Tallózás dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerző neve | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V
Találatok száma: 82.

A

Ambrus, Erika Izabella (1999) Gyimesi népdalok gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

András, Mária (1999) Mesealakok a zenében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

András, Éva (1999) Kodály Zoltán művei az I-VIII. osztályos zenehallgatásban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Antal, Ildikó (1999) A játékos módszerek szerepe a zenei készségek általános iskolai megalapozásában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Antal, Zsuzsanna (1999) Ideális és valós nőkép a diktatúra idején Magyarországon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

B

Bardocz, Otilia (1999) Az óvodai ének-zene nevelés, mint az alsó tagozatos ének-zene nevelés előkészítője. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Barkász, Anikó (1999) A nehezen nevelhetőség és a személyiségfejlődés összefüggései. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Beaufils, Margit (1999) A nővérek halálhoz, gyászhoz való viszonyulása a kecskeméti Margaréta Otthonban. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Besze, Andrea (1999) Magyar és német szokások, hagyományok összehasonlítása. A téli ünnepkör. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Blayer, Judit (1999) Ember és világegyetem. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Bodzsár, Csilla (1999) Amatőr művészeti csoportok helye a közművelődésben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Bontovics, Szilvia (1999) Az irodalmi szöveg feldolgozásának eljárásai az 5. osztályban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Borics, Márta (1999) Study on and comarition of the teaching metods of simple past in English books used in different elementary schools in Jászberény (A simple past tanításának vizsgálata és összehasonlítása különböző jászberényi általános iskolákban használatos tankönyvekben). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegen nyelvi és Irodalmi Tanszék.

Bálint, Mónika (1999) A gyógyitó zene (sérült, illetve fogyatékos gyermekek zenei nevelése). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Bánfalvi, Gizella (1999) A keresztnévdivat alakulása Áporkán az állami anyakönyvezés bevezetése óta (1895-1999). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

D

Darvas, László (1999) Az egyházzene műfajai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Neveléstudományi Tanszék.

Dévai, Györgyi (1999) Egy eddig nem ismertetett népi iparművész életének és pályájának bemutatása (Sütő Levente). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Dósáné Kovács, Henrietta (1999) Népszokások az általános iskola alsó tagozatának ének-zene óráin. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

E

Elekné Király, Ilona (1999) A művelődéstörténeti korok váltakozása. Számítógépes prezentáció az irodalomtanításban. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

F

Farkas, Orsolya (1999) A többszólamú zenei hallás fejlesztésének lehetőségei az általános iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Fodor, Mónika (1999) Szociális munka a XIII. kerületi ifjúsági krízis szállón. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

G

Gajdos, Tünde (1999) Gyermekkép a középkorban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gelencsér, Edit (1999) A munka mint érték a tanítók és tanítójelöltek értékrendjében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Gujka, Erika (1999) Teaching Present Perfect based on Project English 2. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegen nyelvi és Irodalmi Tanszék.

Gúr, Péter Attila (1999) Az egri diáktanácsadó iroda múltja-jelene-jövője. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

H

Heiszner, Adrienn (1999) A magyar és bajor népszokások, hagyományok összehasonlítása. A téli ünnepkör. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Horváth, Gabriella (1999) Kisiskolások személyiségfejlesztése ének-zenével. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

I

Imets, László (1999) Kelet és nyugat határán. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

J

Juhász, Erika (1999) Felzárkóztatás a matematika korrepetálásokon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

K

K, Éva (1999) Egy munkahelyi csoport vezetéslélektani elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kalmár, Mihály (1999) A számítógép (Bemutató). Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kereskényi, Miklós (1999) Angliai tájakon. Midlands. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Király, Gabriella (1999) A keleti harcművészetek filozófiája és etikai kódexe. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kis, Angelika (1999) Az írásvetítő tervszerű alkalmazása a NAT által bevezetett természetismeret tantárgy fizika részének tanítása során. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Kis, Gergely Máté (1999) Magyarország a 16. században, a korabeli humanista főpap történetírók elbeszélései alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Kiss, Sándor (1999) A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tirpákok története és népi hagyományai. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kolonics, Tünde (1999) A felnőttképzés intézményei Budapest XIX. kerületében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Közművelődési és Felnőttképzési Tanszék.

Kolozsvári-Nagy, Ildikó (1999) Táncok a zenetörténetben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Korbely, Szilvia (1999) A téli ünnepkör szokásai a békés megyei szlovákoknál. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Korsósné Demeter, Dóra (1999) A népi építkezés változása Tiszanánán a századfordulótól napjainkig. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Kovács, Réka Anett (1999) Az Apáczai Kiadó nyelvtan-helyesírás munkatankönyveinek elemzése (2.,3.,4.,5.,6. osztály). Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Kulik, Judit (1999) Személyiségfejlesztés a szentesi Freinet iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

L

Lombos, Melinda (1999) Közelképben Dunaújvárosi Városi Televízió. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Lutz, Hajnal (1999) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, rendszerezése, elemzése. Felcsík. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

M

Mihály, Melinda (1999) Egy amatőr művészeti gyermekcsoport zenei nevelése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Mihályi, Judit (1999) An animal character of my own choice in english and Hungarian folktales. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegen nyelvi és Irodalmi Tanszék.

