Tallózás dátum szerint

Egy szinttel feljebb
Exportálás mint [Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Szerző | Tétel típus | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Tételek száma: 160.

A

Albertné Laczkó, Judit (2000) A segítő dilemmái, a segítő szakma lehetősége és határai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

André, Eleonóra (2000) A falkárpitok története és szövési technkiái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Antal, Renáta (2000) A Heves Megyei Hírlap története és elemzése (1949-1999). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Arató, Mária (2000) Összehasonlító vizsgálat a tanár-diák kapcsolatot meghatározó tényezőkről. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

B

Bajár, Éva (2000) A magyarországi cigányság kulturális értékeinek és életének bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bakaja, Csaba (2000) Ausztria-Magyarország és a keleti kérdés (1875-1878). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Balog, Magdolna (2000) Drogprevenciós program az általános iskolai tanórák keretében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Balogh, Mária (2000) Hangképzés és énekelési készség fejlesztése az általános iskola alsó tagozatos ének-zene óráin. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Barta, Adrienn (2000) A gyermek anamnézis. Szakdolgozat thesis, Archív.

Batta, Diána (2000) A dualizmus korának sajtója. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Biki, Pálma (2000) Szociális problémahelyzetek és a szociális csoportmunka alkalmazása (cigányok Kárpátalja egyik kis falujában). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bobory, Zoltán (2000) A meggyalázott hadsereg. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bolyhos, Szilvia (2000) A lovaglásoktatás lehetőségei iskolai keretek között alsó tagozatban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Boros, Attila Péter (2000) Lét, értelem, szerelem a reneszánsz gondolkodásban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Borsicz, Klára (2000) Az úszásoktatás feltételei, követelményei az általános iskolai oktatásban az encsi uszoda tükrében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bánhidi, Lilla (2000) A kisebbségi családok problémái Felsőzsolcán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bányai, Rita (2000) A segítő dilemmái - a segítő szakma lehetősége és határai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bárány, Anikó (2000) Az Abonyi Fúvószenekar története és művészeti tevékenysége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Bélavári, Dóra (2000) Nehezen nevelhetőség, veszélyeztetettség, fogyatékosság. Szakdolgozat thesis, Archív.

Bélavári, Dóra (2000) Nehezen nevelhetőség, veszélyeztetettség, gyermekvédelem. Szakdolgozat thesis, Archív.

C

Csukás, Beatrix (2000) Gyermekrajzok fejlődése (6-10 éves korosztály). Szakdolgozat thesis, Archív.

Csányi, Csaba (2000) A harcművészet titkai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Csőke, Anita (2000) A német és a magyar iskolarendszer összehasonlítása, különös tekintettel a tanítóképzésre. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

D

Demeter, Renáta (2000) A Rákócziak Szatmár megyei birtokai 1711-ig. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Dombi, Zsuzsanna (2000) A fogyatékosság, mint meghatározó tényező egy kisiskolás fejlődésében. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dombovári, Szabolcs (2000) A "Multimédia Deutsch" nyelvoktató program elkészítésének menete. Szakdolgozat thesis, Archív.

Durkó, Krisztián (2000) Gyermekek médiafogyasztási szokásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

Dékány, Anikó (2000) Egy szociális intézmény funkcióváltozásai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Dóra, István (2000) Két taneszköz összehasonlító elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

E

Elekes, Mónika (2000) A gyermekvédelmi törvény alkalmazásának problémái egy adott település szociálpolitikájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

F

Farkas, Judit (2000) Az egyházzene kiemelkedő műfajai. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehér, Liliána (2000) A segítő terhelhetősége, az énvédelem eszközei kiégési szindróma. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehérvári, Szilvia (2000) Női szerepek és anyaság - fiatalkorú bűnelkövetők szemszögéből. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fehérvári, Viktória (2000) Kábítószerfüggő a családban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fejes, Zsuzsanna (2000) A tanítói pálya vonzereje, avagy a pályamotiváció vizsgálata tanító szakos főiskolai hallgatók körében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fogarasi, Marina (2000) Gyermekek fejlődésének alakulása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fogarasi, Marina (2000) Gyermekek fejlődésének alakulása (Egy ép és egy Down syndrómás gyermek fejlődési sajátosságainak bemutatása). Szakdolgozat thesis, Archív.

