadványnevei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kósa, Irma (1996) Játék, szerepjáték szerepe az óvodások személyiségfejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

L

Laczkó, Melinda (1996) A konfliktusmegoldás lehetőségei kisiskoláskorban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ladosné Kern, Katalin (1996) Hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás lehetőségei a napközi otthonban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lencsés, Andrea (1996) Az észak-amerikai és a magyar népművészet jelrendszerének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Lukács, Szilvia (1996) Jászberény, 1956. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

László, Krisztina (1996) Trichodermák megtelepedésének vizsgálata különböző típusú talajokban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

László, Melinda (1996) Gyergyóremete földrajzi neve. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

László, Tünde (1996) "Kétévéves időtartamú első osztály" cigány gyermekek számára Tuzséron. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

László, Zsuzsanna (1996) Életformák, életmódok egy XIX. századi mezővárosban, Csongrádon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

M

Matécsa, László (1996) Bűnözés, család, gyerek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mezei, Ibolya (1996) A drámajátékok szerepe a kisiskolások személyiségfejlesztésében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Miklós, Csilla (1996) Érték-értékrend. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Molnár, Zsuzsanna (1996) The British Royal Family. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Márton, Erika (1996) A D.A.D.A. program. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Móricz, Hajnalka (1996) Kodály és Bartók művei az általános iskola alsó tagozatának zenehallgatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nagy, Andrea (1996) A daltanítási formák szerepe és jelentősége az alsó tagozatos ének-zenei nevelésben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, István János (1996) Elektromosságtani kísérletek az elektromágneses indukció témaköréből. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nagy, Judit (1996) Az anyanyelv tanítása a Waldorf - pedagógiában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Tünde (1996) Konfliktusmegoldási lehetőségek, különös tekintettel a pedagógusi munkára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nándori, Zsuzsanna (1996) Környezet- és természetvédelmi programjavaslat az 1-4. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

O

Orosz, Ágnes (1996) A talaj, a levegő és a víz állapotának vizsgálata Kisvárdán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Pap, Márta (1996) Ecsegpuszta Természetvédelmi terület. Szakdolgozat thesis, Archív.

Papp, Gabriela Magdalena (1996) Lakóhelyem környékének természeti értékei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Gyöngyi (1996) A ritmikai készség fejlesztése az általános iskola alsó tagozatán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pappné Bóta, Katalin (1996) A játék és a bábjáték szerepe a személyiségfejlődésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pató, Ágnes (1996) Népi gyógyítás Jászladányban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Petik, Valéria (1996) Mátyás király diplomáciai kapcsolatai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pintér, Sándorné (1996) Képességfejlesztés a tanítási órán kívül. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Piróth, Edit (1996) Egy adott település külterületi földrajzi neveinek névtani vizsgálata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pletenyik, Tímea (1996) Növényi gyűjtögetés a Hegyközben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Puskás, Olga (1996) Orotva (Jolotca) falu vezeték-, utó-, bece- és ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pusztai, Csaba (1996) Adatforgalmazás és irányítás az interneten. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Pálfalvi, Iván (1996) A páli levelek hatása a kereszténységre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Páll, Mónika (1996) Kállósemjén ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Péter, Edit (1996) Kodály és Bartók művei az általános iskola alsó tagozatának zenehallgatásában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

R

Rácz, Gabriella (1996) Lakodalmi szokások Kiskundorozsmán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz Józsefné Bódán, Éva (1996) A XVIII. század magyarországi matematikusainak élete és munkássága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Rádi, Anita (1996) Az egyházzene kiemelkedő műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Ráki, Mariann (1996) A szélenergia. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

S

Sefcsik, Hilda (1996) Az autista gyermek speciális fejlesztése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Silló, Juliánna (1996) A mese szerepe a gyermek megismerésében és nevelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Anikó (1996) I. István államszervezésének megítélése a milleneum esztendejében és napjainkban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sipos, Mónika (1996) A Mátraalja környezetvédelmi problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Slabéczi, Erika (1996) A krimi elemei. Hoffmann: Scuderi kisasszony című művében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Somodi, Kinga (1996) Táncok a zeneirodalomban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Stiller, Ágnes (1996) A mese befogadása és érzelmi hatása a kisiskolás korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Andrea (1996) A Tv, a videó és a gyermek. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Béla (1996) Jevgenyij Zamjatyin és a Mi című regénye. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szabó, Dóra (1996) A játék hatása a személyiségfejlődésre kisiskolás korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Hajnalka (1996) Bodor Ádám prózájának elemző megközelítése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Ilona Éva (1996) A sóvidék népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalkai, Mariann (1996) The Story of The Beatles. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szegedi, Zsuzsa (1996) A Grand-kanyon Nemzeti Park bemutatása. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szente, Judit (1996) Immigration to the United States from Europe in the 19th and 20th centuries. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szilágyi, Antal Attila (1996) Felhagyott kőbányák növényzetének cönológiai felmérése és összehasonlítása az adott alapkőzetre jellemző bükki növénytakaróval. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Szánthó, Julianna (1996) A családi nevelés veszélyei az alkoholra való rászokás területén. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szögi, Klára (1996) A nevelőiskola és tudásiskola múltja és jelene. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sárközi, László (1996) A szlovákok története a török hódoltság koráig. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Séra, Nikoletta (1996) A szeretet filozófiája (keleti és nyugati társadalmakban). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sörös, Gertrúd (1996) A nyelvtanítás helyzete a Jászságban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sőregi, Ildikó (1996) Az Emlékiratok könyve a vallomása tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Tarczal, Katalin (1996) AZ ökológia probléma filozófiai vetületei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tari Attiláné Horváth, Zsuzsanna (1996) Az Árpád-kori trónviszályok historiográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Trefák, Cecília (1996) A cserkészélet lakóhelyemen. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tyukodi, Erika (1996) Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap című regényének elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Andrea (1996) Az ózdi kohászat kialakulásának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Erika (1996) Ajak község tanulói ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, László (1996) A Tisza-tó és környéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Tamás (1996) XII. századi vallás változások néhány kérdése: A ciszter rend kialakulása, sajátossága. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Tóth, Zoltán (1996) Gyógypedagógia intézet múltja, jelene és jővője? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Zoltán (1996) Gyógypedagógiai intézet múltja, jelene és jövője? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóthné Molnár, Tímea (1996) Válságban a család? Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Törőcsik, Annamária (1996) Logikai feladatok, játékok a tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Urszin, Veronika (1996) Egy odesszai története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

V

Vadászi, Mária (1996) A rajzfejlődés folyamata 4. osztálytól 8. osztályig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vaszi, Zita (1996) Gyimesfelsőlok-i (Lunca de Sus) Domokos Pál Péter iskola tanulóinak családnevei, keresztnevei, becenevei és ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Veréb, Zsuzsanna (1996) "Carl Rogers" személyközpontú iskola. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Verébné Szoldatics, Rita (1996) A konfliktusmegoldás lehetőségei és az együttműködés szerepe kisiskolás korban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, Henrietta (1996) Légköri elektromos jelenségek. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vonáné Iski, Adrienn (1996) A szemléltetés lehetőségei, módszerei és jelentősége az alsó tagozatos ének-zene tanításában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vígh, Krisztina (1996) A keresztnévdivat változása az Újszászi Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola tanulóinak körében 1967-1992 között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Á

Áncsán, Henrietta (1996) Lakóhelyem környékének védett természeti értékei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

A lista elkészültének dátuma: Mon Sep 25 06:31:41 2023 CEST.