Molnár, Edit (1999) Századunk erkölcsi és társadalmi jelenségei. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Molnár, Katalin (1999) Népszokások az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Molnár, Marianna (1999) A keresztnévdivat alakulása Nagykörűben az utóbbi száz évben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Máté, Zita (1999) A hódmezővásárhelyi viselet jellemzői 19. századi vagyonleltárak tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

N

Nagy, Dóra (1999) Az I. és III. osztályban előforduló tipikus fonémaképzési, renyheségi zavarok hatása a szóbeli szövegalkotásra és az olvasás megtanítására. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék.

Nagybakos, Magdolna (1999) Supplementary material providing information about the cultural background of project english 1 and 2 textbooks. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegennyelvi Irodalmi Tanszék és Lektorátus.

O

Orendi, Annamária (1999) A romániai magyar nyelvű ének-zene oktatás áttekintése és elemzése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti Nevelési Tanszék.

Osgyán, Krisztina (1999) A XX. századi kultúrpesszimizmus. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

P

Pappné Asztlos, Annamária (1999) A magyarságtudat alakítása az általános iskola alsó tagozatának zenei anyagával. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Paszternák, Éva (1999) Tevékenységközpontú óvodaprogram iskolai adaptációja. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pataki, Anikó (1999) Literature in teaching English. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Idegennyelvi Irodalmi Tanszék és Lektorátus.

Pataki, Ágnes (1999) A láthatatlan kiállítás. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Perlaki, Erzsébet Beáta (1999) A Műhely című folyóirat ismertetése. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Pető, Rózsa (1999) Az örök visszatérés gondolata Nietzsche Im-ígyen szóla Zarathustra című művében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Poniklo, Imre (1999) Illegális időszaki kiadványok Magyarországon 1945-1989. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Punyi, Beáta (1999) A játékos módszerek szerepe az általános iskola alsó tagozatának zenei nevelésében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Pál, Zsuzsanna (1999) A szemléltető eszközök felhasználásának lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

Péntek, Erika (1999) Szűcs Imre (népművészet mestere) tiszafüredi fazekas, hagyományőrző, díszítő és formavilága a tiszafüredi fazekasság tükrében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Péter, Magdolna (1999) Tanítási módok az általános iskola alsó tagozatának ének tanításában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Művészeti nevelési tanszék.

S

Schaffer, Tünde (1999) Gyermekotthonban és családban felnövő gyerekek jövőképének összehasonlítása. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Sinka, Márta (1999) A Paksi Atomerőmű története. Szakdolgozat, Archív, Digitalizált.

Szabó, Róbert (1999) A többpártrendszer visszaállítása Magyarországon az 1980-as évek második felében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, Szabolcsné (1999) Németországi szokások, ünnepek; összehasonlítás a magyarországi ünnepekkel, szokásokkal. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szabó, Sándorné (1999) PR-tevékenység a Heves Városi Könyvtár gyermekrészlegében. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szekeresné Medveczki, Éva (1999) A könyvtárak és gyermekrészlegeik helyzete a rendszerváltást követően. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sziklai, Marianna (1999) A jelentés felnőttoktatásról szóló részének összevetése egy adott intézmény értékelésével. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Szántó, Anna (1999) Battonya város története és válogatott bibliográfiája. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Szűcs, Réka (1999) A sikeres üzletkötés a biztosításügyben. A női menedzserek. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Sándor, Ildikó (1999) A magyar vakügy helyzete, különös tekintettel a felnőttkorban látássérülést szenvedők rehabilitációjára. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

T

Takács, Jánosné (1999) Tartós munkanélküliség hatására a családban betöltött szerepek változásának vizsgálata. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Tamás, Katalin (1999) Környezetvédelmi tájékozottság a Jászteleki Általános Iskolában. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tomity, Angéla (1999) A szerelemről. A teljesség megélésének lehetősége a férfi-nő kapcsolatban. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

Tímár, Péter Zoltán (1999) Leírások tartalmi és formai elemzése a 4. osztályos írásbeli szövegalkotások alapján. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék.

Tóth, Erika (1999) A Nők Lapja komplex elemzése indulásának éveiben. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

V

Varga, Kálmánné (1999) A Kolping Katolikus Szakmunkásképző Intézet és Szakiskola társadalmi környezete és szociálpolitikai meghatározói. Szakdolgozat, Digitalizálás Eger, Digitalizált.

Várszegi, Eszter (1999) Az iskolai fegyelem javításának lehetősége Montessori pedagógiai elvek segítségével. Szakdolgozat, Digitalizálás Jászberény, Digitalizált.

A lista elkészítésének dátuma Fri Jun 11 22:28:10 2021 CEST.