Forgács, Veronika (2000) Az autizmus bemutatása, az autizmussal élő gyermekek általános jellemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Fábián, Andrea (2000) Tomajmonostora szociális ellátórendszerének bemutatása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Földesi, Mónika (2000) Női életstratégiák a sikerért. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Fügedi, Edit (2000) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, elemzése, rendszerezése. A Matyóföld gyermekdalainak elemzése és rendszerezése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Füleki, Ágnes (2000) Egy kis település - Örményes - szociális ellátó rendszerének bemutatása és elemzése. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

H

Hajnal, Beáta (2000) Cigánygyermek helyzete a társadalmunkban. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hajnal, Beáta (2000) Látási fogyatékosok gyógypedagógiai nevelése és rehabilitációja. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hanuszka, Katalin (2000) A magyarságtudat kialakítása az általános iskola 5-6. osztályában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hay, Brigitta (2000) A Széchenyi István Főiskola Könyvtárának története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hegedűs, Tamás (2000) Az Alcsi Holt-Tisza környezeti állapota. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hegedűs, Ágnes (2000) Az egészséges és a minimálisan retardált gyermek fejlődéslélektani anamnézise. Szakdolgozat thesis, Archív.

Herczeg, Helga (2000) Az osztályfőnök speciális szerepe a 3. osztályban. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herczegné Guba, Éva (2000) A frusztráció és katarzis mítosza az agresszió kezelésében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Herperger, Anita (2000) Anamnézis. Szakdolgozat thesis, Archív.

Herperger, Anita (2000) Beszédfogyatékos gyermek anamnézise, beszédfejlődés összehasonlító elemzése, beszédfejlesztési tervezet. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hollandi, István (2000) A rádióamatőr tevékenység. Szakdolgozat thesis, Archív.

Holló, Veronika (2000) A gyermekrajzok fejlődésének jellemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Honti, Beáta (2000) A fiatalkori bűnözés társadalmi hátterének ok-okozati összefüggései. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Hornyák, Andrea (2000) A 6-10 éves gyermekek figyelmi teljesítménye. Szakdolgozat thesis, Archív.

Hornyák, Andrea (2000) Enyhe értelmi fogyatékos gyerekek fejlesztése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Horváthné Harmath, Katalin (2000) A reformáció kialakulása és hatása Magyarországra. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Huber, Krisztina (2000) Az úszásoktatás helyzete, feltételrendszere Jász-Nagykun-Szolnok megye általános iskoláiban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

I

Illés, Gyula (2000) Gyermekrajz fejlődés. Szakdolgozat thesis, Archív.

J

Jancsó, Zsuzsanna (2000) A 16. századi Kolozsvárról. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Jeléné Almási, Ágnes (2000) Egy tájegység népdalainak gyűjtése, elemzése Nógrád megye Palotás és környéke. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Joó, Angéla (2000) A magyarság őstörténete, életmódja, kultúrája, szellemvilága. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Erika (2000) A gyermeki szabadság értéke a nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Mónika (2000) Gyógyitó zene Hallássérült gyermekek fejlesztése zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Juhász, Rita (2000) Egy gyermek fejlődésének bemutatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Juhász, Rita (2000) Óvodáskorú gyerekek összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

K

Kajdacsy, Ágnes (2000) A többszólamú zenei hallás fejlesztésének lehetőségei az általános iskola alsó tagozatában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Karmacsi, Krisztina (2000) A gyermek halálhoz való viszonya és szociálpedagógiai aspektusai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kaszás, Henrietta (2000) A népi építészet és lakáskultúra emlékei Boldogon a XX. században. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kelemen, Tímea (2000) Cserkészmozgalom Magyarországon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kincses, Zsolt (2000) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alkalmazásának tapasztalatai Székesfehérvár Megyei Jogú Város szociálpolitikájában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Király, Szilvia (2000) Kisiskolások személyiségfejlesztése ének-zenével. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kis, Judit (2000) Learning Styles The Importance of Learning Styles in Foreign Language Teaching. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kis, Nikoletta (2000) "Aki szegény az a legszegényebb..." (József A.). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kis-Benedek, Mónika (2000) Daltanítási módok, és jelentőségük. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kiss, Judit (2000) A gyermekek rajfejlődésének jellemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Kiss, Tímea (2000) A magyar média rendszerváltása - A magyar médiatörvény négy éve. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kleszó, Boglárka (2000) Ismerkedés Mozart művészetével az általános iskolai ének-zene órákon. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kocsis, Mariann (2000) Kardoskút ragadványnevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kohári, Erika (2000) Jászsági juhászat a XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Korsós, Ildikó (2000) A nyelvileg hátrányos helyzet vizsgálata alsó tagozatos tanulók körében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Brigitta (2000) Karcagon, az 1816-ban és 1866-ban születettek református keresztnévadása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kovács, Mariann (2000) A Piroska és a farkas című mese különböző felhasználási módjai angol órán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kriskó, Dóra (2000) Anomáliák a sajtónyelvben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kurt, Katalin (2000) "Én iskolám köszönöm most neked" avagy egykori iskolám pedagógiai szempontú elemzése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Kövér, Magdolna (2000) Egy ép és egy fogyatékos gyermek fejlődésének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

L

Lakatos, Liána (2000) Comparison of Primary English Foreign Languange Coursebooks. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lantai, Laura (2000) Mezőhék földrajzi neveinek adattára. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Lefler, Judit (2000) A porosz hadsereg 1640-1740. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

M

Magyar, Bernadett (2000) Kül- és belpolitikai mozgásterek és kényszerpályák Magyarországon a két világháború között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Majoros, Ágnes (2000) A magyarországi bábszínházak története. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Marton, Julianna (2000) A kisebbségi családok problémái. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mata, Henrietta (2000) Egy ép és egy imbecillis gyermek személyiségfejlődésének összehasonlítása. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mata, Henrietta (2000) Készítse el egy-egy gyermek anamnézisét. Szakdolgozat thesis, Archív.

Mecseki, Erika (2000) Hermeneutikai interpretáció. Egy mű ontológiai szempontú megnyitása. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mile, Tünde (2000) Nádudvari fazekas kerámia Fazekas Ferenc népi iparművészeti mester munkáinak tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Modla, Réka (2000) Tíz év pillanatai képekben. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Márton, Erika (2000) A politikai rendszer sajátosságai a dualizmus korában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Méri, Lívia (2000) Filozófiai és művészeti reflexiók a pénzről. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Domonkos (2000) Az általános és középiskolából kimaradó fiatalok támogatási lehetőségei. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Mészáros, Ivett (2000) Tanár-diák konfliktusok az osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

N

Nacsa, Krisztina (2000) Ritmusérzék fejlesztése az általános iskola alsó tagozatán. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Andrea (2000) A tehetséges fiatal felismerése és esélyei : az iskola keretein belül. Nincs thesis, Digitalizálás Eger.

Nagy, Gábor Zsolt (2000) Alkoholisták irodalma. Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Nagy, Zsuzsanna (2000) Gyermekrajz-elemzés. Szakdolgozat thesis, Archív.

Nyeste, Tímea (2000) A naptári év ünnepei a Jászságban a századforduló táján. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

O

Oravecz, Mária (2000) Könyv és könyvtárhasználat a salgótarjáni Dornyai Béla Általános Iskolában. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Orbán, Kornélia (2000) Az ember és a normatív törvények. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

P

Pap, Edina (2000) Mesék az ezredfordulón. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Papp, Beáta (2000) Válás - gyermek - iskola. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pappné Beke, Melinda (2000) Tehetség: áldás vagy átok? Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Paulik, Mónika (2000) A Mátra vizei, patakjai és élőviláguk. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Péter, Klára (2000) A hevesvezekényi kisiskolások környezeti nevelése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Pócsik, Edina (2000) Magatartási problémával küzdő gyermek bemutatása. Szakdolgozat thesis, Archív.

R

Rideg, Viktória (2000) "Mozivarázs". Csoportmunka anyaotthonban élő gyerekekkel. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rácz, Róbert (2000) A keszthelyi Helikon könyvtár története. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Récsányi, Anna (2000) A kunmadarasi általános iskola ragadvány-, és becenevei. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Rózsavölgyi, Barbara (2000) Erkölcsi kérdések William Shakespeare: A velencei kalmár című drámájában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

S

Sabján, Anita (2000) A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sass, Eszter (2000) Gyermekrajzok elemzése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Schein, Orsolya (2000) Társadalmi és technikai változások a könyvtárban: Magyar Elektronikus Könyvtár. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sebestyén, Réka (2000) Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ Könyvtártudományi Szakkönytárának tájékoztatási szolgáltatásai. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Solymosi, József (2000) A munkácsi vár 1848-49-ben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Somogyi, Anikó (2000) Én is szeretnék olvasni! Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Krisztina (2000) Zenei nevelés az eltérő tantervű iskola alsó tagozatában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szabó, Mariann (2000) Jacob és Wilhelm Grimm: Békakirály című meséjének elemzése és felhasználási lehetősége az idegen (német) nyelvi foglalkozásokon. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalai, Bernadett (2000) A kereszténység születése és elterjedése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalai, Bernadett (2000) A kereszténység születése és elterjedése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalai, Bernadett (2000) A kereszténység születése és elterjedése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szalay, György (2000) Tetszőlegesen választott vizes élőhely gerinces zoológiai állományának felmérése. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szegfű, Andrea (2000) Az Aggteleki Nemzeti Park szerepe a környezeti nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szekeres, Márta (2000) A tehetségnevelés intézményesített gyakorlata. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szigeti, Krisztián (2000) Játékos csillagászat 6-12 éves korban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szántó, Ilona (2000) Nőkérdés a segítő szakmában. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Száraz, Beáta (2000) Népi állattartás hagyományai Jászdózsán. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szén, Mariann (2000) A boldogság lehetősége a Gyémánt úton. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Szöllősi, Gabriella (2000) A szemmotívum József Attila költészetében. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Sándor, Ágnes (2000) A politikai rendszer tartalmi és formai változásai Magyarországon 1944-1949 között. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

T

Taksonyi, Tibor (2000) Jobboldal kontra baloldal-kommunikációs üzenetek a sajtófotók tükrében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tarkó, Tímea (2000) A karate nevelő ereje. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tasi, Dóra (2000) A gyógyító zene (Sérült gyermekek - kiemelten a Down-kórosok - nevelése ének-zenével). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tatár, Edina (2000) Az I. világháború diplomáciatörténete. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Thurzó, Katalin (2000) A boldogság lehetősége és mibenléte az emberi természet alapján. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Titkó, Róbertné (2000) Az iskoláskorú gyermekek tájékozódása és tájékoztatása a kábítószerekről. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Turjányi, Annamária (2000) A gyermekbántalmazás. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Diána (2000) A gyermeki szabadság értéke a nevelésben. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Tóth, Éva (2000) Az amatőr művészeti csoport helye a közművelődésben (Az Edelényi Férfikórus története). Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

U

Urbán, Adrienn (2000) A zsidóság életének mai átalakulási tendenciái - Tradíciók és modernizációk -. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Urbán, Lászlóné (2000) Egy középsúlyos értelmi fogyatékos életútja. Szakdolgozat thesis, Archív.

Urbánné Báthor, Rita (2000) A munkanélküliek szabadideje. Nincs thesis, Digitalizálás Jászberény.

V

Vas, Gabriella (2000) Irodalmi művek elemzése 5.-6. osztályban. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Velkei, Andrea (2000) A fagy motívum előfordulása József Attila költészetében. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Veres, Gábor (2000) Egy gyermek mentális fejlődése. Szakdolgozat thesis, Archív.

Vetési, Melinda (2000) A buddhizmus nyugati létmódjának vallásfilozófiai és kultúrantropológiai vizsgálata. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, Ilona (2000) Walt Disney-től a Walt Disney Stúdióig (Jó és rossz szerepe és ezen értékek hatása a gyermekekre). Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vincze, Ágota (2000) Jeles napok szokásai Tarnaleleszen a XX. században. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

Vásári, Csaba (2000) Ronald Reagan elnöksége. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Eger.

Vértesi Nagy, Anna (2000) Nádudvar története és bibliográfiája. Szakdolgozat thesis, Digitalizálás Jászberény.

W

Weller, Zoltán (2000) Kisgyermekek médiafogyasztási szokásai. Szakdolgozat thesis, Archív.

A lista elkészültének dátuma: Thu Sep 28 06:41:07 2023 CEST.